HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Szólítsatok ezentúl Lorettának!

2013.07.06. 12:02 Ratius

Vonulnak a melegek, hömpölyögnek az indulatok, szőrös, ápolatlan, altesti gondolatok feszülnek egymásnak. Ápolatlan gondolatok, előre gyártott ideák, tesco-gazdaságos koncepciók, végig nem küzdött szellemi selejt-termékek böffennek elő innen is, onnan is. Sokan állnak ki a melegek mellett és azt hiszik, valami nagyszerű, valami progresszív, valami derekas ügy részesei. Sokan a melegekkel szemben bontanak zászlót, és ugyancsak azt hiszik, hogy valami fontos, valami becsületbeli, valami tradicionális érték mellett tesznek hitet. Oh, az ostobák! Oh, a kortárs gondolattalanság beteg gyermekei! Oh, a szerencsétlen, fontoskodó nyárspolgárok…
Nem akartam írni róluk, de a minap hosszasan beszélgettem az LMBTQ mozgalom egyik szóvivőjével, s a beszélgetés nyomán utánaolvastam a témának. Még a meleg eseménysorozat egyik-másik rendezvényére is elmentem, hogy megpróbáljam megérteni az okokat és összefüggéseket.
Megértettem. És arra jutottam, hogy a meleg-mozgalom, miképpen a meleg-ellenes mozgalom egy tőről fakad: a hamis önértékelés, a téves valóságérzékelés, a dogmákba merevedett gondolat siralmas ostobaságából.

Beteges világunk

m 5.jpgEnnyi indulati bevezetés után higgadjunk le mindannyian, és próbáljuk meg a helyére tenni a homoszexualitás ügyét! Vegyünk egy nagy levegőt, és próbáljunk meg őszinték lenni!
Kezdjük talán azzal az őszinteséget, hogy a témát sajnos csak sokkal szélesebb összefüggésben lehet megérteni, mint elsőre gondolnánk. Nem arról van ugyanis szó, hogy milyen jogaik lehetnek a melegeknek, még csak nem is arról, hogy mi a homoszexualitás, hanem elsősorban arról, hogy miképpen értelmezzük a nemiséget. Ebből következik ugyanis minden, amit teszünk vagy gondolunk: a homoszexualitás mibenléte, a melegek megítélése, a különféle jogokkal és lehetőségekkel kapcsolatos állásfoglalás.
Nos, a szomorú helyzet az, hogy a mi civilizációnk elképesztő perverzitással tekint a nemiségre. S perverzitása nem a szexuális partnerekkel és lehetőségekkel kapcsolatos, miképpen azt a hétköznapi szóhasználat sugallná, hanem magának a nemiségnek a megítélése hordoz beteges, természetellenes, agresszív aberrációkat. A mi civilizációnk ugyanis – egyébként sok más elnyomó kultúrához hasonlóan – a nemiséget kiemeli a hétköznapi viszonyok közül, és a szexualitásnak valami egyedi, különleges, kivételes jelentőséget tulajdonít. Még a keresztény erkölcstől messzire szakadó modern tudományosság is hajlamos arra, hogy a nemiséget, vagy pontosabban a nemiség egyes formáit a maguk hétköznapiságából kivéve vizsgálja, elemezze, értelmezze. Komoly tudományos vita folyik például arról, hogy a homoszexualitás genetikai, vagy szociokulturális jelenség, miközben mindannyian tudjuk, hogy már a kérdésfelvetés is ostobaság. Lelkünk, vagy pontosabban elménk mélyén ugyanis valamennyien tisztában vagyunk azzal, hogy a szexualitás, és annak szellemes variáció-sokasága közös játéktere az emberiségnek, olyan örömforrás, amelyben erénycsőszöknek, tudósoknak, és legfőképpen politikusoknak csak akkor van helyük, ha ágyunk közelébe engedjük őket.
A mi kultúránk persze hajlamos arra, hogy az efféle vizsgálódásnak teret engedjen, régi hagyománya van itt Európában az ilyesféle szabályozás előtti meghajlásnak, de azért a kettesben (hármasban, négyesben…) mindenki azt csinál, amihez kedve van. Még akkor is, ha az erkölcsi piedesztál magasából hangzó dörgedelmes szavak hatására olykor bűntudat keríti hatalmába lelkét.

Vágyak és kalandok

m 8.jpgA nemiség ugyanis nem az, aminek a mi kultúránk hazudja. A szexualitás semmiben sem különbözik más vágyainktól, éhségünktől, szomjúságunktól, alkotókedvünktől, vagy éppen szerelmes vágyódásainktól. Természetes igény, természetes örömforrás, még akkor is, ha természetességét természetellenes korlátok közé szorítja civilizációnk. És fajunknál, meg egy rakás más fajnál a nemiség nem pusztán a fajfenntartás miatt fontos, hanem egyszerűen azért, mert jó, kellemes, örömteli tevékenység. Olykor a kommunikáció egy igen vonzó formája, a személyközi viszonyok értelmezésének lehetséges módja, a szeretet, az elfogadás, az odaadás kinyilvánítása, máskor meg csak a kölcsönös, vagy akár kölcsöntelen örömszerzés lehetősége, esetleg játék, érdekes, kalandos, izgalmas kísérletezés.
És ebben a nemi sokféleségbe azután elképesztő tartalmak férnek bele. Vannak, akik mindent kipróbálnak, és vannak, akiknek az szerez örömöt, ha nemiségüket egyetlen módon, egyetlen társsal osztják csak meg. Vannak, akik csoportban szeretik, vannak, akik gyakran váltott partnerekkel keresik örömeiket, vannak, akik segédeszközökkel játszanak, és persze olyanok is vannak, akik az azonos nemű társakat sem vetik meg. És természetesen olyanok is akadnak szép számmal, akik mereven elutasítják a kalandozás sokféle formáját, és legnagyobb örömüket a megszokott és meghitt otthon jelenti.
A legújabb pszichológia megközelítése szerint a homoszexualitás nem különbözik semmiben az erotikus játékok sokaságától. Egy lehetséges magatartásmód, kísérlet, kaland. Még akkor is az, ha sokak számára olyan kellemes kaland, hogy újra és újra megkeresik, hogy elsődleges örömforrásukká lesz, hogy az alkalmi élményből kizárólagos gyakorlattá válik. Ehhez a folyamathoz nem kell semmiféle genetikai kód, nem kell szociokulturális örökség, nem kell hozzá semmi, csak annyi, hogy homoszexualitás gyakorlója úgy vélje, számára ez a legkellemesebb formája a nemiségnek.
Egy ellenkező nemű társ személye vagy külleme, egy kevésbé hétköznapi szexuális gyakorlat, de akár még egy segédeszköz is kiválthatja ugyanezt a felismerést. Nincs ebben semmi megrázó, semmi rendkívüli, semmi aggasztó. Mindenki annak örül, aminek örülni tud, mindenki úgy élvezi a maga nemiségét, ahogyan kedve, teste, lelke, vágya kiszabja örömeinek formáját.

