HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Föld, víz, GMO

2013.06.27. 06:00 Ratius

Komoly és bizony életbevágó vita bontakozott ki a közelmúltban elfogadott földtörvény kapcsán. A polémiának, napi aktualitása mellett van elvi síkja is. Az LMP nemrégiben tett javaslatának megfelelően kérdésessé lett: áru-e a föld, vagy nem az, kivonható-e a termőfölt a tőke szabad mozgását biztosító egyezmények hatálya alól, vagy nincs szükség efféle rebellióra, hiszen a föld ugyanolyan jószág, mint akármelyik termelőeszköz. Az érvek sorához most hozzá kell tennem a magam néhány gondolatát, mert úgy tűnik, a diskurzus mindenről szól, csak a lényegről nem.

A hangok

gmo.jpgSzakértők, politikusok, bloggerek, a kapitalizmus sok ütődött apologétája hirdeti a lapos és közhelyszerű gondolatot: a föld éppen olyan árucikk, mint a cipő, vagy még inkább, olyan, mint a cipőgyár. Termelni lehet vele, tehát jövedelmező. Termelőeszköz. Áru maga is. Így mindazok a gondolatok, amelyek a termelőeszközök hosszú sorából kivennék a földet, csak romantikus ömlengések, melyeknek egy racionális világban nincs helyük.
Majdnem azt írtam, hogy mindez alapvető tévedése a tőkés rendszer híveinek, de itt nem tévedésről van szó. Inkább uszításról. Vagy még inkább a hangokról. Azokról a hangokról, amelyek a skizofrén fejében hallatszanak csupán, s amelyeket követve, rombolni, ártani, ölni kényszerül a beteg. A földhöz való viszony ugyanis lényegében nem más, mint a kapitalista világ pszichopatológiájának fájdalmas tünete.
Nem arról szól a földkérdés, hogy előnyös-e a termőterületet úgy kezelni, mint a tőkét. Nem az a probléma lényege, hogy a családi kisbirtok, vagy a mezőgazdasági nagyüzem hasznosabb-e a társadalom számára, mint ahogyan az is mellékes, mennyire igazságos, vagy, hogy mennyire korrupt a termőföldek birtokba adása. Arról pedig végképpen nincsen szó, hogy mennyi romantikus, nemzeti, rögparaszti érzelem, szeretet, szimbolikus tartalom kötődik a földhöz.
A földhöz való viszony emberjogi kérdés, és mint ilyen méltóságunk és szabadságunk meghatározója. A földhöz való viszony az élethez való jogról szól, arról, mennyire rendelkezhetünk azzal, ami a miénk, azaz végső soron arról, mennyi határozottsággal mondunk ellene a kizsákmányolásnak. A földhöz való viszony természeti és társadalmi környezet kettősségében elfoglalt helyünk kijelölője, emberi létezésünk esszenciája, emberi minőségünk mércéje. Semmi romantikus, semmi haszonelvű, semmi nyereségorientált tartalma nincs. Ha csak az nem nyereség, hogy mi emberek, emberek lehessünk.

Tőke és természet

gmo3.jpgHogy a helyére tegyük a dolgokat, fontos leszögezni, hogy a tőkés rend kialakulása, a kapitalizmus születése szorosan összefügg a föld privatizációjával. Ebben igaza van minden tőkepárti tollforgatónak, még akkor is, ha abban tévednek ezek a bárgyú klaviatúrakoptatók, hogy a kapitalizmus a lehető világok legjobbika. A közföldek, mi több a jobbágytelkek kisajátítása nélkül a tőkés világ elképzelhetetlen lett volna.
Hogy nagy ugrással a jelenbe lendüljünk, vessünk egy pillantást a Nestlé elnökének nyilatkozatára. Peter Brabeck-Letmathe azt vetette föl a minap, előnyös volna a Föld vizeinek privatizálása. Ez a lépés ugyanis – a nagyvállalati logika szerint – megoldaná a vízkészletek szűkösségéből eredő összes gondunkat. A víz új tulajdonosai így „ésszerű készletgazdálkodás” alapján szerveznék meg a vízhez való hozzájutást, éppen olyan feltételekkel fogyaszthatna a bővizű Európai polgára, mint a szaharai-övezetben élő szerencsétlen. Mindenkinek jutna víz… ha fizetni tudna érte…
A Nestlé elképzelése igazi biztosítékkiverő ötlet. Pedig semmiben nem különbözik attól a koncepciótól, amelynek értelmében a föld magántulajdon. A víz érték, akár a föld, tehát értékesíthető. Mielőtt azonban továbbvisszük ez a bornírt ötletet abba az irányba, hogy vajon miképpen lehetne privatizálni a levegőt, kanyarodjunk el a génmanipuláció irányába! Hogy hogyan kerül a csizma az asztalra? Nos, úgy ahogyan a vízre szemet vető Nestlé elképzelései közé. A vállalat vezetője, Peter Brabeck-Letmathe szilárdan kiállt a GMO-rendszerek mellett. Maga nyilatkozott arról, hogy a víz privatizációjával kapcsolatos ötletét lényegében a Monsanto génmanipulációi ihlették.
És lényegében pontosan ugyanarról az elvről van szó: kié a természet?

Kié a gyermek?

gmo 2.jpgMinden tévedést eloszlatva sürgősen rámutatnék arra: a génmanipulált termék nem azért veszélyes, mert az valami titokzatos betegséget, géntorzulást, vagy bármilyen egyéb bajt terjeszt. Ha így lenne, ha csak ennyi baj lenne, akkor ez ellen könnyedén tudnánk védekezni. A génmanipulált vetőmaggal azonban az a baj, hogy jogtulajdonosa van. És e tény ellen nem tudunk küzdeni, mert a kapitalizmus lényegéhez tartozik, a rendszer nélkülözhetetlen eleme. Az pedig, hogy a vetőmagnak van-e jogtulajdonosa valójában a kizsákmányolás kérdése. Mert a hétköznapokban e jogtulajdon úgy néz ki, hogy az indiai, afrikai, vagy éppen magyarországi parasztember – aki évezredek óta félre teszi terméséből a jövő évi vetnivalót – ezt immár nem teheti meg. Évről évre fizetnie kell azért, hogy vethessen, s majdan arathasson.
A három egyértelmű nagyvállalati törekvés: a föld, a víz és a vetőmag magántulajdonba vétele az élelem teljes kisajátítását eredményezheti. Ha a nagyvállalati szándék sikerrel jár, akkor a természet olyan szeletét ragadják magukhoz a tőkés társaságok, amelynek birtokában gyakorlatilag korlátlanul kizsákmányolhatóakká válik az ember. Minden ember.
Belátom, nehéz érzékelni a jelenség elképesztő súlyát. De, hogy könnyebb legyen, elmondom: az amerikai szabadalmi hivatal, különböző magánvállalatoktól és egyetemektől elfogad szabadalmi igényeit emberi génekre. Pillanatnyilag több mint 4000 génre van bejegyezve tulajdonjog az amerikai szabadalmi hivatalnál. Ez azt jelenti, hogy az ember genetikai kódjának közelítőleg 20 százaléka áll szabadalmi oltalom alatt. Azaz valakinek a tulajdona. Cégeké, egyetemeké, de semmiképpen sem a tiéd, kedves olvasó, vagy az enyém, azoké, akik hordozzuk, örököltük és örökítjük e géneket.
Ha ilyen körülmények között le szándékoznánk másolni a genetikai kódot, azaz gyermeket kívánnánk vállalni, akkor azzal genetikai kalózkodást művelünk. Jogi értelemben pontosan ugyanazt tesszük, mint amikor illegálisan letöltünk egy filmet. A cégek, amelyek egyes génjeink tulajdonosának tekintik magukat, jogdíjat követelhetnek minden megszülető gyerek után.
Hogy ez képtelenség? Sajnos egyáltalán nem az. A Monsanto, éppen e logika mentén már több pert is megnyert. A cég, miután az általa szabadalmaztatott GMO magokat a szél befújta egy-egy gazdaságba (tulajdonképpen megfertőzve ezáltal az ottani nem GMO termést), beperelte a gazdákat és a pert meg is nyerte. A gazdák jogtalanul használták Monsanto szellemi tulajdonát!

A szerelő nem tulajdonos!

gmo 4.jpgA valóság ezzel szemben az: hiába képes orvostudomány meghosszabbítani életünket, hiába tudja biztosítani egészségünket, fiatalságunkat, vagy bármi mást, attól még sem egészségünkre, sem szerveinkre, sem génjeinkre, sem életünkre, nem formálhat jogot. Bármit is tegyen hozzá jólétünkhöz a tudomány, az egyetem, vagy a vállalkozás, attól még nem szedhet máj-, vese és szívhasználati díjat senkitől.
Az emberi, állati és növényi gének szabadalmaztatásának célja, értelme és lelkiismeretlen logikája pontosan ugyanaz, mint a víz és a föld privatizációjáé. Olyasmi után kér pénzt a jogtulajdonos, ami – bár ő egyértelműen javít működésén, földműveléssel, víztisztítással, ésszerű készletgazdálkodással, génmanipulációval, tudományos leírással, vagy bármi mással vitathatatlanul jobb állapotba hozza azt – azért mégsem az övé és nem is lehet az övé soha.
A föld, éppen úgy, mint a természeti környezet megannyi más eleme, a víz, a levegő, természetes létünk ezernyi összetevője, szívünk, májunk, génjeink nem kisajátíthatóak. Mert az az életünk.
Amikor a földet védelmezzük a kapitalista pszichopátiától, akkor az életet védelmezzük. Nem pusztán elvont jogokat, nem pusztán azt a nagyon is természetes álláspontot, hogy elvileg minden embernek akkora földet kellene bírnia, amelyen magát és családját eltartani tudja, nem pusztán romantikus, nemzeti, vagy mélyparaszti álmokat kergetünk, de az élethez való jogot védjük.
Mert a föld az élet. Adásvétel tárgya nem lehet!

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

93 komment · 2 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr15379912

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Immunrendszer 2013.07.07. 17:22:48

Itt a türelmes nyugodtak egyszerűen kiszervezik magukat a militáns kisebbség uralta terrénumból, onnan, ahol az viszi a szót, akinek a filozófiája katonai természetű....

Trackback: Mandiner blogajánló 2013.06.27. 12:15:07

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

savanyujóska 2013.06.27. 16:02:39

Egy rosszindulatú kérdés: Te hány hektárt kapálsz?

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.06.27. 23:30:04

El kell adni mindent. Úgyis jön a háború, mindig az zárja le a válságot.
Az utolsó pillanatokat még kiélvezi az emberiség.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2013.06.27. 23:50:33

grat...jó poszt.
kedvelem az írásaid lényegretörését...

Lucky Larry Silverstein 2013.06.28. 00:54:31

Döbbenet, hogy ilyen súlyú kérdésekkel alig foglalkozik a mainstream média, viszont a világ legfontosabb dolga pl. a buziházasság.

Jó cikk, szép elmélet, de a szerzőnek is ajánlom hogy gyüjtsön pénzt. Kelleni fog.

petimegmondja 2013.06.28. 01:17:57

@Ratius

Hetet-havat összehordasz, miközben a mezőgazdaságról láthatóan nem sok fogalmad van.

El kellene döntened, hogy elvi vagy érzelmi síkon akarsz a témában állást foglalni.
Elkezdted elvi síkon felsorakoztatni az érveket pro és kontra a termőföld forgalomképességével kapcsolatban, majd az egész érzelmi kitörésbe, meg a GMO elleni kirohanásba fulladt.

