HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

Linkblog

Rendszerkritikusok, ha összefognak...

2012.07.27. 07:00 Ratius

A nyári szabadságolások kimondottan jót tesznek a koalíciós latolgatásoknak. Egyfelől ilyenkor amúgy is hülységekkel van tele az újság, belefér egy-két idétlen jövővízió. Másfelől a válság sem akar csillapodni. Jó lenne előbb-utóbb egy olyan megoldás felé közeledni, ami a gödör aljára jutott magyar gazdasági-politikai élet megújítását nem azzal kezdi, hogy még tovább ássa a gödröt. És végezetül, az esti grillpartin elfogyasztott tetemes alkoholmennyiség még a másnap is érezteti felszabadító hatását. Ilyenkor az ember élesebbnek látja valóság fény-árnyék viszonyait. A rémek ijesztőbbek, a remények biztatóbbak. 

A Boldogok a sajtkészítők extrém koalíciós elképzelése következik. (Szolgáljon mentségemre, hogy tegnap este igen sokat megittam a révfülöpi Gelencsér-pincészet isteni olaszrizlingjéből…)

 

Az igaz és a való


schiffer_vona.jpg„– Az ellenzéki pártoknak hamar – akár fél éven belül – el kell dönteniük, milyen együttműködést és irányt választanak” – nyilatkozta nemrégiben Lakner Zoltán politikai elemző. A Heti Válasz közelmúlt számában Suchmann Tamás, az MSZP egykori országgyűlési képviselője meg is adta a lakneri kérdésre a maga borgőzős válaszát: 2014-ben a Fidesznek és az MSZP-nek nagykoalíciót kell létrehoznia, hogy a Jobbik hatalomra jutását megakadályozza. Különben ugyanis fennáll a veszély, hogy a Fidesz a Jobbikkal lép szövetségre, és akkor természetesen azonnal lesújt ránk az apokalipszis valamennyi rettenetes lovasa. A találgatásokra válaszul Vona Gábor kijelentette: „a Jobbik-Fidesz esetleges koalíciója képtelenség, hiszen egyrészt a gyakorlati, másrészt az elvi kérdésekben is egészen mást képvisel a két párt... Mi valódi változást akarunk. A múlt pártjaival nem szövetkezünk.” Majd hozzátette: „Egyébként én is nagykoalíciót javasolok. A Jobbik és a magyar nemzet nagykoalícióját, hogy közösen akadályozzuk meg ennek a két szemfényvesztőnek, a narancsnak és a vörösnek az ámokfutását. Akadályozzuk meg, hogy tovább folytathassák ugyanazt: az emberek megszorítását és az ország eladósítását és kiárulását. Ez a valódi veszély, amit összefogva tudunk elhárítani.”
Vonának abban igaza van, hogy a kartellpártok ámokfutása igazi veszély. Viszont a Jobbik és a nemzet összefogása legalább akkora szélhámosság, mint a Nemzeti Együttműködés Rendszere. Pont az efféle üres és tartalmatlan propaganda-szólamokból van elege a legtöbb polgártársunknak.
Aggasztó módon, Vona kijelentése szinte szó szerint rímmel Schiffer András szavaira, aki néhány héttel ezelőtt eképp nyilatkozott: „Az a mi felelősségünk, hogy vagy egy rendszerkritikus párttá tudunk válni, vagy az országban tapasztalható indulatokat a szélsőjobboldal fogja felhasználni. Azt állítom, hogy a valódi törésvonal nem az antikommunista és kommunista pártok között húzódik, hanem a rendszerpártok és a rendszerkritikus pártok között. A kérdés pedig az, hogy a rendszerkritikát a szélsőjobb, vagy egy ökopolitikai, globalizációkritikus párt adja-e. Az LMP-nek ehhez kell felnőnie.”
Schiffer és Vona láthatóan ugyanabban a malomban őrölnek. Mindketten azt hiszik, hogy pártjuk önálló erőteret tud létrehozni, mindketten azt gondolják, hogy a rendszer- és elitkritikus pólust a másik ellenében kell elfoglalniuk. Miközben Schifferék egyelőre éppúgy képtelenek felismerni azt, hogy a Jobbik jobboldalisága, pláne szélsőjobboldalisága üres szólam, mint ahogyan Vonáék sem bírják belátni azt, hogy az LMP SZDSZ-szerűsége – annak minden nemzetietlen tartalmával – pontosan akkora ostobaság, mint annyi más közéleti dogma. Dogma, amely elsősorban a rendszerpártok számára fontos, ideológia, amely által a rendszerpártok nyernek igazolást, hamis világkép, amely a rendszer fenntartását szolgálja.
Tessék végre elszakadni, a hiedelmektől, a szorongásoktól, de legfőképpen a rendszerpártok valóságértelmezésétől! Tessék végre egy kicsit értelmesen gondolkozni és értelmesen beszélni!
Tessék végre igazi megoldásokkal előállni!