Identitás és szabadság

m 1.jpgPersze az kétségtelen, hogy a nemiséghez kötődő előítéletek, hiedelmek, vélemények, identifikációs szempontok jelentősen árnyalják ezt a képet. Aki a házasságra úgy tekint, hogy abban fontos a szexuális hűség, az világért sem menne el párjával egy swinger-klubba, még akkor sem, ha magára nézve a hűséget alkalmasint nem tartja kötelezőnek. Akinek nemi identitását a partnerek sokasága igazolja, az viszont nem lehet hűséges, még akkor sem, ha amúgy megérti párja ez irányú elvárásait. És nyilván az identitás, az értékrend, a világról vallott vélekedés ezer módon és formában befolyásolja azt, hogy a nemi sokféleségből mit engedünk meg magunknak, és mit utasítunk el, dacára annak, hogy sejtjük: örömünkre szolgálna.
Ebben az összefüggésrendszerben azonban a meleg-jogoknak nincs helye. Ha ugyanis mindez így igaz, akkor a homoszexualitás nem valamiféle kisebbségi magatartásforma, nem egy jól körülhatárolható kisebbségi csoport sajátja, nem egy társadalmi minoritás jogokért kiáltó önfelismerése, hanem csupán egy lehetőség.
A melegek e megközelítés szerint nem, vagy csak statisztikai értelemben képeznek csoportot: olyan emberek ők, akik alkalomszerűen, vagy rendszeresen, esetleg kizárólagosan azonos neműekkel érzik jól magukat, a másik nemmel azonosulnak, netán fütyülnek arra, hogy ki milyen nemű.
Az persze megértem, ha ez a nyitottság számukra identifikációs problémákat okoz, ha nem tudnak szabadulni a mi civilizációnk beteges nemi kötöttségeitől, ha úgy érzik, küzdeniük kell azért, hogy a rájuk jellemző szabadságot, kalandvágyat, felfedezőkedvet ne tekintse rossznak, elfajzottnak, üldözendőnek a társadalom.
Ebben támogatnunk kell a melegeket, és ebben támogatnunk kell mindenkit, aki másoknak nem ártva, de a maga módján, a maga lehetőségei szerint, a maga értékvilágának megfelelően keresi örömét, boldogságát, létének értelmét.
De, hogy ezek a kalandos kedvű, homoerotikus hangulatokat kereső, azonos neműekkel szerelembe eső emberek önmagukat kisebbségként definiálják, s mint ilyenek követeljenek maguknak jogokat és lehetőségeket, az egyszerűen hülyeség. A meleg-jogok követelése éppen olyan abszurd, mint amilyen mondjuk a jókedvű kisebbség jogairól, legújabb divat követőinek jogairól, vagy éppen a sajtkedvelők jogairól elmélkedni.
Mindenkinek álljon szabadságában az, hogy kipróbálja, mi tetszik neki, s ami tetszik, annál megmaradjon! De hangulatokra, vágyakra, örömforrásokra nem épülhetnek jogok!

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

 

 

 

 

171 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr195393414

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Ianas 2013.07.07. 12:34:35

@Faszerkezet: Sajnos értem. Két dologról írtál.

1.) Ellenérv a "felülről irányított" értékváltozásra (amivel amúgy én sem szimpatizálok, csak érveltem amellett, hogy amennyiben az életedre nincs közvetlen negatív hatással, el fogod fogadni, mert minek energiát pocsékolni arra, hogy harcolj valami ellen, amibe csak iszonyú erőfeszítés árán van esélyed beleszólni, de amúgy nem érint hátrányosan. Ha ez nem így lenne, nem működnének a diktatúrák, mert az emberek mindig levernék a diktátort. Mivel viszont lokálisan optimalizálnak, a rövid távon kevésbé fontos dolgok, minthogy megbuktassák a diktátort felülíródnak a rövid távon fontos dolgokkal, minthogy elmenjenek reggel dolgozni, hogy legyen mit adni a családnak).

2.) A kígyó analógia, mellyel megpróbálod bemutatni, miért is érintene mégis hátrányosan, amivel indoklod, hogy igenis ellenállnál.

Az a baj, hogy még abban sem lehetsz biztos, hogy nem lennél képes hozzászokni a kígyókhoz, ha amúgy teljesen ártalmatlan kígyók vennének körül, mondjuk naponta látnál egyet az utca másik oldalán.

Az emberi agy hihetetlen alkalmazkodóképes. Amúgy pedig hihetetlenül törekszik az energia optimális felhasználására. Tehát ha te nem érzed úgy, hogy önmegvalósításod legfőbb módja küzdeni a melegek (kígyók, pókok, UFO-k) ellen, akkor előbb-utóbb egyszerűen megszokod a dolgot, és sok bajod nem lesz tőle. (A militáns kígyó, pók és UFO-gyűlölet szintén tekinthető betegségnek.)

Volt egy harmadik elem is, erre nem tértem ki.

3.) "Ugyanis az abnormalitás (amiről mindannyian tudjuk, hogy az)" -- annyi, hogy nyilván egy meleg nem gondolja magát abnormálisnak, tehát a "mindannyian" máris nem igaz. Sőt, még a beszélgetésben épp résztvevő két emberből (te és én) is csak 50% "tudja" úgy, hogy abnormális (ha a szót a pejoratív értelmében használjuk. Abban egyetértek, hogy eltér a nagy átlagtól.)

Ianas 2013.07.07. 12:36:20

@Azúrkék égbolt: Nagyon nem tűnik egészségesnek az az ember, aki fröcsögve gyűlölködik... Mivel a legtöbb ember nem ezt csinálja, a viselkedésed abnormálisnak tűnik.

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.07.07. 12:36:30

Az nem beteg, aki merő kéjelgésből egy azonos nemű és fajú élőlény táplálék kibocsájtó rendszerének fertőző salakanyagoktól bűzlő nyílásába dugdossa a nemzőszerveit? Megrongálva ezzel a másik élőlény emésztési rendszerét és kitéve magát nagyon komoly betegségeknek.
Mindezek után a szándékos rongálás után még elvárnák a társadalomtól a toleranciát és a kezelésük fedezését!?!
Nem beszélve az egészséges fiatalok szellemi megmételyezéséről!

Likvidálni kéne az összes nyomorult beteg férget.

Ianas 2013.07.07. 12:39:51

@Azúrkék égbolt: Nyugodj már meg, mert agyvérzést kapsz. Nagyon sok heteroszexuális férfi szereti NŐVEL az anális szexet. Mert szűkebb, bazdmeg.

Eltévesztetted a tüntetést. Te az análszex ellen tüntetsz most.

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.07.07. 12:41:46

@Ianas: Teljes mértékben nyugodt vagyok. Tényeket közöltem.

A többség véleményét a bűzölgő beteg sebekről a társadalom testén.

Dr.Bio74 2013.07.07. 12:43:23

@Azúrkék égbolt:
Akkor likvidálhatsz rengeteg heterót is, tekintve, hogy ezt nőkkel is megteszik, természetesen a nők beleegyezésével. Bár ha ezt nem tudtad akkor bocs, a naturalista felvilágosításért. És akkor még semmit nem beszéltünk egyéb szexuális játékokról.

De ez a szándékos rongálás ez tetszik, ezen baromi jót röhögtem.

Ja, igen a nőknél az első normál aktusnál is történik némi rongálás.

Ianas 2013.07.07. 12:44:09

@Azúrkék égbolt: Ja, jó. Akkor tényleg beteg vagy, mert csak egy pszichopata tud teljesen nyugodtan más emberek térdének eltöréséről és mások likvidálásáról beszélni (meg Jack Bauer, de ő nem vagy.)

Borenbukk 2013.07.07. 12:44:17

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "Téves logika. Ha a szomszédomnak nincs lába, megszokom idővel, de ettől még nem lesz normális az amputáltság."

Szerintem ezzel kicsit ovatosabban. Ahogy a mesterseges vegtagok fejlodnek, en mar nem tippelnem husz evnel tavolabbinak az idopontot, mikor az elso ember onkent vagatja le valamelyik vegtagjat, hogy jobbra(!) csereltesse.

Btw.: A csonkitas milyen foka normalis? Eltavolitott vakbel? Eltavolitott mandulak? Fullyukasztas? Egyeb piercing?