A világ változik és a gazdák már jónéhány évtizede nem a termésből félretett vetőmagot vetik el, hanem a vetéselőkészítéskor vett talajminták kielemzése alapján rendelik a következő évre legnagyobb termésátlaggal kecsegtető, professzionálisan termesztett vetőmagot. Innentől, hogy sok generáción keresztül válogatással alakítják ki a kívánt genomot, vagy egyszerűen beillesztik a megfelelő génszekvenciát - szerintem - tökmindegy.
Mellékesen, a termesztett fajták nagyrésze hibrid, aminek nincs is csíraképes termése, így eléggé lehetetlen a félretett termést vetni.

Ez a befújta - beperelte dolog egy hoax. Az egyedileg nemesített fajták mindig is a nemesítő szabadalmi joga alá estek. Ebben semmi új nincs. Emlékezz csak a fekete tulipán balhéjára a 18. századi Hollandiában.

Visszatérve a földre:
A kapitalizmus is fejlődésen ment keresztül az elmúlt négyszáz évben. Főleg Európában. Az állam határt szab a pénz hatalmának.
Ahol nem maffiózók írják saját szájízük szerint a törvényeket, ott sok területen a vállalkozást azok számára tartják fenn, akik az adott szakmában szakképzettséggel rendelkeznek és a vállalkozás szabadsága ott érvényesül, hogy ezeknek a szakképzettségeknek a megszerzéséhez mindenki hozzáfér.
Egy mindenkire érvényes reális birtoknagyság-korlátozás és a birtok megszerzésének szakképzettséghez kötése csak a pénzügyi befektetők szemszögéből az ördögtől való. Egy 100-200 Ha-os jó termőföldből igen jól meg tud élni egy bővebb család is. Ha állatokat is tartanak, akkor akár a negyedéből is.
A döntés itt arról szól, hogy sok ember a középosztály szintjén éljen-e a mezőgazdaságból, vagy csak néhányan piszkosul meggazdagodva, miközben tömegeket szegénységben tartva alkalmaznak.
Az előbbi az egész országnak jó, mert a középosztály költései és beruházásai főleg otthon történnek, míg a felhalmozott hatalmas pénzek szinte mindig külföldre vándorolnak. (Befektetésekbe, tengerparti villákba, hajókba, luxus-autókba. stb.)

Bambano 2013.06.28. 01:42:41

egy halom tévedés van a cikkben, de az alapkérdésben egyetértünk: a saját földemen akarok állni. ha ezért az egész eu-t fel kell rúgni a himalája tetejére, akkor viktor, hajrá!

egyébként van olyan ország, ahol privatizálták már a vizet, szomjan is hallnak lassan.

@petimegmondja: ne aggódj, a gazdák nem szoktak talajminta elemzések alapján "professzionális vetőmagot" rendelni, ez egy süket marketinges duma.

kpityu2 2013.06.28. 05:44:39

A föld nyilvánvalóan nem lehet olyan kereskedelmi termék mint mondjuk a mobiltelefon.

A föld közös erőforrás, a rajta élők elsődleges erőforrása. A termőterületekkel, vizekkel, erőkkel, ásványkincsekkel egyetemben. Megvédésére mindenki esküt tett aki volt katona. Akár az élete árán is (vagy mások élete árán is), úgyhogy izenem a biznicmeneknek, hogy csak óvatosan...

András Szigligeti 2013.06.28. 06:25:26

@petimegmondja: Mélységes tudatlanságról árulkodik az egész hozzászólásod.
Csak egy részét emelem ki, a vetőmagok kérdését. Világszerte erősödő trend, hogy magáncéges kontroll alá akarják vonni az utolsó szeletét is a szabad beporzású fajoknak, más néven a tájfajták termesztésének.
A tájfajták genetikai változatossága biztosította az életet a teljes emberi civilizáció alatt, mert ezt vetette minden évben újra a paraszt. Ezek a spontán nemesítéssel létrejött fajták alkalmazkodtak minden klímához, talajtipushoz, s ahogy almából volt 5-600 fajta, néha az biztosította a szinte egyetlen táplálékot nehéz évek esetén, mert volt olyan fajta, ami akkor is termett, mikor más éppen nem hozott semmilyen termést. Ezeknek az emberi élet fennmaradásához szükséges fajtáknak a 70-80%-a megsemmisült az elmúlt 50 évben, több százezer éves emberi szelekciós munka eredménye veszett el örökre és nyomtalan a nagy vetőmagcégek és a koncentrálódó feldolgozóipar terjeszkedésének köszönhetően.
Ennek eredménye a fajtaszegénység és a csak intenzív körülmények között termeszthető, jogtulajdonossal rendelkező hibrid fajták létezése.
Hogy érthetőbben leírjam: ha megbillen a műtrágya ellátás vagy az intenzív hibridek eladásának folytonossága, éhen döglesz sok milliárd társaddal együtt.
Új Zélandon már nem engedélyezik a tájfajták termesztését, az EU-ban most zajlik az új törvény keresztülnyomása hatalmas tiltakozással a parasztok oldaláról, amit sehol nem látsz a címlapokon.
Aki az élelmiszert kontrollálja, az mindent megtehet, lásd Sztálint Ukrajnában.
A föld, a víz, a vetőmag köntrollja a totális kontrollhoz vezet, amelynek egy aspektusával nem foglalkoznak csak a mohó ostobák: ha megbillen az energiaellátás, a műtrágyák előállítása, hónapokon belül vége milliárdok életének.
Művelódj még egy kicsit peti fiam, hogy tisztában legyél alapvető és makacs tényekkel.

András Szigligeti 2013.06.28. 06:27:38

A cikkért köszönet, nagyon tiszta összefoglaló, még ha nem is hiánytalan.

pszeudo 2013.06.28. 06:35:39

Nem a magot fújja át a szél, hanem a pollent. Így jelenik meg a GMO a szomszédnál.
Talajminta alapján műtrágyát választ a gazda, a vetőmag kiválasztása összetettebb (vetés forgó, talaj típus, stb)
Jelenleg is fizetnek "jogdíjat" a gazdák a visszavetett vetőmag után. Fajta-mintaoltalmi díj a neve. A vetőmaggyártók igyekeznek a fajtákat hibridekre cserélni. Ennek egyik oka, hogy a termés nem vethető vissza, pontosabban nem gazdaságos visszavetni, így a gazda következő évben ismét megveszi a fémzárolt vetőmagot.

BigPi 2013.06.28. 06:47:48

@kpityu2: Milyen igaz.

Sokan írják, hogy a kapitalizmus sokat változott. Itt az ideje, hogy újra változón.

A hibridek teljesen másképp működnek mint gmo vetőmagok.
A vizet már elkezdték privatizálni, csak még nem lépte át azt a határt ami mait szembetűnő lenne.
Tavak vannak magánkézbe, az édesvizet (ásványvíz) palackozzák, a csapvízről nem is beszélve. A gond akkor lesz mikor ezek közt a szolgáltatok közt megszűnik az egészséges verseny, mert egyre nagyobb hatalom kerül egy-egy cég kezébe.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.06.28. 07:28:08

A tulajdonlás éppen azt a nemkívánatos, de köztulajdonláskor (és rejtett köztulajdonláskor, lásd KAP és egyéb szubvencionálás) jelentkező hatást küszöböli ki, amely ellen a szerző is ágálni próbál, mégpedig hogy a termelés, használat elkerülhetetlen költségeit (föld kimerülése, természeti értékek elvesztése pl.) nem a termelésből, használatból profitot szerző gazdasági szereplő maga viseli, hanem szétteríti a hasznokból nem részesülő társadalomra.

A rousseau-i ábrándoknak pedig hadd adjak egy kis emésztenivalót.

A kanadai őslakosok az európai kereskedők (nem telepesek!) megjelenése után egy-két évtizedre önálló, szervesen a saját kultúrájukba illeszkedő magánosítási rendszert dolgoztak ki a vadászati jogra. Miért? Mert így előzték meg a fel nem osztás esetén bekövetkező túlvadászatot (!). A fenntartható használat útja éppen a magántulajdon volt tehát; a sajátjára mindenki jobban ügyelt, mint a közösre. S mindenki részesülhetett a hasznokból is, nem pedig egyesek csak a hasznokból, mindenki más csak a költségekből.

A poszt különlegesen gyenge, az első bekezdés egyáltalán nem is érvel. Utána se jobb a helyzet, csúsztatások és érzelgősség keveréke kizárólag.

Húsleves 2013.06.28. 07:47:03

Azért annyit hozzá kell tenni a cikkhez, hogy a nagy fenét nincs közvetlenül baj a GMO-val. A génmanipulált növények úgy védik magukat, hogy a növényvédőszert maga a növény állítja elő. A növényvédőszer viszont nem csak a növényt közvetlenül veszélyeztető élőlényeket károsítja, hanem azonkívül nagyon sok mást is. Gyakorlatilag lepusztítja a környezetét.

Más: a föld liberalizációjával a visszafordíthatatlanság a legnagyobb baj. Bőven van már tapasztalatunk az korrupt privatizációval kapcsolatban, ha a külföldiek számára szabad lesz az út, akkor vesztegetésekkel, kapcsolatokkal megszerzik a jövőben felértékelődő földeket. Egyre nagyobb érték a föld és a víz. Azok, akik most tépik a szájukat, hogy "meee mééé baj aaaz?" azok fognak majd kórusban ugatni amikor kiderül hogy mekkora értéket nyúltak le tőlünk, hogy "nem vóóót kötejezőőő ejadniiii!". Aztán majd lehet versenyezni a fillérekért lenyúlt földön olcsó külföldi bérrabszolgákkal munkáért, és akkor meg majd azt sipítozzák a hülyegyerekek, hogy "meeet neeem vagyunk versenykééépeseeeek! ilyen a kapitajizmuuuuus, még mindig nem éjtiteeeek?".
Guantánamó, Panama, Gibraltár, Gáza, Ciszjordánia példázza, hogy mennyire szabadpiac tárgya a föld azoknak, akik tőlünk ezt várják. Amire egyszer rátették a kezüket, azt fegyverrel is megvédik.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.06.28. 08:09:42

@Húsleves: Ha jól tudom, a növényvédőszerrel együttműködő GMO-növény sem irtószert állít elő, hanem csak érzéketlen a gyártója által kifejlesztett irtószerre.
Az előállított irtószer inkább biológiai típusú, a kórokozó természetes ellenségének hatóanyagait termeli meg, ha igaz.

Aki eladja a földet, annak a kezében ott lesz a föld értéke (mínusz az ügyleti költségek, pl. a tulajdonkorlátozás okozta értékcsökkentés). Ha hülyék vagyunk és restriktív földtörvényünk (ti. bonyolultan vagy nem lehet megszerezni; könnyen elmarja valakitől az állam pl.) van, akkor ez a mínusz jókora lesz. Akkor bizony saját magunk csökkentettük a földünk értékét.
Ha nem csökkentjük, akkor a földünk értékes, aki tehát eladja, az megkapja az ellenértékét és vehet magának másik földet (mert meg is tehetné), vagy jobb üzletbe fektetheti (akkor meg jobban gazdagodik, mintha földet művelne).

Ez egyszerűen egy ősiség 2.0. És azt is fogja elérni.

@poszt: Ha az orvostudomány, növénynemesítés, vízgazdálkodás szektoraiban saját erőforrásait kockáztatva innováló szereplő nem jogosult az innovációja profitjaira, akkor mi fogja motiválni az innoválásra?
Gratulálok, feltaláltad a szocializmust: ott is a nép tulajdona volt minden új találmány. A feltaláló meg kapott egy plecsnit.
No, amikor erre rájöttek, b*sztak feltalálni!

Netuddki. 2013.06.28. 08:46:11

Bla-bla-bla.