Rendszer és kritika


politikai_terkep1.pngEgy nemrégiben nyilvánosságra került írás, Csigó Péter, Túl balon és jobbon című, meglehetősen vágyvezérelt elemzése – éppen hibái által – mutatott rá arra, hogy a koalíciós lehetőségek tárháza egyáltalán nem merül ki a szokványos találgatásokkal. Csigó szerint: „A közvéleményben megjelenik egy új tömb, egy új választói csoportosulás, amelynek tagjai még nem ismerik fel magukat közösségként, még nem azonosulnak arcokkal és programokkal, mégis, egyértelműen szemben állnak mind a fideszes-szocialista politikai osztállyal, mind a Jobbik fasiszta rendszerkritikájával.” Ami azonban a Jobbikot illeti, Csigó egy lábjegyzetben kénytelen fölülbírálni imént állítását, leírva, hogy: „Szinte hihetetlen, de az online társadalomban a jobbikosok közt nem sokkal több a radikális, mint a Fidesz szavazók közt (46%:34%). A fideszesek 67%-a vallja magát jobboldalinak, és csak 13%-uk liberálisnak. Ugyanezek a számok a jobbikosok körében: 47% és 20%. Nem véletlen, hogy térképünkön a Jobbik-tábor közelebb található az ellenzékhez, mint a Fidesz-szimpatizánsok.”
Azaz a jobbikosok húsz százaléka liberálisnak vallja magát, bármit is jelentsen számukra ez a fogalom.
Van azonban egy másik tanulsága ennek az írásnak, illetve a hasonló pályán mozgó elemzéseknek. Nevezetesen az, hogy a magukat rendszerkritikusnak valló csoportok és személyek, Csigó Péterhez, vagy éppen a Csigó írását közlő Milla mozgalom vezéralakjaihoz hasonlóan képtelenek felfogni, mi a rendszerkritika. Ők azt hiszik, a rendszer kritikája a Fidesz-hatalom elutasítását jelenti, legjobb esetben is pusztán annyit, hogy a Fideszen kívül Gyurcsánnyal, esetleg az MSZP-vel sem szívesen fognának össze.
Pedig a rendszerkritika ennél többet jelent. Valami olyasmit, hogy megértjük: a rendszer, ami az elmúlt negyven évben létrejött, s amelynek bő húsz esztendeje Magyarország is része, sürgős cserére szorul, mert minden ízében elszakadt attól, amit jónak, emberinek, életigenlőnek, netán igazságosnak, becsületesnek, hitelesnek gondolunk. A baj nem a Fideszben, vagy a szocialistákban van. A probléma a struktúrák mélyén lapul: a nemzetközi pénzrendszer anomáliáiban, a környezetrombolás kényszerében, a közösségek összetartó-erőit felzabáló társadalomszervezésben, a szegények és gazdagok közötti szakadék tragikus tágulásában, a bővülő technikai lehetőségek és az ultrakonzervatív társadalmi megoldások egyre nagyobb ellentmondásában, s nem utolsó sorban az egyre agresszívebb ideológiai nyomásban, amellyel a rendszer erői igyekeznek kiszorítani a szuszt a rendszerkritika szószólóiból.
Ezért Csigó Péternek és elvbarátainak most elárulom, egyúttal a Jobbik és az LMP vezetőinek figyelmét is nyomatékkal felhívom rá: a jobboldaliság és a baloldaliság a rendszerkritika tükrében teljességgel értelmetlen fogalom.
Mint ahogyan a rendszerkritika tükrében nagyon sok kérdés értelmetlen. Én soha nem fogtam föl, miért fontos a Jobbiknak a maga összeesküvés-elmélete. Olyan végső ok a nemzetközi zsidó lobbi emlegetése, amelytől nyugodtan eltekinthetünk. Ha létezik is efféle titkos társaság, akkor éppen úgy nem tehetünk ellene semmit, mint, ha nem létezik. A másik oldalról pedig az LMP-seknek kellene világosan látniuk, hogy a holokausztkultúra, az antiszemitizmus vagy a rasszizmus elleni küzdelem, maga a rendszer. Vagy pontosabban a rendszer egyik legfőbb ideológiai támasza. A rendszerkritika számára ezek a kérdések irrelevánsak. A jobbikban jelen lévő hamis antiszemita összeesküvés-elmélet éppen akkora ostobaság, mint az LMP háza táján is virulens – nem kevésbé hamis –zsidóvédő, holokauszt-propaganda. Mint ahogyan az is egyértelmű, hogy a demokrácia összeomlásáról, vagy a Fidesz diktatúra-építéséről szóló frázisok sem kevésbé tartalmatlanok, mint emezek. Különösen akkor megdöbbentőek ezek a szólamok, ha megnézzük, kiknek a szájából hangzik el, kik akarják Orbántól megvédeni a demokráciát. A rendszerkritika igaz fényében sokkal hitelesebb a Jobbik önmeghatározása, amely nem akar közösséget vállalni a hagyományos demokráciával, a rendszer demokráciájával, miközben persze a diktatúrát is elutasítja. És éppen így, sokkal hitelesebb az LMP közvetlen demokráciája, vagy, mondjuk, a magyarországi Kalózpárt likvid-demokrácia elképzelése, mint az Orbán-rendszer ellen handabandázók restaurációs programja.
És ezek után végre ki kell mondanom: a Fidesszel és a hagyományos magyar baloldallal szemben az alternatív pólus nem a baloldaliság és a jobboldaliság, nem a rasszizmus és anti-rasszizmus, nem a nemzeti és nemzetietlen, nem a liberális és konzervatív kérdéskör tájékán keresendő, hanem mindezeken kívül, valahol ott, ahol a Jobbik és az LMP keresi.
Ennek a két pártnak a megdöbbentő együttműködése elsöprő erejű választ adhat Orbán Viktor tegnapi felvetésére: „Reméljük, a demokrácia helyett nem kell új politikai rendszert bevezetni…”
Azt ugyanis, hogy de. Egy kissé demokratikusabbat.