Dr.Bio74 2013.07.07. 12:45:12

@Azúrkék égbolt:
"A többség véleményét a bűzölgő beteg sebekről a társadalom testén. "

Hát, kezdem osztani ezt a beteg társadalom dolgot, minél több kommentet olvasok tőled.

Kovácsné · http://kovacsne.blog.hu 2013.07.07. 12:45:19

Amúgy a poszt azért nem korrekt, mert a "kisebbség" az esetek 99,99%-ában nem attól kisebbség, hogy a tagjai genetikailag mások, mint a többség (a maradék 0,01% az az X-Men (: ), hanem attól, hogy a kisebbséget a többség valamilyen attribútum alapján másnak TEKINTI, és mássága miatt folyamatosan vegzálja. A vegzálás nem feltétlenül fizikai erőszakban, vagy különböző jogi alapokon nyugvó hátrányokban nyilvánul meg (kevesebb fizetés, stb.), hátránynak tekinthető az is, ha valaki nem mehet végig úgy az utcán, hogy legalább egyvalaki nem ordítson (vagy suttogjon) utána, hogy rohadék köcsög. Hosszú távon a rohadék köcsögözés azért megviseli az ember idegeit.
A poszt másik tévedése, hogy a nemiség szabályozását saját kultúránk rákfenéjének tekinti. Nálunk a szexualitás talán erősebb tabu, mint más népeknél (ennek izgalmas egyháztörténeti okai vannak), de olyan kultúra nincs, ahol a legerősebb szabályozás ne épp erre a területre vonatkozna. Ez nem véletlen: se az éhség, se a szomjúság nem rontja olyan mértékben az embercsoport funkcionalitását (munkaképességét, teljesítményét, viszonylagos belső békéjét stb.) mint az amúgy teljesen természetes baszdüh.
Mármost, mint bármely más embercsoportban, a melegek közt is vannak exhibicionisták, akik abban élik ki magukat, hogy vélt vagy valós bájaikat közszemlére teszik. (Akárcsak a munkahelyére riszálva belejtő, teljesen heteroszexuális Mancika, akinek a ruházata legfeljebb a petefészkét nem engedi láttatni. Mancika viszont ezzel a heteroszexuális hímeket kényezteti, aminek a heteroszexuális hímek igencsak örülnek, tehát nem köcsögözik vagy kurvázzák le, vagy ha mégis, az akár kedveskedésnek is elmegy). Az exhibicionista melegek kettős "vétséget" követnek el: nem csak a heteroszexuális "normát" szegik meg, hanem a "visszafogott viselkedés normáját" is (mely utóbbi egyébként sokkal univerzálisabb norma, mint gondolnánk és ott is létezik, ahol pl. a népek egy szál (illetve két szál) csöcsben szaladgálnak.) Az exhibicionista melegeket azonban hiba lenne összemosni az összes meleggel, éppen úgy, mint ahogy hiba lenne az összes nőt összemosni Mancikával.
A legtöbb homoszexuális beállítottságú ember ugyanolyan visszafogottan él, mint a legtöbb heteroszexuális, nem azért küzdenek, hogy plüsstangában szaladgálhassanak az utcán, hanem azért, hogy pl. a többség acsargása nélkül megfoghassák a partnerük kezét nyílt színen.

Borenbukk 2013.07.07. 12:49:41

@Faszerkezet: "Ugyanis az abnormalitás (amiről mindannyian tudjuk, hogy az) elkezd ténylegesen, láthatóan gyökeret verni az életünkbe, akkor hirtelen sokkal többen lesznek fekete ruhába a rács másik oldalán"

OFF
Magyarul tanulni sosem keso.
ON

Az "normalitas"-kent felmutatott dolgok egyszeruen szokasok, ha elkezdjuk kapargatni oket. Aztan meg elokerul a "termeszetes/termeszet ellenes" erv, es olyankor szoktam nagyon rohogni, figyelembe veve, hogy mennyi "termeszetes" van a modern eletmodunkban.

Azúrkék égbolt (törölt) 2013.07.07. 12:50:14

@Dr.Bio74: @Ianas: Természetesen előfordul eltérő neműek között is anális szex, de megnézhetitek annak a nőnek a végbélnyílását, amelyik folyamatosan ennek az elferdült tevékenységnek hódol. Igen hamar orvosi beavatkozásra fog szorulni.

Engem nem zavarna a beteg buzik perverzkedése, ha nem kiskorúak előtt, azok agymosásával és bevonásának kísérletével járna tevékenységük. Ha titokban a négy fal között tennék elferdült, beteg mocskukat. Legfeljebb az orvosi kezelés térítése zavar, hiszen szándékos rongálásról, testük tudatos tönkretételéről van szó. Ezért csak saját zsebükből kezeltetném őket, nem a közös kasszából.

Persze tudom, hogy szerintetek az egészséges a beteg és fordítva. :) Ettől vagytok "mások", ti szerencsétlen genetikai hulladékok.

:)))

Borenbukk 2013.07.07. 12:52:34

@Azúrkék égbolt: "Engem nem zavarna a beteg buzik perverzkedése, ha nem kiskorúak előtt, azok agymosásával és bevonásának kísérletével járna tevékenységük"

Te gyakran fantazialsz ilyesmirol?

Ianas 2013.07.07. 12:54:24

@Borenbukk: Elég plasztikusan írja le, szóval valószínűleg igen. @Azúrkék égbolt: Ugye, pszichókám?

Dr.Bio74 2013.07.07. 13:03:59

@Azúrkék égbolt:

"Persze tudom, hogy szerintetek az egészséges a beteg és fordítva. :) Ettől vagytok "mások", ti szerencsétlen genetikai hulladékok."

Nem, nem tudod. Láthatóan nem tudod mi az egészséges és mi a beteg. Beteg lenne például téged (elvileg hetero) homoszexualitásra kényszeríteni. Mint ahogyan beteg dolog egy meleget arra kényszeríteni, hogy hetero legyen, és ezáltal pokollá váljon az élete.
Arról pedig, hogy ki milyen hulladék, kár így vérgőzös fejjel nyilatkozni egy post erejéig.
Viszont érdekes a témában megnyílvánuló túlmozgásod, elgondolkodtató.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:04:24

@Dr. Gy. Dr. Fűegér:

A tüneti kezeléshez önkéntesség kell. Vannak ex-homokos keresztény szolgálatok, melyek komoly sikereket tudnak felmutatni.

mahet 2013.07.07. 13:04:45

@Azúrkék égbolt: "ha nem kiskorúak előtt, azok agymosásával és bevonásának kísérletével járna tevékenységük."

Furcsa, ez pont a vallásra, egyházra igaz... a melegekre nem. De amúgy jogos.

tobeor 2013.07.07. 13:05:19

Akik azt írják hogy betegség, azok miért írják? Egy betegnek nem jár a házasság joga? Tán a féllábúak, meddők, impotensek, asztmásak, tüdőbetegek nem házasodhatnak?

És ez még nem is betegség, teljes egészséges éltet élnek, semmijük nem fáj, dolgoznak adóznak, sportolnak, minden.

És a fontos: a házasság joga jár. Az nem kegy. És köze sincs senkinek mások házasságához.

mahet 2013.07.07. 13:06:43

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: szerintem ne olyasvalaki akarja megmondani, hogy mi a normális aki kényszerképzetektől szenved, láthatatlan barátokkal beszélget és az alapvető logikai összefüggéseket sem képes megérteni.

Dr.Bio74 2013.07.07. 13:10:57

@Dr.Bio74:
És zárásul, nem vagyok más. Családapa vagyok. Nem tudom elképzelni az intimitás semmilyen fokát sem férfival. De nem viszolygok a melegektől, és a magamutogató polgárpukkasztó szerencsétleneket, akik sokszor csak figyelem felhívásra használják választott identitásukat, nem azonosítom a tényleges homoszexuálisokkal, mint ahogyan remélem téged sem azonosítanak a heterószexuális emberekkel.

pimpőke 2013.07.07. 13:12:17

Hogyne lenne beteg a buzi?! Még jó, hogy nem kötelező szeretni a szargőzös patkányokat.