A földkérdésben az a legnagyobb probléma, hogy 23 évvel a rendszerváltás után ha megszűnne a földmoratórium nem lenne fizetőképes magyar kereslet a magyar földre. Ugyanis a magas állami elvonás megakadályozta több mint 2 évtizeden keresztül, hogy a magyar állampolgárok normális fizetéshez jussanak, megtakarítsanak, versenyképesen működtessék a vállalkozásaikat.
Ezért elképzelhető, hogy piaci ár alatt simán fel tudnák vásárolni a magyar földet külföldi befektetők. Ez (is) gyakorlatilag a magyar megélhetési politikusok szégyene...

mentolosnokedli 2013.06.28. 08:46:26

Asszem lemaradtam valahol.... Fajtahibrideknek mióta nincs csíraképes magjuk????? Sírok, bmeg!

igazi hős 2013.06.28. 08:53:26

Azon gondolkodom, hogyha nem sütne a posztból az előítélet ("kapitalizmus sok ütődött apologétája", "itt nem tévedésről van szó. Inkább uszításról.", "Azokról a hangokról, amelyek a skizofrén fejében hallatszanak csupán, s amelyeket követve, rombolni, ártani, ölni kényszerül a beteg.", ...), azaz az ostobaság, akkor érdemes lenne-e érveket hozni, hogy ha a föld nem vásárolható, akkor képvisel-e értéket, ha nem képvisel értéket, akkor számítható rá bármiféle megtérülés, ha nem tudjuk a megtérülést, akkor miért fektetne bárki egy súlyosan forráshiányos ágazatba.
Semmi (beleértve az erőszakos téeszesítést) nem ártott annyit a magyar agrárium alsó 90%-ának, mint a bankok földtulajdonlásának tiltása. Persze a nagybirtokosoknak az a rendszer pont megfelelt, ahogy a mai a mostani agrár "elitnek".
De láthatóan nem szabad tényekkel összezavarni a jelenlevőket, ezért inkább nem teszek ilyet.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.28. 09:15:58

A föld valóban nem olyan, mint az áru vagy a gép. Csak épp ellenkezőleg, mint a poszter állítja. A földet ugyanis a külföldi nem veheti a vállára és nem viheti ki az országból.
Viszont minden korlátozás csökkenti az értékét, ezért a gazdának nem jelent hitelfedezetet. Ebből (is) ered a mezőgazdaság rettenets tőkeszegénysége. Amin gépvásárlási támogatásokkal próbáltak kormányaink segíteni, ami meg arra vezetett, hogy gépből mindenkinek akkora van, hogy két-háromszoros területet meg lehetnevele művelni, Így aztán szoci kormányok idején el lehet velük menni tüntetni.
Ésszerű, mindenkire egyformán vonatkozó feltételek kellenek (végzettség vagy gyakorlat, letelepedés stb.). Érdekes módon a legutóbbi bérbeadási kört valahogy senki se hozta fel. Pedig ez is torzítja a földárakat.
Ma a föld ára alacsony, a moratóriumot azért kaptuk, hogy ezt fokozatosan felvigyük normális szintre. A sok demagógia miatt (a szoci kormányok féltek tőle, a FIDESZ meg gyakorolta, közben meg elpasszolta az állami gazdaságokat a 2002-es választások és a kormányváltás között stb.) erre nem került sor. A legdurvább az, hogy a gazdasági társaságok földszerzését nem engedték meg, mert a gonoszküföldiek is tulajdonosai lehettek volna.
Most már nincs más hátra, mint hogy a moratórium nélkül kellene ezt fokozatosan megtenni, ami persze sokkal nehezebb. De ezzel kellene foglalkozni, nem hagymázos álmokat kergetni és a haverokat kistafírozni.

qwertzu 2013.06.28. 09:25:06

@Kuviklacz: "A földet ugyanis a külföldi nem veheti a vállára és nem viheti ki az országból."

Annál sokkal rosszabbat tehet: országot alapíthat.

szamaritánus 2013.06.28. 09:30:26

@petimegmondja: te mekkora segghülye vagy :DDDD

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.06.28. 09:48:04

@qwertzu: Ez sem indokolja, hogy a durva és kiszámíthatatlan, ezáltal korrupciót megalapozó korlátozások a hazai vevőkkel szemben is fennállnak (helyi földbizottsági jóváhagyás, hatósági jóváhagyás, birtokkorlát, gazdasági társaságok korlátozása).

sas70 2013.06.28. 09:55:11

Márpedig a termőföld éppen olyan árucikk, mint bármi más. A forgalom képessége már más dolog és sok tényezőtől függ. Itt kell/kellene tiszta viszonyokat teremteni, nem hagymázas álmokat kergetni és mindenféle ideológiát előrángatva, rongálni, leértékelni ennek az árunak az értékét.
Nálunk a földterület sokszorosan alul értékelt és ez káros, torz vagyoni viszonyokat teremt, ráadásul az elmúlt 12 év szarakodása éppen a zavarosban halászóknak kedvezett leginkább és sokan érdemtelenül, politikai és baráti kapcsolatokat kihasználva jelentős földterületet szereztek szinte gombokért.
Meg kell teremteni azokat a szabályokat, amik mentén a földterületek valódi forgalmi értékükön kerülhetnek vételre és eladásra, vagy fedezetként nem pedig torz, minden gazdasági alapot nélkülöző áron. Ez nem azt jelenti, hogy bárki, bármikor, bármekkora földterületet megvehet, mert azért a föld speciális áru. Viszont ésszerű korlátokkal a földek értéke a valós értékükre növekedhet, forgalmuk élénkülhet és ez a mezőgazdaságot segítheti, sőt segíteni fogja. Az ésszerűtlen, irracionális, korrupcióval terhelt viszonyok, viszont csak a további agóniát hosszabbítják, ami káros és tovább torzítja a mezőgazdasági viszonyokat.

petimegmondja 2013.06.28. 10:00:33

@Bambano:

Én (200ha) és majd minden szomszédom (kb 2800ha) így csináljuk. A libás szomszéd a maga 8 hektárján persze azt vet, ami épp a legolcsóbb, de az ő termésátlagait a mieinkkel össze sem lehet hasonlítani.

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.06.28. 10:04:32

@sas70: Édesanyád is ugyanolyan árucikk, mint bármi más. Meg a családtagjaid veséje is.
Csak a megfelelő piacot kell megtalálni.
Nem kéne hagynod, hogy tovább torzuljon az egészséges piaci szellem.

terrer 2013.06.28. 10:20:21

@Counter: Tévedés, Kanadában a vadászati jog az államot illeti meg, és semmiféle túlvadászatot nem előztek meg. Alapvetően kétféle vadászati jog terjedt el, az angolszász (vadászati jog az államé) és a német (vadászati jog a földtulajdonosé). Mindkettő esetében az élő vad tulajdona az államot illeti meg, az csupán elejtés után megy át az elejtő birtokába. Mindegyik esetén hatóságok akadályozzák meg a túlvadászatot, angolszász esetén olyan rövid idényt adnak meg, hogy a létszám fennmaradhasson (ha nagyon sok a vadász, akár csak három napot egy évben), német rendszer esetén meg területenként leosztják az elejthető darabszámot, ott majdnem fél- vagy egész éves vadászati idények vannak, de nem ejthetsz el többet, mint amennyi keretet a terület kap.
Így mindkét rendszerben az átlagember vadászati lehetőséghez jut.
A vadászat kapitalizálódása során azonban kialakult egy harmadik rendszer is: az élővad is, a terület is a magánszemélyé. Ugyanaz folyik, mint a növényfajták birtokbavétele során. Megveszi a tőkés a földet, csinál rajta vadászfarmot, kitiltja még a turistát is, kijelenti, hogy erre a zártkertre az állami szabályok nem vonatkoznak, és lehet menni fizetővendégként tízmillióért szarvast lőni, vagy annyiért, amekkora árat nem szégyell kérni. Ha akar, egyet se ad el, és a vadászok mehetnek a Holdba. Mint a vízprivatizációnál is: kifizeted, amennyit kérünk (és annyit kérünk, amennyit elbír a pofánk), te meg fizetsz, vagy megdöglesz. És a legnagyobb veszély ebben, ahogy az egész említett témában: NINCS KONKURENCIA! A MONSANTO-val is az a baj, hogy olyan technológiát erőltet ránk, amit senki nem tud rajta kívül (tök fölösleges is), így míg a fémzárolt vetőmag előállításánál tisztességes piaci verseny van, a MONSANTO monopóliumba kerül, és felhajtja a vetőmag-árakat.
Szóval a földhasznosítás vadászati formájának jelenlegi alakulása éppenhogy a posztolót igazolja, nem téged.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.06.28. 10:25:21

@terrer: A XVI. századról beszéltem, a telepes gyarmatosítást megelőző időszakról, illetve ennek kezdetéről, amikor az európai típusú joghatóság kb. a palánkkerítésig ért.

A szőrmekereskedelem stabilizálása érdekében az indiánok maguk osztották fel maguk közt az addig közlegelőként működő vadászterületeket. Még öröklődött is.

Azzal szemben érveltem, hogy a földközösség egyfajta ideális és magától értetődő állapot volna, ami automatikusan biztosítja a fenntarthatóságot etcetera. Nem; mint a példám is mutatja, van, amikor épp a felszámolása által biztosítható a fenntarthatóság, hiszen azzal kerül vissza a gazdasági tevékenységet végzőhöz a negatív externália viselésének terhe (a közösség egészétől).

sas70 2013.06.28. 10:31:28

@Azúrkék égbolt: Érted mondjuk nem sokat fizetnének, mert sem olvasni, sem szöveget megérteni nem tudsz! Még a mezsgyehatárra sem raknálak ki jelzőkarónak, mert arra sem vagy alkalmas!

petimegmondja 2013.06.28. 10:36:32

@András Szigligeti:

Megtennéd, hogy belinkeled a forrást erre az új-zélandi hülyeségre? Csak mert még hasonlót sem sikerült találnom a neten.

A szabad beporzás egy lutri. Manapság fogalmad sem lehet, hogy milyen fajták pollenjei szálldosnak a levegőben illetve a rovarokra ragadva.

A hagyományos fajták 90%-át betegségek, (főleg behurcolt) pusztították ki.
Megvannak nagyapám és dédnagyapám naplói is, amelyekben évről évre feljegyezték, hogy ugyan azon a földön, amin mi most gazdálkodunk mit vetettek, mit csináltak és mennyit arattak. Nagyapám a harmincas években gépesítve, fémzárolt vetőmaggal már a dupláját-tripláját aratta, mint az apja a századfordulón. A mi hozamaink kukoricánál pl. 15-20x-os az övéhez képest.
Az egykori fajták az egykori népességet úgy-ahogy eltartották, de összehasonlíthatatlanul kevesebb jutott takarmányra, ezért a hús drága volt és a széles tömegek hetente max. egyszer-kétszer engedhették meg maguknak.

Az elmúlt száz év intenzív növénytermesztését és talajerőgazdálkodását nem tudod annulálni és nem hagyhatod figyelmen kívül sem.

Hagyományos módszerekkel a föld összes művelhető területe nagyjából 3 milliárd embert képes táplálni. Jelenleg a Föld népessége 7 Milliárd és növekszik.
Sajnálatos vagy sem, a monokultúrás intenzív termelésre jelenleg még nincs működő alternatíva.

Van a piacnak egy szegmense, ahol van fizetőképes kereslet a minőségi élelmiszerekre. Ez a teljes volumenhez képest ugyan elenyésző szeglet, de akinek kedve van munkaigényes régi fajtákat termeszteni, annak van rá lehetősége. Tízszer annyi munkával kereshet kb. 20%-al többet.

