HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Deutschland, Deutschland über alles?

2012.06.12. 06:08 Ratius

A minapi médiaszenzáció szerint Németország, illetve az észak-európai centrum vezetése alatt hamarosan megszülethet az Európai Egyesült Államok. E sorsdöntő hetekben talán nem lesz teljesen érdektelen, ha megfelelek azokra a kritikákra, melyeket a közelmúltban kaptam, s amelyek szerint nem keresem a választ arra a kérdésre, mi okozza az egyes nemezetek közötti feltűnő különbséget. Miért van az, hogy a centrum-országokban felhalmozott „láthatatlan tőke”, az intézményrendszer, a politikai kultúra, a gazdaságot támogató jogrend, a közbizalom, az oktatás látványosan jobb állapotban van, mint a periférikus államokban, vagy éppen a harmadik világ, leszakadó társadalmaiban. A többség a kulturális különbségek óriási jelentőségével, a munkamorállal, a protestáns etikával, és más, ezekhez hasonló erkölcsi tényezőkkel magyarázza a szegény és gazdag országok közötti végzetes eltávolodást. Én azonban erős historizálásnak látom az efféle vélekedést, olyan látásmódnak, ami a jelen tényeit vetíti a múltra, örök szabályokat vél fölfedezni a ma esetlegességében. Kritikusaim közül sokan, nem titkolt csodálattal hivatkoztak a kortárs Németországra, mint olyan társadalomra, amelyben a szorgalom, a becsület, a közösségi felelősségtudat, és a többi, nemes erkölcsre valló tényező, íme, meghozta gyümölcslét, s áldásainak következtében a német nemzet elfoglalhatta helyét a világ gazdasági nagyhatalmai között. Mintha bizony az erénynek anyagi haszna kellene, hogy legyen…
A német hegemónia alatt létrejövő európai szuperállam születésének órájában ezért nem árt, ha kicsit megnézzük ennek a szép országnak, ennek a derék nemzetnek a közelmúltját.
Kiábrándító lesz.

 

A német újjászületés

deutschland 1.jpgLegelőször is essünk túl a nehezén, és szögezzük le a megdöbbentő tényt: a ma létező Németországot nem a németek teremtették, hanem az amerikaiak. Magyarországon ugyan rendkívül népszerű a második világháború története, de a legtöbben le is teszik a históriáskönyveket, amikor a világégés című fejezet lezárul. Pedig a negyvenes évek végének, ötvenes évek elejének eseményei a mi létünk szempontjából sokkal fontosabbak, mint mindaz, ami előtte volt. Egy ilyen blog keretei természetesen nem teszik lehetővé azt, hogy kimerítően ismertessem e közelmúltat, de azt azért a legkevésbé tájékozottak is tudhatják, hogy a gazdásági, politikai, kulturális értelemben egyaránt porig rombolt, és végletesen kiszolgáltatott Németországban mindennek úgy kellett történnie, ahogyan azt a győztes nagyhatalmak akarták, diktálták. Ők pedig – rövid tűnődés után – fölismerve elsődleges érdekeiket, úgy döntöttek, hogy ezen a tabula rasaként szolgáló területen megvalósítják azt a társadalmi modellt, amelyről úgy gondolták, leginkább hasznára lesz az észak-atlanti civilizációnak. A győztes amerikai – pénzügyi, gazdasági, szociális – szakemberek lényegében patikamérlegen alkották meg az új Németországot, alapul véve az amerikai mintát, s továbbfejlesztve mindazzal, amit otthon nem tudtak megvalósítani. Majd ezt a modellt teletömték pénzzel, és évtizedeken át, védelmezték fegyvereikkel a belső és a külső hatásoktól egyaránt. A német hagyományokból kigyomlálták mindazt, ami ellene mondott az új struktúra logikájának, a porosz militarizmust, éppúgy, mint a német romantikát, s csak azt engedték megjelenni az új német önképben, ami valamilyen módon támogatni tudta a kísérlet sikerét: a német pontosságot, precizitást, becsületességet, szervilis hivatalnoki öntudatot és efféléket. Ma úgy tekintünk a németekre, ahogyan a történelemben soha nem tekintettünk rájuk. Ma olyan jellemzőket kapcsolunk a németekhez, amelyeket a XIX. században még igazi nyárspolgári szemétnek tartottak a német kultúra nagyjai: Schiller, Heine, Nietzsche és a többi álmodozó.
Hasonlóan érdemes szemlélni a távol-keleti fellendülés mozgatórugóit, ahol a japán államra kényszerítette rá az amerikai politika a maga jóléti modelljét, s tette példaértékűvé a térség kisebb-nagyobb országai számára. A világháború után létrehozott német és japán társadalmi minta többé-kevésbé sikeres adaptációját valósította meg Nyugat-Európa és a Távol-Kelet számos országa, részben az USA nyomására és támogatásával, részben azonban az egyre dinamikusabban fejlődő modell-államok támasztotta versenytől tartva.
Jó, ha megértjük: a mai Németország létrejötte a legkevésbé sem múlott a németeken, a legkevésbé sem következett a német hagyományokból, a legkevésbé sem állt összefüggésben a németek ilyen vagy olyan tulajdonságaival. A mai Németország lényegében nem más, mint egy páratlanul sikeres modellkísérlet.

 

Káosz, rend, és újra káosz

deutschland 3.jpgS, hogy ezt a képtelennek tűnő állítást alátámasszam, hadd mutassam meg ennek a posztmodern német államnak az előtörténetét. Ha már valamelyik hozzászóló leírta azt a butaságot, hogy a németek soha nem süllyedtek le a balkáni szintre, akkor kezdjük ezt a bemutatást a weimari köztársasággal, amelynek balkáni züllöttsége legendás kultúrfilmeknek adott kimeríthetetlen témát.
A húszas évek Németországa mindenben ellentéte volt annak, amit ma a németekről gondolunk. A korrupció mindent felzabáló diadala, a kizsákmányolás kíméletlen nyomora, a közbizalom teljes megszűnése, az erkölcsök széthullása, a szociális biztonság ma már elképzelhetetlen hiánya jellemezték ezt az időszakot. S ahogyan a húszas évek végének világválsága sosem látott káoszba taszította a német társadalmat, úgy kezdett emelkedni egy rendet, szociális biztonságot, a közösség egészéért viselt, nemzeti felelősséget hirdető politikus csillaga.
Hitler a maga nemzeti és szocialista programjával hamar népszerűvé vált. S a nácik hatalomra jutásával kezdetben valóban fantasztikus eredmények születtek. Megszűnt a munkanélküliség, szociális intézkedések garantálták a dolgozók jólétét, kiszámíthatóvá vált az élet, növekedni kezdett a gazdaság. A hitleri eredmények előtt az egész világ döbbenten állt, s egészen a közelmúltig a történelmi kutatás sem igen merte piszkálni ezt a kérdést. A történészek attól tartottak, hogy a náci gazdasági csoda feltárása a fasiszta eszmék újjáéledésében fog visszaköszönni.
Egészen addig, amíg a legújabb tanulmányok ki nem derítették, hogy a Harmadik Birodalom korai virágzása valójában gazdasági hazárdjáték eredménye volt. 1937-re a német államkassza rosszabb állapotba került, mint bármikor korábban. Aki esetleg azt gondolná, hogy a német kultúra valami torz, de mindenképpen eredményes formában a hitleri gazdasági rendben megtalálta a maga alkotó, teremtő, előbbre vivő, önmegvalósító formáját, az súlyosan téved. A náci Németország, fennállásának nagyobbik hányadában az államcsőd peremén egyensúlyozott. Ma már egyre világosabban látjuk, hogy a német gazdasági összeomlást csak az egymást követő hódítások, rabló hadjáratok akadályozták meg. Mert Németország belső forrásaiból, saját erejéből, semmiképpen sem tudta előteremteni a szociális állam fenntartásának költségeit. S, valóban, ha elmélyedünk a harmincas évek derekának német nyilatkozataiban, döbbenten vehetjük észre, hogy ekkoriban Hitler még a béke apostola, a békés revízió szószólója, a humánus megoldások bajnoka. Úgy tűnik, hogy a gazdasági kényszer nem csekély szerepet játszott abban, hogy a náci rezsim rablóvá, hódítóvá lett, s egyre kegyetlenebb kizsákmányolójává a leigázott népeknek.
Ha esetleg mélyebbre ásnánk a történelemben, akkor sem fedezhetnénk föl semmi egyedien nagyszerűt a német múltban. Németországnak voltak virágzó korszakai, amelyek többnyire egybe estek a kontinens más országainak fellendüléseivel, és voltak sötét és nyomorúságos periódusai, ugyanúgy és nagyjából ugyanakkor, mint a többieknek. A német kultúrának, a német mentalitásnak, a német közerkölcsnek mindehhez kevés köze van.

