HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

Linkblog

Pót-Magyarország

2013.02.04. 06:21 Ratius

Hiába látott napvilágot a borzalmas adat – félmillió magyar dolgozik külföldön – kevesen fogták föl, milyen elképesztő zuhanás kezdetét jelenti ez a szám. A Véleményvezér, a Kard, pár éles eszű szerző foglalkozott ugyan a témával, ám közíróink többnyire a politikai harc logikájába ágyazták a problémát, s így hol az Orbán-kormány kritikája lett a tragikus jelenségből, hol meg a konzervatív hatalom intézkedéseit igazoló európai agy- lélek- és munkaerőszivattyú ostorozása kerekedett belőle.
Ugyanakkor a Tárki közelmúltban nyilvánosságra hozott kutatása szerint lakosságunk húsz százaléka hosszabb-rövidebb időre kivándorolna. A most megjelent ötszázezres szám pedig azokat is el fogja gondolkodtatni, akik még nem csomagolták össze bőröndjeiket. A félmillióból egy-két éven belül akár egymillió is lehet, s az már olyan földcsuszamlásszerű elvándorlás, aminek hatására azok is a kivándorlás mellett dönthetnek, akiknek fejében ma még meg sem fordul ez a lehetőség. A kezeletlenül hagyott emigráció-probléma rövid idő alatt valóban elvezethet a Tárki által felmért húsz százalékos népességfogyásig. A húsz százalék azonban nagyon sok. Az nagyjából kétmillió ember. A főváros lakossága. Az erdélyi magyarok lélekszáma. Szlovénia teljes népessége.

Mennyiség és minőség
post_37617_20110514094003.jpgMiközben egyre nyilvánvalóbb, hogy az országot évtizedek óta sújtó születésszám-csökkenésen, illetve a felnőtt férfiak tragikus elhalálozási mutatóin nem tud változtatni a kormányzat, ma már az is egyértelmű, hogy a kivándorlás problémáját sem tudja kezelni a magyar politika. Ha nagy ritkán valaki mégis komolyan szembenéz a jelenségekkel, akkor sem magával a problémával igyekszik leszámolni, hanem hazai következményeit szeretné orvosolni. A jelenség ugyanis több rétegű, amelynek egyes elemei önálló kérdésként meresztik ránk szemeiket. A megfékezhetetlennek tűnő népességcsökkenés ténye, illetve ennek következményei izgatják leginkább a köz ügyeiért aggódó gondolkodókat, miközben az a kérdés, hogy az emigráció során milliószám veszítjük el magyarjainkat, szinte észrevétlenül lapul bele néhány irodalmi szöveg nemzethalál-víziójába.
Pedig az a sokmillió ember, aki az elmúlt száz-százötven évben elhagyta az országot, az emberi lét minden szempontjából veszteséget jelent nekünk, akik itthon maradtunk. Gondolataik nem bennünket gazdagítanak, szerelmeik nem felénk fordulnak, gyermekeikkel nem a mi csemetéink játszhatnak, eredményeikre nem mi lehetünk büszkék, sikereik nem nekünk mutatnak példát, munkájuk nem bennünket gyarapít, vásárlóerejük nem minket segít.
És ez még akkor is nagyon szomorú, ha maga a népességcsökkenés, vagy annak szörnyűséges következményei valahogy orvosolhatóak volnának. Az elveszett milliókkal az élet jelentős darabját vesztette el a magyarság, függetlenül mindenféle nemzeti meggyőződéstől, nacionalista ideológiától, vagy nemzethalált rettegő romantikus forgatókönyvtől.
Miközben azonban a kérdés nagyon is valós, tömeges kivándorlás problémájának kezelése teljességgel idegen a magyar közgondolkodástól. Hiszen míg a bevándorlás-politikában ezer éves hagyományaink vannak, míg az emigráció kérdését mindig is a bevándorlás előtti kapunyitással oldotta meg a magyar politika, azonközben a kivándorló magyarokat egyszerű veszteségként könyveli el a nemzet. Az elmúlt századok néhány képzeletben gyarmatosító, ábrándos lelkesültjén kívül senkinek, vagy csaknem senkinek nem volt arra vonatkozó gondolata, miképpen lehetne megmenteni ezt a sokszázezer lelket a nemzet számára. Tulajdonképpen az egyetlen, ám annál sikeresebb efféle magyar elmeszülemény Izrael állam. Egy erzsébetvárosi magyar zsidó, Herzl Tivadar zsenije kellett ahhoz, hogy valaki Magyarországon felismerje: az elveszett emberek igazi veszteséget jelentenek. Meg kell menteni őket a nemzet számára. Igaz, Herzl a zsidóságról írt, beszélt és a zsidóság számára szervezett új hazát, de mégis ő az egyetlen magyar, aki rájött: nem ereszthetjük szélnek honfitársainkat, mert kevesebbek leszünk távozásukkal. Kevesebbek és nem kevesebben. Mert ilyen mérvű népvándorlás nem mennyiségi, hanem minőségi problémát jelent.

Honnan, hova?
post_37617_20110514094019.jpgÉs mindezek után hadd vessek föl egy eretnek, a magyar közgondolkodástól teljességgel idegen, ám a Duna-Adria csatorna megépítése mellett, éppen gyarmatteremtő szándékkal kardoskodó madagaszkári királyunk, Benyovszky Móric emlékéhez, Újházy Lászlóhoz, az amerikai Newbuda megalapítóihoz, vagy éppen az imént emlegetett Herzl Tivadarhoz méltó gondolatot!
Az a tény, hogy Magyarországról a második világháború óta csaknem egymillió ember távozott, az a veszély, hogy a közeljövőben újabb százezrek hagyják majd el a hazát, nem pusztán a honnan, hanem a hová kérdését is föl kell, hogy vesse. Nem csupán azon kell morfondíroznunk, miképpen lehetne olyan országgá tennünk hazánkat, hogy innen ne akarjon elvándorolni minden emberöltő során egy fél nemzedék, nem pusztán azon kellene dolgoznunk, hogy akik elmentek, azok esetleg vissza akarjanak jönni, hanem azon is, hogy a távozókat se veszítse el a nemzet. Igen, azon is törnünk kellene a fejünket, hogy legyen egy másik hely is a világban, ahol a magyarok élnek, ahol magyarul tanítanak, éreznek, gondolkodnak, ölelnek és temetnek. Igen, azon is törhetnénk a fejünket, hogy miképpen alapíthatnánk egy másik Magyarországot, valahol a világ túlfelén, valahol, ahol mások a körülmények, ahol mások a feltételek, másképp süt a nap, ahol más az élet.
Hiszen, ha lenne egy ilyen ország, akkor a kivándorlók túlnyomó többsége nem a németek, angolok, amerikaiak életét gyarapítaná, hanem megmaradna magyarnak, éppúgy, ahogyan az Egyesült Államokban élő angol, a Brazíliában élő portugál, az Argentínában élő spanyol, vagy éppen a Tahitin élő francia megmarad a maga nemzete számára.
Nem, nem valamiféle újkori gyarmatosításról, népek elűzéséről, földek elrablásáról beszélek. Nem képzelem azt, hogy el kellene követnie a mi hazánknak mindazt a rémséget, amit a spanyol, angol, francia és német gyarmatosítók elkövettek az elmúlt századokban. Nem, dehogy gondolom én azt, hogy pótolnunk kellene valamit, abból, amit elmulasztottunk megtenni száz esztendővel ezelőtt. Ép ellenkezőleg: azt gondolom, hogy olyasmit kellene tennünk, ami új, ami korszerű, ami választ ad a világ kihívásaira, s egyúttal választ ad a magyar kivándorlás problémáira is.
Nem kevés ország akad ugyanis, ahol örömmel várják a külföldieket. A közelmúltban olvastam, hogy a brutális lendülettel fejlődő Brazíliából nyolcmillió munkavállaló hiányzik. Brazília fellendülését elsősorban a közgazdászok és a helyi vállalatok által sűrűn emlegetett munkaerőhiány, azon belül a képzett szakemberek, mérnökök és üzletemberek hiánya hátráltatja. Nincs elég általános- és építőmérnök, ami megnehezíti az infrastrukturális beruházások kivitelezését. A banki szféra, a repülőgép- és vegyipar egyenként versenyez a néhány elérhető diplomásért. A fejlődő olaj- és gázipar pedig külföldön keres szakembereket, mivel nincs elérhető képzett brazil munkaerő.
De körülnézhetünk más világtájakon is. A Manpower Group China elemzői szerint a történelem legsúlyosabb munkaerőhiánya jelenhet meg a közeljövőben a kínai Gyöngy-folyó környéki városokban, ahol olyannyira kedvezően alakultak a munkaerő-piaci kilátások, hogy a szükségleteket nem tudják megfelelő mennyiségű humán erőforrással kielégíteni.
Hasonló a helyzet az ötödik kontinensen is. „Több százezer fős munkaerőhiány léphet fel" – fogalmazott Peter Collier ausztrál munkaügyi miniszter, aki azért utazgat az Egyesült Királyságban és Írországban, hogy munkaerőt toborozzon az országban futó több mint százmilliárd ausztrál dollár értékű fejlesztési projektekhez. Miközben a földrésznyi ország történelmének legnagyobb ipar fellendülését éli át, egyre komolyabb gondot jelent a munkaerőhiány nemcsak a bányászati vagy olajipari szektorokban, de a logisztikában is.
Miközben Magyarország polgárai jelentős részének nem tud munkát adni, a világ számos országában tárt karokkal várnák a képzett, dolgozni akaró, beilleszkedni kész, változtatni hajlandó munkavállalók százezreit, millióit.