Féreggel házasodni nem akarnátok véletlenül, mint apátok tette egykoron?

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:12:48

@Ianas:

Ismétlem: egy pedó károssá nyilvánításának nincs tudományos alapja. Az alap társadalmi. Azaz itt kettős mérce van:
- a pedók ellen lehet hisztérikus gyúlöletkampányt folytatni,
- a homokosok esetében meg mindenki aljas gazember, aki nem az ájult tisztelet hangján beszél róluk.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:15:53

@Borenbukk:

Az emberiség egyre romlik, ez tény.

A csonkolás is alapvetően társadalmi konvenció. A füllyukasztás, a körülmetélés, a szőrtelenítés okénak számít, a kisujj levágása meg nem.

Borenbukk 2013.07.07. 13:17:27

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "Ismétlem: egy pedó károssá nyilvánításának nincs tudományos alapja."
Akarhanyszor ismetled, hulyeseg. A pedofilia nem valami onmagaban allo bun. A bun az, hogy kell hozza egy gyerek. Ahogy egyebkent aldozatok nelkul sorozatgyilkosnak lenni sem bun.

?????????????? 2013.07.07. 13:19:33

okos cikk lenne. jó a hozzáállás, tetszik az objektivitás és az új szemszög megtalálására való törekvés. ugyanakkor szerintem a cikkíró elkövet egy alapvető hibát, amikor az új szemszöget megtalálva vizsgálja a témát, vagyis ez az új szemszög hibás. egyetértek azzal, hogy a szexualitás fölöslegesen és méltatlanul van a többi mindennapi vágy, késztetés, igény fölé, azokon kívül helyezve. a szexualitásnak nincs kiemelt helye a többi vágy között. ugyanakkor nem értek egyet azzal, hogy a homoszexuálisok ne küzdhessenek a jogaikért! ez akkor volna igaz, ha ők, vagy a sajtkedvelők, vagy a jókedvűek plusz jogokért küzdenének. ebben az esetben a cikkírónak igaza volna, senkit se illessen meg plusz jog holmi kedvtelés, ízlés, vágy, örömforrás miatt. ugyanakkor a melegek nem plusz jogokért, hanem pusztán az egyenjogúságukért küzdenek. márpedig a sajtkedvelőknek, a jókedvűeknek, a melegeknek is joguk van ahhoz, hogy ne különböztessék meg őket hátrányosan! hogy ne verhessék meg őket az utcán, csak azért, mert olyan a szexuális irányultságuk, amilyen. ha a sajtkedvtelőket vernék meg az utcán azért, mert szeretik a sajtot, akkor azért kellene küzdenünk, hogy ez ne így legyen. hangsúlyozom, ne kapjanak többlet jogokat, de az egyenjogúság mindenkit megillet!

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:20:33

@Borenbukk:

A pedofilia önmagában is betegség, hiszen ha önmegtartóztató életet élsz, azaz sosem létesítesz kapcsoatot serdületlen gyerekkel, akor is már önmagában beteges, hogy vágyat érzel irántuk. Ugyanez a homokosság esetében: önmagában beteges a saját nemhez vonzódás.

Van homokos ismerősöm is, s pedó ismerősöm is.

Borenbukk 2013.07.07. 13:32:20

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A kisujj levagasa a japan kulturaban vezekleskent egyaltalan nem volt ritka. Mashol fogakat koszorulnek, a fejet vagy a labfejet szoritjak formara. Esetleg korulmetelik a kislanyokat. valoszinuleg mindenhol komoly felhaborodast keltettel volna, ha kijelented, mostantol ne csinaljak. (Meg akkor is, ha en amugy egyetertenek veled.)

Az emberiseg egyre romlik? Mihez kepest? A ma elo egyik legnagyobb koponya egy kerekesszekben ulo, gepek altal eletbentartott roncs, koszonhetoen egy valoszinuleg genetikai betegsegnek.

wolfendrusz 2013.07.07. 13:32:52

Micsoda magasröptű gondolatok...
Szerintem egy kérdés létezik !
Normális , ha valaki meleg ?
Igen, vagy nem ?
Nem normális, más !
És ez a másság gyakorlatilag ezen az egy területen elfogadjatatlan,szerintem !
És még tetézve ,egyenlő jogokat is akarnak ?!
Ezen a szálon továbbmenve, mindent el lehetne fogad(tat)ni ! Nem lenne többé jó és rossz, mert valami mindíg jó valakinek !
És akinek rossz, az maximum tolerálhatja .....(?)

Mizantrop 2013.07.07. 13:37:30

@wolfendrusz: Szerintem létezik még egy kérdés: mi az, hogy normális? Talán innen indulj el.

Borenbukk 2013.07.07. 13:39:04

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: "akor is már önmagában beteges, hogy vágyat érzel irántuk. Ugyanez a homokosság esetében: önmagában beteges a saját nemhez vonzódás."

Mettol meddig beteges? Vonzodas a nagyon sovany/nagyon kover nokhoz? Neadjisten torpekhez? (ha mar szoba kerult) Amputaltakhoz? Harisnyas nokhoz? Teljesen szortelenitett/nagyon szoros nokhoz? Alvo nokre/ferfiakra gerjedni? Oralis szex?

Termeszetesen en is pontosan tudom, hol a beteges/nem beteges hatara. Amit en csinalok, elfogadok, az nem beteges. :)

Borenbukk 2013.07.07. 13:45:07

@wolfendrusz: "Normális , ha valaki meleg ?
Igen, vagy nem ?
Nem normális, más !"

Normalis. Annyira legalabbis, mint barmely mas elteres a tobbiekhez kepest, kezdve a szem, a haj, a bor szinetol mondjuk az extra kesz vagy labujjakon at a kulonbozo genetikai/fejlodesi rendellenessegekig.

"És ez a másság gyakorlatilag ezen az egy területen elfogadjatatlan,szerintem !"

Ha kifejezetten ezt az egy elterest tartod elfogadhatatlannak, az bizony aggodalomra adhat okot.

"Nem lenne többé jó és rossz..."

Udvozollek a valo vilagban. Jo hogy kiszabadultal a gyermekmesek es a fantazia birodalmabol.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:47:43

@mahet:

Nem, csak az egyik. A pedó nem az, de ő is hívő.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 13:51:40

@Borenbukk:

Nyilván egzakt határt nem lehet megállapítani.

A fetisizmusnál pl. az szokták mondani: ha a fetis csak kiegészítő, akkor az legfeljebb perverz, de nem beteges, ha viszont a fetis lép az első helyre, az már betegség.

Borenbukk 2013.07.07. 13:57:28

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Ez azert, valljuk be eleg hasrautesszeru meghatarozas.
Amugy beteges elnyomni a szexualitasunkat?

burakefendi 2013.07.07. 14:23:04

@Ianas: "A pedofil komoly kárt okoz egy jogilag cselekvőképtelen, érzelmileg fejletlen embernek, aki a társadalom (család, stb.) védelmére szorul. Ez axióma."

ahogy szoktam mondani, a gyermek egy olyan bálvány, amit a jogegyenlőség bajnokai megpróbálnak majd ledönteni. a büntethetőség alsó korlátjait egyre jobban szállítják le és, aki büntethető, az felelős ember, meg is lehet dugni. a pedofíliát éppen ezért csak társadalmi mítoszok különböztetik meg a homoszexualitástól. a szexuális zavarok szexuális kisebbségekké való előléptetése pont ezért egy pandora szelencéje.

folyamatábra 2013.07.07. 14:28:40

"hangulatokra, vágyakra, örömforrásokra nem épülhetnek jogok"
Valóban nem.De például a hosszú távú együttélésre vonatkozó polgárjogi szabályozásban hasonló jogok illetik meg az azonos nemű párokat, mint a heteroszexuális párokat. Mert ez meg polgári jogi kérdés.