 

A jóléti állam születése

deutschland 5.jpgValójában ugyanis a jóléti állam, a ma oly sikeres Németország mintájául is szolgáló, bőséget kínáló társadalom, egyetlen helyen az Egyesült Államokban jött létre magától. Nem azért, mert az amerikaiak olyan különlegesek – bár nem vonom kétségbe a pionírok személyes tartását – hanem azért, mert a történelemben páratlan lehetőségük adódott arra, hogy ezt megvalósítsák.
Hozzá kell tennem, hogy ez a jóléti állam nem jöhetett volna létre az alapító atyák elszánt idealizmusa nélkül. Nem jöhetett volna létre az amerikai demokraták harcos kiállása nélkül, akik elérték, hogy a benépesülő Nyugaton a nagybirtokos érdekekkel szemben a kisparaszti szempontok érvényesülhessenek, s így megteremtettek egy széles, szabad és független középosztályt. Nem jöhetett volna létre az olyan, valóban perspektivikus látókörű ipari vezérek nélkül, mint J. P. Morgan és John D. Rockefeller, akik a maguk paktumát megkötve megteremtették a világ akkor legnagyobb trösztjét, kizárva az egyes vállalatok közötti versenyt, és – leszerelendő az igencsak aktív munkásmozgalmat – biztosították a tisztességes munkafeltételeket a dolgozóknak. Nem jöhetett volna létre Roosevelt elnök New Deal-ja nélkül, és ezernyi kisebb-nagyobb résztvevő hozzájárulása híján.
De az, hogy létre jött, mégsem ezeknek a kultúrhéroszoknak köszönhető, hanem annak a különleges, és valószínűleg egyedülálló történelmi helyzetnek, amelyet az USA lakói az 1850-es éveket követő száz esztendőben élvezhettek. Benépesíteni egy gyakorlatilag lakatlan, és minden erősforrást bőséggel kínáló földrészt, az ipari forradalom legdinamikusabb évtizedeiben, létrehozni egy hagyományokkal, konvenciókkal, gúzsbakötő alkukényszerekkel nem megbéklyózott társadalmat, megteremteni egy minden bőséggel megáldott, előzmények nélküli országot, olyan lehetőség, ami korábban soha senkinek nem adatott meg. Az Egyesült Államok története – számos kudarc és balsiker, számos nehézség és konfliktus dacára – az elmúlt évszázadban ennek az egyedülálló helyzetnek a kiaknázásáról szólt. S, mint a történelem annyi más rendkívüli helyzete – a nyugat-európai népek számára Amerika felfedezése, a brit kereskedők számára az aranyháromszög létrejötte, a rómaiak számára Itália központi helyzete a mediterráneumban, vagy éppen Altamira barlangjaiban élő emberek számára az a jégkor végi éghajlatváltozás, amely Dél Franciaországban döbbenetes élelembőséget kínált – az amerikaiak különleges történelmi konstellációja is létrehozta a maga egyedi és páratlan történelmi alkotását, a modern jóléti államot.
Mert kivételes történelmi lehetőségek adódhatnak. Kivételes nemzetek azonban nincsenek.

 

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára. 

 

233 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr484582285

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Matolcsy Csodaországban: A magyar tündérmese egy éven belül sikeres lesz 2012.06.12. 14:02:04

“The Hungarian fairy tale or the Hungarian example will be a successful one in a year’s time.” – olvasható a Matolcsy-interjú CNN által közzétett angol nyelvű leiratában. Érdemes végigolvasni lentebb az anyagot, mert tele van sú...

Trackback: Matolcsy ölni tudott volna, amikor Quest a katasztrofális magyar helyzetről kérdezte 2012.06.12. 13:59:13

A lassított felvételen jól látszik, milyen indulatok feszülnek benne, miközben fogalmazza Richard Quest zátonyra futó magyar gazdaságról feltett kérdésére a “tündérmesés” választ. Nem vagyok pszichiáter, de nagyjából így képzelem el annak a...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Balt 2012.06.12. 13:08:06

@fran7: Hát ez az, hogy drasztikusan kezelték. (Mondjuk a Föld erőforrásait nézve akár még hálásak is lehetünk...)

20 éven belül felére esik a munkaképes korú kínaiak száma, az eltartandóké meg a duplájára...

Balt 2012.06.12. 13:11:35

@Balt: Az arányt csak blöfföltem. Lehet, hogy túlzó, de akkor emeljük "2050"-re (~40 évre) a tétet. :)

Lucky Larry Silverstein 2012.06.12. 13:11:43

@Balt: 20 éven belül felére esik a munkaképes korú kínaiak száma, az eltartandóké meg a duplájára...

- Ott nincs olyan hogy munkaképes kor, mindenki addig dolgozik amíg meghal és a hagyomány is ez, így nem lesz probléma.

fran7 2012.06.12. 13:12:20

@Balt: Mit gondolsz, miért pörgetik a gazdaságukat? Kína már 5000 éve birodalmat épít. Megfogják ezt is oldani. S az emberi jogok sem különösebben zavarják őket ebben
Másrészt addigra felvásárolják Afrikát. Már azt a részét, amelyik hagyja magát..

kifordított nagyanyó 2012.06.12. 13:18:23

Nem olvastam végig de az nem volt hogy a németejk azért gazdagok,mert elvették a zsidók pénzét éds megölték őket?
vaLAMÉR A SZERZŐ NEM SZERETI ŐKET.

anaphylaxiás sokk 2012.06.12. 13:20:28

@rdos:
1. Békeszerződés Németország és a Szövetséges Hatalmak között:

Kettő (NSZK és NDK) + négyes (USA,. SZU, UK, Franciao) tárgyalások: 1990 február.
Békeszerződés: 1990. szeptember.

Mivel az így létrejövő Németo. baromira feldöntötte volna az európai erőviszonyokat, ezért egy csomó, a német szuverenitást korlátozó rendelkezést is kikötöttek: nem lehet atomfegyver Németben, max 300 000 fős hadsereg, NATO állomásozhat. Újra elismerték a németek az Odera-Neisse határt, biztonsági garanciák a cseheknek, lengyeleknek, illetve 1992-ben létrehozták az EU-t, hogy Németország erejét szupranacionális keretek közé tereljék.

2. Japán - USA béke: 1952, San Francisco

3. Japán - Szovjetunió béke: 1956 - itt valóban hiányzik a formális békeszerződés, de a felek az 1956-os közös nyilatkozatukat békeszerződésnek ismerik el - bár vannak területi vitáik (Kurill - szigetek). 2004-ben Putyin megerősítette, hogy Oroszo. elismeri ezt békének.

A cikk egyébként jó, tényleg nem csak a nemzeti kultúrán stb-n múlik, hanem a nemzetközi összefüggéseken is. A siker titka valahol ott lehet, hogy
meg kell tanulni egyensúlyozni a nemztközi kapcsolatokból eredő nyomás és a saját nemzeti öntudatunk között - bárhova billen a mérleg, szívás lesz: nemzeti önfeladás illetve bezárkózás a nemzet mindenfelettiségébe.

Balt 2012.06.12. 13:21:47

@Lucky Larry Silverstein: Mindegy, a demográfiai folyamataik messze pusztítóbbak lesznek, mint Európában. (Pedig itt is elég kétségbeejtő a helyzet.)

dr. Bubó 2012.06.12. 13:23:01

@josy: értelmes hsz... ilyen normális emberből lenne több itthon az jo lenne

és akár a KÖZÜGYEKET is gyakorolhatnád...

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.06.12. 13:24:26

Hát igen, nem szokás emlegetni, de Hitler is demokratikus választásokkal jutott hatalomra. És persze az I. VH.-ból magu(n)kkal hurcolt zsidógyűlölet is jól jött, mert egyrészt hatalmas vagyonokat lehetett lenyúlni, másrészt rabszolgaként hatalmas néptömegeket lehetett alkalmazni.

Mi most az államosításnál tartunk...

Erdőtársulás 2012.06.12. 13:26:01

"Valójában ugyanis a jóléti állam, a ma oly sikeres Németország mintájául is szolgáló, bőséget kínáló társadalom, egyetlen helyen az Egyesült Államokban jött létre magától. "

Borzasztó dilettantizmus ordít ebből az írásból. A kiragadott rész csak hab a tortán, mert nyilvánvaló, hogy történelmi, közgazdasági és szociológiai ismeretek teljes hiányában sikerült összerakni ezt a zagyvaságot, még ezt a mai szemmel is tisztán láthatóan fals kijelentést is megengedte magának...
Az USA-ban SOHA nem volt olyan jóléti állam, ami nitául szolgált volna bárkinek is. Talán a fogyasztói társadalomra gondolt a kedves postoló, de nem kellene összekeverni az alapvetően különböző fogalmakat. És nagyon nem kellene hirdetni, hogy nem értünk hozzá.
Az angolszász (gyakran liberálisnak nevezett) jóléti állam gyökeresen eltérő a német kereszténydemokrata szociális piacgazdaságtól. És mindkettő eltér a harmadik variációtól, a skandináv szociáldemokrata rendszertől. És további rendszerek nem léteznek. A német rendszer történelmi alapja a korai porosz állam biztosítási modellje, megvalósításának célja pedig a társadalmi béke fenntartása a szélsőségesek előretörésének megakadályozásával (folyamatok felismeréséből szármaik). Megvalósítója pedig Konrad Adenauer kormánya.