Klassz dolog az utópizmus, de a realitások figyelmen kívül hagyása nem vezet sehová. Ahogy a kamu és a hamis érvek sem.

terrer 2013.06.28. 10:39:02

@sas70: Nem alulértékelt a föld, hanem csupán a mi jövedelmi viszonyainkhoz igazított. Nyilván nem lehet vele azon az áron kereskednie a magyar gazdáknak, amilyen áron az osztrák grófnak meg mágnásnak. Mér, alulértékelt itt maga a munkabér is, ha azt szabad, mértne lenne szabad a földet is, amit veszünk rajta??? Ja, hogy nekünk mindig csak szívni kell? Ki mondta, az EU?
Nincs gond a szabad földvásárlással: csupán védővámot kéne rá szabni. Külföldi fizessen a vételárra még tíz- vagy százszoros illetéket az államkasszába, kerüljön neki itt is annyiba a föld, mint máshol az unióban, oszt jónapot. Ja, és 10 hektár felett nem a tulajdonjogot kéne eladni, hanem a bérleti jogot, a föld meg lenne állami tulajdon. Magyar állami. Mielőtt az osztrák megkérdezi tőlünk, hogy ha már itt minden talpalatnyi hely az övé, nem húznánk-e tengődni 1négyzetméter/fős gettókba (ld. nagyvárosi nyomortelepek) vagy húznánk ki valamely más országba a ge.cibe, mert nekünk itt már nincsen semmi keresnivalónk.
Reális esély. A MONSANTO már Argentínában jó úton halad efelé, kéretik kicsit utánaolvasni mindenkinek, levegőben vagdalkozás helyett.
Egyébként ENNEK a sok aljasságnak szerintem is csak háború lehet a vége, mert ami már itt folyik, az sok. Amikor majd mindenhol a világon 50 % fölé megy a munkanélküliség, és mindenki több adósságot cipel majd, mint amennyit 120 év alatt ki tudna fizetni, akkor szétdúl majd a rendszer. Kizárt dolog, hogy EZT az adósságállományt a világ országai vissza tudnák fizetni. Nincs túl messze a vihar. Nem adok neki 20-30 évet.

András Szigligeti 2013.06.28. 10:59:13

@petimegmondja: Ha 200 hektáron gazdálkodsz és szerinted a hibridnek nincs csíraképes termése/magja, akkor nem tudom hol szerezted az agrárvégzettséged.
A Monsanto valóban létrehozta a terminátor technológiát, amely tetraciklines csávázással működik, de ez nem terjedt el, az F1-F2 hibridek pedig csíraképes magokat hoznak, csak épp nem tudni, melyik ősre fognak visszaütni az utódok.
Ezzel szemben a tájfajták genetikai jellege stabil évtizedek visszavetése után is.
Az alacsonyabb terméshozam pedig kívánatos a fenntarthatóság szempontjából, mert a jelenlegi intenzív termelés nem fenntartható, hatalmas inputigénnyel képes csak elvárt termésszintet hozni, ellenben a bio termeléssel, amely alacsonyabb, de fenntarthatóan kiegyensúlyozott termést eredményez.

terrer 2013.06.28. 11:03:22

@petimegmondja: A kapitalista agrárium egyik hamis érve, amit te is felhozol:hagyományos módszerekkel már nem lehet eltartani a világ népességét, ezért KELL az intenzív.
Ez azonban ostobaság,csak kitolja a problémát (a pontot, amikor a túl sok ember éhenhal), és új problémákat szül (az intenzív élelmiszerrel túlszaporodni hagyott emberiségnek másból lesz majd hiánya, pl. tiszta vízből és levegőből, szociális térből, rekreációs területekből, egyéb nyersanyagokból, lásd fémek, földfémek, kőolaj (műanyagok, ruha), közlekedési eszköz.
Szóval ha nem engednék az intenzív módszereket, a néesség szaporodása megállna 3 milliárdnál, ha afölé szaporodik még 20%-kal, majd jön az éhínség, és a szaporulat meghal. Intenzív módszerekkel eltartható 10milliárd ember, de a szaporulat OTT SE FOG MEGÁLLNI, ahogy nem áll meg 3 milliárdnál se, hanem +20%-nál jön az éhínség, és meghal.
Vagy szerinted a végtelenségig lehet szaporodni ezen a bolygón???? Ugye te se gondolod ezt a marhaságot. még 3 milliárd ember, és nem lesz többé tiszta víz és levegő, meg csak olyan élelmiszerek, amik már attól rákkeltőek, hogy rájuk nézel. ÉS jön az éhínség, és betegségek, és lehet, hogy 10milliárd ember lesz, de csak 40 évig él.
A bolygó, egyáltalán az ÉLET egyik alaptörvénye, hogy "nincs ingyen ebéd". Minden kilengésünkért fizetni kell, amikor csak elszaladnak velünk a lovak, és ha azt hisszük, hogy Istenként mi megtehetünk bármit. Keményen, és fájdalmasan kell fizetni, és azokban a pillanatokban mindig ráébredünk, hogy "csak" halandó emberek vagyunk. Képzelgések, álmok ide vagy oda.

petimegmondja 2013.06.28. 11:09:18

@Counter: @Kuviklacz: @sas70:

A földforgalom korlátozása nem ördögtől való.
Az osztrákok Ausztriában sem vehetnek csak úgy termőföldet spekulációs célból.
Földet mezőgazdasági végzettséggel lehet vásárolni és addig maradhat a tiéd, ameddig műveled. Ez biztosítja a folyamatos generációváltást a mezőgazdaságban. Ha nyugdíjba mész, át kell adnod a következő generációnak (Hofübernahme). Haszonbérlet nincs.
A fejlesztésekhez, működéshez szükséges hiteleket - ahogy más szakmákban is - jó üzleti tervvel lehet szerezni.
Ha a földet jelzálogba lehet adni, akkor a hitelt átgondolatlan beruházásokra és felesleges dolgokra is el lehet szórni, hiszen ilyenkor a bank nem vizsgálja mélységeiben a felhasználást és a jövedelmezőséget.
Ha föld a szabadkereskedelem prédájává válik, akkor az új belépők számára szinte lehetetlenné válik a földszerzés. A magas földárakat csak pénzügyi befektetők és nagyüzemek képesek megfizetni, amelyek munkavállalóként - a mezőgazdaságban szokásos alacsony bérekért -foglalkoztatják azokat, akik vállalkozóként maguk is részesedhetnének a föld hasznából.

András Szigligeti 2013.06.28. 11:13:55

@petimegmondja: Ez egy olyan állami propagandaszöveg, amit nyomsz a világélelmezésről, aminek semmi alapja.
Bióban tavaly is hoztam a 3,7 tonnás búzát 13-15 AK-as földön, míg a környékbeli vegyipari gazdák sem hoztak többet, akik sokkal jobb talajon tolták starterrel, fejtrágyával, védelemmel, mindennel az állományt.
Szinte nulla inputtal, visszavetett maggal, kizárólag zöldtrágyázással, talajoltással dolgozom, humuszom folyamatosan emelkedik és nincs DON a termésben. Pontosan így lehet fenntarthatóan termelni, nulla szükség van hibridekre, vegyszerekre és műtrágyára, csak ehhez tanulni is kell és elfelejteni nagyapáink felesleges rutinjait és a főiskolák sok évtizedes elmaradottságú tananyagainak agymosását.

A tiltásokról pedig keress rá a New Zealand Food Bill 160-2 alatt www.foodbill.org.nz/wiki/Food_Bill_Issues_List#Restrictions_on_seed_sharing_will_lead_to_reduced_bio-diversity

Az európai rémálomról pedig itt is olvashatsz.
lmv.hu/mentsuk_meg_vetomagjainkat__level_Andor_Laszlonak

Értem én, hogy az új terepjáró mindenek előtt a mai nagyparasztnak, de a gyerekedre csúnya jövő vár a kimerült földek miatt.

petimegmondja 2013.06.28. 11:15:18

@András Szigligeti:

"Az alacsonyabb terméshozam pedig kívánatos a fenntarthatóság szempontjából, mert a jelenlegi intenzív termelés nem fenntartható, hatalmas inputigénnyel képes csak elvárt termésszintet hozni, ellenben a bio termeléssel, amely alacsonyabb, de fenntarthatóan kiegyensúlyozott termést eredményez."

Ezt magyarázd el annak 2-3 milliárd embernek, akik az fenntartható utópiád megvalósulása esetén nem kap enni.
Még arról sem sikerült meggyőzni az embereket, hogy egyenek kevesebb húst! Hogyan akarod meggyőzni őket, hogy egyenek kevesebbet?
Az emberiség a vesztébe rohan. Ez tény, de, hogy önként visszafordulna...

András Szigligeti 2013.06.28. 11:19:27

@petimegmondja: Pontosak ezek az információid, s az is, hogy új belépők nem fognak tudni földet szerezni - kivéve a koncentrált nagybirtokok, akár határokon átívelő tulajdonosi körrel, akik kiviszik a nyereséget és a termést.
Ez történt nemrég Argentínában is, ahol a válság kezdetén külföldi cégek szerezték meg a földek tulajdonjogát, nem egyszer erőszakkal elvéve területeket a kisparasztoktól. Nyereség és termés megy külföldre, a volt kisparaszt pedig a városi nyomornegyedekben turkál kaja után a szemétben.
Ez a jövő vár Maora is a törvény elfogadásával.
Ezzel szemben az osztrákoknál kisbirtokok tízezrei vannak, amelyek megélnek 20 Ha alatti birtokon is. Miként is lehetséges ez?

petimegmondja 2013.06.28. 11:23:23

@terrer:

Esetleg elkezdhetnéd a népességcsökkentést azzal, hogy miután kiirtottad a családod, magaddal is végzel. Talán néhány barátodat is rávehetnéd erre.

Cinikus? A Te szöveged ugyan ilyen cinikus. Az a túlszaporulat választópolgárokból áll. Meg veszélyes tömegből.
Nézd meg Szabolcsban, hogy mi az eredménye, ha éhezni hagyod az embereket. Onnantól farkastörvények uralkodnak. "Elveszem, mert éhes vagyok és nem törődök a következményekkel, szarok az erkölcsi normákra."
Az emberek nem fognak szép csendben éhen halni. Jönnek és elveszik tőled, ha neked van és megölnek, ha erősebbek.

András Szigligeti 2013.06.28. 11:28:27

@petimegmondja: Jól mondod, de nem 2-3 milliárd ember fog a levesbe menni, hanem jóval több és nem a biotermelés miatt, hanem annak hiánya miatt.
Akinek nem lesz lehetősége a táplálékot megtermelni és megvédeni, s nem valamely erőszakszervezethez tartozik, az mind lemorzsolódik.
Gondolkodj csak el, milyen hozamod volna, ha nem tudnád megvenni a fémzárolt hibridet, a hozzá tartozó tápanyagokkal, s a szükséges vegyianyagokat. Felteszem a te földed halott, talajélet nulla benne a vegyipari termelésed miatt, ahogy minden más vegyipari föld, csak műtrágyával tudsz hozamot elérni, s a természetes védelem hiányában pedig a legelső fehérítő vagy gomba tönkreteszi a monokultúrád. Gyakorlatilag a föld neked csak azért kell, hogy a szél ne fújja el a növényt meg legyen min hajtani a traktorral, mert minden mást megoldanak a világ minden részéről összeszállított vegyianyagok.
Akkor most képzelj bele, hogy ezek nem fognak jönni, vagy túl drága lesz a gázolaj.
Akkor mennek a levesbe a milliárdok, akik persze nem szeretnének békében elmúlni, s ez kellemetlen élmény lesz mindenkinek.
Helyi piacra termelő, kis családi biofarmokkal minden embert el lehet látni a világon, ahogy teszik is Afrikától Ázsiáig.
Monokultúrás ipari ezer hektárokra csak a kupeceknek és spekulánsoknak van szüksége.

terrer 2013.06.28. 11:30:07

@Kuviklacz: "A föld valóban nem olyan, mint az áru vagy a gép. Csak épp ellenkezőleg, mint a poszter állítja. A földet ugyanis a külföldi nem veheti a vállára és nem viheti ki az országból."