Erős alkupozíció
ordos_china_04.jpgEgy kétszáz kilós gorilla oda ül le az őserdőben, ahova akar. Amennyiben a magyar állam – vagy egyébként bármelyik állam – hajlandó lenne szemérmesség nélkül fölvállalni a kivándorolni szándékozók ügyét, óriási előnyökhöz juttathatná emigránsait. A tömeges letelepítés esélye egyedülálló alkupozíciót kínál. Százezernyi telepes már afféle kollektív szerződést is köthet a befogadóval, mégpedig igen-igen előnyöset. Elérhető lenne, hogy a kijelölt területen a betelepülés ütemének megfelelő gazdaság- és infrastruktúrafejlesztés valósuljon meg, támogatott egzisztenciateremtés várja az érkezőket, kulturális autonómia biztosítsa identitásuk megőrzését. Persze lehet, hogy a helyi nacionalisták majd problémaforrásként tekintenek az országban megjelenő idegen kultúrközösségre, de manapság a tőke érdeke, a fejlődés lehetősége, a növekvő életszínvonal reménye bizonyosan felülírja az efféle megfontolásokat. Ugyanis egy ilyen letelepítési projekt, egy százezres, esetleg milliós régió kialakítása bárhol nagyszerű üzlet. Ilyen nagy tömegű munkavállaló megjelenése ott, ahol hiány van munkaerőből, igazi nyer-nyer találkozás. A helyi politikusok – azon túl, hogy látványos eredményeket mutathatnak föl – még lophatnak is egy csomót, a helyi vállalkozások világos beruházási útmutatást kaphatnak, a kulturális élet fellendülhet. A bevándorlók pedig vihetik magukkal tudásukat, elszántságukat, munkaerejüket és persze pénzüket.
A terv megvalósulása során, Brazília esőerdőktől övezett pampáján, Ausztrália napfényes tengerpartján, vagy éppen a kínai Gyöngy-folyó meredek völgyében létrejönne egy-egy kisebbfajta Magyarország, egy-egy magyar városállam, ahol a többségi magyar lakosság vidám keveredésben él a bennszülöttekkel és a világ különb-különb tájairól érkezett bevándorlókkal, ahol a színházban magyar nyelven is játszanak darabokat, ahol a gyerekek magyar iskolába is járhatnak, ahol munka és lehetőség várja azokat, akik új hazát keresnek.
És mielőtt bárki az ellenkezőjét kezdené bizonygatni, sürgősen leszögezem, az itthon maradók sem járnának rosszul. Egy-két millió ember eltűnése a hazai munkaerőpiacról egy csapásra felszámolná a hazai munkanélküliséget. Nem kellene segélyt, szociális ellátást fizetni a rászorulóknak, merthogy mindenki találna munkát. Sőt, akár munkaerőhiánnyal is szembe kellene néznie az országnak. Ennek köszönhetően azonban növekedésnek indulnának a munkabérek, s így rengetegen térnének vissza a munkaerőpiacra azok közül, akik korábban nyugdíjba, esetleg rokkantnyugdíjba, kényszervállalkozásba menekültek. Az új magyar telepek lakói néhány év után magukhoz vennék itthon maradt, idős szüleiket, s így a kivándorlás nem csupán az életerős, aktív korú népességet csapolná meg, de arányosan csökkentené az inaktívak számát is. Hosszabb távon, az életkilátások radikális javulásának köszönhetően, meglódulna a születésszám is, mi több, talán az önmagukat halálba hajszoló középkorúak is fellélegezhetnének kicsit. Az évek óta tartó természetellenes népességcsökkenést lassú növekedés váltaná föl.
Ráadásul ettől kezdve rendelkezésünkre állna egy-két pót-Magyarország, ahova bármikor elköltözhetnénk, ha nem tetszik a rendszer.

A képeken a gyakorlatilag lakatlan kínai Ordosz város épületei láthatóak. A monumentális beruházás egyes lakásai egyszerűen túl drágák a kínaiaknak, viszont – európai stílusuk miatt is – pompásan megfelelnének a magyar bevándorlóknak. Annál is inkább, mert Ordosz környéke, az itt talált régészeti leleteknek köszönhetően, kitüntetett szerepet kezd játszani a szkíta-hun-magyar rokonság újjáalakuló mitológiájában. Persze Ordosz nem az egyetlen frissen épített, de üresen álló nagyváros a világon.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

163 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr565061612

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mennyiből élsz, Hurkás Tiffán? 2013.02.04. 15:00:34

A 47 ezres közmunkabér a milliárdos Tiffán Zsolt szerint is jó pénznek számít, ám aki ezt kevesli, csak szóljon, és küldet neki egy kis hurkát a képviselő-vállalkozó, hogy éhen ne haljon. Álságos propagandának, színjátéknak nevezte a Sellyéről egy 282...

Trackback: Kinek kell itt megdögleni? 2013.02.04. 14:59:07

Hárommillió-háromszázezer magyar van útjában a kormánynak, akiktől bármi áron szabadulna. El nem tüntetheti őket fizikailag, kezdeni velük semmit nem tud, ezért csatateret, sőt katasztrófát vizionáltat, ahol ezeknek az embereknek el kellene pusztulniuk...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval, a gondolkodni próbáló birca · http://maxval.co.nr 2013.02.04. 09:26:37

A kivándorlás POZITÍV jelenség, abszurd negatívumként beállítani.

Nohát 2013.02.04. 09:28:53

Micsoda eretnek gondolat :)
De azért tetszik, lévén "diaszpórában" élve nekem hiányzik a magyar kultúra, a magyar szó. Hiába visszük a gyereket magyar vasárnapi iskolába, az havi egy alkalom. Hiába megyünk magyar csoportokba, és hiába igyekszünk annyi magyar nyelvű mesét, mesekönyvet, verset mondókát odaadni a gyerek elé, az angol iskola, a barátok, a tévé, a gyerekprogramok miatt egyre nagyobb teret nyer az angol szó a házunkban.

HomicideWatch (törölt) 2013.02.04. 13:32:07

Éjszaka speciel Gyurcsány alatt léptem le, főként a 40%-os szja miatt.

?????????????? 2013.02.04. 13:33:31

érdekes ötlet. ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az a nemzet, amely történelme miatt amúgy is elég megosztott (Trianon) , és a megosztottságot lelkileg 3 generáció alatt sem volt képes feldolgozni ("Mindent vissza!"), ráadásul a leválasztott nemzetrészek érdekeit képtelen képviselni, vajon mennyire alkalmas és képes arra, hogy "új frontot" nyisson, és önmaga menedzselje a kivándorlást, szinte buzdítva rá a polgárokat?

barli 2013.02.04. 13:33:35

az én személyes tapasztalatom az az, hogy az "új" kivándorlók zöme pont nem az iskolázott rétegböl kerül ki. Ez meg akár még javíthat is bizonyos statisztikákat. Az lép le na, akinek nincs otthon perspektívája. Persze az is, akinek otthon is jó, de nyugaton jobb lesz, meg tele van a töke a politikával (nem csak a fidesszel hanem úgy általában), de szvsz az elöbbiek többen vannak.

xylu 2013.02.04. 13:44:08

És mi lenne, ha inkább ITTHON oldanánk meg a dolgainkat?Most abban reménykedjünk,hogy egy Orbánmentes országból kívülről belepiszkálunk az itthon irányíthatatlan történésekbe?Mért nekünk kell elmenni?
Amúgy ez a diaszpóra ötlet nem rossz, még állam sem kell hozzá,csak néhány egyetgondoló jóbarát.

sz4kerto 2013.02.04. 13:47:26

@barli: Azok altalaban hamar hazajonnek. Akik kint maradnak azok azok, akiknek Mo. nem nyujt alternativat. Nem csak anyagilag, hanem szakmailag sem.

WLaci 2013.02.04. 13:48:19

Ez egy stagnáló, lemaradó kultúra, nem véletlen, hogy a tehetségesek elhagyják. Herzl Bécsben nőtt fel, nem volt magyar identitása.

felcsutisuttyo 2013.02.04. 13:51:28

Menekülés a Nemzeti Szaroktól...a tolvaj, hazug csaló korrupt kormánytól. A választás Fidesz banditák általi elcsalása elől...az önkényuralom elöl, a Parlamenti Diktatúra elől.... a szegénység elől. a hűbéresség elől...a kialakuló földesurak elöl...a gazember Fidesz Birkák elől.

barli 2013.02.04. 13:58:52

@felcsutisuttyo: ez konkrét baromság. Nem orbán (csak) miatt lépnek le, hanem csak most jutottak el addig a felismerésig, hogy ha orbánt le is váltják, akkor sem történik majd semmi legalább húsz évig. Mondjuk úgy, hogy akik eddig csak becsomagoltak, azok most indulnak el.

Matróz Kommandó 2013.02.04. 14:07:02

Az 2011-ben nyitotta meg munkaerőpiacát. Benne volt a pakliban, nem kell armageddont vízionálni.

Matróz Kommandó 2013.02.04. 14:09:42

@HomicideWatch: A progresszív adórendszer visszaállítása fogja a társadalom számára igazán fontos réteget "rábírni" a kivándorlásra"

Balt 2013.02.04. 14:19:10

Nem olvastam (még) végig a cikket, de szerintem nyitott kapukat döngetünk: az "emigráció" (már legalábbis ahol a magyarság fontos) megszervezi magát szerte a világon. (Akiknek meg nem fontos, ott talán mindegy is...) Ettől függetlenül sajnos valós és súlyos probléma, hogy visszatelepülés nélkül a 2.-3. generáció, még nem vegyes házasságokban is elveszik a magyarság számára, legjobb esetben is legfeljebb jóindulattal vegyes vadromantikus érzéseket kelt önmagában a ködbe vesző ősök nyoma, nyelve, szülőföldje.

Mercel 2013.02.04. 14:19:51

Az írás első felének tartalmán évek óta gondolkodom, és teljesen egyet is értek vele.
A második fele meglepő ez, még eszembe se jutott.
De az, hogy a mindenkori kormány mindig sötét korrupt gazemberei akár csak kis szerepet is vállaljanak az emigrációval kapcsolatban, nos ennek még a gondolatától is rosszul leszek. Inkább ne foglalkozzanak a témával mert azon (egyik) ország és ember sem nyerhet amihez ezek a sötét gazemberek akár csak hozzáérnek. Főleg az orbán-gyurcsány félék..
Amúgy kiváló írás grat.

"Frigyes"

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2013.02.04. 14:20:04

Szerintem a mi mindenkori politikai vezetésünk legfeljebb rabszolgának tudna minket eladni valami banánültetvényre. Ott remek kis kolóniánk lehetne.
Amúgy nem lehetne úgy intézni, hogy az a bizonyos politikai elit telepedne le a déli féltekén? Itthon azután már mi is meglennénk valahogy, nem?
:)

aranyhorcsog (törölt) 2013.02.04. 14:21:56

"miképpen alapíthatnánk egy másik Magyarországot, valahol a világ túlfelén, valahol, ahol mások a körülmények"

Ezek a "körülmények" konkrétabban: ahol nincs 1-2 millió hitvány ostoba féreg vagy bűnöző, aki elszívja a dolgozó alkotó emberek vagyonát, erőforrásait, jövedelmét.

Ők meg majd itt maradnak és éljenek meg abból amit összeloptak, meg amihez értenek - ha tudnak. (a besúgásból, az élősködésből, a lopásból, a hazudozásból és önmaguk tömjénezéséből)

Az elvándorlásról meg annyit: mondj két magyar Nobel díjast, aki itt élt és alkotott!

barli 2013.02.04. 14:22:08

@Matróz Kommandó: meg a családi adókedvezmény eltörlése..