Link Elek 2012.06.12. 13:26:04

@dr. Bubó:
2020 elott biztos nem, de utana varhato USA-Kina kozott valami komolyabb konfliktus.
addigra gazdasagilag Kina megelozi az USA-t, de katonailag még nagyon nem.

sárkányfő 2012.06.12. 13:29:19

Eh... már az előző poszt is annak a bizonyítéka volt, hogy a szerző fejében nagy kavar van, a mostani csak rátett egy lapáttal, illetve azt is bizonyítja, hogy lehet neki kommentelni, lehet cáfolni a butaságait, ő rendületlenül hajtja a magáét.

Mintha a bájosan önirónikus nevű "nívó" blogon lennénk...

Először is a mai Németországot a németek teremtették. Ők dolgoztak évtizedek óta több tízmillióan, ők választották saját kormányaikat, azaz volt és van nemzeti önrendelkezésük, amivel éltek is. Ők döntöttek saját politikai, gazdasági kérdéseikben, ők valósították meg saját gazdaságpolitikai terveiket. Ezen mit sem befolyásol, hogy kaptak az elején egy jól sikerült modellt. A különböző országok radikálisan másképp élnek (vagy nem élnek) a lehetőségeikkel, erre rengeteg példa van.

De nem elég, hogy a gazdaságpolitikai modelleket, bő fél évszázados történelmet akar egy posztban kiértékelni a szerző, még morális szempontokat is idekever... mint írtam eggyel korábban, a szerző korlátoltságát az is mutatja, hogy fel sem képes mérni mekkora fába (valójában: hegybe) vágta a fejszéjét. A posztban kitárgyalni és összegezni akart témák és szempontok több komplett tudományágat fednek le, de ezt fel sem fogja a szerző, ezért mer belevágni.

A végére a legnagyobb öngól:
"A többség a kulturális különbségek óriási jelentőségével, a munkamorállal, a protestáns etikával, és más, ezekhez hasonló erkölcsi tényezőkkel magyarázza a szegény és gazdag országok közötti végzetes eltávolodást."

Ezek nem erkölcsi tényezők. A szerző fogalomzavarban szenved, ami az egész gondolatmenetét aláássa. A kulturális különbségek és a morál persze meghatározható úgy is, hogy legyen bennük átfedés, sőt úgy is, hogy egyik a másik része legyen. De pl. az, hogy egy ország képes-e célorientáltan, egymással szoros, állandó kooperációban, hatékonyan, a lehetőségeket és a reális célokat felismerve dolgozni, mind mikor, mind makro szinten, az nem szűk értelemben vett morális kérdés, nem "erkölcsi tényező". Ez kulturális tényező. Persze a morál is számít sokat, annak gazdasági haszna van, de csak erre leszűkíteni a kérdést nem lehet.

Veder1 2012.06.12. 13:29:44

@fran7 "Mondjuk, mert ezt egyszer egy bajszos emberke majdnem megvalósította. Milyen jó is volt az?"

Teljesen reális lehetőség, tudsz még ilyet?

fran7 2012.06.12. 13:34:08

@Link Elek: Nyílt konfliktusra gondolsz, mert a háttérben már vannak összezördülések. S például a vietnami háború is Kína aknamunkája miatt nyúlt ilyen hosszúra. S Kínának vannak olyan befolyáosolási területei, ahol rendezhet úgy háborút, hogy az USA csak veszíthet rajta és Kína meg nem is tett semmit. Észak Korea példáulilyen.

Max val Birca · http://hurramilliomosleszek.co.nr 2012.06.12. 13:37:58

@fran7:

Már 2030 körül Kína a második helyre fog szorulni a népességet illetően. Megelőzi addigra India.

Ennek fő oka: míg Indiában demokrácia van, addig Kínában nincs. Márpedig a drasztikus születéscsökkentései programokhoz a demokrácia nem megfelelő keret, mert az emberek nyilván nem kötelezhetőek erővel a betartására.

csbaly 2012.06.12. 13:38:12

Végre egy jó kis vita, sok értelmes hozzászólással! :) Üdítő változatosság... azért azt tegyük hozzá, hogy bármilyen frusztráló a tény (hiszen elég sok emberéletbe került), de a mai modern világ és a technológiailag vezető pozícióban lévő mai USA nem létezne a harmadik birodalom nélkül... a modern technológiák igen nagy százaléka abban az időben és ott került kifejlesztésre. Ahogy a NASA-nál mondogatták: Milyen amerikai űrprogram? Nem létezik amerikai űrprogram... német űrprogram van. :)

fran7 2012.06.12. 13:38:19

@Vödör: Miért a német megszállás alatt nem német fennhatóság protekturátus alatt volt az ország. Látva a hozzászólásokat, azt a fél évet néhányan még keveslik is. Én nem.
Mondjuk most olyan a világ állása, hogy a legblődebb jóslatok is tartalmaznak némi realitást.

Lucky Larry Silverstein 2012.06.12. 13:42:32

@TrueY: az I. VH.-ból magu(n)kkal hurcolt zsidógyűlölet is jól jött, mert egyrészt hatalmas vagyonokat lehetett lenyúlni

Az 1. vh. után a zsidók nyúlták le a német vagyont(weimari impotens közt.), szóval azért nagyon ne csodálkozzunk!

fran7 2012.06.12. 13:42:42

@Max val Birca: Csak India egy másik birodalmi elvet követ. Sok apró egymástól nagyon eltérő állam szövetsége, telve számtalan konfliktusforrással. Meg Kína nem a legnépesebb állam szeretne lenni. Az nekik meg van és nem ijednek meg attól, hogy ez megváltozik. Önmagában stabil Birodalomra törekednek.

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.06.12. 13:44:06

Én csak azt emelném ki, hogy lehet, hogy Németország számos tekintetben amerikai teremtmény, de mindez nem ért volna egy hajítófát se, ha a németek nem olyanok, amilyenek.
Teszem azt most Afganisztánban teremtesz egy hasonló helyzetet, majd magára hagyod 10 év múlva nyoma sem lesz. Szétlopják és elhanyagolják.
Ahhoz, hogy egy magból növény legyen termékeny talaj is kell. Németországban és Japánban volt. Míg mondjuk Indiában nem.
Ami az USA-t illeti vessük össze Kanadával és Mexikóval. Egyik se rendelkezett rossz természeti adottságokkal, csak épp az egyik angolszász hagyományokat kapott, a másik franciákat, a harmadik spanyolt.

No_Fidesz_No_Problem 2012.06.12. 13:53:47

"A német hegemónia alatt létrejövő európai szuperállam születésének órájában ezért nem árt, ha kicsit megnézzük ennek a szép országnak, ennek a derék nemzetnek a közelmúltját. Kiábrándító lesz."

*

Akkor nézzük meg ennek a másik derék nemzetnek a közelmúltját, amit Magyarországnak neveznek.

Nézzük, mondjuk, az elmúlt két évet.

Kiábrándító lesz.

Viktus 2012.06.12. 13:54:54

@Kopi3.14:

Tudatlanság Kopi a neved ... embere válogatja, a legtöbbre csak rámondja a magyar köznyelv a "vállalkozó" címzést miközben köze nincs hozzá.

Viktus 2012.06.12. 13:57:16

@Balt:

Kínában nincsen olyan, hogy eltartandó oldja meg a család éppen azért kezd fejtetőre állni a társadalom összetétele, mert a fiú feladata a szülőkről gondoskodni így már most is száz milliós férfi többlet van.

finalNmbr 2012.06.12. 14:00:58

Off : @No_Fidesz_No_Problem: De a kurva anyád már :D Ki a faszomat érdekel, hogy útálod a kibaszott Fideszt? Bazdmeg muszáj minden egyes posztba ilyen retardált faszságokat odaböfögnöd ?:D De most komolyan.. Nem, tényleg nem érdekel, röhögök csak ezen..

Lucky Larry Silverstein 2012.06.12. 14:01:40

Posztíró logikájával gondolom az is a körülmények és a szerencse hiánya miatt van, hogy a dolgozni akaró, integrált cigányokat most épp a hiperlibsi Kanada tiltja ki - index.hu/kulfold/2012/06/12/vege_a_magyar_romak_kanadai_menekulthullamanak/

Persze az összes magyar szív emiatt, pont mint pár éve a cseh/szlovák rézmüvesek idején.