De a külföldi kivásárolhatja alólunk, aztán mi vehetjük a vállunkra - na nem a földet, hanem az útibatyut.

"Ésszerű, mindenkire egyformán vonatkozó feltételek kellenek (végzettség vagy gyakorlat, letelepedés stb.)"

Igen, meg azonos agrártámogatás, meg azonos egyéb támogatások és bérek. Ne adhasson a multi ugyanannyi, ugyanolyan értékű munkáért a német autógyártó üzem szalagján dolgozó embernek 5ezer eurót, itt meg 500-at! Az itt előállított mercedes is pont olyan jó, mint amit kint szereltek össze...
Sztem először kezdje az Unió. Legyenek előbb ezek azonosak, és csak utána a föld ára.

András Szigligeti 2013.06.28. 11:36:08

@terrer: Ez az igazság, a mi gyerekeinknek már csak akkor jut terített asztal, ha meg tudjuk termelni és védni az élelmet.
A városlakók javarésze pedig esélytelen, hogy túlélje az elkövetkezendő válságot, amely méretű és hatású még nem volt a világtörténelemben.

petimegmondja 2013.06.28. 11:38:30

@András Szigligeti:

"Ezzel szemben az osztrákoknál kisbirtokok tízezrei vannak, amelyek megélnek 20 Ha alatti birtokon is. Miként is lehetséges ez?"

Más szemlélet, integrált gazdálkodás, fejlett oktatás. Nekem nagyon tetszik. A kisebbik fiam ott jár mezőgazdasági szakközépiskolába. Majd meglátjuk mit újít, ha majd átveszi a gazdaságunkat.
Mondjuk az ország úgy bűzlik ősszel és tavasszal a kiszórt szerves trágyalétől, mint egy román sertéstelep...

András Szigligeti 2013.06.28. 11:43:12

@petimegmondja: Pontosan ez fog történni, azzal a különbséggel, hogy vlság esetén néhány héten belül nem lesz mit elvenni. 50 éve még volt mit elvenni a paraszttól, már nincs, eladja kombájn alól a kupeceknek.
Az élelmiszertartalékok szintje már tavaly a veszélyes szintre csökkent, már a 100 napot közelíti, ami elképzelhetetlenül alacsony.
Idén már a hatodik év az elmúlt évtizedben, hogy a kevesebb a globális termés, mint az igény, s ez csak egyre rosszabb lesz, mert egyre nagyobb inputtal lehet csak a szétgyalázott földeken termelni, az időjárás szélsőségessé válása pedig még jobban ráerősít a lefelé tartó folyamatra.
Ha eszed van, betárolsz és nem adod el az idei termést.
Az UN már kiadta a figyelmeztetést 2013-ra, hogy éhséglázadások várhatóak, mert ismét alacsony mennyiségű termés várható világszerte az aszály miatt.

terrer 2013.06.28. 11:45:54

@petimegmondja: "Cinikus? A Te szöveged ugyan ilyen cinikus."

Szerinted cinikus, szerintem meg realista. Ha én éhezni kezdek, NEKEM lesz annyi eszem, hogy a harcot ne a családommal kezdjem (és neked?), de harcolni fogok. Ezt diktálja az életösztönöm. De áruld már el: miért nem jobb, ha 3 milliárd embernél lejátszódik ez a harc az éhhalál ellen, miért jó ezt mesterséges élelmiszerekkel 10milliárdra kitolni??? 3milliárd utána még szépen eléldegélne, lenne autója, telefonja, gyógyszere, de a 10milliárdnak sose lesz! Tudtad, hogyha a kínaiak meg indiaiak meg arabok is olyan életszínvonalon élnének, annyi autójuk és egyéb kütyüjük lenne, mint az USA-polgároknak, ahhoz 4,5 db Föld ásványkincse-egyebe kellene??? És még hol vagyunk a 10milliárdtól?
Akár hiszed, akár nem, a háború a túlszaporodás miatt LE FOG ZAJLANI. Ha tetszik neked, ha nem, ha termeled a GMO-t, ha nem. Csak más létszám mellett. El lehet gondolkozni, mi lett volna jobb, ha ezt lejátsszák még az I. világháborúban géppuskával, mert nem engedték volna a fémzárolt vetőmagot, és már szépen túllennénk rajta, vagy még most jön a harc hidrogénbombával? Melyik esetben fog tovább élni az emberiség?

"Az emberek nem fognak szép csendben éhen halni. Jönnek és elveszik tőled, ha neked van és megölnek, ha erősebbek."

Ne legyenek illúzióid. Meg fogják tenni, ha így szaporodunk, még simán a te életeben. Mert nincs a világon az a bármilyenfejlett agrártechnológiával előállított élelemmennyiség, amit az ember túl ne tudna szaporodni! A bolygó szénkészlete ugyanis véges, az emberi szaporodási hajlandóság és hülyeség viszont végtelen. Még a dohányzásról se tudnak leszokni, pedig rá van írva a tüdőrák a dobozra... gondolod, hogy a szaporodásról le tudnak???

petimegmondja 2013.06.28. 11:48:01

@András Szigligeti:

Mi 50-50% szerves és műtrágyával dolgozunk. Vetésforgóval, mélyszántás nélkül. A szalmát betárcsázzuk. Mechanikai gyomirtást végzünk és megfelelően rezisztens fajtákat vetünk.
Aránylag jó vízellátottságú, kiváló talajunk van. A mikrobiológiai diverzitása kiemelkedő.
Minden faktort figyelembe véve, ésszel gazdálkodunk.
A termésátlagunk jóval magasabb a Tiédnél.

András Szigligeti 2013.06.28. 11:49:38

@petimegmondja: Régen sem volt másként, a trágyaszag az élet lehellete volt :-)
Mondjuk a hígtrágya felszínre juttatása is egy rendkívül rossz technológia, hatalmas nitrogénveszteséggel, injektálni kellene, ha már nem tudják hova tenni.

Ezt a más szemléletet képviselte Ángyán - láttad a sorsát. Az osztárk gazdakörök érdekérvényesítő képessége és gépkörök hatékonysága is fantasztikus előnyt biztosít nekik - érthetetlen, hogy a magyar parasztok miért nem képesek összefogni. Ahány szomszéddal szövetkeznék gépbeszerzésre, hogy korszerű és hatékony szántás nélküli művelést valósítsunk meg, mindegyik talál valami indokot, hogy miért ragaszkodik az elavult technológiákhoz. Ez a térség menthetetlen.

petimegmondja 2013.06.28. 11:55:45

@terrer:

Meglátjuk.
Egyenlőre az emberek az olajért, a hatalomért, meg a vallásért háborúznak és a magas buszjegyár miatt lázadoznak nem a megfizethetetlen élelmiszerárak miatt.

Még nem látjuk, hogy a klímaváltozás merre tart. Még az is lehet, hogy kizöldül a Szahara meg a Góbi.

terrer 2013.06.28. 11:56:37

@petimegmondja: hibridvetőmag esetén mechanikai gyomirtást? öööö...
CSAK? És kilátszik valami még abból a szegény kultúrnövényből?:-)
Betárcsázod a szalmát? És a kényes hibridnövényke hogy bírja majd az el nem pusztult gabonakártevőket?:-o

András Szigligeti 2013.06.28. 11:57:15

@petimegmondja: Jó vízellátottságú, kiváló talajon nekem sem okozna gondot magasabb hozamot elérni, bár idén sokkal jobban néz ki a sok eső miatt. Nálam olyan perctalaj van, ami egyetlen rossz időben végzett munkálatot azonnal betonkeménységűre tömörödéssel jutalmazott, amikor átvettem, csákányt alig tudtam beleverni nyár elején.
Ehhez képest szerves és műtrágya használata nélkül ma már ásónyomnyira lazult, a szalmát a felszínen hagyom, amely gyorsan lebomlik a talajélettől, kártevők ellen sekélyen meg van forgatva néhányszor. Soha nem barna a földem, mindig van rajta növény, köztes vetéssel is, télen mindig zöldtrágya fedi, ami lefagy tavaszra és a kóróba lehet vetni azonnal.
Minden évben egyre jobb a helyzet, öröm látni ahogy a talaj életre kel.
Ha még jobban szeretnéd csökkenteni a műszart, próbáld ki a Bacteriosolt, hatalmas lökést ad a tápanyagfelszabadulásnak.

petimegmondja 2013.06.28. 12:03:00

@András Szigligeti:

"Ahány szomszéddal szövetkeznék gépbeszerzésre, hogy korszerű és hatékony szántás nélküli művelést valósítsunk meg, mindegyik talál valami indokot, hogy miért ragaszkodik az elavult technológiákhoz. Ez a térség menthetetlen."

Pont, mint nálunk. Mondjuk, itt mindenki volt TSZ-elnök, agronómus vagy agrármérnök és 2-3000 tulajdonolt és bérelt hektáron termel alkalmazottakkal. A többiek meg képzetlen kishalak begyöpösödött hülyeségekkel ("mindig így csináltuk")...

terrer 2013.06.28. 12:03:08

@petimegmondja: ha jársz boltban és a közemberek közt, tudod, hogy iszonyú élelmiszerár-drágulás zajlott le az elmúlt években! Szinte észrevétlenül kúszogattak felfelé az árak, viszont folyamatosan, és ez odáig ment, hogy mára a nép általánosságban nem vesz már minőségi hústerméket (csak sz.rból készült teszkószalámit), nem vesz magyar gyümölcsöt és zöldséget (gyömölcsöt alig fogyaszt), csak marokkói DDT-s zöldpaprikát meg brazil dioxinos pirosat. A piacok pedig megfizethetetlenek, illetve a maffia által fizetett fejkendős nénikék árulják a nyugat-európából kidobott, emberi fogyasztásra (vegyszermaradványok vagy minőség miatt) alkalmatlan szemetet.
És ez még nem a gödör alja. Sőt, csak a kezdete.

petimegmondja 2013.06.28. 12:04:03

@terrer:
Az eredmények magukért beszélnek.

terrer 2013.06.28. 12:10:58

@petimegmondja: "Még nem látjuk, hogy a klímaváltozás merre tart. Még az is lehet, hogy kizöldül a Szahara meg a Góbi."