Előnyök, hátrányok


100810_2.pngLakner Zoltán szerint az LMP hivatalos stratégiájának megfelelően, várhatóan nem fog szövetkezni más pártokkal 2014-ig, ugyanakkor a pártnak az önálló pólusképzéshez nincs meg a kellő ereje. Ugyanez elmondható a Jobbikról is. Abban természetesen van logika, hogy az LMP vagy a Jobbik nem akar szövetkezni senkivel, abban azonban nincs, hogy egymás felé sem próbálnak közeledni. Az a kívülállás, amit képviselnek, semmire nem használható. A Jobbiknak előbb-utóbb szabadulnia kell a maga durva antiszemitizmusától. Ezen az úton nincs további gyarapodás. Az LMP pedig láthatóan ugyancsak nem tud kitörni a maga urbánus közegéből. Számukra sincs további bővülés.
A jelenlegi alapokon nincs.
Lakner egyúttal arra is rámutatott, hogy az ellenzéknek egyértelmű pólust kellene képeznie, abban a szűk mozgástérben, amelyet a választási törvény megenged. Különösen igaz ez a rendszerkritikus pártokra, amelyeknek együttműködése valódi politikai alternatívát jelenthetne.
A legfontosabb gyakorlati kérdés persze az, hogy van-e hajlandóság a két nagy rendszerkritikus pártban az együttműködésre. Erre a kérdésre azonban csak akkor lehet válaszolni, ha egyáltalán hajlandók vagyunk elgondolkozni egy ilyen lehetőségen. Hogy nem teljes képtelenségről beszélek, arról sokat elárul a Political Capital ábrája, amely szerint tizennyolc olyan ügy (kormánydöntés) volt a közelmúltban, amelyet a Jobbik és az LMP közösen támogatott. Ez a két párt sokkal több kérdésben ért egyet egymással (és a kormánnyal), mint a szocialistákkal (és a kormánnyal).
Ha a Jobbik és az LMP programját egymásnak megfeleltetjük, az összehasonlításból ugyancsak elképesztő következtetés adódik. A két jövőkép meglepően hasonló. Vajon mi a különbség a Jobbik ökoszociális piacgazdsága és az LMP zöld alternatívája között? Mi a különbség a Jobbik politikusbűnözés elleni fellépése és az LMP korrupció-ellenes elszántsága között? És, ami a meglehetősen szimbolikus: mi a különbség a Jobbik és az LMP cigányprogramja között?
Szinte semmi. Hangsúlyok, apró részletek, ideológiai hátterek jelentik a legfontosabb eltérést. Ha egymás mellé tesszük a két pártprogramot, inkább az az érzésünk, hogy két vitában álló munkaanyagot olvasunk, semmint az, hogy életre-halálra küzdő, ellenérdekű pártok önmeghatározását böngészgetjük.
S, hogy miféle világértelmezés áll e programok mögött emitt és amott, az végső soron teljesen lényegtelen. A napi politikai megoldások dolgában jelentéktelen apróság az eltérő világnézet. A Jobbik olyan széles spektrumát öleli föl a nemzeti erőknek, hogy egy lapon sem lehet említeni őket. Csakúgy, mint az LMP híveinek sokféleségét. Az együttműködés kereteit az aktuális célok jelölik ki, s ezekre tekintettel, akár több cikluson át is képes lehet közösen kormányozni a Jobbik és az LMP.