Medgar 2012.06.12. 14:16:28

@finalNmbr: nem tűnsz vidámnak, ugyanakkor igazad van

Adamfark 2012.06.12. 14:18:14

Ha már azt írja a blogger, hogy USA pénzen hozták létre a mai Németországot, akkor nem ártana utána nézni ezeknek az állításoknak.
Gondolom elsősorban a Marshall Tervre gondol a szerző, ami ugyan tényleg jelentett egy komoly forrást az akkori NSZK-nak, de azért álljunk már meg. 17 európai ország részesült a segélyből, és messze nem Németország kapta a legtöbbet.
GB: 3585M dollár, Franciaország: 3103M dollár, Olaszország: 1577M dollár, Hollandia 980M dollár, Görögország: 773M dollár
NSZK+NDK: 1472M+0,2M
Ebből is látszik, hogy sem abszolút, sem 1 főre lebontva nem Ők kapták a legtöbb segítséget.
Ráadásul köztudott, hogy a németek újraegyesítését mind az USA mind GB ellenezte titokban, és ellene dolgoztak, mert már előre tudták, hogy ha összejön egy egyesített 80M-ós Németország, akkor nagyon rövid időn belül vezető szerepük lesz Európában, és leveszti mindkét állam felette az irányítást. Ne felejtsük el, hogy az egyesítés pillanatában az NDK GDP-je csak a 15%-a volt az akkori NSZK-énak.
Jelenleg pedig már meghaladja az egyesített Németország GDP-je a brit és a francia GDP/fő értéket.
Ebben ugyan milyen szerepe volt az amerikaiaknak.
De mondok mást: Nem kellett ahhoz az amerikaiak befolyása, hogy a társadalom olyanná váljon, mint az amerikai.
A Band of Broders (Az elit alakulat) írója, Stephen Ambrose is azt írta le, hogy a megszólaltatott amerikai ejtőernyősök egybehangzó vélekedése alapján elmondható volt, hogy a katonák Európában Németországban érezték magukat leginkább otthon, annak ellenére, hogy a rendszerükkel, és a náci rémtettekkel sosem tudtak azonosulni. Pedig a németek hódítóként fogadták Őket, míg a franciák, hollandok, belgák, angolok felszabadítóként, és megmentőként.

Viktus 2012.06.12. 14:20:26

@Lord_Valdez:

Na igen Afganisztánban igazából sosem volt normális modern gazdaság törzsi társadalom, ahol maximum eltermelgették a betevőt vagy elvették a másik törzstől. Ez annyiban fejlődött az idővel, hogy a gabona helyett átvette a mák a fő termény szerepkörét.

Németország pedig Európa fejlettebb régió közé tartozott mindig még megosztottan is tényezők voltak. Az USA nem csinált semmi mást, mint pénzt adott a továbblépésre. A német gazdaság leginkább Albert Speer-nek köszönhet még sok mindent aki eltudta érni, hogy a gazdasági egységek ne semmisüljenek meg, és az USA annyit tett ehhez hozzá, hogy nem rabolták szét a nyugatiak az általuk megszállt területeket, mint ahogy azt a szovjetek tették.

A háború után ott volt a németeknek a sok munkalehetőség lásd. újjáépítés, ott voltak az üzemek amiket át kellett csak hangolni ill. újra indítani, ahhoz kellett igazán az amcsi segély.
Az USA ott nem teremtett semmi új gazdaságot máig ugyanúgy a Ruhr vidék a legsűrűbb ipari körzet, ahogyan már régen is az volt ... Stuttgartban is nem kellett a mercit amerikából hozni stb.

Adamfark 2012.06.12. 14:27:02

@csbaly: A mai USA világhatalmat nem az hozta létre, hogy sok náci technológiát szereztek, hanem mert a 2. világháborúban soha nem látott konjunktúrát élt át az USA úgy, hogy gyakorlatilag saját területén nem dúlt a háború (Pearl Harbour-t leszámítva).
Azóta is minden egyes háború gazdasági fellendüléssel jár együtt az USA-ban. Nem véletlenül kezdett ifj. Georg Bush is bele a 2. Öbölháborúba.
Ezenháborúk bár veszteségeket okoznak, de lényeges népesség csökkenést (bombázások, népirtások,stb.) nem okoztak nekik, de legalább a hadiiparnak hatalmas növekedési lehetőséget jelentett, ráadásul folyamatosan növelni tudták a befolyási övezetet, amivel + piacokhoz jutottak.
Ez nem elhanyagolható szempont, mert az EU sem jólelkűségből terjeszkedik kelet felé. Ezek folyamatosan a saját termékeknek jelentenek vámmentes szabad piacot, ami nem elhanyagolható.

jaty 2012.06.12. 14:30:27

Értelmetlen cikk. Mit számít jelen gazdasági helyzetben az, milyen volt x évvel ezelött németország? 1000 éve mi még a sztyeppéken legeltettük a lovainkat, állatainkat, és sátrakban laktunk, amikor európa civilizált részében már kőházakban, városokban laktak az emberek.Ettől most még, többé kevésbé semmivel sem vagyunk civilizálatlanabbak mint európa más népei.El kell egyszerűen fogadni jelenleg Európa vezető gazdasági hatalma Németország, és mint vezető hatalom ők diktálnak. Ebből a szempontból nézve teljesen értelmetlen a cikkben azt taglalni, na jó most ez van, de mi is volt korábban? Illetve Amerika ide, Amerika oda gazdasági szempontból azt se feledjük, hogy külön kommandókat hozott létre az amerikai hadsereg, hogy a német tudósokat megtalálja, és a háború után az USÁ ba vigye.Jelenleg évtizedekkel lenne elmaradottabb pl. haditechnikailag az USA ha nem sikerül ezeket a kucsembereket összeszednie.

Vérnyúl, Döme, Dagi, Fufu, avagy a Jó, a Rossz, és 2012.06.12. 14:30:45

az vót mán, hogy milyen a németek mentális hozzáállása a dolgokhoz, meg a többi népcsoporthoz?

egy átlag germán a mai napig übermencs-szindrómában szenved, ha valamit jól csinál, vagy sokat keres, vagy gazdasági sikereket ér el, akkor az azért van, mert ő milyen fenefasza gyerek, mert ők fizetik az adókat, ők becsületesek, ők keményen dolgoznak, ők pontosak, blablabla, ha pedig valami nem jön be, vagy kevés a lé, vagy gazdaságilag sikertelenek, akkor mindig más a hibás, a zsidók, a törökök, a bevándorlók, most a gazdasági válság, a köcsög görögök, a buzi spanyolok, etcetcetc.

természetesen egy átlag germánnak minden jár, mindennek jutnia kell, mert ők megérdemlik, mert ők szorgosak és ügyesek, az összes többi nép meg kinyalhatja, mert nem elég ügyes, nem elég szorgos, és nem is érdemlik meg, mert lusták, mint a disznók, és egyébként is, korrupt köcsögök, és nem szabad pénzt adni nekik, mert úgyis elherdálják.

elbaszott egy nép ez, csak azért reménykedem, hogy az amcsi és német übermencs-szindróma túléli, mert ezek a faszszopó gyökerek még mindig jobban bánnak a nőkkel, mint a törökök, vagy a többi bevándorló népcsoport.

level 1 2012.06.12. 14:33:15

NDK-s színvonalú szobatudós NDK-s színvonalú irománya, melyben meggyőződése, hogy okosabb az NSZK-nál.

Ennyi félmüveltséget eddig csak politikusoktól hallottam. Nem csoda, hogy ez az iromány egyetlen szaklapban se tudott megjelenni. A blogok meg arra jók, hogy a ketrecet kinyissuk.

Viktus 2012.06.12. 14:43:32

@Adamfark:

Ja csak az a konjunktúra abból adódott, hogy mindenből annyit tudtak gyártani, hogy nem volt olyan aki mindet letudta-kitudta volna lőni-elsüllyeszteni. Így volt sok meló az otthoniaknak. :P

A náci Németországból többféleképpen hajtottak hasznot elsőként az atomfegyver kifejlesztéséhez bizony kellettek azok a koponyák akiket Adolf kiűzött Németországból. Másodrészt verseny volt a német koponyák - találmányok - fejlesztések begyűjtésében a Birodalom bukása után. A hadiparnak jelentős növekedési lehetőséget teremtett pl. a kész rakétatechnológia megszerzése, amelyet fejleszteni kellett. A NASA az űrversenyt is a német 'tudósok" embertelen kísérleteinek segítségével tudta megnyerni, akik a haláltáborokban tesztelték mik az emberi test-tűrőképesség határai ...

Mai viszonyokat nem lehet ezzel összehasonlítani. Egyrészről pl. a Skoda igen szépen profitált a német tulajdon megjelenésével míg magára hagyva nem hinném ma létezne lásd. Ikarus magyar viszonylatban ...
Másrészről senki sem írta elő, hogy pl. a cukorgyárakat-termelő egységeket mind privatizálni kell mindenféle megkötés nélkül.