Balt 2013.02.04. 14:23:02

"A közelmúltban olvastam, hogy a brutális lendülettel fejlődő Brazíliából nyolcmillió munkavállaló hiányzik."

Úgy tudom, ehhez képest nem egyszerű még szerzett állampolgársággal sem munkavállalási céllal letelepedni Brazíliában.

nincs1itt 2013.02.04. 14:25:37

Na igen... Meg persze, meg aztán pláne! Mondjon valaki egyetlen okot, amiért otthon kellene maradnia bárkinek is??
Aha, hallom ám... vagy mégsem.
Nincs olyan alternatíva, amely belátható időn belül - legalább egy emberöltő -, bármiféle javulást eredményezne.
Ajánlom mindenkinek: INDULJON! Mert minden hajó megtelik egyszer!
Aki maradni akar, tegye, lelke és a jövője rajta. Az országot,ahol születtem, szétrabolták, lezüllesztették az elmúlt 67 évben, ekkor pusztítást a két háború+'56 sem vitt végbe. Herzl Tivadarra hivatkozni?? Meglehetős logikai bukfenc, de sebaj. A lényegen nem változtat, élhetetlen és életképtelen országot "sikerült" a "politikai elitnek" fabrikálnia!
Most pedig lehet köpködni, meg gyávának, iskolázatlannak, haszonlesőnek nevezni! De előtte azért egy gondolatra álljon meg mindenki, nézzen körül, őszintén válaszoljon csak 1 kérdésre:

Van ott jövője?(nem holnapra, nem is holnaputánra gondolok, hanem évekre, évtizedekre, unokákra, szülőkre, gyerekekre)

Balt 2013.02.04. 14:26:34

"Erős alkupozíció"

Erről már sztem lekéstünk. Az (ex)"jugó", lengyel, román stb. pozíciók eleve erősebbek.

Balt 2013.02.04. 14:32:08

"És mielőtt bárki az ellenkezőjét kezdené bizonygatni, sürgősen leszögezem, az itthon maradók sem járnának rosszul. Egy-két millió ember eltűnése a hazai munkaerőpiacról egy csapásra felszámolná a hazai munkanélküliséget."

Ez finoman szólva sem ilyen egyértelmű. A nyelveket beszélő, képzett, kurrens tudással bírókat talán hosszú távon sem lehetséges a "máshogy" szocializált, barna övezetekben élő, munkaerőpiacon esélyét vesztett (vagy nem is nyert) emberekkel. Még akkor sem, ha törekvés lenne rá. (Talán egyedül a közmunkát lehet ilyesminek titulálni.)

Szociknak vége 2013.02.04. 14:33:48

A sírás az megy a libbant sajtóban végeérhetetlenül.

Arról még sehol nem lehetett hallani a blogszférában, hogy a mintaállam Szlovákiából /ezúttal igazolt adatok alapján/ az elmúlt 10 évben végig sokkal többen kértek adószámot NBr-ben, mint Magyarországról.

Úgyhogy a külföldi melónak a gazdasági helyzethez nem sok köze van ilyen bérkülömbségek mellett.

www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/tenyleg_itt_az_uj_magyar_exodus.179053.html

2013.02.04. 14:34:53

56-ban nem menekültek ennyien, mint most, és ráadásul nem létezik olyan forgatókönyv, ami szerint itt belátható időn belül javulhatna a helyzet.
Nincs miért maradni.

Balt 2013.02.04. 14:36:44

@Matróz Kommandó: Meglehet. Reméljük, nem érjük meg... Bár nem vagyok egykulcsos-fetisiszta, csak könyörgöm, az adómentes minimálbért felejtsük el örökre!

takács bálint (törölt) 2013.02.04. 14:40:29

ha az 1 millió "hasznos" munakerő (orvos, mérnök, szakmunkás, nyelveket beszélő tanár) lelép, akkor magyarország 3 millió bulibölcsészből lett hivatalnok, 3 millió kisparaszt, 3 millió kisnyugdíjas országa lesz.

roli101 2013.02.04. 14:42:47

@Balt: OV-t idézve: Európának meg kell szüntetni a jóléti társadalmakat és munka alapú társadalomban kell gondolkodnia. Tehát semmi szükség okos, kreatív, szellemi foglalkozásúakra, csak és kizárólag kétkezi közmunkásokra, szántó-vető parasztokra.

Nekem az jutott eszembe, hogy a Föld nevű bolygón elsősorban emberek laknak és csak másodsorban magyarok, németek, kínaiak stb. Tehát ragaszkodni ahhoz, hogy a magyarok csak Magyarországon élhetnek és lehetnek boldogok, kicsit furcsa gondolat.
Mindenki oda megy lakni és dolgozni, ahova akar ezen a bolygón. Születésének helye és anyanyelve csak szerencse kérdése. Van aki szerencsésebb és van aki kevésbé. Mi egyébként a szerencsésebbekhez tartozunk, ha nem is az élbolyba.

Balt 2013.02.04. 14:43:31

@Csekey Ildikó: Nagy-Britanniából 3,5 millió kitelepülőről olvasni. Náluk sincs tehát fenékig kolbászból a kerítés, de legalább a legújabbkori gyarmataikról még képesek pótolni a munkaerőt, most meg még összebilincselni sem szükséges őket a hajófenéken...

takács bálint (törölt) 2013.02.04. 14:43:35

@nincs_itt:
erről volt már egy kormányzati brainstorming. és az jött ki, hogy a túró rudi.

Dr. Rudi 2013.02.04. 14:44:03

Egy nagy gondot látok a fenn felvetett ötlettel: ha a világ ugyanazon kicsi szegletére ráöntünk ennyi magyart, nem lesz-e azonnal ugyanolyan minden ott is, mint otthon? Ugyanaz a légkör, ugyanaz a hozzáállás, ugyanazok a flegma fejek a pénztár mögött...?

Elég sokan (köztük én is) nem csak egzisztenciális okokból hagytuk el az országot, hanem mert teleszaladt a puttony a rendszerrel. Minek azt még a világ más tájaira is elcipelni?

Hidd el, sokkal jobb a közérzeted, ha egy átlagosan normális, vidám, működő és felelősséget vállaló társadalomban élsz - még ha félig kívülállóként is - mint otthon végighallgatni, ahogy a régi lemez újra és újra eljátssza a szomorú dallamot. Ahol pontosan tudhatod, melyik döntéshozó mennyiért kapható, ahol a boltban vagy hivatalban személyes sértésnek veszik, ha megjelensz... stb.

Szociknak vége 2013.02.04. 14:44:44

@Csekey Ildikó: @takács bálint:

Talán tájékozódjatok.

www.portfolio.hu/gazdasag/munkaugy/tenyleg_itt_az_uj_magyar_exodus.179053.html

Egyáltalán nem drámai a kivándorlás, mint ahogy a libsik szeretnék beállítani, és a 'most' a másik hazugság.

+ Arról sem hallani hogy 2012ben mennyi bevándorló volt (mert több volt mint kivándorló).

Szociknak vége 2013.02.04. 14:45:36

@Balt: Magyarországra is több bevándorló érkezett tavaly, mint ahány kivándorló volt.

Pan Modry 2013.02.04. 14:45:54

@aranyhorcsog:
Egyetertek, en peldaul lemondtam volna arrol a berkulonbozetrol amennyivel jobban keresek kint, es maradtam volna orszagot epiteni, de ugy nem hogy amig en epitek egyesek leraboljak a munkam gyumolcset.

Az emberi elet tul rovid ahhoz hogy amiatt szopjak hogy egy haracsolo politikai elit ellopja, tulzottan redisztributalja amit en alkotok, mindemellett az allami hivatalok akik elvileg az en adombol elnek, a professzionalitast mellozve banjanak velem.

A kulfoldi letet viszonylag hamar meg lehet amugy szokni, az hogy valakinek a Turo Rudi hianyzik az a rohej kategoria stb...

nincs1itt 2013.02.04. 14:45:58

@takács bálint: aha, ha Te érted, akkor jó!

Balt 2013.02.04. 14:46:37

@roli101: :) Ez hol következik az elsőből? Ilyet csak az "értelmiség-ellenes" proletárdiktatúrában mondtak, ahol még a címerből (ti. a SzSzSzK-éból) is kihagyták ideológiai okokból a körzőt, maradt a sarló és kalapács.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2013.02.04. 14:48:13

@barli: Maskepp latom. Egyre inkabb azok is jonnek el, akik egy vgay tobbdiplomasok, illetve otthon is a szakmajukban dolgoztam, megis valami hianyzott.

Pan Modry 2013.02.04. 14:48:22

@MetroGoldwinMayer:
eppenseggel Matolcsy allitotta a dolgot, aki szerintem egy kozgazdasagi amokfuto, de semmikepp sem a libsi kategoria.

nincs1itt 2013.02.04. 14:48:53

@MetroGoldwinMayer: Ugyan drága mozitulajom, ne is törődj a tényekkel, valóban GBR-ben nem tartanak annyit nyilván, mint ahogy állítják, de ugye azt is észrevetted, hogy a Dunántúlon, durvára nem elég a zÓdi, mert a zöm, bizony sógoréknál keresgéli az ájrót, jelentős tömeg pedig látszólag magyar alkalmazott, de valójában külföldön dolgozik (ezt fejtsd meg magad). Szóval a szám a legkevésbé sem eltúlzott, igen jó közelítése a valóságnak.

Pan Modry 2013.02.04. 14:49:52

@tildy:):
En is igy latom, a kepzetlen emberek mar korabban is folyamatosan aramlottak ki-be, viszont az utobbi 1-2 evben indult egy jelentosebb kivandorlasi hullam a kepzettebbek kozul. Sot, a mostani diplomasok nem elhanyagolhato resze eleve nem MO-on kepzeli el a jovojet, en speciel meg is ertem oket.

Balt 2013.02.04. 14:53:31

@roli101: A második bekezdésre: Elég anarchista gondolat, mert egyetlen állam sem nézi jó szemmel, ha az alapvető társadalmi kohéziót megalapozó (nemzeti) összetartozással szemben érdekei ellenében valamiféle bomlasztó ideológiák nyernek teret. (Lásd USA komplett történelme beleértve a polgárháborút, a német-török viszony, vagy frissiben Depardieu esete a francia baloldallal...)

Szociknak vége 2013.02.04. 14:53:44

@Pan Modry: Matolcsy annyit mondott hogy félmillióan dolgoznak külföldön.

Azt a libsi sajtó teszi hozzá hogy ez mekkora dráma holott a portfolio előbb linkelt táblázata alapján ez nem igaz.