Ámde mindezeknél fontosabb az, hogy a két rendszerkritikus pártra nézve, milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat egy ilyen összefogás. Nos, én úgy hiszem, mindkét mozgalom fénysebességgel szakadna ki a maga pária-státuszából. Az LMP varázsütésre megszabadulna nemzetidegen, SZDSZ-utódpárti közképétől, a Jobbik pedig egy csapásra maga mögött hagyhatná a rasszista, antiszemita, fasiszta jelzőket. Mindkét párttal kapcsolatban óriásira nőne a kormányzóképességükébe és kompromisszumkészségükbe vetett hit, s természetesen mindkét párt éles kritikákat kapna a rendszerpártoktól. A Fidesz és az MSZP, illetve szatelit-, valamint utódpártjaik össztüze azonban csak hitelesebbé tenné az új koalíció rendszerkritikus elkötelezettségét.
A pártok saját szavazóit, meggyőződésem szerint, alig zavarná egy ilyen összefogás. A Jobbik híveinek egy része eleve liberális, a többi is inkább lesajnálja az LMP-híveket, de nem gyűlöli, vagy féli őket.
Az LMP-nél talán kicsit nehezebben menne át egy ilyen koalíció. Ott egy elég markáns csoport számára elfogadhatatlan a valódi rendszerkritika, és ennek megfelelően elfogadható a fasiszta, antiszemita rémmel való fenyegetőzés. Nagy kérdés, hogy ez a csoport mennyire erős az LMP-ben, mennyire hajlandók megérteni, hogy az ő helyük, ha a fasiszták ellen akarnak harcolni, akkor nem az LMP-ben, hanem a Magyar Ellenállók és Antifasiszták szövetségében van. Ez a harc ugyanis nem a rendszerkritika, hanem éppen a rendszer céljait szolgálja.
Viszont az új együttműködés alighanem igen sok nem szavazót tudna megszólítani. Vona Gábor az MTI-nek így nyilatkozott: „a magyar társadalom többsége 2010-ben – függetlenül attól, hogy a Fideszre, a Jobbikra, vagy az LMP-re szavazott – valódi rendszerváltást, igazi változást akart.” Vona, úgy tűnik, tudja, mi a rendszerkritika. Ha ugyanis a valódi változást ígérő pártok közül kivesszük a Fideszt, amelyről bebizonyosodott, hogy nem hoz változást, akkor nem marad más, mint az, hogy a Jobbik nekilát, és az LMP-vel együtt megfogalmaz egy – a kartellpártokkal szemben valójában progresszív alternatívát kínáló – centrista rendszerkritikát.
És én úgy hiszem, ezt nagyon sokak megértenék.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára. 

 

28 komment · 3 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr824680996

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: A Nagy Ozora–Kurultaj Mátrix (totóval!) 2012.08.19. 09:04:37

Augusztusban két, nemzetközi jelentőségű pszichedelikus fesztiválnak is otthont adott Magyarország: mind Ozora, mind a Kurultaj nagy sikerrel zárult. Mivel régi mániánk, hogy e két, egymástól távolinak tűnő szubkultúra meglepően sok ponton kompatibil...