Tévedés lenne azt hinni, hogy a klímaváltozás miatt jobb lesz. Csupán melegebb, meg szélsőségesebb időjárás. De ez nem fog nagyobb termést okozni, inkább majd többet ver le a jégeső. A sivatagok meg a klímaváltozás hatására nemhogy csökkennek, de folyamatosan növekednek. Olvass csak utána, mérni lehet. Ha jól emlékszem, a Szahara a mostani években a klímaváltozás hatására évente 10ezer négyzetkm-rel nő, vagy így valahogy. Gondolod, hogy egyszercsak meggondolja magát?:-) Ahhoz a klímaváltozásnak is meg kéne gondolnia magát, azt pedig egy darabig (legalábbis amíg mi élünk és szennyezünk) biztosan nem teszi.

petimegmondja 2013.06.28. 12:14:57

@terrer:
Emlékszem '85-ben, amikor a munkatársnőm sipákolt, hogy száz forint lesz a hús... A fizetésem akkor 2900.- Ft volt. Tehát vehettem 29 kiló sertéshúst. Vagy vizet. Szóval azt a sz@rt, amit akkoriban árultak. Most abban a szakmában a kezdő fizetés 150-180e. Egy kiló sertéshús átlag 1200.-. Ez kb. 140 kiló hús a havi fizetésből. Ennyit a drágulásról.

terrer 2013.06.28. 12:15:49

@petimegmondja: A MOSTANI eredmények. Mert hajtod műtrágyával, mert öntözöd.
De vajon fenntarthatod-e ezeket? Vajon nem egy kimerült, elsavasodott-szikesedett, humusztalan, kimerült földed lesz hamarosan, amibe csak bukfencet vetni érdemes?

terrer 2013.06.28. 12:26:46

@petimegmondja: '85-ben MINDENKINEK VOLT MUNKÁJA.
Most - akinek VAN munkája, annak 150e. De akinek NINCS???
Mi jönne ki, ha beleszámolnánk a munkanélkülieket (és a bújtatott munkanélkülieket, akik az ellátásból-nyilvántartásból kikerültek, meg a diákokat, akik a 3. egyetemet végzik, mert nincs munka), mennyi jönne ki??? Most kb. feleannyi ember dolgozik (hasznosat, nem munkanélküli, vagy hivatalban mereszti a seggét), mint '85-ben.
Alig hiszem, hogy ma többet/jobbat - több jobbat - esznek az emberek. Azt az 500 ft/kg-os virslit, amit a tecsóban árulnak, a nagyapám még a kutyájával se etette volna meg, de még a sertéshús se plöttyedt össze sütésre úgy, mint most. Meg nem is volt benne antibiotikumtól a növekedési hormonig minden SZ.R.
Nemcsak azt kell nézni, mennyi húst esznek az emberek! Hanem hogy MILYET, és abban mennyi valójában a HÚS.
Ma nem is húsüzem, amelyik az állatot és a szalámit nem nyomja tele szójaliszttel meg sóval, meg ne injektálná a vizet a sonkába, és így ne csinálna 70 dekából 100 deka "húst".

petimegmondja 2013.06.28. 12:27:06

@terrer:

Pont tegnap volt erről egy műsor az Arte-n.
Egy nemzetközi tudós csoport rengeteg pontos adatot feldolgozva, majd kísérletekkel is igazolta, hogy a klímaváltozást a kozmikus háttérsugárzás ingadozásának a naptevékenységre, az óceánok hőmérsékletére és a hatására a légkörben keletkező aeroszolrészecskék száma okozza.
A felfedezés hihetetlenűl nagy áttörés.
Mégis, több, mint másfél évig tartott, amíg a tudományos lapok hajlandóak voltak publikálni, mert olyan sokan élnek ma a vezető tudósok közül "klímakutatásból" és szakértésből, hogy annak bizonyítéka, hogy az emberiségnél sokkal nagyobb erők okozzák itt a változásokat, jelenleg politikailag nem szalonképes - bármilyen erős bizonyítékok támasztják is alá.
A klímaváltozás hatásaira felállított modellek meg bizonyítottan hasraütésszerűek. Mindenre igaz lehet az ellenkezője is. A sivatagok akár ki is zöldellhetnek...

petimegmondja 2013.06.28. 12:31:45

@terrer:
A földem állapota, vízmegtartó képessége, tápértéke, ph-értéke, mikrobiológiai diverzitása folyamatosan javul, mióta visszaszereztük a TSZ-től. 20 évre visszamenőleg vannak kielemezett mintáim.
Amúgy ha lehet (többnyire) biokonform vegyszert használunk.

András Szigligeti 2013.06.28. 12:39:38

@petimegmondja: Megeshet ez a teória is, de én empirikusan látom, hogy miként változik meg a klíma az emberi tevékenység hatására. Az elpusztított dús vegetáció helyén megváltozik a klíma, szárazabb lesz - ez mindenhol érvényes a Földön, különösen jól látható az elpusztított esőerdőknél.
Meglepő módon az ellentettje is igaz, amikor néhány holdkóros erdőt telepít száz hektárokon, a mikroklíma nedvesebb lesz és helyi esők is előfordulnak. Megfigyelték, hogy a nagy területű erdők csapadékkeltő hatással rendelkeznek, tudományos magyarázatot ne várj tőlem erre.
A valaha volt szavannák a túllegeltetés miatt lettek sivatagok, a valaha volt csapadékos Kárpát medence már a szavannák klímáját hozza és ehhez egyre nagyobb kihívás rezisztens fajokat találni.
Ez a változás csak negatív irányba erősödik, s lehet, hogy már késő erdőket telepíteni is, mert láthatóan elszabadult a folyamat, a végállomás a Mars klímájához hasonló lesz. Ilyen gyors klimatikus változás nem zajlott le az elmúlt néhány millió évben, mint ami az elmúlt 200 évben zajlik - ebből nehezen zárható ki az emberi tevékenység, mint kiváltó ok.

terrer 2013.06.28. 12:41:52

@petimegmondja:
1. Ezerszer bebizonyosodott már, hogy a tudósok egy része bármit hajlandó leírni, és annak az ellenkezőjét is. Pénz kérdése.
2. A klímaváltozás eddig sose 1-200 év alatt zajlott, mint most, hanem 100ezer évek vagy évmilliók alatt. Most csak azért ilyen gyorsan, mert teleteszi az ember a levegőt szilárdanyaggal és széndioxiddal (dízelfüst korma, gyárak, erőművek stb.).
3. Ha nézel tv-t, mindig kételkedj! A médiát azért hozták létre, hogy téged szórakoztasson (filmek, játékműsorok) vagy befolyásoljon, ez a legnagyobb üzlet benne. Feltetted már vajon a kérdést, mikor láttad élőben vagy fotón a kéményeket, az ipari üzemeket, a világvárosi dugókat, az eget telecsíkozó repülőket, hogy VAJON EZEKNEK TÉNYLEG SEMMI HATÁSA NINCS a Földre, ahogy azt a tv állítja?
Ki hiszi ezt még el (rajtad kívül)?

terrer 2013.06.28. 12:46:41

@petimegmondja: "A földem állapota, vízmegtartó képessége, tápértéke, ph-értéke, mikrobiológiai diverzitása folyamatosan javul"

Akkor viszont te nem intenzív, ú.n. "modern" gazdálkodást (nemesített, halálkényes vetőmag, orrbaszájba vegyszerezés, állandó pátyolgatás és öntözés, hatalmas terméshozam felfújt, ízetlen terményből) folytatsz, csak mondod.
De akkor meg mért állítod, hogy az jó?:-o

petimegmondja 2013.06.28. 12:47:30

@András Szigligeti:
Pedig de.
A naprendszer a galaxis központja körül kering.
Közben áthalad a spirálkarokon és a köztük lévő űrön. Kiderült, hogy a spirálkarokban jóval nagyobb a háttérsugárzás, ami a föld lehülését okozza. A mérések szerint volt itt már úgy jégkorszak, hogy közben a CO2 mennyisége a légkörben a mai kétszázszorosa volt.

petimegmondja 2013.06.28. 12:53:20

@terrer:
Én azt állítottam, hogy intenzív monokultúrás növénytermesztést folytatunk.
A többi a Te teóriád és ismerethiányból fakadó miszkoncepciód.

petimegmondja 2013.06.28. 13:11:48

@terrer:
Na jó, kicsit bővebben:
Nem létezik olyan, hogy halottra vegyszerezett talajon műtrágyával termeszteni. Ez ilyen greenpeaces hoax.
A nemesítés lényege pont az, hogy előnyös tulajdonságú fajtákat tenyésszünk ki.
A "halálkényesség" nem olyan tulajdonság, amivel bármely vetőmagnemesítő nagy sikereket érne el.
A rezisztencia a kártevőkkel és betegségekkel szemben, a gyomokat leelőző gyors növekedés, az adott talajösszetétel és vízmennyiség mellett is nagy hozam, a megfelelő beltartalom az, amit a gazdák keresnek és a nemesítők ezt elégítik ki.

terrer 2013.06.28. 13:45:34

@petimegmondja: "és a nemesítők ezt elégítik ki."

Álom.
A nemesítők SZINTE KIZÁRÓLAG a terméseredmény iránti igényt elégítik ki, annak az árán, hogy a növényt minden károsító, amit a Jóisten kitalált, károsítani is képes.
Ez persze szép kis vegyszerigényt is generál, egyéb "hasznai" mellett. A többi igény egyszerűen fel se lép. Mindent a terméseredményért, hiszen azt pénzzé lehet tenni, a többi tulajdonságot meg (hogy egészséges, hogy ízletes, hogy magas a tápértéke, nyomelem- vitamintartalma) nem.

A talajt meg persze hogy ki lehet zsarolni műtrágyával, te is tudod, meg én is. Csak a műtrágyától nem lesz nagyobb a növény. A szervesanyagoktól lesz nagyobb, amit a műtrágya hatására nagyobb mértékben felvesz (miközben persze azt is beépíti), így a talajban kevesebb marad, mint szokott. Ezt PÓTOLNI kéne, amit a gazda - költségcsökkentés, és a rövidtávú szemlélet okán - nem tesz. Nem beszélve arról, hogy más anyagokat is kéne pótolni, mert nem csak az N,P,K fogy ki a talajból, de azt nem tesszük, viszont a műtrágyával savanyítjuk a talajt, a rajta termő növények pedig nyomelemekben szegények, nitrátban (ami viszont káros) pedig túl gazdagok lesznek. Ismert az is, hogy egy mai zöldség, gyümölcs a műtrágya által hajtott rohamos növekedés miatt ötöde-tizede vitamint tartalmazza, mint bio-elődei. A talajvíz is nitrátos lesz, ezért a kutak is, ami miatt a csecsemők egészségileg károsodnak, és egyre lejjebb kell a kutakat fúrni, 10 m helyett 300 m-re.
De egy idő után már nem lesz hova fúrni, mert ott már másféle folyékony cucc van...

sas70 2013.06.28. 13:45:41

@terrer: "Nem alulértékelt a föld, hanem csupán a mi jövedelmi viszonyainkhoz igazított."
Ki igazította hozzá? És miért nincs a többi termék, ingatlan, gk. stb a jövedelmeinkhez igazítva? A termőföld igen is alul értékelt, relatív és abszolút értékben is. Ma egy ha termőföld megtérülési értéke 6-10 év, miközben minimum 25 évnek kellene lennie, de inkább 35-nek.
És ennek pontosan az az oka, hogy mindenféle ideológiákat kevernek egy alapvetően gazdasági kérdésbe és rosszul, rossz törvényeket hoztak, hoznak. Ez igenis káros a mezőgazdaságnak, mert akadályozza fejlődést és a mezőgazdaság felemelkedését. Ehelyett konzervál egy rossz, szétdarabolt birtokszerkezetet és előnyt jelent a zavarosban halászók számára, miközben bérrabszolgává teszi a kisbirtokosokat, saját földjükön. Most meg majd olyan jól megvédik a földeket, mint a nyugdíjat, a hazai vállalkozásokat meg még sorolhatnám kiket.

András Szigligeti 2013.06.28. 14:05:14

@petimegmondja: Nem létezik? Még talaj sem kell, mert folyékony műtrágyával öntözött kőzetgyapot bálákból jön az összes intenzív paradicsom a multikhoz, polisztirol tutajokról a saláta és a mikrozöldségek és a többi. Talajt soha nem láttak, mikroorganizmusokat még kevésbé, számítógéppel van adagolva világítás, hőmérséklet, páratartalom, tápanyagellátás - kell-e ennél természetellenesebb termesztési megoldás?
A nemesítés célja pedig sokrétű lehet, de leginkább efféle vonalakat látok: maximális hozam pontosan adagolt technológiával, szabályozott érési időpontű, szállítási láncra érzéketlen, azonos küllemű, gázban kiválóan érlelhető fajták - ezek egyike sem szól az élvezeti és beltartalmi értékekről.

terrer 2013.06.28. 14:45:14

""Nem alulértékelt a föld, hanem csupán a mi jövedelmi viszonyainkhoz igazított."
Ki igazította hozzá?"