Grabbe · http://www.hirstart.hu/ 2012.06.12. 14:43:40

Európát a történelme során nagyon sokszor akarták EGYETLEN, egységes országgá, birodalommá, unióvá, államszövetséggé, stb. gyúrni.

Sosem sikerült senkinek. Ha a németek most másodszor is meg akarják próbálni, az sem fog sikerülni. Nálunk képtelenség lenne azt megvalósítani, mint ami mondjuk az USA-ban van.

Szóval én nem aggódom emiatt.

genyamagyar 2012.06.12. 14:47:58

@Vérnyúl, Döme, Dagi, Fufu, avagy a Jó, a Rossz, és:

"az vót mán, hogy milyen a németek mentális hozzáállása a dolgokhoz, meg a többi népcsoporthoz?"

És az vót mán, hogy bekaphatod az összes magyar vendégmunkás faszát?

Viktus 2012.06.12. 14:48:54

@Grabbe:

Van egy nagy különbség most nem fegyverrel óhajtják, hanem demokratikusan. Megvan a szabad választás az európai nemzeteknek lehet a múltba révedve éhen dögleni is a jövőben :P
Vagy elfogadni a feltételeket, hogy bizony közös kasszában közösen kell egyeztetni ki mire költ. Egy családban is igen necces, ha mindenki dolgozik, de aztán az egyik gyerek elplázázza a rezsi pénzt aztán feltétel nélkül elvárja apuka fizessen.

szanalmas 2012.06.12. 14:51:51

@level 1:

Még szerencse, hogy te "müvelt" vagy, bár azt, hogy mit szeretnél mondani, azt nekünk kell kitalálni, mert értelmes mondatokban nem sikerült ám megfogalmaznod!

genyamagyar 2012.06.12. 14:52:16

@Grabbe: @Grabbe: "Európát a történelme során nagyon sokszor akarták EGYETLEN, egységes országgá, birodalommá, unióvá, államszövetséggé, stb. gyúrni."

Ebben a formában ez nem igaz. Volt mindig egy nemzet, amely le akarta igázni a többieket. Nem ugyanaz!

Littlerock 2012.06.12. 14:55:39

@Lecsó75: Amikor egy-egymilliárd ember nem tud a másikról, akkor ilyen ébredezési gondok nincsenek. Amíg ott mindenki a saját, és a család megélhetésével foglalkozik, addig nem sok probléma lesz ebből a nagyon is kapitalista berendezkedésből...

A gond ott lesz, hogy a férfiak önmaguktól utódot nem nemzenek, így egy generáció múlva bár a nagyszülőkre már nem kell költeni, mivel meghalnak, az anyagi gyarapodás hirtelen megugrik, de őket már nem tartja el senki, mert nincs mögöttük gyermek...
A nők meg pontosan érzik a jelentőségüket, nem csak a városban, hanem vidéken is.

Nemrég láttam egy kínai szórakozóhelyet belülről... nos leány az ugyan nem volt ott egy darab sem...

Littlerock 2012.06.12. 14:59:34

@Viktus: ???? Itt egyetlen választás van, méghozzá az, hogy nekik dolgozol, különben éhen döglesz...

Ezt nem háborúval érték el, hanem hitelekkel, és olyan igények megteremtésével, amik nem állnak egyensúlyban a valós szükségletekkel...

A görögöket most vásárolnák fel, de ugye ezt ők nem akarják....

Kopi3.14 2012.06.12. 14:59:40

@fran7: mert az akkori és a mostani német politika akár csak nyomokban is, de hasonlít?

Adamfark 2012.06.12. 15:08:18

@Viktus:
Ne felejtsd el, hogy ugyan rengeteg tudóst szereztek az amerikaiak, de a legalább annyit, ha nem többet szereztek a ruszkik is. Ráadásul nekik jutott Berlin, és többek között a balti tengeri rakéta kísérleti telepek is, ahol töméntelen mennyiségű tudományos anyaghoz juthattak.
A világháború után az amerikaiak, és az oroszok megközelítőleg azonos mértékben részesültek a nácik kutatási anyagaiból, technológiájából, és nézd meg, hogy jelenleg ki hol tart.

Adamfark 2012.06.12. 15:11:53

@Grabbe:
Aggódnod max. amiatt kell, hogy mi kimaradunk ebből. Legalább is egy darabig.....

Kopi3.14 2012.06.12. 15:11:54

@Littlerock: a görögök magukat szívaták meg, nem a németek intézték így.

Vahakomb 2012.06.12. 15:13:59

Nekem tetszett a cikk.

De mintha a végére elfáradt volna a cikk írója... Nem tudom, megmondani, hogy mi, de úgy érzem, a végéről hiányzik egy-két bekezdés...

Pl. mi lett volna, ha csak magyarok népesítik be az Új világot!? Szerintem 50 év alatt kiirtották volna magukat, vagy közülük egy páran eladták volna a területeket a spanyoloknak. :)))

Kopi3.14 2012.06.12. 15:15:23

@Vérnyúl, Döme, Dagi, Fufu, avagy a Jó, a Rossz, és: te se sok németet láttál még élöben a jelek szerint. Átlagnémet dolgozik, csinálja a munkáját, nem sír, hogy nem tetszik neki, szar, de a fönökei megbecsülik, ha jól dolgozik megdícsérik, s bizony ki is állnak érte, ha kell. A fönökök is németek egyébként általában.
átlagnémet nem übermensch. max a törökökkel szemben, de te nem vagy nagymagyar a cigányokhoz mérten?

Kaptabakta 2012.06.12. 15:15:50

@Viktus:
Azért ne felejtsük, el, hogy a németek mennyi extra profitra tettek szert a többi tagállam rovására. Persze a pénz egy jó részének visszapumpálását megmagyarázni az átlagembernek már nehezebb feladat.
Meg az EKB se tudjam megoldani, hogy gyakorlatilag korlátlan mennyiségben boritson a piacra fedeztlen pénz (a FED természetesen megteheti ezt különösebb retorzió nálkül és meg is tette már eddig párszor).
Hülye egy helyzet ez

46,52% 2012.06.12. 15:19:31

A németek hogy élik meg, hogy az amcsik a mai napig jönnek-mennek náluk, és 2005-ig atombomba parkolónak használták őket?

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.06.12. 15:24:42

@Lucky Larry Silverstein: "Az 1. vh. után a zsidók nyúlták le a német vagyont(weimari impotens közt.), szóval azért nagyon ne csodálkozzunk! "

No persze! Meg a balett táncosok és a kőfaragók! ;)

Littlerock 2012.06.12. 15:28:48

@Kopi3.14: Az a baj, hogy hiszek az összeesküvés-elméletekben...

A józan ész szerint ha valakinek hitelt adunk, és szeretnénk visszakapni, akkor a hitelt feltételekkel adjuk.
Ha nem akarjuk visszakapni, akkor csak öntjük oda, és megvárjuk a végkifejletet. Ha a hitelből megfelelő nyereséget is ki tudunk venni, illetve a hiteleket a saját érdekeltségeink szerint a saját gyarapodásunkra lehet fordítani azzal a látszattal, hogy az adósnak jó a hitel, és nem nekem, akkor 10 forintból csinálunk 30-at, és még mindig lógnak 15-tel...

A görögök meg voltak olyan hülyék, hogy ezt benyelték, mint kacsa a nokedlit, de az emberi mentalitás már csak ilyen...
Mindig többet akarunk, mint amiért megdolgoztunk.

Ezt a jelenséget a korrupció csak erősíti, de ha az ún. EU források iránya, már a kiosztás előtt eldőlt, akkor GAME OVER az adósnak...

Littlerock 2012.06.12. 15:31:52

@TrueY: Nem kellett reális ok a zsidóság megvádolására, egyszerűen célt, és verhető ellenséget kellett adni egy meghurcolt, és megtört népnek... Politikai szempontok szerint már csak azért is telitalálat egy vallást megtámadni, mert a Vatikán csak örült, hogy a piacáról kisöprik az ott nem kívánatos kártékony elemeket...

Lucky Larry Silverstein 2012.06.12. 15:37:40

@Littlerock: Persze. Júdea 1934ben hadat üzent a németeknek(újságírói túlzás-Daily Mail címlap). 1934ben világszerte bojkottot vezettek be a német termékekre(export). Ehhez jönnek a hiperinfláció idején a zsidó visszaélések, amikor hugyér-szarér a zsidóké lett a német ipar pár év alatt. + 1933as Amsetrdami Zsidó Világkongresszus, ahol felszólították a német népet hogy távolítsa el Hitlert!!! A zsidóság németországban 1% alatt volt.

Ezt a részt csak röviden találod meg a tankönyvekben.