Trackback: Hullanak, mint a legyek a magyar pártok 2012.07.27. 21:13:31

117 pártot fogyasztottunk el az 1990-es országgyűlési választások óta. Közülük csak öt pártnak sikerült a jelöltállítás minden egyes – vagyis összesen hat – országgyűlési választás alkalmával. Kisgazdákat próbált mozgósítani 20 párt, nevébe...

Trackback: Kristálygömbből jósolt Bajnairól a Fidesznek a Heti Válasz. 2012.07.27. 21:12:09

Böskéért vett kannásbor gerjesztette vágyaikat vetik papírra és tálalják kész tényként a nyájas olvasóknak példányonként 490 forint ellenében a hetilap tollforgató terroristái, mint például Bajnai Gordonról fantáziálgatva teszi azt Bódis András. A lap ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2012.07.27. 15:36:29

Lehet, hogy pártprogram vagy a hivatalos beszédek szintjén sok hasonlóság van az LMP és a Jobbik között, de ha beszélgettél már 5-5 percet a két párt támogatóival, akkor pillanatok alatt rájössz, hogy a kettő ég és föld. Sajnos, ezek a kulturális és emberi különbségek fontosabbak a politikában is, mint a szublimált programpontok. A Jobbik a hivatalos kommunikációjában az elvárások szerint viselkedik, ahogy egy parlamenti párthoz illő, de a valóságban ott van a "borzalmas tagság", Szegedi Csanád, Novák Előd, Zagyva Gyula és társai, akik pillanatok alatt képesek ezt a relatíve kedvező képet lerombolni. Igen, ez a két párt nagyjából ugyanazt akarja, csak éppen ellentétes, kibékíthetetlen oldalról.

Tutanhamon 2012.07.27. 20:04:34

Az ábrán fordítva van a jobb és bal oldal.

drkovax 2012.07.27. 20:14:31

@iii: Azért az "ég és föld", nem jól írja le a két csoport közti valóban hatalmas különbséget, mivel van némi minőségi rangsorolást is sugalló jelentésmezeje. Minőségi különbség nincs: egyszerűen csak másképp vannak teljesen elborulva ...

piefke 2012.07.27. 20:19:14

Kedves Ratius, úgy látszik, igen keveset foglalkoztál a poszt megírása során az emberi viselkedéssel, a személyiséggel, annak kialakulásával (szocializáció), a közösségalkotás törvényszerűségeivel, az emberi agy különféle („tudatos”, ill. „tudatalatti”/”tudattalan”) elemeinek egymásra hatásával és együttműködésével – pedig mindezek sokkal alapvetőbben határozzák megakár egyének, akár pártok, akár szavazóbázisok viselkedését, elvárásait és az általuk reálisan bejárható „pályákat”, mint az, hogy hány „közösen támogatott” törvényjavaslat volt.

Ritkán szoktam egyetérteni @iii-vel, de most azt hiszem, ez is megtörtént! Köszönet érte, hogy összehoztál, egy platformra hoztál vele – lehet, hogy mi leszünk az ellenzéki koalíció gerince?:-)

(Azért remélem, a rizling jó volt – legközelebb kapsz tőlem Ayinger Altbairisch Dunkel sört, hátha az jobb gondolatokat sugall…)

ikaruss 2012.07.27. 21:23:52

Szoktam itt jót is olvasni.
Ez a poszt most nem sikerült.

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2012.07.27. 21:31:50

tényleg ne igyál ennyit, posztíró, mert ez egy
baromság.
A háttérideológiát NEM lehet félretenni, hisz épp az a cél, hogy az érvényre jusson, minden párt esetében (mármint őszinte pártokról szólva). A tagokban az a motiváció, hogy kellemetlen és költséges munkát végezzenek, a prominensebb személyekben, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé.
Mivel a két párt ideológiája ellentétes, nem lehetséges, és ami a fontos, nem is kívánatos az együttműködés. És a holocaustot egyszerű gumicsontként tálalni nem menő.

dolgozni kék 2012.07.27. 21:50:25

a Jobbiknak nagyon sokat vissza kellene venni az arcából, hogy komoly ember velük szóba álljon. Nem nagyon hiszek benne, hogy menne nekik.