Conchobar 2013.07.07. 14:40:49

"Ebben támogatnunk kell a melegeket, és ebben támogatnunk kell mindenkit, aki másoknak nem ártva, de a maga módján, a maga lehetőségei szerint, a maga értékvilágának megfelelően keresi örömét, boldogságát, létének értelmét" - De akkor támogassuk a zoofileket és a nekrofileket is. Meg még a pedofileket is, mikor nem veri meg, és nem öli meg a gyereket. Hiszen akkor csak örömet okoz neki. Ne legyünk diszkriminatívak, a homárdágon kívül még sokfajta aberráció létezik

vakapad 2013.07.07. 14:44:00

@burakefendi:

Ez nagyon tetszett, nekem sose sikerült egy ekkora jövőbe látás:

" ...ahogy szoktam mondani, a gyermek egy olyan bálvány, amit a jogegyenlőség bajnokai megpróbálnak majd ledönteni."

Tényleg? A jogegyenlőség bajnokai mint jogsérelem elkövetésére buzdítók? Sose hittem volna, hogy így lesz.

A logika egyébként kristálytiszta, azért, hogy a jövőben ne legyen a pedofília engedélyezett, ezért a homoszexualitást már most korlátozni kell.

vakapad 2013.07.07. 14:46:04

@Conchobar:

Igazad van. Már a teljes önmegtartóztatáson kívül se kellett volna semmi mást engedélyezni (az nem beteges egyedül), és akkor nem jutunk ide, ebbe a fertőbe.

Conchobar 2013.07.07. 14:51:32

@vakapad: Úgy értve, hogy csak kettő közül szabadna választani, vagy aberráció, vagy önmegtartóztatás. Köztes út nincs?

Conchobar 2013.07.07. 14:59:50

@folyamatábra: "De például a hosszú távú együttélésre vonatkozó polgárjogi szabályozásban hasonló jogok illetik meg az azonos nemű párokat, mint a heteroszexuális párokat. Mert ez meg polgári jogi kérdés" - De mi a helyzet azokkal a párokkal, amelyek egyik tagja ember, a másik tagja meg egy állat (pl. ló, birka, kecske). Nem akarunk tán diszkriminatívak lenni?

burakefendi 2013.07.07. 15:00:35

@vakapad: "A jogegyenlőség bajnokai mint jogsérelem elkövetésére buzdítók?"

nem, tényleg soha nem szoktak ilyet csinálni azok a szentek...:)

én ugyan nem mondtam, hogy korlátozzák, de gondolom, az áldozatvagyok mentalitás annyira erős benned, ezért olvastad bele

draft22 2013.07.07. 15:06:57

Egy biztos, az ellentüntetők között biztos több volt a meleg, mint a pride részvevői között.

draft22 2013.07.07. 15:08:53

@Conchobar: Egy állat tud jognyilatkozatot tenni? A te érved, csak azt bizonyítja, hogy szeretnéd egy birkával csinálni.

Conchobar 2013.07.07. 15:17:44

@draft21: "Egy állat tud jognyilatkozatot tenni?" - Ha tud olyan nyilatkozatot tenni, hogy éhes, vagy utódot akar (tüzel), akkor tudhat olyat is, hogy együtt akar élni a partnerével. Tolmácsolás kérdése. Ne legyünk maradiak, ne akarjuk kizárni a jog köréből más fajokhoz tartozó lényeket

draft22 2013.07.07. 15:22:46

@Conchobar: Azt ügye tudod, hogy pl. a nők jogait, hasonló "pride"-okon harcolták ki.

draft22 2013.07.07. 15:24:51

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Figyelj te szerintem születésed óta arra vársz és vágysz, hogy valaki a végre megdugja a popódat, én nem vállalom, de valamelyik gárdista biztos.

draft22 2013.07.07. 15:26:43

@draft21: sőt az muszlim országokban (ahol ezt egyáltalán megengedik), szintén hasonló "magamutogató" demonstrációk vannak.

Conchobar 2013.07.07. 15:26:47

@draft21: Fiatal barátom, számodra roppant egyszerűnek tűnik ez a dolog. Csakhogy valóság az, hogy a progresszió harcosai nem fognak megállni a buzik polgárjogánál. A fejlett nyugaton már elkezdődött a következő kör ("
Állatokkal szexelők tüntettek jogaikért Berlinben" velvet.hu/blogok/gumicukor/2013/02/01/allatokkal_szexelok_tuntettek_jogaikert_berlinben/)

Conchobar 2013.07.07. 15:28:56

@draft21: Fiatal, miről beszélsz? (merthogy a nők házasodási joga egyidős a férfiakéval)

Feketeistván 2013.07.07. 15:37:19

Az iromány jószándékú és egy bizonyos értelemben helytálló, de több tévedést is tartalmaz. Többször beszél melegekről mint csoportról, holott maga az írás is arról szól, hogy ilyen nincs, csak egyféle tevékenység amit valaki végez. az, hogy bizonyos jogokat akar magának egy magát valamely csoportba soroló, ilyen van, épeszű emberből ez nem vált ki indulatot. Az " ellentüntetés" az már érdekesebb kérdés. A tudományos megközelítése ennek a dolognak eleve téves, ezt már aki teljesen idióta, is kapisgálja. Ez társadalmi játszma, és a másik kiszorításáról szól. Akik pl. feketében rázzák a kordont, úgy gondolják jobb egy ilyen csoporthoz tartozni, mint akik ott vonulnak és akkor ők vernek meg másokat és nem őket verik meg. Hogy vannak homoerotikus késztetéseik, ez nem kétséges, készült egy tanulmány ami a múlt század 60-70 es éveiben, a " melegellenes" csoportokat járta körül, és nem voltak ritkák a homoszexuális kapcsolatok ezeken belül, de valamilyen bravúros módon azt ők megengedhetőnek tartották, és mentek " buzit " verni. A tömeg és a tömeglények irracionális viselkedése nem újdonság. Az itt kommentelők között is akad ilyen létében logikai bukfenc. Pl. aki normálisságról beszél, közben csak a kommentjei alapján egy halmozottan terhelt szociopata, egy rakás fel nem dolgozott traumával terhelve, ha lenne olyan hogy átlagember, " normális" hát nagyon messze lenne tőle. Persze ilyen nincs, mint ahogy két egyforma ember sincs, vagyis mindenki nemnormális, mert olyan hogy normális sincs alapvetően, csak hatalmilag erős egyének , csoportok erőltetett keálmányai, amiket elég ehéz érvényesíeni és számos bizarr dolog van emiatt.

Conchobar 2013.07.07. 15:44:04

@Kicsinko: Mindannyian aberráltak vagyunk, és minden magát normálisnak tartó egyén az látens, vagy valódi buzi, ráadásul legtöbbjük még szociopata is. Ugye?

grani 2013.07.07. 15:48:19

A mi civilizációnk betegeseb viszonyul a nemiséghez? Szerinted, mert ez is csak egy nézőpont. A mi civilizációnk, amelyik szerintem már nem a tiéd, normálisan viszonyul ezekhez a dolgokhoz. Betegesnek titeket látunk. Ez van, mármint csak logikusan végigvezetve a dolgokat.
Arra viszont kíváncsi lennék, hogy a te civilizációdban mi nem beteges még? A pedofilia? Az sem? A görögöknél menő dolog volt és hát az sem volt egy utolsó civilizáció. Az animálszex? Azt is tiltja a mi civilizációnk? A tiéd nem? Nekrofilia? Az is megengedett? Hm... Érdekes világban élhettek. De vannak, akik nem szeretnének egy olyan világban élni, mint ti. Baj? Elvégre kölcsönösen undorodunk egymástól. Ti betegesnek tartatok minket, mi titeket. Miért erőlteted hát ránk a te világod? Ja, ez is egy perverzió nálatok....