Szociknak vége 2013.02.04. 14:56:16

@nincs_itt: tömeg pedig látszólag magyar alkalmazott, de valójában külföldön dolgozik

- ezt fejtd már ki

a szám a legkevésbé sem eltúlzott

- én nem a számmal vitatkoztam hanem azzal hogy ez a szám sok. Mert relatíve a környező országokhoz viszonyítva kevés.

nincs1itt 2013.02.04. 14:56:32

@MetroGoldwinMayer: Neked semmit nem mond az az "apróság", hogy 500 ezer ember, nem otthon költi, keresi, adózza a pénzét??? Számodra a liberálisok rinyálása, hogy ez qrvára nem jó? Aha, akkor kérlek, maradj otthon, eszedbe ne jusson ezt a sötétséget exportálni. Neked jó, ennek örülök, komolyan!

Balt 2013.02.04. 14:59:58

@nincs_itt: Bornai kb. fél éve megírta, hogy JW hazatelepül. (Ja, ha már úgyis arra jár, csókoltatjuk Tobin Ciarant.)

nincs1itt 2013.02.04. 15:00:14

@MetroGoldwinMayer: nem fejtem ki! De azért súgok, magyar cég, külföldi munkára toboroz... szerinted?

aha, akkor Szlovákia a mérvadó,esetleg valamely más ország? Tényleg nem érted?? Mennyi munkavállaló van? Annak mekkora hányada az 500 ezer??? Ez mekkora kiesés a büdzséből?? Ember, nem akarod érteni, elmegy a 20-on éves, diplomás, kint házasodik születnek utódai, haza fog menni ebbe az átpolitizált majomketrecbe? Ahol még ráadásul xarul is él???
Na ez a baj!!

nincs1itt 2013.02.04. 15:01:49

@Balt: Rendben, csak valahogy rímelt a témára, se JW-t nem követem, se Bornai-t... Tényleg ki az a Bornai?

Crass 2013.02.04. 15:01:57

A boncolgatott megoldás már ott megbukik, hogy a külföldön tárt karokkal várt, vagy legalább is eladható magyar "emberanyag" megtartása lenne inkább fontos a nemzet számára. A társadalom "feleslegéböl" semelyik ország nem kér, vö. Kanadai tapasztalatokat.... A jövö azok elönybehozásával lehetséges, akik elöre mozdítják karrierjükkel az ország szekerét is, Szingapur szemérmeskedés nélkül megtette.. ott fut is az a bizonyos szekér!

aranyhorcsog (törölt) 2013.02.04. 15:03:14

@roli101: orbánt idézni értelmetlen. Az ő mondatainak (de nem is az övé hanem a szövegíróké) értelme nincs, csak funkciója.

És ez nem változtat azon, hogy már két és fél éve kampányolnak, kormányzás helyett.

Pl. ha egy lagziban egy imbecil meghívott felpattan az asztalra , gatyát letol és belepiszkít a leveses tálba, annak nincs értelme, de ha azért tette, hogy mindenki megbotránkozzon és elmenjen és az övé legyen az összes étel, akkor annak van funkciója.

Kicsit tudom furcsa, de így kell a jelenlegi hatalom cselekedeteit értékelni.

roli101 2013.02.04. 15:06:01

@MetroGoldwinMayer:
Az ellenzék dolga, hogy mindenért csesztesse a kormányt. A fidesz ellenzékben 8 évig pont ugyanezt csinálta. Akkor az nem libsi sírás volt?

barli 2013.02.04. 15:06:16

@tildy:):

én ezt nagy vonalakban így látom (Németo.):

1. generáció (rendszerváltás elött): kiházasodott (azóta elvált) nők
2. generáció(pár évvel ezelőttig): képzett réteg
3. generáció (jelen): bárki
Mikor ki kap ugye letelepedési/tartózkodási engedélyt.

Szociknak vége 2013.02.04. 15:07:12

@nincs_itt: Veled ellentétben én konkrét adatokat találtam, azok alapján 2006tól nőtt meg a kivándorlás, nem 2010től, de mégigy is relatíve, a környező országokhoz képest jól állunk.

Balt 2013.02.04. 15:07:52

@nincs_itt: Mondjuk, hogy zenésztársa, bár pályatársnak nem nevezném, a mostani blogja pedig valamiféle gyurcsányista szájíz szerinti politikai öklendezés. (Pedig egykor nagy KFT-kedvelő voltam...)

Balt 2013.02.04. 15:09:53

@Crass: Igen, én is így látom, és szerintem történnek is lépések ebbe az irányba a lehetőségekhez képest.

Marika lenyeli · http://marikalenyeli.tumblr.com/ 2013.02.04. 15:11:16

Feudalizmus és a kilátástalanság elől menekülnek az emberek.

nincs1itt 2013.02.04. 15:14:33

@MetroGoldwinMayer: Naccerű, büszke vagyok rád, gondolom elégedetten csettintesz, hogy megcáfoltál. De ezzel Matolcsyt is... Tudod, gyerekemnek is azt szoktam mondani, amikor egy rossz eredményt azzal próbál menteni, hogy :"háát a többiekhez képest", le se xarom a többieket! Nem érdekel egyetlen környező ország hasonló adata sem, a tény az tény marad. Politikai pártokon, kormányokon átívelő, egyben össze is köti az összeset Mo.-on, az a tény, hogy egyre rosszabb és rosszabb lett, az elmúlt 23+44 évben. Van megoldás, éltem is vele. Sajnálom, aki még hezitál, azt pedig egyenesen szánom, aki mentegeti a jelenlegi "elitet", éppen annyira sárosak, mint az elődeik.

barli 2013.02.04. 15:14:34

@Marika lenyeli: király nick/kép combo, gratula :)

VT Man 2013.02.04. 15:20:12

500 ezer kivándorló? Kevés!

Ha a 23 millió románból ki tudott menni 3 millió, akkor a magyaroknál legalább 1,5 millió kellene, hogy kint legyen.
De nincs.

Inkább várják sokan a segélyt, minthogy utazzanak és dolgozzanak többszázezer Forintért havonta külföldön...

VT Man 2013.02.04. 15:21:48

@nincs_itt:
"Annak mekkora hányada az 500 ezer??? Ez mekkora kiesés a büdzséből?? "

Hát, ha munkanélküliek mennek ki, akkor nemhogy kiesés a büdzséből, de egyenesen javítja az egyenleget. Tekintve, hogy nem kell segélyt fizetni nekik.

Balt 2013.02.04. 15:22:08

Nos, még nem olvastam végig, de épp itt egy anti-tézis a blogketrec tetejéről: :)
hataratkelo.blog.hu/2013/02/04/nem_ertem_miert_ne_lennek_magyar

nincs1itt 2013.02.04. 15:23:42

@VT Man: Okos! Amolyan unortodox érvelés, de nem baj, igazad van, attól lesz jobb, ha szőnyeg alá söpörjük a problémát...

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2013.02.04. 15:31:29

@barli: Nekem speciel Orbán azért sokat segített.

Nagy optimizmussal vártam a kétharmadot (rájuk is szavaztam, mert reméltem, hogy ha elegen szavazunk a Fideszre, az nem fog koalícióra lépni a Jobbikkal) örültem, amikor meglett, aztán már nyár végére rettenetesen kiábrándultam a kamunemzeti retorikából, és a hihetetlen mennyiségű védhetetlen ostobaságból.

Szeptemberre már kacérkodtam az elvándorlás gondolatával, májusra meg már el is húztam. Nekem nagyon az Orbán-rendszer figyelt be, pedig nekem az előtt is szar volt, de eszembe se jutott kivándorolni.

Pan Modry 2013.02.04. 15:35:32

@stark:
Sokaknak mar a tokuk tele volt az MSZP-SZDSZ rezsimmel is, de ugy voltak vele hatha Orban ertelmesebb lesz. Miutan ez az opcio is elbukott, mert Orban is ugaynolyan szarul kormanyoz mint a korabbiak, es a horizonton sincs semmi pozitiv jel, ezert indultak meg ennyire sokan a Fidesz alatt.

Sot, meg merem kockaztatni hogy a 2010 ota kivandoroltak jelentos resze egykori olyan Fidesz szavazo aki nem soha nem volt meggyozodeses Fidesz hivo.

Mi van wmikivel?

Szociknak vége 2013.02.04. 15:38:13

@Pan Modry: Nem indultak meg sokan a fidesz alatt.

Ajánlom a táblázatot. 2006 óta évente ugyanannyi az angliai magyar bevándorló, csak ez eddig a kutyát sem érdekelte.

teknoc erno 2013.02.04. 15:41:20

@stark: Orbánék nagyon-nagyon sok embert becsaptak, én is kb. akkor léptem le mikor Te. De engem nem Orbán meg a droidjai idegesítenek, hanem az a sok birka, idióta, seggfej, akik a mai napig hisznek nekik, akik hol Orbánra, hol Gyurcsányra szavaznak, mindig arra aki a legnagyobbat hazudja. Orbánékat ugyanis le lehet váltani, de ezeket nem, mert majd visszaszavazzák most az MSZP-t és felhizlalják a Jobbikot, mert ez a tömeg csak bűnbakokra és hamis ígéretekre szomjazik - bezony. Magyarországon értelmes, valódi értékek mentén szerveződő pártnak esélye sincs, sem jobb, sem bal oldalon, mert mindent visz a legbutább populizmus, mert ennek van piaca, aki nem röghöz kötött, idős, beteg az úgyis el fog menni, idő kérdése.

Szociknak vége 2013.02.04. 15:44:38

@teknoc erno: Bezzeg ahová mentél ott valódi értékek mentén szerveződnek a pártok és soha nem hazudnak a politikusok.

Viszont szavazati jogod az nincs.

Ismerek nyugatiakat, pont olyan tuskók mint az itthoniak viszont a della jobb, az kétségtelen.