Abban egyetértek a cikkel, hogy rendszerkritikus erőknek, nem feltétlen kell azonos oldalon állnia. Akár indulhatna 5-6 rendszerkritikus párt is egy párt-családba tömörülve, különböző célcsoportokat megcélozva. Lehetne jobboldali-polgári, kisgazda, liberális, munkáspárt, és mondjuk egy zöld-párt.

Lényeges közös üzenet a rendszerkritika, kompromisszumkeresés és fenntarthatóság. Közös, összeegyeztetett, megvalósítható program-pontokat kell kidolgozni.

Amit tehetnek, hogy a minimumban megegyeznek, esetleg kijelölnek pár területet, amit egy-egy párt lefed, mind térben, mind kommunikációban és a másik párt viszont azt a területet nem bolygatja. (qvázi ellen-kartellt alkotnak, felosztják a politikai piacot).

K.Tomoceusz 2012.07.27. 21:54:31

A fidesz is ilyen öko rendszerkritikus pártkezdemény volt 98-ban, és marhára együtt tudott működni a kisgazdákkal.
Csudálatos kompánia lenne ezekből is.
Fülbevalós minisztertől a koronaúsztatásig.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.27. 22:00:18

Vidéken Jobbik, kormányon Fidesz. Ezzel kiegyeznék. Esetleg valami vidéki szerveződésű FKgP szerű konzervatív vidéki párt és Fidesz.

Egy Fidesz - LMP az nagyon gáz lenne. Sajnos amilyen fazonok vannak az MSZP-ben, az is gáz. Marhára nem tudnék elképzelni egy Bajnai szerű azonnal bárki előtt hanyatt vágódó alakot miniszterelnöknek.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.27. 22:05:01

Az LMP szvsz. eleve egy külföldi buli. A gazdának nyilván bármilyen koalició jó lenne, főleg egy olyan, ahol az LMP a mérleg nyelve.

A Jobbik nem is nagyon rúgna labdába, egy közös rablásba fulladna az egész, ahol elosztanák a projekteket. lsd. MSZP-SZDSZ.

Húsleves 2012.07.27. 22:17:08

Hát igen, holokausztot gumicsontként tálalni nem menő, de azért érdekes például ez a Csatáry ügy. Még Amerikából is ideszóltak a derék képviselők, hogy ejj de mán hogy gondolják ezt kedtek, irgum-burgum!
index.hu/kulfold/2012/07/27/amerikai_politikusok_kerik_csatary_felelossegre_vonasat/

Akkor nézzünk meg egy picivel régebbi cikket a konzervatívnak, jobboldalinak, nemzeti érzésből élőnek nem igazán titulálható index újságtól, és lássuk mit tudunk meg belőle Csatáryról és a hasonlókról.
index.hu/belfold/2012/07/15/haborus_bunost_talaltak_budapesten/
A cikk elején található a szenzációs felfedezés, melyből megtudhattuk, hogy egy brit bulvárlap látványosan megtalálta Csatáryt, és mindjárt közé is tette. Ezen a ponton egy picit csalódottságot érzünk a híres keleti és nyugati hírszerzéseket illetően, hogy nicsak, ők hiába keresték Fantomast, a mások meg csak úgy beleszaladnak a piacon. Bizonyítékot is találtak, az volt a postaládájára írva, hogy Csatáry.
A cikk leghosszabb részében bepillantást nyerünk a szörny mindennapjaiba. Alsónadrágban nyit ajtót, beszélget egy vörös hajú nővel, két szatyorral megy hazafelé (nem kisnyugdíjas, a fene a dógát).
Így aztán nem csoda, hogy könnyen elkerülhetik az ember figyelmét a részletek.

Például a következő részlet:
1. "Kanadában bukkant fel, ahol évtizedekig élt Montrealban és Torontóban műkereskedőként. Amikor 1997-ben rájöttek a kilétére, Kanada megvonta tőle az állampolgárságot, és jogi lépéseket tett, hogy kitoloncolja a háborús bűnöst."
Tehát: nem letartóztatták, nem bíróság elé állították, nem kürtölték tele a világot, hanem kitoloncolták, vagy még azt se, csak belengették hogy vagy elmegy, vagy kitoloncolás lesz. Ez azért nagy különbség, nem? 1997-ben, Kanadában miért nem volt olyan fontos ennek az embernek a letartóztatása és bíróság elé állítása? Hogy mik vannak!