2012.06.12. 15:38:44

@hahali: Kicsit félreértetted az átvitt értelemmel bíró bejegyzésemet. Ez a "Német rabiga" csak annyit jelent, hogy szívesebben élnék egy olyan MAGYARországon, amelyik tagja lehetne annak a bizonyos EEÁ-nak, az Európai egyesült Államoknak, mert most oda mondják a magukat jobosoknak titulálók, hogy az német rabszolgaság lesz. Fáj nyomoruk (unk), hogy soha nem fogunk felnőni sem mentalitásban, sem tettekben arra a szintre, hogy bárki is számításba vegyen bennünket, mint a központi Európa részét. Maradunk a periférián, ott, ahol már nagyon régen vagyunk... sajnos... De: amennyiben eme felkent kormány így folytatja, egyre több magyar él majd a központi Európában, mert elmenekül.

Shinigami Daiko 2012.06.12. 15:41:36

üdvözlöm a szerzőt: olvasgassa tán a következő könyvet: Tony Judt: Európa 45 után (nem tudom pontosan idézni a címet, nincs nálam a könyv). A többi pedig előítélet meg személyes vélemény - ami persze lehet és szabad :-)

genyamagyar 2012.06.12. 15:42:49

@46,52%: Nézd, a németeknek az amcsik mindig is nagyon szimpik voltak. Imádják az autóikat, utánozzák az életstílusokat. Persze közel sem annyira lazák...

2012.06.12. 15:43:28

@fran7: Nem emléxek. Persze biztosan volt ilyen, de ahol én dolgoztam, és dolgozok, ilyen nem volt. Ha voltak ilyenek, akkor azt esetleg a magyar gyár-üzemvezetés sara is lehetett. Dolgoztam német cégnél, és tudom, hogy milyenek. Munkamorálban, mentalitásban tanulhatunk tőlük. És persze még nagyon sok másban is. Pl. toleranciában, mert a magyarból ez hiányzik...

metalheart · http://rocknmetal.blog.hu/ 2012.06.12. 15:45:36

egy irigykedő narancsbőrös írása, fogalma sincs, milyen Németország ma valójában.

genyamagyar 2012.06.12. 15:49:01

@metalheart: Az írás mindenképpen arra jó, hogy néhányan leírják a valóságos Németországot.

tovabb a jezsovi uton 2012.06.12. 15:53:46

budapestet is ugy meg kellet volna bombázni a háború végén, mint drezdát, kussba lennének a most még nagypofáju magyar jobberek.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.06.12. 15:57:01

@Littlerock: "Nem kellett reális ok a zsidóság megvádolására, egyszerűen célt, és verhető ellenséget kellett adni egy meghurcolt, és megtört népnek..."
Igen, én is így gondolom! És a zsidók mindig jók boxzsáknak...

Ahogy Brecht írja a Turandot, avagy a szerecsen mosdatók konferenciája című epszában: "- Az idegen ellenes uszítás sikerre számíthat ínség idején. Fetsu azonban elkövette azt a hibát, hogy ezt az uszítást nem korlátozta a kereskedőkre. [...] Aki azt mondja, hogy a császárt gazemberek befolyásolják, ezzel azt állítja, hogy maga a császár, vagy gazember, vagy hülye. Fetsu zavarodott fejjel belesétált ebbe a csapdába és fej nélkül fog kisétálni belőle."

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2012.06.12. 15:57:47

@tovabb a jezsovi uton: Minek? A te családod akkora légnyomást kapott már így is, hogy még a gyerekeid is segghülyék lesznek! :D

dr. Kóser Malac™ (a legnagyobb demokrata civil)! 2012.06.12. 15:59:14

@metalheart: Én soha nem fogok megbocsátani a németeknek a fasizmusért. Minden német fasiszta a leke mélyén, jobb ha tudod.

TrueY · http://qltura.blog.hu 2012.06.12. 15:59:18

@tovabb a jezsovi uton: Már bocsika, de Budapest csúnyán szét lett lőve! Itt akartak valami utolsó utáni védvonalat kiépíteni az okosok... :( Na jó, annyira nem, mint Drezda, de az terrorbombázás volt (Ahogy azt Vonnegut is megénekli az Ötös számú vágóhídban (bakker és pont ezt a kedvencemet nem posztoltam be :( )).

goszpeti 2012.06.12. 16:06:59

Három éve járok egyetemre N.o-ban, én így látom a helyzetet: először is sokan elfeledkeznek róla ez egy szövetségi köztársaság és egy bajort egy szásszal vagy brandenburgival összehasonlítani nem szerencsés. Én is azért tanulok keleten mert ott pl. nincs tandíj a felsőoktatásban. A német 'übermensch' közbeszédben talán létezik, de a gyakorlatban a panaszkodáson nem igen megy túl, sőt szerintem itt sokkal toleránsabbak mint Magyarországon. Persze ez is csak addig tart amíg a másik is beszéli a nyelvet, nem értem hogy ha valaki harmadéves egy műszaki szakirányon(ott kezdte), hogy nem bír legalább egy A2-es szinten beszélni (mert vizsgán használhat szótárt de kollokviumhoz azért ilyet nem lehet) Ugyanakkor meg tudom érteni azt aki felháborodik azon, hogy a törökök csak a Hartz IV-ért jönnek. Mert ez egy jóléti állam. Kérdés csak az, hogy ki az aki megérdemli, hogy egy életre eltartsák.

tovabb a jezsovi uton 2012.06.12. 16:12:40

@dr. Kóser Malac: de állat, az összes rokonomat megölték a magyar nyilasok!!!a szüleimet is, jópár évvel a születésem előtt, ezért gyiviben éltem!!

tovabb a jezsovi uton 2012.06.12. 16:16:59

@TrueY: a fenét, budapestet alig kapott valamit

Aszpartám 2012.06.12. 16:21:19

Részigazságok vannak a bejegyzésben, főleg ami a Marshall-tervet illeti. Viszont már az induló gondolatmenet, miszerint a mentalitás, a kultúra és a népekre jellemző sztereotípiák nem okai egy adott ország gazdasági helyzetének, már egy ormótlan tévedés. Ez olyan, mintha csak makroökonómia létezne, mikroökonómia nélkül. A posztíró sem gondolhatja komolyan, hogy a skandináv és a mediterrán országok társadalmi és gazdasági (minőségbeli) különbségei nem vezethetőek vissza az egyének hozzáállására?! Aki járt Skandináviában is, és Spanyol- vagy Görögországban is, az számos a posteriori példával tudná megcáfolni a poszt ezen részét, mert egyszerűen nem igaz. (Egyszer egy finn munkatársamat megkérdeztem, valóban érezhető-e az, hogy hazája vezeti a legkevésbé korrupt országok listáját. A válasza az volt: "hát igen, nálunk valahogy nem jellemző, hogy csaljanak az emberek.." - látszódott hogy nem sokat gondolkozott rajta, talán addig bele se gondolt, csak úgy jött ez a megállapítás..)

Kabbe (törölt) 2012.06.12. 16:23:35

attól féltek, hogy bekebelez Németország?

MO. már semmilyen szempontból nem vonzó. nagyon nem az.

ez nem esett még le arrafelé?:)

Littlerock 2012.06.12. 16:25:29

@Lucky Larry Silverstein:

Én csak az ideológiáról írtam, a valós helyzet boncolgatásába nem megyek bele... Az átlagembert akkoriban az elkeseredés állapotából át lehetett lökni a dühös, erőszakos állapotba , ez volt "zseniális"... A zsidó nagytőke ha jól emlékszem nem tűnt el így sem... A katolikus egyház nem éppen idegenbarát dolog, így az az 1 % is szúrhatta a talpát, főként akkor, ha egész Európát belevesszük a számításba...
Nem hiszem, hogy Hitler egyszer csak felpattant egy májusi reggelen, és azt mondta... nekimegyek a világnak, majd kiment az utcára és elkurjantotta magát: Nekimegyek a világnak, ki tart velem??? Jól ki volt ez találva...

Amúgy itt és most jobban belegondolva helyesbítek a fentebb írtakon: A Népet meggyőzni semmilyen reális okkal nem lehetett volna. indulatokkal annál inkább, és közben kérem fogadjuk el, hogy a Vatikán támogatását igencsak élvezhette a Führer.

A kis átlagemberek akik szerencsétlen módon épp zsidók voltak, vajmi keveset tehettek arról, hogy a nagytőkések mit csináltak, mégis rajtuk verték le a port...

Elég csak megnézni a hegedűs a háztetőn- t, máris ízelítőt kaphatunk abból, mit kaptak az arcukba a lengyelek... De egy szerencsétlen kisiparos, vagy kereskedő mit tehetett az egész helyzetről?

Itt már eltérünk a tárgytól...

Kopi3.14 2012.06.12. 16:33:51

@Littlerock: elfelejted, hogy a hitelt a görgök kérték, s kapták gyakorlatilag za ö feltételeik szerint. Állampapírt nem tudsz úgy venni, ahogy neked jólesik, max azt mondod, ekkora hozamra nem adsz semmit. A németek állítanak követelményeke5t, most, a mentöcsomagoknál. Korábban nem tettek ilyet, akkor a görögök szavára adtak. Hogy ök szarul használták fel, az a hitelezöt nem érdekli. Ö a megígért pézét akarja megkapni.