Pan Modry 2013.02.04. 15:49:34

@MetroGoldwinMayer:
Ha valaki paraszt de nem az en almombol szarmazik az kevesbe bosszanto.
Amikor az MSZP szarul kormanyzott az is rohadtul zavart de akkor legalabb elmondhattam magamrol hogy en nem rajuk szavaztam, a Fidesz suttyosagaira azert ugrok nagyon, mert rajuk szavaztam, es ugy erzem visszaelnek vele. Soha nem fogok ujra rajuk szavazni es az ismeroseim koreben mar kilobbiztam hogy a legtobben ugyancsak igy tegyenek.

makacs szennyeződés 2013.02.04. 15:56:48

elsőre nem rossz gondolat, hogy teremteni kéne erős, összetartó kolóniákat, csak másodikra.

meg lehet nézni, mit tett a határon túli magyarsággal ez a szekta, ami most itt fosztogat: megosztotta azokat is. ha volt 1 db. magyar párt vagy szervezet, ami képviselte a magyarokat, akkor gyorsan csinálni kell kettőt, utána az egyik (a "nemzeti") még csak magyarnak sem tekinti majd a másikat, hisz ők annyira magyarok.
így aztán gyengébb a képviselet, de erősebb a közösségen belüli gyűlölet és széthúzás.
tiszta jó, nem? nemzeti érdek, mi?

mint egy rosszindulatú daganat.
namost a szekta pont ezt tenné egy brazil kolóniával is. megjelenne egy fanatikus fidesz-vallási kisebbség, és gyűlölne mindenkit, aki nem ők.

ez van.
a normális emigránsoknak nem máshol nehéz beilleszkedniük, hanem otthon, ahol nem az emberi érték, képzettség számít, hanem a felszopó-képesség, azaz a hitványságfok.

isten ments, hogy az új helyen segítsem reprodukálni azt, ami miatt elmegyek.

legyen inkább német a gyerekem.

Szociknak vége 2013.02.04. 15:59:46

@makacs szennyeződés:

Szlovákiát ismerem:

A híd 2010 előtt jóval létrejött, az MKP már 20 éve képviseli a magyarokat. A fidesz az utóbbit támogatta mindíg, híd előtt és után is.

Milyen megosztásról beszélsz kicsirigó?

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2013.02.04. 16:06:16

@MetroGoldwinMayer: Khmm... én nem sokkal több mint 3 év múlva szavazhatok, mert akkor már megkaphatom az állampolgárságot....

stark (a fideszre szavaztam 2010ben) 2013.02.04. 16:09:30

@Pan Modry:

"Mi van wmikivel?"

Nem tudom, régebben az összes kedvenc blogomon ott égette magát a kommentek között, mostanában viszont felszívódott. Lehet már nem kap annyi spirituális energiát Orbán Viktortól...

makacs szennyeződés 2013.02.04. 16:14:30

@MetroGoldwinMayer: kicsirigó a szektás agyhalott édesanyukád, az.

mindenki látja 10 éve, hogy miben mesterkedik a szektád a beteg vezéreddel az élen. neked én sem számítok magyarnak, mert nem álltam be közétek, tudom, meg is kaptam többször tőletek.
mindenki tudja, hogy ki az, aki megosztó.
a magyar történelemben kevés az olyan, aki annyit ártott a hazájának, mint a törpe vallási vezetőd, pontosan emiatt.

nyugodtan leszállhatsz rólam, nekem fölösleges hazudoznod.

wicha 2013.02.04. 16:15:03

@makacs szennyeződés: tökéletes hozzászólás, ez volt a legjobb.(irónia nélkül) Sok sikert.

Béke 2013.02.04. 16:21:09

makacs szennyeződés 2013.02.04. 15:56:48 :
Én is hasonlóan éreztem a poszt elolvasása közben: a jeges rémület fogott el annak a gondolatára, hogy külföldön is elhivatott magyar nemzeti melldöngetők határozzák meg az egyszerű hétköznapok folyását.
Nem tudhatom, másnak e tájékot miért kellhet elhagynia, magam 52 évesen a 2010. utáni politikai stílus, még inkább annak hazai reputációja miatt fontolgatom erősen az emigrációt.
teknoc erno 2013.02.04. 15:41:20 gondolataihoz csatlakozva: nem elsősorban a politikai vezetés miatt (bár az is kritikán aluli), hanem a változatlanul kitartó hívek okán (lásd: békemenet, közvéleménykutatások), hiszen az utóbbiakat nem lehet leváltani.

DesmoMaffia 2013.02.04. 16:32:57

Külföldről írom ezt a néhány sort.Először is,Felcsútisuttyóval maximálisan egyetértek.Addig,amíg a vezetők,politikusok számára nincs tétje semminek,amíg kapkodva meghozott,megalapozatlan döntéseket hoznak,amíg nem a megfelelő emberek ülnek a különböző posztokon.lásd NGM vagy oktatás,amíg '88-óta nincs alternatíva és amíg mindezt rezzenéstelen arccal,mellébeszélve,hazudozva,a válaszokat megkerülve vállalja fel a kormány,addig Magyarországnak nincs jövője.Egyik szemem sír,a másik nevet.Sírok,mert lassan már a felfoghatatlan határait súrolja az ami Magyarországon történik és nevetek,mert az inkompetencia napról napra erre ad okot.Sokmindent hoztam magammal Magyarországról de csak egy dolog van,amit rendszeresen előveszek:a Hazám,hazám a Bánk Bánból...

Matróz Kommandó 2013.02.04. 16:37:49

@Pan Modry: 2011-től szabad a munkavállalás. Ezt azért illik megjegyezni, esetleg elfogultnak fogsz tűnni.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2013.02.04. 16:40:04

@takács bálint: A Túró Rudiról szólva:

PEDAGÓGUS

Tanár ír a fatáblára
Krétával. Mindkettő ára
S vérnyomása is nő. Bére
Csökken csak az évvégére.

Osztályharcol s fáj a háta:
Nagy a gerinckopás ráta.
Ritkán pihenhet meg teste,
Dolgozatot javít este.

Éhbér mellett jövőt épít,
Néha mereng, miért épp itt.
S vonzza bár a Temze partja,
Túró Rudi itthon tartja.

illusztrálva:
fradyendre.blogspot.hu/2011/04/pedagogus.html

Miért nem gátak épültek stadionok helyett? 2013.02.04. 17:13:04

Csak a fidesz nem akarja az ügynökök múltját tisztába tenni, mert tele van érintettel!

Választási blöff a 30 %-os rezsicsökkentés a választás évében! Ennyire baromnak és hülyének nézitek a magyar népet?

A gáz és villamos energia világpiaci ára látványosan csökken, az orbáni banda megint hazudik.
Azt mondta "a mai nap megvettük az Eon gázüzletágát", de a mai napig nincs szerződés.

Mocskos, aljas, tróger banda!

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2013.02.04. 17:23:58

nagyon jó írás, gyorsan el is küldöm 1-2 embernek.

Plagizáló+Asszonyverő+Gyilkos+Garázda=FideszMaffia 2013.02.04. 17:41:21

@Dr. Rudi:

"Ugyanaz a légkör, ugyanaz a hozzáállás, ugyanazok a flegma fejek a pénztár mögött...?"

+1

Ugyanez fogalmazódik meg benem nap mint nap.

Boldog vagyok abban a nyugati országban, ahol élek és akikkel dolgozok. Nem a magyarokkal.

Már nem erölöködök azzal, hogy elmagyarázzam a honfitársaimnak idekint azt, hogy nem "mocskolódunk magyar nyelven" senkire. Föleg nem a befogadókra.

Egyáltalán, az ö társaságukban csak és kizárólag az ö nyelvüket használjuk. Még egymás között is.

De szélmalom harc.

Bemegyek a nyugat-európai butikba/trafikba/boltba, és messziröl megmondom, hogy melyik eladó magyar.

A nyugat-európai butikban összeverödve munkaidöben 3 magyar eladó-picsa a magánéleti dolgaikat pofázzák meg jó harsányan, hogy senki még csak ne is feltételezze róluk, hogy nem magyar vendégmunkások
(konkrétan a parndorfi Outlet Mustang-ban).

A másik butikban (Pepe Jeans) pedig a flegma pofákat vágják.

apanna 2013.02.04. 17:54:26

@Balt: Angliából naponta 900 ember hiányzik, mert egyszerűen lelépnek jobb helyekre. pl. Ausztráliába, Új-Zélandra.
Egyre kevesebben vannak az őslakosok...

apanna 2013.02.04. 17:56:16

@Matolcsy papa nyilas múltja miatt ügynök aktákat !: Francnak trollkodsz megállás nélkül. Mennyit kapsz/darabért?

apanna 2013.02.04. 18:01:53

@makacs szennyeződés: Isten ments, hogy itthon reprodukáld magad. Ilyen gyűlölettel.

makacs szennyeződés 2013.02.04. 18:33:49

@apanna: jaj hát ez az idegenszívű szektánkívüli csúnyát mert mondani a vallási vezetőre, hát micsoda világ van, hogy a törpe hívei visszakapják a pofájukba a gyűlöletüket, amit gondosan oszogatnak 15 éve?
hát hol élünk, kérem?
felháborító, tessék máshol reprodukálódni, bár nem tudom, az mit jelent [ez nyilvánvaló :)) ], de ezt a szót írta le az idegenszívű.
de így gyűlölni csak a fideszeseknek van joga itten másokat, mert mert ö ö ö mert.

gyűlölködve fröcsögtök 15 évet, és aztán megsértődtök, ha beszól valaki. szánalmas. :D

Szűtté mamá? Szűjjé! 2013.02.04. 18:42:45

@MetroGoldwinMayer: Miért érdekelne, hogy mi van Szlovákiában? De komolyan, mi bajod van neked? Ha Szlovákia közepén kitör egy vulkán, akkor nem baj, ha nálunk is kitör?

ubu1 2013.02.04. 18:46:36

@Paradox .: Lett volna esély az öngerjesztő folyamat megállítására, ha a magát jobboldali konzervatívnak nevező, de valójában kommunista vezetés a modern társadalmi felfogással összhangban, az igényekhez alkalmazkodva folytatja tevékenységét. Tudomásul kell venni, hogy a családról az egyénre tolódik a hangsúly, a szolidaritás szerepe csökken. Ezek a trendek, ellenük küzdeni legfeljebb észak-koreai átnevelő táborokban lehetne. Ehhez a felfogáshoz pedig a decentralizált modellek illeszkednek, ahol minden önállóan működik és mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Közben nálunk erőből pont ellentétes folyamatok zajlanak, mint például a nyugdíjpénztárak vagy különböző vállalatok államosítása. Akinek ez nem tetszik és belefásult abba, hogy küzdjön ellene, az megy. És milyen jól teszi!

apanna 2013.02.04. 18:57:21

@makacs szennyeződés: " jaj hát ez az idegenszívű szektánkívüli csúnyát mert mondani a vallási vezetőre"

Nem azzal van baj, hogy "csúnyát" mertél mondani. A véleményed szabad, azt mondasz amit akarsz.
De te nem véleményt mondtál, gyűlölködtél.

Olvasunk mi naponta országot elhagyó, posztot író emberekről/től, rokonainktól, de többségük normálisan leírja miért hagyta el az országot.