Hát a jövedelmi viszonyok...
A kárpótlásban megszerzett földeket utána vehette boldog-boldogtalan. Miért nem lett drágább? Hát mert csak annyit adtak érte.

"És miért nincs a többi termék, ingatlan, gk. stb a jövedelmeinkhez igazítva? "

Mért ne lenne? Ami családiház nálunk 40milla, az Angliában, USA-ban1millió font/dollár. Ugyanez van irodaépületek esetében is. Aminek az árát meg elsősorban az import határozza meg (műszaki cikk), az nálunk is annyi, mint máshol.
De a föld nem importcikk... Itt termett...

"Ehelyett konzervál egy rossz, szétdarabolt birtokszerkezetet"

Miért rossz? Komolyan. És ha nálunk rossz, ugyanez Ausztriában, Svájcban miért jó? Ott 20 hektárból meg lehet élni!
(Elárulom a választ: mert nálunk még a karvalytőke, annak is a sudribunkóbb válfaja - akikben te is hiszel - azért keres indokokat arra, hogy ez így nemjó, mert még most akarja összeharácsolni a földjeinket, míg ez az említett országokban eszébe se jutna, mert ott felhúznák a halálfa szárára, de legalábbis azonnal kiderítenék, hogy pénzmosási céljai vannak, kiderülne a piszkos eredet, és rárohadna a műanyaglakat. Ott az APEH-ot nemcsak a politikai ellenfelek üldözésére használják, de tényleg MŰKÖDIK is.)
Zavarosban meg a te liberálisaid éppúgy szeretnek halászni, mint a fideszes eftársak, csak most nem ők ülnek a fazék mellett. De ahogy Hofi is mondta: "korrupció az, amiből minket kihagynak".

Almaleves · http://almaleves.blog.hu 2013.06.28. 16:37:48

anno szegény kommunizmus próbálta elmondani, hogy a magántulajdon, nem biztos, hogy hosszútávon célravezető. sajnos kiabált, erőszakoskodott és tahó volt, ezért az úri társaság kibaszta, egyébként nagyon helyesen. viszont attól még a magántulajdon az emberi fejlődés egy lépcsője csupán, mostanra csak hőbörgő vezérhímek gondolják azt, hogy képesek megvédeni a határait.

nekem speciel nem tetszik, hogy nem haladtok át ott, ahol szeretnék. kerítések, őrbódék, határok, stb. állja utamat.

még sokat szeretnék írni,de egyrészt senkit nem érdekel,másrészt tök fárasztó. fákjú & písz

Almaleves · http://almaleves.blog.hu 2013.06.28. 16:38:45

@András Szigligeti:
a növény is ember, hidd el, rohadtul utál multinál dolgozni, mint ahogy te is...

Almaleves · http://almaleves.blog.hu 2013.06.28. 16:43:26

@terrer:
én karvalytőkés vagyok. reggelente körömreszelővel fenem a körmeimet, ártatlan parasztokra éhesen keringek a mező fölött.

petimegmondja 2013.06.28. 19:10:11

@András Szigligeti:
Ne keverjük a gabona, szemesterménytermelést a zöldségtermesztéssel.

RMO 2013.06.29. 11:46:30

@Counter: ..nem a poszt a gyenge..a problémára talán akaratodon kívül, de Te is rámutattál: az kereskedők megjelenése... a problémát általában ez okozza. Igényt kelt nem szükségszerű termékekre. Az igény növekedés pedig egyensúly eltolódáshoz vezet.

valódi 2013.06.29. 12:23:03

Ilyeneken törtem a fejem:
Minden emberi közösség létalapja a biológiai életfeltételeit biztosítani képes termőföldje.
Közismert tény, hogy az intenzív mezőgazdaság energiamérlege negatív. A jelenleg folytatott ipari mezőgazdálkodás olajfüggő. Az már erősen valószínűsíthető, hogy túl vagyunk az olajcsúcson. Mit fogunk enni, ha már nem lesz tömegméretekben hozzáférhető az olaj? Ki lesz képes akkor a profit híján pillanatok alatt kimúló, úgymond "gazdaságtalanná váló" agráripari latifundiumok helyére lépni? A falujából elüldözött, profittermelő rabszolgává züllesztett, elbutult fogyasztóvá nyomorított paraszt-ivadék aligha...
Az élelmiszer elsősorban nem áru, hanem létfeltétel: minden körülmények között –pénz, olaj, béke híján is- meg kell termelni. Nemzeti szinten erre kizárólag parasztcsaládokból álló valódi falvak sokasága képes. A valódi falu nem a napjainkban falunak csúfolt lakó-, nyaraló- vagy szegénytelep, nem is „jogi személy agráripari üzeme”, hanem egy emberi közösség és természeti környezetének szerves, önfenntartó gazdálkodásra képes egysége. A szándékosan sulykolt téves közhiedelemmel ellentétben az "életképes birtokméret" nem közgazdasági, hanem biológiai fogalom. A paraszti gazdaságot nem a profitéhség, hanem a gyomor éhsége irányít(otta)ja már jó néhány évszázada... Életképes az a birtok, ami elsősorban a művelői saját biológiai létét, továbbá a munkamegosztás miatt a földközelből kiszorult, a társadalmat alkotó más családok élelmiszerét – ismétlem: „minden körülmények között!„ - képes megtermelni. Az összes többi birtokforma káros és fölösleges... Az országot, azaz a vidéket elsődlegesen alkotó kistelepülések lakosságát pedig semmi más, csakis a helyben megtermelhető és helyben maradó megélhetési jövedelem tarthatja/tartaná meg. Ha egy falu külterületének jövedelme nem marad a helyi parasztcsaládokra "szétterítve", hanem elviszi a "befektető", akkor az a falu halálra van ítélve. Az ezt megengedő Nemzettel együtt!
Lehet vitatkozni...

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.06.29. 14:29:20

@RMO: A padlófűtés az például egy nem szükségszerű termék? Vagy mit akarsz mondani?

A kereskedő megjelenése szükséges ahhoz, hogy specializálódhassanak a termelők. A termelők specializálódása az előfeltétele a technológiai fejlődésnek és a távolsági kereskedelemnek.

Ez egy nagyon-nagyon primitív marxizmus, ami minduntalan felüti a fejét bármilyen világmagyarázatban. A kereskedő (szolgáltató), aki nem termel (mert ugye az értékes termelést tonnában lehet kifejezni), aki tönkreteszi az idilli ősközösséget (mert az aztán idilli), aki lezülleszti a nemzetet, ahol megjelenik (biztos azért a kereskedelem az alapja minden tartós birodalomnak).

RMO 2013.06.29. 22:31:24

@Counter: a padlófűtés? nem, egyáltalán nem nem szükséges. A megtermelt termékek 95%-a felesleges. Természetkárosítás, pocséklás. Tetszik, nem tetszik ez van. Ez nem jelenti azt, hogy nem használnánk őket jelenleg, de tökéletesen elégedettek lehetnénk nélkülük is. Ha kereskedő vagy tegyél érte, hogy ne legyenek előítéletei az embernek, ha meg nem.. hát élvezd ezt a fostalicsát amíg ki nem borul. A kevesebb több és nincs ebben semmilyen marxizmus...

András Szigligeti 2013.06.30. 21:07:44

@Counter: Címkézheted bárminek, ha a jelenlegi uzsorakereskedelmet szükségszerűnek minősíted.
A feketeribizli példáján: ha egy termék felvásárlási ára a kartellben működő felvásárló uzsorásoknál 30 forint, ami nem fedezi a termelő költségét sem, eközben a kiskereskedőnél 300 forintért kapható ugyanaz a termék, akkor ott valami nagyon nincs rendben a kereskedelemmel.
Erre nincs szüksége sem a vevőnek, sem a termelőnek, de ez zajlik már évtizedek óta.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.30. 22:14:07

@terrer: A mezőgazdasági támogatás már azonos. A bér meg akkor lesz azonos, ha tényleg azonos lesz a termelés is (attól, hogy a Mercedes ugyanolyan, a ráfordított munka, és különösen menedzsment erőforrás, köszönhetően többek között a kultúrának meg főleg az adórendszer hihetetlen bonyolultságának, állandó változtatásának és a hatóságok önkényes jogértelmezgetésének (megint főlek adók területén), sokkal nagyobb.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.30. 22:17:47

@terrer: Ja, és komolyan gondolod, hogy majd az osztrák tulajdonos osztrák napszámost fog idehozni (és az hülye lesz idejönni)? Most sokkal többen fogják a batyujukat és mennek el vagy élnek a falvakban szinte semmiből, míg a földek parlagon vannak, mert az állami földbérletet megkapott csókosok bérleti díja kisebb, mint támogatás (és akkor meg minek gürizzenek?)
Ez is érdekes: hetenyi-kor.blog.hu/2013/06/24/rasko_gyorgy_jobbhorog_ovon_alul És ő nem szocialista vagy SzDSz-es! Valami álcivil szervezet (élőlánc névvel) megtámadta Ángyán nevét lobogtatva. Azóta Ángyán is kiszállt a FIDESZ-buliból, mert ő se bírta, amit csináltak.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.30. 22:20:54

@petimegmondja: AZ első két bekezdéseddel és az utolsóval egyetértek. De ha a bank vizsgálatától várod, hogy ne szórják el a hitelt, akkor valami nem stimmel. Az üzleti terv szép, de ki garantálja, hogy meg is valósítják? A jelzálog járulékos biztosíték, például arra az esetre, ha az üzleti terv nem jön be. Ha a banktól várod, hogy még az üzleti terv realitását és helyességét is felülbírálja, akkor mi a bánatot csinál a vállalkozó?
Ekkora bizalmat a bankban még a tudjukkik sem álmodnak.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.30. 22:22:06

@qwertzu: Hát, ha jobban meggondolom, nem is lenne rossz. Ennél legalábbis nem lehet rosszabb.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.06.30. 22:29:22

@RMO: Akkor tessék kimenni a földre és ott leszedni magadnak a hozzávalókat a vacsorához, elmenni a gyárba a túzhelyért, a gyufagyárba a gyufáért, stb. És akkor nem kell kereskedelem.

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.07.01. 09:12:29

@RMO: Mi vagy ki dönti el, hogy mi felesleges és mi nem? Hogy kényszerítik ki?

Csak a primer létfenntartás az indokolt? És indokolt-e a kikényszerítéshez szükséges tárgyi eszközök arzenálja, fegyverek, átnevelő segédeszközök, az információszerzéshez felhasznált erőforrások?