Kopi3.14 2012.06.12. 16:41:44

@Kaptabakta: milyen extra profitra gondolsz itt?

Amanitin3 2012.06.12. 17:08:29

@Aszpartám:

"A válasza az volt: "hát igen, nálunk valahogy nem jellemző, hogy csaljanak az emberek.." "

te nem figyeltél a múlt órán. Le lett vezetve fehéren feketén, hogy bárminemű különbséget az emberek között az eltérő körülmények kényszerítenek ki.
Hozd csak ki az ellenőrződet, fiam.

komolytalan samu 2012.06.12. 17:09:05

A szerzőnek még mindig nincs épkézláb válasza a gazdasági, gazdaságpolitikai különbségekre!

Zéró, none, niente!

Viszont a weimari posztvháborús, törlesztésbe fulladt káoszára, és az Egyesült Államok sikerének okait részlegesen hivatkozva nevetséges amatőrizmussal gyalulja le a kulturális különbségekből fakadó magyarázatokat. Klasszikus világmegváltó érveléstechnikával: volt olyan időszak, amikor balkáni állapotok uralkodtak Németországban (ami így távol áll a valóságtól), tehát a kulturális különbségek (proti etika stb, stb) érvénytelenek.

Kettővel ezelőtt tiltakozott a bogárlászlóizmus bélyege ellen. Jó okkal.

Ez pontosan ugyanaz az énfingom a passzátszelet, felületesen okoskodó, de kibaszottul beképzelt gazdaság és társadalmi kritika. Csak zsidók és karvalytőke nélkül.

Bogár Lászlónak legalább, akármekkora lila baromság is, vicces, fantáziadús magyarázatokat adni.

Az index szerkesztőnek gratulálok: kommentfogócska. Még egy Praxisblogot kérnék a címlapra.

2012.06.12. 17:10:33

Én sokkal egyszerűbben látom a dolgot: Frau Merkel pártja sorra bukja a tartományi választásokat, és nem valószínű, hogy a következő 4 évben ő lesz a Kanclerin.
Egy egyesült európai unió közvetlenül választott elnökeként - én szavaznék rá - tovább folytathatná amit eddig elkezdett.
Meg is választanák, mert kedves mosolygós, aznem jön le elsőnek, hogy roppant kemény (néha belenézek a Bundesttag élő közvetítésbe, tud ő kiabálni is ha kell )
Persze lehet hogy tévedek, de nem valószínű.

Bicepsz Elek 2012.06.12. 17:46:40

Ez a cikk akkora egy s.ggnyalas, hogy mar az Amerikai Nepszavaban is fajna. Amugy meg hogyan jutunk el Nemetorszagtol az USA dicsoiteseig?

1., Nemetorszag kulonbozo teruletei kulonbozo fejlettseguek voltak. 1918-1930. kozott a gyoztes nagyhatalmak, utana a gazdasagi vilagvalsag akadalyozta meg a nemeteket a felemelkedesben. A weimari koztarsasag kb. mint a magyar 1989. utan: tul enyhe torvenyek, kovetkezmenynelkuliseg, ideologiai bizonytalansag (kommunizmus-szocdem-liberalizmus-nacionalizmus-nemzetiszocializmus egymas ellen).

Hitler es kora: Neki mar eleve a terve volt egy egyseges Europa. Ott b..ta el, hogy Keletre is akart terjeszkedni(tulterjeszkedett).
New deal meg egyeb dolgok max stabilizaltak az USA-t, de a SZ.Rbol a masodik vilaghaboru huzta ki. BIZONY!!!

Az USA terjeszkedese folyamatos volt az 1600-as evek masodik feletol. Az angolok legyoztek es "allampolgarra tettek" a franciakat, hollandokat, danokat. Majd az amerikaiak fuggtlenek lettek jelentos europai segitseggel. Rengeteg bevandorlo ozonlott az USA-ba: rengeteg nemet (kb. 30-50 millio nemet leszarmazott el, Cinncinatti pl. nemet varos).
Delen alapvetoen nagybirtokos monokukturak voltak, eszakon meg farmerek(Elelmiszeripar Rt. alapfilm, hogy mennyire ki vannak szolgaltatva).
1848-9-ben legyoztek Mexikot es jelentos teruleteket szakitottak el tole(hivatalosan is): Texas, Arizona, California stb.).
Ha nincsenek bevandorlok, akkor nem sikerult volna ilyen gyorsan benepesiteni az orszagot.
1865. utan sehol sincs rabszolgasag
De: nincs jogegyenloseg, csak hivatalosan (ez alapjan a Szovjetunio is demokratikus orszag lenne, csak hat a joggyakorlat...).
indianok: rezervatum-gettokba telepitve
feketek: neha licselik.oket, hatranyos megkulonboztetes
delamerikai spanyolok, zsidok: bizonyos szallodakba nem szallhatnak meg
ujbevandorlok: olaszok, irek-jobb helyzet, de eselytelenek jobb munkat kapni. Elobbieket sokszor bolsevista anarchizmussal is vadoljak

Munkasmozgalom: miert nem lett eros? Az USA-ban hatalmas a mobilitas terben es tarsadalmi helyzetben is. Mas kornyezet, mint Europa. Ma vagy kiszerveznek Kinaba, vagy jogtalan mexikoi bevandorlokat dolgoztatnak(ha elegedetlenkednek jon ertuk a bevandorlasi hivatal es toloncolja okt ki).
Rockefeller es a tobbiek 1900-utan hatalmas sajtotamadasok alatt altak a disznosagaik miatt(a vasutakat is kinai bevandorlok epitettek, utana negyedekbe lettek zsuppolva, mert mar nem volt rajuk szukseg).
1940k.ig NYEuropaban jobban elt az atlagember, mint az USA-ban. Egu amerikai futono talalkozott.Hitlerrel, meg korbenezett Nemetorszagban es mondta, hogy sokkal jobban elnek, mint az USA-ban.
1940-tol ez valtozik sokminden ok miatt.
De az USA nem a segelyek, hanem a lehetosegek(kontinensnyi orszag, leszoritott arak, uj gyarmatok gazdasagi kihasznalasa: olcso olaj/benzin, olcso munkaero, olcso import nyersanyagok, kinai hitelej)orszaga.
Na ez kellett kiegeszitesnek.

Bicepsz Elek 2012.06.12. 18:02:02

Amugy meg az USA-t csak Oroszorszaggal, Kinaval, Braziliaval meg Indiaval erdemes osszehasonlitani a teruleti nagysaga miatt.
A szabadsag is ennek koszonheto. Egy " Jockey Ewing" keze nem er el Texason kivulre, akarmilyen nagy ember is.

nod20 2012.06.12. 18:09:52

Azért a németek felépítették az országot és nem is rosszul. Kevés ország mondhatja el magáról.

Különben most mit akar mondani a blog? Hogy a németek is emberek? Valóban.

Halkan megjegyzem, hogyha olyan rosszul csinálják a németek, akkor miért akar mindenki odamenni?

Littlerock 2012.06.12. 18:27:49

@Kopi3.14: Mint írtam, ha ezt a dolgot korrektül játsszák, akkor ilyen helyzet nem fordul elő... Ha egy politikai vezető szétosztja a hitelből érkezett pénzt, és ezt a hitelező fél még csak meg sem jegyzi, hogy ugyan már miből kapom majd azt vissza, az pont olyan, mint a sok frank hiteles gépkocsi vásárló... vagy hülyék ültek mindkét oldalon, vagy a szándékosság egyértelmű... Mindenesetre egy egyensúlyi helyzetet illett volna tartani... nem tették...

Én a görögök felelősségét nem vitatom, de egyszerűbb egy országot kilóra megvenni, mint leigázni, és újra felépíteni...

Amúgy Nyugat-Európa pénzelte Horvátországot, és Szlovéniát, Szerbia, meg úgy esett pofára, ahogy volt...

Európa egyik nagy országa volt Jugoszlávia, bár egyértelműen erőszakkal tartották egyben. Az egyik felet pénzelték, mire az leszakította a gazdaságilag gyengébb részt.

Lehet paranoiásnak tartasz, de egyértelművé vált, a gazdasági, technikai vezető szerepe Németországnak Európában. - Svájcot szándékosan nem említem.

Viktus 2012.06.12. 18:49:06

@Adamfark:

A ruszki jutott fel elvileg először az űrben ... aztán az amcsi a holdra. Az különbözik, hogy az USA jobban hasznosította a tudást.

Viktus 2012.06.12. 18:50:32

@Littlerock:

Ez nézőpont kérdése ... mik is azok a túlzott igények? v.kinek a sűrű fürdés is luxus meg a heti több alkalommal való húsfogyasztás. Sőt jurtában is lehetne élni minek házak? az is túlzott igény bizonyos szemszögből.