Nyilvánvaló, hogy ezzel a gyűlölködéssel valamit kompenzálni akarsz.
Találgatni nem akarok, de ha gondolod.......

apanna 2013.02.04. 19:01:00

@makacs szennyeződés: "gyűlölködve fröcsögtök 15 évet, és aztán megsértődtök, ha beszól valaki. szánalmas. :D"

Többesszámba írsz, és megmondod nekem, akit nem ismersz, mit és hány éve teszek.
Ne legyél ennyire egyszerű...

Mindfield 2013.02.04. 19:11:32

"Hiába látott napvilágot a borzalmas adat – félmillió magyar dolgozik külföldön "

Nincs az annyi!

Balt 2013.02.04. 19:15:42

@Pan Modry: OK, te vagy bő két év alatt az 5. (állítólagos) csalódott, elpártoló Fidesz szavazó, akivel a blogokon találkoztam. (Beleértve az előzőt is, tehát itt vagytok ketten, ami kétségtelenül áttörés a korábbiakhoz képest...)

Balt 2013.02.04. 19:19:35

@makacs szennyeződés: "legyen inkább német a gyerekem."

:)) Ezen mi megosztani való van? Ossie vagy "régi" német? :)) Megosztjátok ti magatokat, itt a remek példa!

David Bowman 2013.02.04. 19:19:56

Védőoltásnak álcázott fogamzásgátlót adott be az etióp bevándorlóknak a "Közel-Kelet egyetlen demokráciája"
Külföld :: 2013-01-28. 20:54

További részletek: kuruc.info/to/39/20/#ixzz2JxJ0d4Oe

zachary 2013.02.04. 19:26:45

Erről én is irtam a blogomban, és kb ugyanezt:drfejborblog.blogspot.de/

Balt 2013.02.04. 19:26:55

@ubu1: "Tudomásul kell venni, hogy a családról az egyénre tolódik a hangsúly"

Ez remek, csakhogy a társadalom építőkövei - az emberi természet és az evolúció rendje szerint - a családok; enélkül legfeljebb a falanszter jöhet (Huxley nyomán), ill. az önként vállalt "kihalás". Remélem, nem örökíted át a szemléletet... ill. ha mégis, addigra ez bizonnyal megváltozik.

tlvajferi 2013.02.04. 19:34:21

nem olyan rossz az, hogyha sokan külföldön dolgoznak
a szoci médiában folyamatosan példaképpként emlegetett lengyelek közül is nagyon sokan, kb.12-15 millióan vannak külföldön, a szintén példaképpé vált románok közül pedig több mint 3 millióan
ez rendkívüli előnyöket biztosít az anyaországnak, többek között a lengyel és román lobbi révén, hiszen az usa-ban, angliában élő lengyel lobbi hagyományosan erős, a románok pedig alenököt és nobel díjasokat adtak az usa-nak

DARTH HAJDU 2013.02.04. 19:44:53

@Mindfield: Sokkal magasabb a valós adat családostul, gyerekestül, szerintem.

Persze a fideszesek, látom, örülnek ennek is, hisz ha minden épkézláb ember elmegy innen, az nemzetileg jó a hazának, a fideszes megmagyarázza. Ez jó, ez természetes, nincs szükség rájuk, biztos nem is fideszesek, akik elmennek, tehát nem is kár értük.

Vagy a másik fideszes letagadja a tényeket. Hisz jól megy a szekér a párton belül, tessék örülni, nincs itt semmi probléma.
Aki pedig már rühelli az undorító hazugságaikat, az csúnya gyűlölködő és kész. :)

lyia (törölt) 2013.02.04. 19:47:32

Talán csak annyi kellene, hogy az éppen regnáló magyar parlament és kormány hagyja békén végre az embereket.

Nem kell naponta ötletelni.

Tíz év alatt akármilyen szarhoz hozzá lehet szokni, de a naponta változó ízű süteménytől még az ínyencek is hánynak.

makacs szennyeződés 2013.02.04. 19:55:04

@Balt: micsoda?! dinnyére sört?!
kitűnően érvelsz. :)
keressek 2 tetszőleges mondatot a promitívségeidből, amik közt nincs összefüggés? :D

kifordított nagyanyó 2013.02.04. 19:59:14

Legalább lesz összesen egymillió munkahely.
Ha más nem is.

David Bowman 2013.02.04. 20:03:19

Ennyi marhaságot ritkán olvasok pár bekezdésben. A megoldási javaslat, és a várható hatások is marhaság(ok).

Balt 2013.02.04. 20:33:47

@makacs szennyeződés: Csak rajta, nyuszika!

Hogy rajtad és leendő német ivadékaidon nincs mit megosztani Mo.-n, az önmagáért beszél. Gute Fahrt! :))

Mercel 2013.02.04. 20:36:56

Frigyes@MetroGoldwinMayer:

Imádom ezt az állandó libsizést.
Gyakorlatilag mindenki libsi aki nem fideszdroid, vagy csak az akinek más markánsan megfogalmazott véleménye van?

Mellesleg már a "mélyen tisztelt" kormányunk és szeretett vezérünk is elkezdett aggódni a fokozódó kivándorlás/elvándorlás miatt.

Akkor szeretett vezérünk egy libsi?
Vagyezmostakkorhogyanvan?

Amúgy az értelmesebbik fele azért megy el mert pontosan átlátja, hogy 20-30 éven belül már értékelhető életet ez az ország nem tud biztosítani neki. Márpedig mindenkinek csak egy élete van, és pl. a magamét nem szívesen teszem fel egy hibbant törpe napóleon lázálmaira. Ahogy egy rohadék gyurcsányéra sem.
Mondjuk ő kimondta a frankót - ezt elqurtuk, nem kicsit, Nagyon.
Ez van.

nemecsek ernő áruló 2013.02.04. 20:43:42

@Matróz Kommandó: Ha te azt hiszed, a progresszív adórendszer léte, vagy nem léte határozza meg, hogy egy ország élhető-e, akkor nagyon rossz hírem van számodra. A magyarok által látogatott cél-országok nagy részében progresszív adórendszer van.

Mojzes Pál (törölt) · http://mpgondolatok.blogspot.hu/ 2013.02.04. 20:47:47

"hogy a kivándorlás problémáját sem tudja kezelni a magyar politika"

Úhh , ez elég naiv hozzáállással indul, mikor érdekelt itt utoljára döntési helyzetben lévő politikust önös és a párt érdekein kívül más, biztos van pár elvetemült de gyorsan takarékra vágják, legutóbb Ángyán apó.Nem bírnak csak a következő választásig gondolkodni, ezért nincs paks 2, ezért nincs normális eü, oktatás, akármilyen reform(pl. szociális már nagyon aktuális lenne), ezért balkáni az igazságszolgáltatás, lehetne még sorolni csak felesleges.

dennisthemenace 2013.02.04. 20:48:18

@Mindfield: Hogyne lenne, csak Angliaban a haromszazezret kozeliti a szamuk.

dennisthemenace 2013.02.04. 20:51:43

@MetroGoldwinMayer: Hogyne lenne. Angliaban ot ev utan jar.

rcfan 2013.02.04. 21:03:16

Nem csak az a gáz, hogy kimegy 500 000 ember, hanem az, hogy 500.000 DOLGOZÓ ember megy ki.
Itthon pedig marad a maradék és az ELTARTOTTAK.
Gondolva ezalatt az állami újraelosztásból fizetettekre is.

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2013.02.04. 21:04:19

Szerintem semmi rossz nincs a külföldi munkavállalásban. Akinek van rá lehetősége, próbálja ki.

Makkasz 2013.02.04. 21:09:25

A "nemzethalál" nem romantikus gondolat, nézzük a számokat:
- ma, 10 m lakos 80.000 gyermeket szül évente. Megszorozva 70-el, hosszútávon ez 5,6 milliós lakossághoz lenne elég, leegyszerűsítve.
- a helyzet rosszabb, mert a csökkenő lakosság, kevesebb szülést fog produkálni, tehát még erre sem lesz elég, fogyó és öregedő népesség, nagyjából 50 év múlva 2 millió magyarral,
- ehhez jön az emigráció, ahol munkára képes fiatalok menekülnek a szellemi nyomorból, a patriarchák óvó szárnyai alól egy szebb, legalábbis általuk befolyásolható jövővel kecsegtető helyre.

Miből él meg majd a 8,5 millió eltartott ha elmennek a vállalkozásokban dolgozók?

Magam 10 év alatt 1000 évnyi járulékot és adót fizettem, később 3 tehetséges gyermekemmel elhagytam az országot.

Szerintem a nemzethalál nem romantikus gondolat, egyszerű jövőkép.

500 év múlva, egy esetleg ismert, tisztelt magyar művész történetét majd a wikipediában megkutathatják, megnézhetik hol élt.

Makkasz 2013.02.04. 21:13:35

@rcfan: Igen, a 3 millió nyugdíjas, 800.000 közalkalmazott, 500.000 segélyezett és közmunkás, 500.000 állami cégnél vagy kizárólag állami megrendelésen dolgozók közül egyik csoportban sem éri el az 5%-ot a kivándorlás. Szerintem a többiből ment el 10%, gyermekeivel.

Makkasz 2013.02.04. 21:15:42

Itt Amerikában magyar politikusra lenne nagy igény. Lázár, Kósa, Matolcsy kaliberű, értéket teremteni képes, versenykörnyezetben jól helytálló emberekre nagy az igény.

Makkasz 2013.02.04. 21:16:53

1,5 millió vállalkozásban dolgozó ember tartja el a 10m lakost. Szerintem ebből ment el 500.000, ami a harmada.@rcfan:

különvélemény 2013.02.04. 21:24:39

"Egy erzsébetvárosi magyar zsidó, Herzl Tivadar zsenije kellett ahhoz, hogy valaki Magyarországon felismerje: az elveszett emberek igazi veszteséget jelentenek. "

Érdekes, a MAI magyar zsidó "értelmiség" pont a magyarság ellen tiltakozik, és minden nacionalizmus szerű gondolatot csírájában fojtanának el, egyesek szerint a magyar, genetikai hulladék.

"A Manpower Group China elemzői szerint a történelem legsúlyosabb munkaerőhiánya jelenhet meg a közeljövőben a kínai Gyöngy-folyó környéki városokban, ahol olyannyira kedvezően alakultak a munkaerő-piaci kilátások, hogy a szükségleteket nem tudják megfelelő mennyiségű humán erőforrással kielégíteni."

Kimaradt a KÉPZETT munkaerő FILLÉREKÉRT kitétel.

Makkasz 2013.02.04. 21:39:00

Csináltam egy gyors számítást, a mainál finomabbra (kevésbé ilyesztőre hangolva). 10 m magyarországi magyar, 0,8%-os szülési ráta, 70 éves várható életkor, 1%-os éves negatív migrációs egyenleg (100 e/év most).
2020: 8.760.000
2050: 5.358.000
2100: 2.357.000 magyar.