RMO 2013.07.01. 10:45:40

@Counter: Ezt mindenki maga dönthetné el, sőt el is döntheti ha kellően tudatos.. de egy olyan világban aho egy átlagember napi 6 órát ül a tv előtt??? :D

lehet az a baj, hogy nekem nincs tv-m és ezért alacsonyabbak az igényeim? a választott egyszerűség közel sem jelent igénytelenséget, a szó köznapi értelmében..

valódi 2013.07.01. 10:48:39

Kedves Kuviklacz! "Ez is érdekes: hetenyi-kor.blog.hu/2013/06/24/rasko_gyorgy_jobbhorog_ovon_alul És ő nem szocialista vagy SzDSz-es! Valami álcivil szervezet (élőlánc névvel) megtámadta Ángyán nevét lobogtatva."
Raskó maga az önellentmondás. Elég féloldalasan emlegeti a lengyeleket... Ezzel szemben a valóság, demonstrációs idézetekkel:
Ezt írja Raskó György:
"Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott államok közül a mezőgazdaságra vonatkozó fejezetet illetően a legkedvezőbb kondíciókat ... Magyarország szerezte meg, míg elődeim nagyon ügyetlenek voltak a tárgyalások során - mondta egy évvel később egy prágai agrárgazdasági konferencián a lengyel mezőgazdasági minisztérium frissen kinevezett államtitkára. Igaza volt. A földalapú támogatás alapösszegét a magyar gazdáknak 4,67 tonnás, a lengyelekét 3,0t/ha "történelmi" bázison állapították meg. A lengyelek az előző évi tényleges termelésükkel azonos tejkvótát kaptak, míg mi kegyes statisztikai csalásunknak köszönhetően 15 százalékkal magasabbat szereztünk annál, ami jogosan megilletett volna bennünket."
Ezt meg a HaszonAgrárMagazin írta 2013.márciusában:
"A varsói Agrárminisztérium úgy döntött, csak 2016-tól vásárolhatnak a külföldiek korlátlanul földterületet. A földvétel most is lehetséges, de ahhoz egy belügyminisztériumi engedélyre van szükség, amelyet nagyon nehezen adnak meg. A céljuk, hogy az említett dátumig a hazai gazdáknak annyi földet adjanak el, amennyi csak lehetséges. A lengyel mezőgazdaság rengeteg kicsi (2,5 millió) gazdaságból áll, az átlag birtokméret nyolc hektár. Többnyire gyenge minőségű földeken folyik a munka és egyre többen inkább mellékállásban gazdálkodnak."
Ezt pedig újra Raskó: "...a magyar mezőgazdaság teljesítménye minden várakozást alulmúl. Agrátermelésünk a csatlakozás előtti évek alacsony szintjén stagnál, a tíz legfontosabb élelmiszerből (mint például a sertéshús, a baromfihús, a tej) kilencnek csökkent a termelése, a hazai előállítású élelmiszerek részesedése a magyar lakosság fogyasztásából 92%-ról 70%-ra zuhant.
Velünk szemben a lengyel mezőgazdaság a sovány uniós támogatási csomag és termelési kvóták mellett is kiválóan teljesít. A mezőgazdasági termelés ott egy évtized alatt közel 12%-kal nőtt, míg élelmiszeriparuk egészen látványos – éves átlagban közel 2,5%-os – növekedést produkált. Élelmiszer-kivitelük bővülése szintén elismerésre méltó: a csatlakozás óta értékben megnégyszereződőtt, s már meghaladja a évi 10 milliárd eurót. A lengyel nyomulást a magyar vásárlók is naponta tapasztalhatják, különösen amikor „árelőnyös” termékekre vadásznak az élelmiszerboltokban."
Hogy is van ez? 100%-ban helyi parasztcsaládok tulajdonában lévő, gyenge minőségű, apró parcellákon, félállásban, a saját országuk önellátásán túl verik meg a korrupción szerveződött nagybirtokos magyar mezőgazdaságot? Mennyiségben, minőségben, élelmiszerbiztonságban, exportban, lakosság megtartó erőben – azaz mindenben? Csak persze a földbirtokosok jövedelmében nem...
Ángyán pedig nem tett/tesz egyebet, mint számonkéri a FIDESZ-en a saját, kormányhatározattal megerősített vidékfejlesztési programját - ami miatt magam is rájuk szavaztam. Részlet ebből:
" Magyarország szándékaink szerint tehát olyan ország lesz, ahol az európai többfunkciós, minőségi mezőgazdaság, a környezet- és tájgazdálkodás válik általánossá....
Ez a ... tájak eltérő természeti adottságaihoz és gazdálkodási tradícióihoz alkalmazkodó, életképes mezőgazdaság az egyéni/családi kis- és középbirtokok meghatározó szerepére épül.... E kisebb mozaikokból, családi gazdaságokból építkező gazdaságszerkezetben ... értékesítési társulásokat, szövetkezéseket hoznak létre, e területeken összefognak, így szerezve meg a termeléstől az értékesítésig tartó teljes vertikum nyereségét, megosztozva azon a fogyasztókkal."
...és még valami - az "élet" az nem közgazdasági, hanem biológiai fogalom. Ahogyan nem létezik "életképes fegyvergyár", ugyanúgy ne lehessen megélhetési konkurense a helyi parasztcsaládoknak semmilyen virtuális képződmény, sem állam, sem jogi személy. "Élet"-képes tehát az a birtok, ami elsősorban a művelői saját biológiai létét biztosító, továbbá a munkamegosztás miatt a földközelből kiszorult, de a társadalmat alkotó más családok élelmiszerét minden körülmények között -tehát olaj és béke híján is - képes megtermelni. Osztrák vagy akár lengyel mintára...
Az Élőlánc Magyarországért Párt pedig 2005 óta létező, választható pártként bejegyzett, következetes és megállapodott öko-szervezet - az Ángyán által emlegetett maffiahálózaton kívül, emiatt teljes média-hírzárlatban...
www.elolanc.hu

Counter · http://goo.gl/EXkKH9 2013.07.01. 11:00:25

@RMO: S ki dönti el, hogy ki kellően tudatos? Lesznek gyámság alá helyezett emberek, akik nem elég tudatosak, akiket felügyelni kell és helyettük eldönti más?

S hogy teszed tudatossá őket?

RMO 2013.07.02. 23:48:00

@Counter: Ezt magadnak kell érezni, ha jól érzed magad a bőrödben akkor minden rendben van. Ha hagynak engem is úgy élni, ahogy szeretnék, akkor az is rendben van. Az viszont nincs rendben, hogy folyton mindenki siránkozását kell hallgatnom, bármilyen munkahelyen, mert képtelenek minimális tudatosságra, és az összes keresményüket kicsalogatják tőlük... ez engem kifejezetten zavar. Mivel a jótanács neki hülyeség, de ami nekem van arra meg irígyek... akkor hogy is van ez?
A vitáért való öncélú vitatkozást én viszont befejeztem. További jó szórakozást

petimegmondja 2013.07.03. 22:59:04

@Kuviklacz:
A fejlesztési hitelek normálisan jellemzően nem ingatlan-jelzálog alapúak.
A bank megvizsgálja az üzleti tervet és megállapítja, hogy komoly-e, megvalósítható-e, realisták-e a jövedelmezőségi mutatók, stb.
A hitelt csak részletekben, a megvizsgált és befogadott számlák kifizetésére folyósítják, miközben szerződésben biztosítják, hogy minden pénzügyet rajtuk keresztül intézel, így teljes rálátásuk van a bevételekre és kiadásokra. Emellett havonta, negyedévente vizsgálják a könyvelésed is. Ha valami gyanúsat látnak, azonnal leállítják a folyósítást, felmondják a szerződést és visznek mindet, amit csak tudnak.
Így működik.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.07.04. 22:43:20

@petimegmondja: Te álmodol, ez maximum a Nemzeti Fejlesztési Bank, aki így csinálja. Még az Állami Fejlesztési Bank se csinálta így, egy üzleti bank meg negyedévente könyvelést vizsgálni nem is képes. Amúgy ha kollégáim (főleg a francia nyelvűek, mert ez a szó a francia "normalement" tükörfordítása, a magyar nyelvben így enm használjuk) azt mondják, hogy "normalement", tudom, hogy nem szabad nekik hinnem. Az ingatlan jelzálogra Magyarországon igencsak szükség van a fejlesztési hitelek esetén is, sok-sok okból (bizonytalan környezet, hitelcsalás nagy mértéke). A mezőgazdasági finanszírozás gyengesége meg tény.

Kuviklacz · szemelyesadatok.blogspot.com 2013.07.04. 22:51:39

@valódi: Álom-álom, édes álom. Hány százalékot szerzett az Élőlánc a választásokon? Én nem is láttam a szavazócédulán (pedig azért láttam már sok kispártot rajta). A kistermelői tulajdon ideologikus indoklása, ne haragudj, de elszáll mellettem. Túl sok ideológiát láttam már. Tudom, ez az én hibám.
Ugye a lengyelek felhasználták a moratóriumot arra, hogy a földeket kisgazdáknak eladják, nem trükköznek, mint Orbánék. Viszont ott együttműködnek a gazdák, itt meg nem.
Nem az számít, hogy mi van a telekkönyvben, hanem hogy a tényleges termelés, de főleg az értékesítés mekkora területet fog át. A gazdasági társaságok földszerzési tilalma sem ördögtől való, ha más módon megoldják mindazt, amit kell ahhoz, hogy ne maradjon mesterségesen alacsony a föld ára és legyen mezőgazdasági hitelezés.
Ma az van, hogy a működő bioüzemeket is nyomják mindenfelől. A magyar mezőgazdaságnak, igazad van, jelentős szektora lehetne ez. Csak hát ezzel sokat kell gürizni, nem tudom, mennyien vállalnák ezt be. És szükség van a csak nagyüzemien termelhető gabonára, ipari növényekre is. Azt nem merném így megmondani, hogy milyen arányban. Kiváncsi vagyok, valaki csinált-e egy objektív számítást, de kétlem, mert szekértáborok vannak (miért pont ebben ne?).

valódi 2013.07.05. 12:49:18

@Kuviklacz: két malomban őrölünk - én nem pénzpiaci fogalmakról beszélek, hanem emberi életről, amelynek egyik feltétele az élelmiszer...
Dr. Molnár Géza egyik írásából idézek:
"Így hangzott egy Tisza menti kis faluban tartott fórum egyik hozzászólása:
„Nyolc éves forma legényke lehettem, amikor átment rajtunk a front. Emlékszem, a németek elvitték az állatok nagyját. Azért hagytak tán tízből kettőt, hogy éhen ne vesszünk. No, azért kár volt, mert azt meg az orosz vitte el. Ott maradtunk igavonó barom nélkül. A faluban nem volt férfi, csupa asszony és gyerek, meg néhány vén. Az emberek hadifogságban, vagy hősi halottként ki tudja, hol nyugodtak, mely temetőkben. Nem volt ki művelje a földet. Emlékszem, anyám és a nővére magát fogta be az eke elé, én meg tartottam az ekeszarvát. Nem volt az a föld rendesen megszántva, csak megkaristoltuk a tetejét, de ami magot beleszórtunk, az kikelt, s nem haltunk éhen.
No – fordult e szóval a hallgatósághoz: – aki azt a hatsoros, duplaforgó ekét elhúzza, arra az emberre leszek én kíváncsi!”
Ma átlagosan kétszer annyit ad a föld, mint a tsz korszak elején. De ehhez tizenhatszor annyi energiára és negyvennégyszer annyi vegyszerre van szükség.
A föld már nem táplál, totális háborút folytatunk ellenne. Nem kíméljük sem a rögöt, sem magunkat. Vegyi fegyvereket is bevetünk. A pun háborúkig az ellenség földjét sem mérgezte az ember. Ma eszement hóbortoktól megrészegülten egyre vadabb és vadabb mérget szór ki a sajátjára. Egészen addig, amíg van rá energiája, amíg az olajnak megfizethető marad az ára. Ha kiesik a kezünkből a gép, semmink sem marad, s mi magunk is elveszünk.
Ma nincs élelemtermelés. Élelmiszeripar van már helyette. Mindenki, aki boltban vásárol, különböző formában ugyan, de olajat eszik. Olajat és földgázt. Ezek nélkül nincs műtrágya, nincs vetőmag, nincs vegyszer, nincs üzemanyag, nincs semmi, csak egy megfontolandó kérdés: ki húzza majd el a hatsoros duplaforgó ekéket?"
ffek.hu/blog/molnar_geza/zarszo

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.07.06. 19:36:16

@sas70: Ja, megint röfögtél valamit, selejt?
Anyádék véletlenül a kedvenc csótányukat nevelték fel a debil gyerekük helyett, látom.
Mondjuk még mindig jobban jártunk... :)

panelburzsuj 2013.08.17. 00:40:40

"Mert a föld az élet. Adásvétel tárgya nem lehet!"

Azér mekkora mák már, hogy a Szvatopluk nem olvasta el idejében ezt a posztot ...
süti beállítások módosítása