Viktus 2012.06.12. 18:52:23

@Kaptabakta:

Ő fizeti be a legtöbbet. és arányaiban nézve pl. a franciák több hasznot húznak belőle csak elég a költségvetés jelentős részét jelentő mezőgazdasági támogatásokat.

Bicepsz Elek 2012.06.12. 19:08:43

@Viktus: Meg a vammentesseg abszolut nyertese is Nemrtorszah.

Épelméjű 2012.06.12. 19:32:15

Az USA népessége többségi származás szerint (2000)

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Census-2000-Data-Top-US-Ancestries-by-County.svg

Kis túlzással a fél USA német származású:)

Viktus 2012.06.12. 19:56:31

@Bicepsz Elek:

Meg mi is lásd. Audi, Opel, Mercedes, Bosch :P

Viktus 2012.06.12. 19:58:01

@Épelméjű:

Sokra nem mentek vele a németek :P

Lucky Larry Silverstein 2012.06.12. 20:03:57

@Viktus: Azért ha megnézietk, ott van sok német, ami mezőgazdasági teület ill. lakatlan, szóval ez a térkép eléggé torzít. 1 farmer család használ vagy 50 km2-t.

Littlerock 2012.06.12. 20:27:54

@Viktus: Arra gondoltam, hogy számtalan ember fogyasztási cikkeket vesz hitelre... az állandóan arcunkba tolt reklámok, illetve médiaszenny olyan igényeket ébreszt, aminek megléte boldogtalanná teszi az embert. Nem a fürdés megléte, vagy a szappanhasználat, hanem a sok százezer forintos telefonok, hitelre vásárolt a szükségesnél jóval drágább autók megvásárlása stb stb stb...

Az egyensúlyt hiányolom, amit tudatosan rúgnak fel a hitelező felek, mert az nekik jó...

A nagyobb gazdasági folyamatoknál a korrupcióval fertőzött szakmaiatlan elgondolásokon alapuló irányítás miatt értelmetlen, meg nem térülő beruházások jönnek létre, és megvan a baj... Majd a hiány fedezésére megint hitelt vesznek fel....

A rám kiosztott két milliót (államadósság)nem tudom mire kell kifizetnem, mert szar egészségügyünk, omladozó feleslegesen hosszú autópályánk, túlzsúfolt bölcsődénk, óvodánk, forráshiányos iskoláink ahol wc papírra nincs pénz az van, de olyan jövőképem, ahol a gyermekemet szeretném látni felnőni, na az épp nincs... esküszöm kifizetném a két milliót 5-10 év alatt, ha vért izzadok is, de nincs miért....

Ad Dio 2012.06.12. 20:35:19

Feltűnő jelenség, hogy a német ajkú kisebbség (svábok, szászok) hazánkban és a történeti Magyarország egész területén (valószínűleg azon kívül is, de arról nem tudok konkrétumokat) kivívtak maguknak bizonyos reputációt, ami sokban hasonlít a németek "általános" megítéléséhez.

Ez ugye régi történet, sose támogatta őket az USA, ráadásul mindezt kisebbségként stb.

Emellett a cikknek vannak jó meglátásai, de véleményem szerint a következtetésében torzít.

Bicepsz Elek 2012.06.12. 21:06:06

Vikus: a kinaiak mar Bulgariaban vannak. Hamarosan vezethetunk VMV, Merzedes, Holzwagen, Audy stb. nevu autokat!!

Viktus 2012.06.12. 21:43:12

@Bicepsz Elek:

Egyhamar nem. Évtizedes lemaradásban vannak technikai szempontból - szerencsére.

lottii (törölt) 2012.06.12. 21:44:20

Miért ne lehetne egyébként az erénynek anyagi haszna?

Nem csak a "világ gazdasági nagyhatalmai" között van jelen Németország, hanem az elsők között van az adakozásban is. És ha a helyzet megkívánja nagyon gyorsan is tud dönteni ez ügyben. Lásd a dél-ázsiai cunami idején amikor az európai államfők a karácsonyi pihenőjüket töltötték, egyedül a német államfő volt az, aki azonnal megszakította a pihenését, hazautazott és a német segélyek már régen a célban voltak amikor a többiek még meg sem moccantak.

Viktus 2012.06.12. 21:54:25

@Littlerock:

Az a baj ez nem olyan egyszerű, mert nem veszik az emberek a telefont-autót stb. nem fognak gyártani annyit ergo egy rakás ember elveszti a munkáját, akik aztán nem költenek a szolgáltató szektorban sem.
Ez bizony egy ördögi kör, mert a gazdaságban növekedés kell növekedéshez pedig szükséges, hogy v.ki fogyasszon is.

A probléma inkább az, hogy az elmúlt évtizedekben a termelés kitolódott Ázsiába a fogyasztás pedig Európában hitelekből ment a legtöbb országban. Ez jogos észrevétel.

magyar ember teli szájjal 2012.06.13. 06:43:10

A szokásos magyar baloldali mantra. Akinek jobb mint nekem, annak azért jobb mert szerencséje volt. Véletlenül se mondjátok ki, elvtársak, hogy nekünk kellene tennünk valamit, áh. Inkább két sörvirsli közt böffentsétek azt, hogy igazságtalanság.

chepunk 2012.06.13. 09:26:23

Na azért van ám jó pár nagy csúsztatás:

Megállapítja: "Németországot nem a németek teremtették, hanem az amerikaiak."; "hogy a gazdásági, politikai, kulturális értelemben egyaránt porig rombolt, és végletesen kiszolgáltatott Németországban mindennek úgy kellett történnie, ahogyan azt a győztes nagyhatalmak akarták, diktálták".

Ez rendben is volna, de aztán kicsit később: "A húszas évek Németországa mindenben ellentéte volt annak, amit ma a németekről gondolunk. A korrupció mindent felzabáló diadala, a kizsákmányolás kíméletlen nyomora, a közbizalom teljes megszűnése, az erkölcsök széthullása, a szociális biztonság ma már elképzelhetetlen hiánya jellemezték ezt az időszakot."

Azt felejtette el a cikk író megemlíteni, hogy az is egy leigázott, az első világháború győztesei által megszállt, hadisarc fizetésére kötelezett, kommunista agitáció, sztrájkok és tüntetések. lázongások által pusztított ország volt. És ehhez a németeknek még kevesebb köze volt mint a mai Németországhoz.

Aztán: "Valójában ugyanis a jóléti állam, a ma oly sikeres Németország mintájául is szolgáló, bőséget kínáló társadalom, egyetlen helyen az Egyesült Államokban jött létre magától." Ennek kifejtéséből elfelejtődött, hogy kellett hozzá pár millió rabszolga is, meg az indián törzsek nagy részének ki irtása (így már jó)?...

És a vilmosi Németország is igencsak jól működött mind politikailag, mind gazdaságilag, akár jóléti államnak is nevezhetnénk, hatalmas gazdasági és technikai fejlődéssel!

jardel 2012.06.16. 10:18:37

Ennyire tömény hülyeséget régen olvastam. Egyébként USA pénz: a Marshall-tervet eredetileg Görögország, majd Törökország megsegítésére hozták létre, a görögöket pedig a későbbiekben is tömték pénzzel és kb. 1974-ig erős amerikai, részben angol irányítás volt - mégsem jött nekik úgy össze, mint a németeknek. Az ok egyszerű: nem azon múlik, mint amit a poszt állít.

babarczyeszter 2012.06.16. 11:52:57

Érdekes cikk, megérdemelne a téma egy jó elemzést, de a csúsztatások!
@chepunk-kal teljesen egyetértve, még hozzátenném:
1. az USA sosem volt jóléti állam, főként nem az alapítók szándéka szerint, akik csak a boldogulás lehetőségére, nem tényére tettek ígéretet. Ma is azon folyik a harc, hogy Európában magától értetődő jóléti alapintézményeket bevezessenek-e.
2. a jóléti intézmények alapját Németországban Bismarck tette le; a "protestáns etika" gondolat _háború előtti_ (Max Weber), tehát semmi köze egy háború utáni gazdasági modell működéséhez. A századfordulón az amerikaiak utánozták a német (ipari) modellt, és irigyelték a német felsőoktatást.
3. az első világháborút követő békék nem voltak túl sikeresek (Keynes: a peace to end all peace). Németországot a jóvátételi teher teljesen tönkretette (ebből és a kikényszerített politikai átalakulásból eredt a weimari szétesés, és a németek mai rettegése az inflációtól, ld. még görögök megmentése). Ebből hálistennek okult az USA.
4. Görögországot is megszállta tulajdonképpen az antant, de az ottani konszolidáció reménytelen volt, a polgárháború következtében. Ha korrekt akarsz lenni Görögország és Németország összehasonlításakor, erről a polgárháborúról be kell számolnod. Hajrá!
süti beállítások módosítása