2013.07.07. 15:48:32

Szerintem hagyni kéne ezt a meleg témát, mert jövőre még be se fognak jutni a Parlamentbe a buzikért kiálló pártok, oszt akkor már tényleg egypárt rendszer lesz.

Sokkal több szavazatra számíthatna valamelyik liberális párt, amelyik azt hírdetné, hogy a szexualitás intim dolog, maradjon a hálószobákban.

Feketeistván 2013.07.07. 15:53:01

Folytatva a gondolatot, persze, életünk során ilyen olyan hatások érnek, és erre adunk különféle reakciókat. A szexualitás és annak változatai legújabb ún tudományos állapota úgy fest, hogy a mentális betegségek felsorolásból kikerültek a perverziók is, a homoszexualitás már korábban, lévén hogy ez alapján szinte mindenki beteg volt, és ezt az amúgy nem túl következetes tudományos társadalom sem tudott mit kezdeni vele. Másra ugye ad egy antidepresszánst, vagy egy antipszichotikumot, és azt mondja na már folyik a nyála az illetőnek, tehát megnyugodott. Szóval ezt a dolgot igazából úgy kell kezelni, hogy az embert mint egyént próbáljuk először felszabadítani, ebből következne a társadalom normalizálódása, és egy csomó álprobléma szűnne meg, illetve derülne ki, hogy ami eddig probléma volt, az a zavarodott, beteg kis egyének kompenzációsorozata.

Feketeistván 2013.07.07. 15:54:36

@Conchobar: Én nem akadályozlak meg a gondolkodásban, és abban sem hogy egy adott szöveget értelmezz.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 16:01:36

@Conchobar:

S az összes antifasiszta meg látens fasiszta. A rasszizmus ellen küzdők meg mind rohadt fajgyűlölők.

J.László 2013.07.07. 16:04:53

Mi a fütty az a nekrofilia?

Feketeistván 2013.07.07. 16:06:02

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Szándékos félremagyarázása tényeknek, nem az első ilyen eseted, amikor a gyávaságod győz.

Feketeistván 2013.07.07. 16:08:38

Lényegében a tüntetők és ellentüntetők közös forrása, a mentális zavar, csak a kordon ellentétes oldalán vannak. A Fradi drukker beteg mert nem Újpest drukker, és az Újpest drukker pedig mert nem a zöldeknek szurkol, ezen az alapon már szét is lehet verni egymás fejét féltéglával.

Conchobar 2013.07.07. 16:12:06

@Kicsinko: Én sem akadályozlak ám téged abban, hogy átgondold a mondanivalódat, és terjengős locsogás helyett, valami értelmeset írj röviden és lényegretörően. Például arról, hogy szerinted manapság a homoszexualitás ellen, vagy a homoszexuálisok mindenáron köztudatba törekvésével szemben lépnek fel "zavarodott, beteg kis egyének"

Conchobar 2013.07.07. 16:14:29

@J.László: "Mi a fütty az a nekrofilia?" - Nekrofília: akik a halottakra izgulnak

Feketeistván 2013.07.07. 16:19:40

@Conchobar: megpróbáltam rövidre fogni, szerintem nem olyan bonyolult, de akkor ezen lépjünk túl. Nálam szakmai ártalom, hogy a dolgok gyökeréig lemenjek és ne a felszínt kapirgáljam, mert rabolnám más és a magam idejét, pénzét.
Az alaphelyzetet kell megnézni, mert a tüntetés, ellentüntetés már egy kialakult helyzet. Nincs meleg és antimeleg, ezek szerepek, amit az ember az élete során kapott sérülések miatt felvesz, pl. van aki szeret embereket verni, más meg szereti ha megverik és ezért panaszkodhat. Én mindkét csoportot elküldeném terápiába, de ennek csak akkor van értelme ha nem marad ki senki.

J.László 2013.07.07. 16:22:24

@Conchobar:
Az ész megáll. Még megérjük, hogy miattuk is megbénul a város.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 16:23:53

@Kicsinko:

Sok mindent lehet rólam mondani, de azt, hogy gyáva lennék nemigen.

Conchobar 2013.07.07. 16:25:05

@Kicsinko: "Lényegében a tüntetők és ellentüntetők közös forrása" - Az a közös a Fradi és az UTE szurkolói és te közötted, hogy mindannyian a saját igazukat kizárólagosnak tartják, ugyanakkor az opponenseiket, vitapartnereiket, ellenfeleiket pedig szerencsétlen ostobáknak, mentálisan zavarodottnak (ez az oka a 'fej szétverésének')

Conchobar 2013.07.07. 16:27:00

@Kicsinko: "Nálam szakmai ártalom, hogy a dolgok gyökeréig lemenjek" - ...meg a felesleges locsogás, a terjengős semmitmondás és a haszontalan önfényezés is

Gery.Greyhound · http://greyhound.blog.hu 2013.07.07. 16:49:16

@Faszerkezet: Több olyan kígyófaj van, amely mérge percek alatt végez az emberrel. Mivel én sem tudnék teljes biztonsággal megkülönböztetni egy siklót a mérges viperától, én is inkább elkerülném őket. Arról viszont nem tudok, hogy a melegek között akadna egy réteg, aki bármilyen módon veszélyt jelentene bárkire - így ez a kígyós példa elég gyenge lábakon áll.

A kígyóktól joggal tart, aki nem ismeri őket. A melegektől miért kéne?

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2013.07.07. 16:52:37

Felesleges szócséplés. Ha meglátsz egy buzit rúgd le a fejét. Régen is jó poén volt a buziverés, ma is az. Őseink még a Felszab térre jártak köcsögöket szétütni, ma is meg lehet találni a beteg állatokat!
Üsd a buzit ahol éred, ezzel is a békét véded!!!

Conchobar 2013.07.07. 16:56:39

@Gery Greyhound // (Két vonal, nem Kubatov barátja): "A melegektől miért kéne?" - Igaz. Nem a felvonuló melegektől kell tartani, hanem azoktól a politikával foglalkozóktól, akik mögöttük állnak és akik bujtogatják őket. Ha nincs, vagy nem találják a társadalomban a megoldandó problémát, akkor előrángatnak egy álproblémát: a társadalomban számbelileg nem jelentős a buzik száma, ennek ellenére kardinális kérdést lehet belőle csinálni

király vagyok 2013.07.07. 17:00:14

kocsog mindig kelesz amig nincsenek gadzsik a koterbe
asz kit kurelnak a siten ha nincsen buzi he?
azer kelesz mindeg sok buzi a bortonbe ok a gadzsik dik

folyamatábra 2013.07.07. 17:08:04

@Conchobar: Nagyon jó meglátás, ez az én problémám is. Ez viszont a házasságfogalom problematikája, nem a jogoké. A házasságfogalom további kiterjesztése - az első ilyen a polgári házasság azonos elnevezése a tartalmában jelentősen eltérő egyházival - az eredeti jelentést gyakorlatilag megszünteti. És ha továbbmegyünk, akkor igen, miért csak két ember, három, négy miért nem köthet "házasságot", és igen, miért maradnak ki az állatok?
De hangsúlyozom, én ezt csak a házasságfogalomra értem, a polgári jogokra nem.