Természetesen az egyre rosszabb helyzet miatt (öregedő népesség, pusztuló demokrácia, hatalmas állam), egyre többen menekülnek el, de csak ha

100.000-en hagyom fixen, akkor 2090-re teljesen felszámolódik magyarság. Valójában ez másképp működik, feltehetően EUba való erősödő integrációval előbb utóbb a migráció-emigráció ki fog egyenlítődni.

Mindenesetre Magyarországot mint nemzetállamot 22 év politikája halálra ítélte.

Steven Boyle 2013.02.04. 21:43:08

Örülök, hogy végre nemcsak kérdéseket kaptunk, hanem egy lehetőséget, egy választ is. Élhető ötlet. Töccik ;)

kvadrillio 2013.02.04. 21:49:43

Andy Vajna kiakadt a Művészeti Akadémián

Index

2013. 02. 04 16:15:00 |
Andy Vajna „feláll és hazamegy", vagyis lemond, ha a filmeseket is a Fekete György vezette Magyar Művészeti Akadémia alá sorolják, jelentette ki a nemzeti filmipar megújításáért felelős kormánybiztos az ATV Szabad szemmel című műsorában.
Címkék
andy vajna, fekete györgy, művészeti akadémia, mma

Andy Vajna az ATV-n kijelentette: nem fogadja el, hogy a kormány a magyar filmekre szánt pénzt a többi kulturális támogatással együtt odaadja a Magyar Művészeti Akadémiának, hogy ezt követően a mostanában botrányokkal övezett testület döntsön a filmes juttatásokról.

Korábban ugyanis a kultúráért felelős emberi erőforrások minisztere, Balog Zoltán a Magyar Művészeti Akadémiát akarta megtenni a kultúra csúcsszervének. Még tavaly novemberben közölte: „A kormány odaadja nekik az összes támogatást, aztán ők fogják autonóm módon elosztani. Szerintem ez a jövő, nem az, hogy a miniszter és az államtitkár osztogat, számolgat”.

„Ha ez a cél, akkor itt nincs rám szükség” – jelentette ki a vasárnap esti tévéműsorban Vajna, aki szerint ha a kormánynak nem tetszik az a sikeres rendszer, amit létrehozott, akkor feláll és hazamegy. Vajna azt is elmondta az ATV-n, hogy egyszer találkozott az MMA tagkaival: akkor abban maradtak, hogy Fekete Györgyék békén hagyják a filmművészetet.

...JA...JA.....ENDIKE ! MENNY HAZA !!!!!!!!!
HAZA !!!!!

kvadrillio 2013.02.04. 21:51:16

@kvadrillio: ...DE ELŐBB SZÁMOLJ EL FILLÉRRE A RÁDBÍZOTT MILLIÁRDOKKAL ÁM !!!!!!!!!!!

UTÁNA FUTÁÁÁÁÁÁÁÁÁS !!!!!

György Csizmadia 2013.02.04. 21:52:31

@takács bálint: nos Lengyelországnak sem lett semmi baja a kisparasztokból, meg abból, hogy elmentek nyugatra tanulni, majd hazamentek vállalkozni, miután rájöttek hogy otthon sokkal többet lehet keresni ha valaki foglalkoztat, és tud akar dolgozni, hja igen a tőkét meg összeszedték nyugaton...

Makkasz 2013.02.04. 21:53:12

Alapellentmondás:

Felelős, sorsát irányítani képes, értelmes, munkaképes, családjáról gondoskodó ember választhatja-e ezt:
- visszamenőleges jogalkotás,
- 80%-os adóék,
- kegyúri jóakarattól függés, korrupció, patriarchizmus,
- szakadék szélén ingó gazdaság,
- nyilvánvalóan hazug és betarthatatlan politikusi ígéretek, nincs biztos jövő (nyugdíjtréfa),
- gazdagodásának, adófizetésének megvetés az ára,
- adózott pénzek újraadóztatásával fenyegetés (svájci számla, vagyonadó ötlete),
- demokrácia rombolása,
- megfizetett millió döntése politikáról, nyugdíjasok túszai az ország,
- irány a kommunizmus, állam a gazdaságban,
- morálisan 0-ák az ország élén (szemkilövető és baltásgyilkos elengedő, üzlethez ostoba, azerbajdzsánnak, oroszoknak és nlmeteknek olcsó gázért az országért eladó balfaszorbán).

Folytathatnám a végtelenségig.

Valójában felelős embernek, aki sorsát irányítani, vagy befolyásolni akarónak nincs más értelmes döntés mint elhagyni ezt a fertlemes trágyadombot, amit a politika idecsinált.

Az alkalmazkodás, megpróbálni jónak lenni és szerencsét csinálni, csak rövidtávon működhet ilyen környezetben, még a kedvezményezettnek is.

öszödi mém 2013.02.04. 21:55:04

@roli101: Elég beteges liberina gondolataid vannak. Haza, hazaszeretet, család gondolom mind ismeretlenek a számodra. menj csak vár Szex és New York.

öszödi mém 2013.02.04. 22:18:24

Az 1000. blog ugyanarról a témáról. Mindegyik ilyen blogban elfelejtik leírni, hogy a kivándorlási hullám egész Kelet-Európát súlyosan érinti. A gyerektelen nyugat-európai nők okozta demográfiai vákuumot Merkelék és a többiek kelet-európai fiatalok becsábításával oldják meg. Megtehetik mert az Audi, Spar és az össze multi 4-5 ször annyi bért fizet ugyanazért a munkáért Nyugaton, mint Kelet-Európában. Nekik van multijaik, ők diktálnak.

ijontichy 2013.02.04. 22:24:34

Háát... ami az alkupozíciómat illeti, szvsz azt pár honfitárs csak rontaná. Szóval, ha a gyerek végez jövőre, összekapjuk a betyárbútort.
93-ban kimentem (tengerentúl, akkor valóban elsősorban pénzt keresni), 95-ben hazajöttem, szóval nekem fölösleges dalolni a hazaszeretetről.
A még a budiajtót is rámtörő politikát már 98 tól utáltam, azóta csak rosszabb lett. A magyar ún. "jobboldal" kormányzása idején mindig erős deja vu érzésem támad Jancsi bácsi korából (éltem benne egy bő huszast), és köszönöm abból nem kérek. A fantasztikus anyanyelvem - hála a magyar irodalom kincsestárának, nomeg a Netnek - úgyis velem marad. Mivel úgy tűnik, itt ez a trágyadomb a többségnek megfelel, akkor csak az marad, hogy én nem akarok a Magyarország Rt. "részvényese" lenni. Az nekem kevés, hogy Mo. nem lesz gyarmat. Én alattvaló nem akarok lenni.

Mpatikus Eszetlenellenes 2013.02.04. 22:31:52

Tisztelt Sajtkészítők!
Ez a poszt igen vadra sikerült, s a fantázia biz' erősen meglódult.

Aki elmegy vagy a kilátástalanság viszi, vagy konkrétan tudja a helyét és önérzete mondatja vele, hogy ANNYIT AZÉRT BIZTOSAN ÉR.

A mentális mintázat döntő. Ezek az emberek MERNEK, HISZNEK, és CSELEKSZENEK.
Ha csapás éri őket, a többségük feláll a padlóról és újrapróbálja.
Lám mi lett Amerikából, ugyanezt a mentális mintázatot hordozó emberek ma a világ élvonalát, ha nem a tetejét jelentő országot gründoltak alig több mint 150 év alatt.

Ezek az emberek az ország szine virága lehetnének, ehelyett máshol teremtenek értéket.
Kár ezt elintézni azzal, hogy menjenek csak mert idegenszívűek, igazi idióta, aki ezt komolyan is gondolja.

Mercel 2013.02.04. 22:44:06

@Makkasz:

Ezt írtad:

"Itt Amerikában magyar politikusra lenne nagy igény. Lázár, Kósa, Matolcsy kaliberű, értéket teremteni képes, versenykörnyezetben jól helytálló emberekre nagy az igény.".

Most vagy nagyon gyorsan jelentsd ki, hogy akasztófahumor volt ez részedről vagy igyál még egyet.

Humornak durva volt, de ha ámerikában élsz, akkor ezt a három ...házit már viheted is.

De visszaküldeni nem ér!!

"Frigyes"

Mercel 2013.02.04. 22:46:25

@Mpatikus Eszetlenellenes:

Nyugodj meg komolyan gondolják.
Amúgy még nem hallottál róla, hogy az idióták minden korban többen voltak, és mesékkel ellentétben sokszor győznek is az értelem felett?

Most épp nálunk is nyerésre állnak egy ideje, bár az értelmesebbje se szólhat egy szót sem mert hagytuk, hogy így legyen..

"Frigyes"

öszödi mém 2013.02.04. 22:49:59

@ijontichy: gondolom őseid észak-keleti határ felől jöttek úgy 100-150 éve, jól gondolom? Egy deka nem kell belőletek. Az anyanyelvet meg felejtsed el, abban semmi biznisz nincs. Igazából azt sem értem, hogy miért nem dobbantasz azonnal. Ja, írtad, hogy a gyereked (gondolom jó drága adófizetők pénzén finanszírozott orvosi v. mérnöki kar) tanulmányait még befejezné. Hát a biznisz a biznisz.

Mercel 2013.02.04. 22:51:16

@öszödi mém:

Érdekes pont a hazaszeretettel papolva szokták az embereket vágóhídra küldeni, és jobbágysorban tartani.

Amúgy nem mindennel értek egyet a fickóval, de pár dologban igaza volt.
Mellesleg volt véleménye, te meg csak libsizel mint a fideszdroidok és a jobbikos csürhe.

"Frigyes"

nyisziati 2013.02.04. 23:05:18

@Balt: én végigolvastam mindkettőt, de ez az amerikai születésű magyar ember által írt poszt PONT nem antitézis, lévén igen jól keres és mint tudjuk, a kivándorlás egyik fő motorja az egzisztenciális ellehetetlenülés.

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2013.02.04. 23:07:59

Ez a tömény ostobaság már lenyűgöző lenne, ha elhinném legalább azt, hogy az értelmetlen képzelgés őszinte. Viszont még az sem.