De olvassunk egy kicsit tovább. A nagy leleplezés végén találunk egy rövidke összefoglalót a tíz legkeresettebb háborús bűnös közül hétről. Ebből az összefoglalóból pontosan megtudhatjuk a "legkeresettebbek" pontos tartózkodási helyét (vajon hol keresik őket azok, akik nem olvasnak újságot?).
- 3 Németországban él
- 2 Kanadában él
- 1 Ausztráliában él
- 1 USA-ban él
Az azért mégiscsak érdekelne, hogy ha ilyen nagy szenzáció egy náci bűnöző megtalálása Magyarországon azoknak a németeknek jóembereknek akik zsidók millióit ölték meg a történelem legundorítóbb módján, és azoknak az amerikai jóembereknek akik állandóan nekünk izengetnek, akkor a saját portájukon miért élveznek az ilyenek büntetlenséget?

Hát ezek jutottak most hirtelen eszembe, pedig nem is ittam.

Anti Anyag (törölt) 2012.07.27. 22:20:15

@Húsleves: Zsidó szavazók. Otthon nem tudják elítéltetni, ahhoz olyan bizonyítékok is kellenének, ide elég az is, ha a Mazsihisz elnöke, vagy valami kiemelt zsidó nagyon-nagyon akarja.

Bezzeg Biszkut és a hasonlókat nem nagyon akarják, itthon meg sem kérdik miért, mert mindenki tudja a választ.

wmiki · http://kigondoltam.blog.hu/2014/07/20/stephen_hawking_538 2012.07.27. 23:11:43

@iii: :0

miért, kik az lmp támogatói, akik tudnak beszélgetni is, nem csak demagóg lózungokat tolni?

naezjó... 2012.07.27. 23:44:58

Fasza fonál-vonal. A realitása szerintem több, mint kétséges, de jó írás.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2012.07.28. 09:41:13

@drkovax: Hogy ki van elborulva, azt az orbáni hagymáz és a matolcsyzmus bukása után ne firtassuk, sztem. Tényleg elborult dolog a korrupció ellenes küzdelem, a szegényellenes politika megszüntetése, a jövő generáció érdekeit figyelembe vevő zöldpolitika hirdetése?

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2012.07.28. 09:53:59

@piefke: Igen :).

Annyiból igaza van a posztírónak, hogy a Jobbikban vannak értelmes arcok, akik elfogadhatóak az LMP-ben is. Ha felhagyna a némelykori zsidózással/cigányozással, pl. Varga Géza, de Volner is értelmesen beszél, ha éppen nem magyargárdázik.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2012.07.28. 09:55:25

@wmiki: Nyilván neked minden demagóg lózung, amit egy LMP-támogató mond, tehát ezen fölösleges vitát nyitni.

iii · http://nemzetimarhulat.blog.hu 2012.07.28. 09:57:57

@Anti Anyag: Ja, szvsz persze. Amúgy teljes sületlenség, aminek semmi alapja nincs.

oh no 2012.07.28. 19:03:28

A bejegyzés legitim gondolatkísérlet, mindazonáltal roppant bizarr már a puszta felvetés is.

Az ország állampolgári szinten fényévekre van a rendszerkritikus megközelítésektől, a födhözragadt, szimbolikus, előítéletes gondolkodás azonban olyan mélyen hatja át a társadalom széles tömegeit, hogy ezen érdemi változást tán nem csak egy, de több választási ciklus alatt sem fogunk tapasztalni.

A magyar átlagválasztó nem kapott (illetve a maga erejéből nem is igazán keresett) alkalmat arra, hogy megtapasztalhassa esetleges aktivitása közéletformáló erejét. Apatikusan legyint, és azt gondolja, a dolgokat "ott fent" levajazzák, leosztják egymás között, minden próbálkozás eleve szánalmas és hiábavaló volna.

Elég néhány hetente bedobni néhány archetipikus történetet, illetve legyünk azért annyira őszinték - nem kell kreálni, születnek maguktól a sztorik a hónaljszagú komcsival, a gyilkos cigányállattal, no és persze a fröcsögő antiszemitával.
Ez pedig kinél-kinél beindítja a nyálelválasztási reflexet. Bevillannak az ellenség arcának képei, ami után elég nehéz elgondolni, hogy vállvetve kűzdhet majd a csapott vállú urbánus okostojás és a Nyugat puszta említésétől tolulásos szittya.