CSENDES 2013.07.07. 17:33:41

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: A beteges gondolataid elnyomása nem beteges.

CSENDES 2013.07.07. 17:34:49

@Conchobar: Aljas vagy, s ráadásul igazad sincs.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 17:38:03

@CSENDES:

A beteges gondolatokat elemezni kell. Én mindig így csinálok, s használ.

CSENDES 2013.07.07. 17:44:01

@Conchobar: Te valójában provokatív kérdéseket teszel fel, hogy az egynemű emberek kapcsolatát egyenlővé teszed a nem egyneműekével. Egy tető alá hozod a ténylegesen beteges faj és fajon kívüli, továbbá a faj és fajon belüli kapcsolatot. Mindezzel preiudikász, mert szerinted aki a faján belül egynemű kapcsolatot létesít, az alkalmas arra is, hogy bármilyen más fajjal állattal egyesüljön. És ettől válsz állattá. A mérlegelés hiánya miat, Miért is fáj neked az egyneműek kapcsolata, miért is berzenkedsz, miközben titkon izgatottan (felizgulva nézed a női egynemű pornót -ez ugyanis a legnézettebb). Ja, persze ez téged felizgat, feláll végre a farkad. Ez nem fajtalanság, szükséges, hogy anyut megcsináld. Látod, ezért is vagy értékelhetetlen droid. Mások ugyanis másra gerjednek. Ezt el kell fogadnunk, mint ahogyan azt is, hogy nem mindent tudunk irányítani.

CSENDES 2013.07.07. 17:46:29

Egyébként pedig a legférfiimádó rendszerekben nő ki a legtöbb egyéb animálszexusos. Lásd kecskék meghágása, arab világban.

CSENDES 2013.07.07. 17:55:53

@Conchobar: Minden alkalommal olyan példát hoztok fel.pl. nekrofilia, mely esetben a másik fél beleegyezése nem valósul meg.Ilyen a pedofília, nekrofília. Ugyanis ezen esetekben éppen a beleegyezés hiányzik. Nem így az egyneműek kapcsolata. Ezt próbáljátok meg értelmezni végre.

CSENDES 2013.07.07. 18:01:24

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Neked, mert egyszerű vagy. S nem ismersz senkit, aki homoszexuális. Én ismerek. S nem tudtam róla, hogy az, de mikor megtudtam, nem véleményeztem másként, hanem elismertem szakértelmét. És nem hajtottam rá, mert tudomásul vettem, hogy ő mást preferál, esetleg zaklatásnak élné meg nemi irányultságomat. Pedig jóképű,intelligens férfi volt. De nem volt esélyem, tudomásul vettem. Nem lett volna akkor sem ha , lebuzizom, megalázom.

dukeekud 2013.07.07. 18:14:30

@Conchobar: " Az a közös a Fradi és az UTE szurkolói és te közötted, hogy mindannyian a saját igazukat kizárólagosnak tartják, ugyanakkor az opponenseiket, vitapartnereiket, ellenfeleiket pedig szerencsétlen ostobáknak, mentálisan zavarodottnak (ez az oka a 'fej szétverésének') "

Ugyan mar, nem arrol van szo, hogy ket tarsasag, tulsagosan mereven kepviseli a sajat velemenyet.
A focihulaganizmus alapja, a sulyos beteges kisebbrendusegi es onertekelesi komplexus.
A foci drukkerek, azert mennek ki, orjongeni az utcara, mert eletuknek, ez az egyetlen terepe ahol vegre ok is meg mernek nyilvanulni. Olyan ez szamukra mint egy csoportterapia, ahol a sok serult ember egymast batoritja az onkifejezesben.

Ennek semmi koze a sporthoz, a szurkolashoz, a foci csak egy diszlet az onkifejezeshez. Ha tarsadalmilag elfogadott lenne, a balettszinhazban valo verekedes, orjonges, akkor ezek az emberek, nem focidrukerek lenenek, hanem balett rajongok. Es a szinhaz elott, vernek egymast agyba fobe, fuggetlenul az elodas minosegetol.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 18:19:01

@CSENDES:

Még homokos nőt is ismerek, s több homokos férfit. Az egyikük pap. Szerzetes lett, fogadalmat tett, pont betegsége miatt részben.

CSENDES 2013.07.07. 18:47:55

@maxval, a gondolkodni igyekvő birca: Ó vazze, ezzel ne gyere nekem! Hülyeség amit irkálsz. Pontosan egy birka naplója.

maxval, a gondolkodni igyekvő birca · http://maxval.co.nr 2013.07.07. 19:08:03

@CSENDES:

Nyilván hülyeség, hiszen nem egyezik azzal, amit te gondolsz, ami pedig, mint közismert, abszolút igazság.

szamoai 2013.07.07. 19:29:41

Egy ideje feltűnt már ez a maxval, a birka-nick, szinte már lenyűgüző az a magabiztosság amivel az irdatlan ökörségeit nyomja. Nemrég ránéztem a profiljára és majdnem hanyattestem: 22 napja ír ezzel a nick-el (előtte egy nagyon hasonlóval), ezalatt 1869 kommentet termelt! Ez azt jelenti, hogy ha napi 16 órában, pihenőnap nélkül, folyamatosan csak kommentel akkor is 11.3 percenként fárasztja a nagyérdeműt egy újabb maxval-féle gyöngyszemmel.

Ismétlem, ha pihenőnap nélkül, napi 16 órában csinálja, akkor 11 percenként!

Megfordult a fejemben, hogy esetleg a régebbi nickje(i) alatt írt sületlenségei is beleszámítanak az 1869 darabba de most már 1885-nél jár, szóval úgy tűnik stimmel a kalkuláció.

Gery.Greyhound · http://greyhound.blog.hu 2013.07.07. 21:59:30

@Conchobar: "Nem a felvonuló melegektől kell tartani, hanem azoktól a politikával foglalkozóktól, akik mögöttük állnak és akik bujtogatják őket."

Én nem éreztem úgy, hogy engem bárki bujtogatott volna, saját elhatározásomból mentem ki a Pride-ra, mert egyetértek az üzenetével.

Tény, hogy a politikát távol kéne tartani ettől a rendezvénytől, ahogy például a Critical Mass-nek is sikerült politikamentesnek maradnia, mégis a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb civil kezdeményezésévé nőtte ki magát az évek során mindenféle párt vagy eszme támogatása nélkül.

Egyébként nagyjából leszarom azokat, akik politikát akarnak csinálni a Pride-ból, manapság sok mindenből próbálnak politikai hasznot húzni a pártok, miért pont a Pride lenne kivétel. Attól, hogy X párt képviselteti magát egy rendezvényen amin én is részt veszek, még nem fogok birka módon automatikusan rájuk szavazni ha egyébként alapvetően nem értek egyet a politikájukkal. Ezért is tartom hülyeségnek azt az agresszív nyomulást, ami Orbán és Tarlós irányába zajlott - ha kimentek volna muszájból "mert úgy illik" mivel lett volna jobb?

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2013.07.08. 01:28:22

a buzi egy fossal teli pofájú szánalmas kis göthös gennyzacskó a tisztességes, becsületes társadalom testén.
A buzi egy métely a normális emberek otthonában, egy pusztába kiáltott szó, egy nyomorult perverz beteg büdös szarnyaló pénisznyaló retkes undorító segglyukbűzös nyomorult féreg.

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2013.07.08. 01:28:52

a buzi egy fossal teli pofájú szánalmas kis göthös gennyzacskó a tisztességes, becsületes társadalom testén.
A buzi egy métely a normális emberek otthonában, egy pusztába kiáltott szó, egy nyomorult perverz beteg büdös szarnyaló pénisznyaló retkes undorító segglyukbűzös nyomorult féreg.