Úgy kezdődött a cikk, mint egy nemzete sorsáért őszintén aggódóé. Meglepett annak tükrében amit az utóbbi években produkált a korábban egész jókat író, de mindinkább csak párt szolglatba álló szerző, és kíváncsian vártam a folytatást. A folytatás, egy minden reális alapot, minden józanságot nélkülöző, álomnak sem nevezhető eszelős, annak is aligha őszinte ötletelés. A szerző azonban nem buta, ennyi kiderült a korábbiakból. Akkor miről van szó? Sajnos nem többről, mint, hogy ezzel a vad idetettett álmegoldással igyekszik szolgálni világosan gazdáját, a mai kormány pártját. Eltakarni, hogy a Fidesz országlása (mindegy, hogy mások részéről is előzményekkel), ilyen, nemzeti szemponból szörnyűségekhez vezet, az nem menthető. Hát azzal próbálja meteni, hogy a folymatban lévő menezeti tragédiát elbagatellizálva délibábokat állít elénk követendő utnak, bátorításnak, figyelem elfordításnak. Szégyenletes próbálkozás, nemzet/haza árulás ez a rész érdek oldalán. Én köpök. Mást erre mondani nem lehet.

Makkasz 2013.02.04. 23:14:27

@Mercel: csak humorbonbon volt. Három nagyhatalmú, értékteremtésről, munkáról semmit nem tudót említettem szándékosan. Nekem ugyan nem kellenek:)

öszödi mém 2013.02.04. 23:14:46

@Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz.: Persze varrjál mindent a Fidesz nyakába liberina. 2003-2009 között ki adósított 1 millió családot svájci frank hitellel? Az imádott Mszp-d.

gigacherry 2013.02.04. 23:26:14

@apanna: Nem gyűlölet az, csak elege van. Vagy szerinted itt minden happy?

gigacherry 2013.02.04. 23:28:39

@apanna: Én nem láttam gyűlölködést a soraiban, Idéznél egyet? (Ha már kompenzál ugye). Köszi

Kormányváltás, önáltatás. Volt, lesz. (törölt) 2013.02.04. 23:31:26

@öszödi mém:

Hogy lehet valaki ENNYIRE korlátolt? Ha látsz olyan elemet abban amit írtam, ami arra mutat, hogy 1. liberális vagyok, 2. MSZP támogató, akkor meg fogom komolyan fontolni, hogy minden irtózatos megvetésem/utálatom ellenére – de kizárólag a kedvedért – ezek egyikét fogom támogassam.

Miért, neked olyan kézenfekvő, hogy az kívánatos, hogy Belső Mongóliában vagy Brazíliában legyen ezentúl valami magyar kivándorló telep? És, hogy erre van a minusz tímilliónál bármivel is több esély? Teljesen el lehet pusztítani a magyar népet és államot, ha az a Fidesz nevében történik? Biztos? EZT AKAROD??? Azér a kis pénzért, ami gyaníthatóan odavetnek? Vagy ez a téboly egy formája csak?

Persze, majd a magyar kormánynak arra lesz pénze, hogy effélét támogasson, amikor arra nincs, hogy normális életlehetőséghez juttassa polgárait a szülőföldükön.

gigacherry 2013.02.04. 23:42:13

@öszödi mém: Ezt jól megmondtad neki. GOndolom, meg is ijedt a szex és New York lehetőségétől. :-))

Bennem egyébként a gondolata inkább így fogalmazódott meg egyszer: Ha választanom kell az emberség és a magyarság között, az előbbit választom. Ha a honfitársaim arra kényszerítenek engem, hogy tagadjam meg az elveimet, és mindent, amiben hiszek, mert csak úgy fogadnak el igaz magyarnak, ezt nem teszem meg a kedvükért. Akkor inkább ne fogadjanak el.

HgGina 2013.02.05. 00:00:48

@Balt: nincs mit csodálkozni, a dobosuk (Márton András) meg sci.

Foxtrotty 2013.02.05. 00:27:55

"Borzalmas adat" ez már megint olyan bombasztikus médiadurrantás

Az összes ilyen siránkozós blog elmulasztja összehasonlítani az adatot más volt komenista országokkal. Miért nem tudhatjuk meg a valóságot? Azt, hogy Lengyelországból, Romániából, Csehországból, de még Bulgáriából is arányaiban nagyobb a migráció, abszolút számokról nem beszélve

Ez a kiindulópont, utána van értelme bármiféle elemzésnek

gigacherry 2013.02.05. 01:01:36

@HgGina: Laár András pedig a buddhista főiskolán tanított egy ideig. Nem jó munkásember ő sem, gondolom. :-)

Kandabula 2013.02.05. 01:07:04

@Foxtrotty: hát ez nem kiindulópont. Mi a saját életünket éljük. Semmi közünk a többiekhez.
@öszödi mém: ki hergelte fel felelőtlenül a lakosságot a négy gyerek, négy kerék hülyeséggel?

Vitéz László 2013.02.05. 01:37:12

bűnszervezet szerezte meg a kaszát és a hatalmat...

mafiakormányzás... több mafia kevesebb kormányzás...

kgl · http://hobbiasztalos.blog.hu 2013.02.05. 02:16:15

Gratulálok a szerzőnek.
Kiváló írás, világos, érthető megfogalmazás. Ráadásul egy tényleg fontos pontjaira világít rá mai magyar társadalom problémáinak. Szerintem nagyon jó megközelítéssel írta körül a kivándorlás következmenyeit, előnyeit, hátrányait, nem volt dúrva erőszakos egyetlen mondat sem pedig erős érzelmeket mozgatott meg bennem is egy egy mondata.

sírjatok 2013.02.05. 03:53:09

@Balt: ne izgulj, az ilyenek ugye trivialisan kevesebb gyereket vallanak, mint a csaladbaratok, tehat kihalnak. evolution in progres

pappito · http://pappito.com 2013.02.05. 07:44:10

nem értem miért nem örül a sok fidesznyik a kivándorlóknak. sokuknak van devizahitele Mo-n, amire nyugaton keresik meg a kis forintokat, úgyhogy a gonosz fujj kizsákmányoló idegenszívű bankoknak a csúnya, gonosz, fujjabelemjönki nyugatról kiravaszkodott pénzzel tömik be a száját, nem a dárga magyar zenberek zsebéből kell kivenni a centeket - több ellopható adóforint marad az igazmagyaroknak

nincs1itt 2013.02.05. 07:50:54

@öszödi mém: Ülj le, egyes. Ugyanis a devizaalpú hitelezés törvényi feltételeit, 2000-ben fogadta el hirdette ki a zegyedik Orbán kormány. Csak nyugodtan keresgélj, meg fogod találni.
Én a balliberina - csak, hogy ne kellejen már kontrolcézned - annyit merek csak mondani, hogy a zembereket leginkább a saját tudatlanságuk, amit az oktatási rendszernek és a gátlástalan politikusoknak "köszönhettek", illetve a "permanens hiánygazdaság" miatt kielégítetlen vágyaik, vitték ekkora bajba!
De nem ez a lényeg, hanem az az apróság, hogy lassanként az árak "nyugati" színvonalúak - csak a mobil percdíjakat nézd meg - ellenben a bérek, albán nívón vannak. Ilyenkor szoktak a gyenge gazdasági teljesítményről hablatyolni a politikusok, de azt kifelejtik, hogy elévülhetetlen érdemeik vannak ebben! Akik elmennek, azok kiszámítható jövedelmi, jogi, gazdasági környezetet akarnak maguknak és utódaiknak.

dennisthemenace 2013.02.05. 08:03:05

@Foxtrotty: Azert nem mindegy, hogy tizmilliobol, vagy huszonharommilliobol mennek ki annyian.

dennisthemenace 2013.02.05. 08:12:09

@Mercel: Igaza van. Mennyivel javulna a rendorok cellovesi kepessege, ha mozgo celponton gyakorolhatnanak....

Balt 2013.02.05. 08:33:10

@nyisziati: Mindenesetre a migrációs iránnyal pont szembe megy.

Állam-vizsga 2013.02.05. 08:36:20

@DesmoMaffia: Maximálisan egyetértek annyi kiegészítéssel, hogy amíg milliárdokat lehet elsíbolni büntetlenül és amíg ez a kommunista banda (MSZP+FIDESZ - mert ők is komcsik ám - + KDNP) váltogatja egymást ez az ország tovább fog süllyedni.
Nem hiába kezdte el szétverni az oktatást anno az MSZP, aztán az utolsó döfést a Fidesz adta/adja neki, mert nekik az az érdekük hogy képzetlen/tudatlan könnyen befolyásolható emberek legyenek az országban. Ezért bukik meg minden új politikai kezdeményezés (pl. LMP) mert aki rájuk szavazna az már rég kiköltözött.

Balt 2013.02.05. 08:49:06

@Kandabula: Hogyne lenne közünk? Nem vonhatjuk ki magunkat a geopolitikai -gazdasági realitásokból. Bizony olyan időket élünk, amikor a világ alapjaiban változik meg, és nem biztos, hogy fennmarad az "euro-atlanti kultúrkör" hegemóniája. (Még ha szurkolunk is ennek, az ma már látható, hogy mi - kkeurópaiak - külső és belső okok miatt sosem fogunk felzárkózni. Legfeljebb a "nyugat" szakad le hozzánk; ez is egy perspektíva.)

Az erőforrás-elszívás (nyersanyag, munkaerő, ill. a hulladék reexportja) a (ex-)gyarmattartó országok (változó körének) máig folytatódó gyakorlata. A szabályok és lehetőségek változtatásával hol kevésbé, hol erősebben, de töretlen az elvándorlás KKErópából >100 éve. Mondjuk ehhez a térség viharos történelme volt az alap.

Balt 2013.02.05. 08:58:50

@nincs_itt: "De nem ez a lényeg, hanem az az apróság, hogy lassanként az árak "nyugati" színvonalúak - csak a mobil percdíjakat nézd meg - ellenben a bérek, albán nívón vannak."

A mobil percdíjak itthon (még mindig) magasabbak...

Bér/ár, ez nem mai kérdés:
index.hu/gazdasag/2013/01/03/modern_adorendszer

kewcheg 2013.02.05. 09:03:07

Ha nem is az országból, de szűkebb pátriámból BAZ megyéből le kell taposni in-no-time, olyan okok miatt amiket most nem részleteznék, de mindenki ismer....

nincs1itt 2013.02.05. 09:03:32

@Balt: Stimmt, ez csak egy kiragadott példa volt. De az arányok igazán "vérfagyasztóak", magyar átlagbérhez viszonyított percdíjak. Értem ez alatt, átlag órabérből eltelefonálható perceket.
De ez igaz egyéb szolgáltatásokra is.

David Bowman 2013.02.05. 09:53:11

@Schindlеr Pistája: Ha már itt tarunk, Gábor Dénes sem. Amúgy mi köze ennek bármihez?

fantomas yoyo 2013.02.05. 14:10:07

Ez a poszt beszarás, nagyon régen nem találkoztam ehhez hasonlóan eredeti ötlettel!