Balt 2012.07.28. 20:06:26

"És, ami a meglehetősen szimbolikus: mi a különbség a Jobbik és az LMP cigányprogramja között?"

Ami azt illeti, ez bizony eléggé kiviláglott Gyöngyöspatán... (Nem kis részben ennek köszönhetően nem vagyok sorolható a "másodlagos preferencia szerinti LMP-szimpatizáns" csoportba, pedig Jávornak adtam ajánlószelvényt 2010 őszén.)

Egyébként jó cikk, akkor is, ha balatonfelvidéki borok ihlették. :)

Balt 2012.07.28. 20:17:35

@Húsleves: Na igen... Arról nem is szólva, hogy mondjuk az atomfegyver civil lakosság elleni bevetése a szememben szintén nem bocsánatos bűn, már bocsánat...

naiszen · https://www.rebelmouse.com/holczermarton/ 2012.07.31. 10:50:36

@naezjó?: "Fasza fonál-vonal. A realitása szerintem több, mint kétséges, de jó írás."
Pontosan ezt gondolom én is. Vagy kihangsúlyozhatom: egyszerűen nem reális, az első hozzászólók érvei jók voltak, és elsődlegesen a már kialakult párttagság és pártszerveződés totális gátját képezik ennek a fordulatnak (sokkal egyszerűbb őket egy harmadik pártnak egymás ellen csibészelniük, mint bármilyen téren közösen cselekedniük). Viszont a felvetés és az érvek izgalmasak. Maradjunk annyiban: olyan politikai szerveződés, amely felsejlik benne, nem az LMP és Jobbik koalíciójából születik meg.

Kelemen Csaba 2012.08.05. 22:44:42

Amikor az LMP szinte az utolsó pillanatban a választás előtt, bemutatta a választási programját, jól felbosszantottam magam és LMP-s sógornőm orra alá dugtam, hogy, na azért tartott ilyen sokáig, mert a Jobbikéra kerestetek szinonimákat.

Misaerius 2012.08.19. 14:13:39

Nagyon örülnék neki, ha a jobbik tényleg nem lenne rasszistafasiszta, de ha egy jobbikos parlamenti képviselő egy ilyen tüntetésen szólal fel, ahol szalutálnak, a hungarizmust éltetik, kitartásoznak, az szerinted micsoda: index.hu/video/2011/03/22/a_demokracia_a_gazemberek_allamformaja/

?

és mondhatnék még példákat.

A jobbik határlódjon el az antiszemitizmustól, cigányellenességtől, azután lehet ilyen dolgokon agyalni.

És ne mondja senki, hogy én emiatt rendszerpárti vagyok. Kein Platz für Nazis.

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.12.07. 00:06:04

milyen idióta táblázat? dolgozom én egy magyarságtudatos teszten, aminek lehetne skálázása, de ma még nincsen skálázva a jobboldaliságnak, nemzeti kérdésnek. mirt vagy a jobboldal a baloldalon? miért vagy jobbabbra, vagy inkább ballabbra a fidesz, mint a jobbik? most akkor melyik irányba megy el amúgy jobban? nyilván jobbabbar megy el bal felé, mert a nulla az origo, de miért? miért a szavak alapján skálázunk? mirét nem a tettek alapján? csinált revíziót a fidesz? akar csinálni? akar min. függetlenséget Székelyföldnek?
akkor miért van jobbabbra?
tehát egy normális táblázat így néz ki:
m.cdn.blog.hu/kk/kkbk/image/2010/politikabra.jpg

tesz-vesz · http://kkbk.blog.hu 2012.12.07. 00:10:15

én támogatnám amúgy egy lmp-s koalíciót, ha elküldenék a szdsz-gyerekeket, jávor, szabó timi, dorosz, siring, karácsony ki van még?
tehát a vezető arcokat, nyilván véletlen, hogy a vezető arcok az szdsz-es gyerekek.

ha nem lenne gyöngyöspata
kkbk.blog.hu/2011/05/02/volner_janost_belugyminiszternek

kkbk.blog.hu/2011/05/03/dr_apati_istvan_vs_dorosz_david

ez olyan ideológiai ellentét,ami lehetetlenné teszi
kkbk.blog.hu/2012/11/27/ez_az_lmp-s_belso_harc_lesz_a_vegso

persze az is, hogy az lmp-nek fontosabbak a zsidók, mint a magyarok