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2013.07.08. 01:30:13

a buzi egy eltaposni való retkes kis genetikai zsákutca, egy betegséget terjesztő kártékony undorító görénybűzös faszpatkány féreg geciváladék.

Kockagolyó - a legjobb csúszógömb (törölt) 2013.07.08. 02:33:55

A buzinak rothadjon szét a végbélnyílása és a mocskos perverz szarnyaló pofája a tripperes nigger szarszopó zsidó geci állat cigány pofájának bűzös szarvirág-szétrohadásos nyálkaokádék kurva anyja abortuszmaradék küretokádék-genny-bélféregfelböffenéses koponyaalapi-szarkiszippantós csatornapatkány leszopó kukabúvár börtönköcsögbuzi szennyvíszivó lábgombanyaló szőrösseggfing kiszippantó gennyzacskógeci-kiböffentő ultraféreg-nyomorékfelszopó cigánysegg-szarsodralék-kinyaló rothadványféreg!

Ezténírtam 2013.07.08. 12:57:25

Úgy a kommentek felét elolvastam,nem tudom,hogy egy-két ember írta-e őket vagy több,de elképesztően szánalmasak,az biztos. Szerintem az írás egyoldalúan beszél erről a kérdésről,bár a másik oldala nem is csak homoszexuális téma.

A szexualitás/szerelem témaköre: nem értem,hogy a sok idióta milyen alapon akarja egy felnőtt,cselekvőképes embernek megmondani,hogy kivel szexelhet és kibe szerethet bele. Ha kicsit végiggondolnátok,pont ez a választóvonal,a pedofília/zoofília/nekrofília ezért bűncselekmény,mert ott a másik alany nem cselekvőképes. Egyébként én a zoofília egyik beteges formájának tartom a mára kialakult állattartás tipikus formáját,amikor elsősorban ostoba nők szinte "beleszeretnek" a kutyájukba,emberi tulajdonságokkal felruházva őket (a kutya persze engedelmeskedik minden őrült hülyeségnek,nem úgy,mint egy felnőtt férfi).

A másik oldal,amiről nincs szó,hogy a melegek vagy bárki,aki szabadon cselekvőképes, gazdasági és jogi közösséget alkothat-e egy másik cselekvőképes emberrel,illetve fogadhat-e örökbe gyereket. Ez a probléma viszont érinti az egyedülállókat is,ezért nem kizárólag meleg-kérdés. Azt gondolom,hogy ennek az ügynek viszont kifejezetten árt a felvonulás,én ha meg akarnám győzni pl. a gyámügyi döntéshozókat,hogy alkalmas vagyok gyereket örökbe fogadni,nem táncolnék tangában az utcán,hanem próbálnám azt bemutatni,hogy józan,biztonságos otthont tudok teremteni,ahol egy gyerek boldogan felnőhet.

phantom47 2013.07.11. 02:04:25

A melegek nem keresnek kollégáiknál kevesebbet a munkahelyükön, csak azért mert melegek. A nők kevesebbet keresnek azonos beosztású férfiaknál. Milyen meleg egyenjogúság bazdmeg? Ki nem szarja le a munkahelyeden hogy meleg vagy? Ne fogdosd mások seggét a piszoárnál, és nem lesz bajod. A melegeket nem azért verik mert melegek, hanem mert melegként provokálják azokat az AGYBETEGEKET akik erre ugranak. Ha például bemegyek a cigánysoron a kocsmába, és benyögöm hogy utálom a cigányokat ugyanaz lesz a vége. Ha ezt a sétáló utcán teszem, valószínűleg senki nem ugrik rám. Tehát a helyválasztással és magatartással megteremtem az esélyt, hogy bajba kerüljek. Egy férfit nem vernek meg azért mert meleg, ha ezt nem is lehet ránézésre tudni róla. De ha az a férfi idióta hülye picsaként affektál, előbb utóbb szembejöhet valaki, akinek ez nem tetszik. Ebben az esetben azonban tett is azért, hogy magára fókuszálja a lehetséges támadót. Tehát melegfelvonulást szervezni, azt PRIDE-nak elnevezni arra emlékeztetőként, hogy egyszer húde kemények voltak mert elpicsáztak néhány rendőrt Amerikában - miközben tudvalevő hogy Magyarország mind a 30 buzikat utáló ellentüntetőjét odavonzod ezzel: nos ez csak arra utal hogy ezeknek a melegeknek kell az a 30 ellentüntető mint egy falat kenyér. Valamivel demonstrálni kell, hogy őket hátrány éri. A józan ész minden szabálya szerint egyenjogúak a heteró társadalommal. Nincs egy törvény sem, ahol szerepelne hogy "kivéve melegek". "Melegeknek nincs ülőhely", "melegeknek parkolni tilos", melegeket nem szolgálunk ki". Sehol nem látni a megkülönböztetést, mert sehol nem látni a melegeket. Ugyanolyan emberek, mint mi. Csak mást csinálnak otthon, mással. De ezt nem előtünk teszik, és nem akarják elmesélni, elvárva hogy tetszen. A buzifelvonuláson kívül senki nem támadja meg őket egész évben, max egymást "kezelgetik" a saját szubkulturájukon belül. Ezért provokálniuk kell valamiféle támadást maguk ellen, hogy áldozat szerepbe kerülhessenek, ami után nem egyenlő jogokért harcolnak hanem a jogért, hogy a feje tetejére állítsák a világot. Most tehát volt egy 8000 fős tüntetés, ami az összlakossághoz képest elenyésző. Volt egy 30 fős ellentüntetés, ami még a melegek számához is elenyésző. Miről beszélünk? Még ez a 30 ellentüntető sem aktív, ha nincs felvonulás. Akkor minek tüntetni? Hogy megszakítsuk a békét?

Milyen elnyomás? Milyen félelem? Ne tereljünk gyerekek. Senkit nem érdekel, mit csináltok otthon. De ti elvárjátok, hogy 10 millió ember most azonnal vátoztassa meg a szokásait, hozzáállását, ízlését. 10 millió. 8000 miatt. Na, menjetek a fenébe:)

A homoszexualitás szerep. Van aki így születik, de nagyon sokak nem. És hogy a szerp változhat-e, arra elég példa van: kiskorukban szexuálisan bántalmazott gyerekek, akik felnőttként homoszexuális életformát folytatnak. Börtönben megerőszakolt rabok, akik a börtön falain kívül is homoszexuális életet folytatnak, pedig előtte heterók voltak. És ne felejtsük el a megélhetési meleget, aki pl. prostituált. Pedig egyébként hetero. Csak kell a pénz, ezért bármi jöhet. Vagy a családalapítás után, életük delén magukra ébredt melegek. Vagy a nőkben csalódott férfi, akinek korábban eszébe sem jutott hogy meleg. Millió-millió lelki zavar, élethelyzet, dráma, sérülés vezethet oda, hogy a szokások változnak. Választva, vagy kényszer alatt. Ez persze nem azt jelenti, hogy minden melegsors ilyen. Van aki fiúként már az oviban sem lányba volt szerelmes. Van ilyen, ezt dobta a gép. De azért "melegjogokat" követelni túlzás. És ha férfinak születtél, ha megszakadsz a tüntiben akkor sem fogsz gyereket szülni. Szemétség, de ez van. Foglalkozz mással, boldogabb leszel ha nem pörgöd túl ezt az egészet.

paranyiokor 2013.07.11. 17:53:22

@Dr.Bio74:
"Rég olvastam, ilyen röpke, világosnak látszó szinte briliánsnak tűnő gondolatra egy szuszra kiköpött írást."
nem tudom, mit is olvastál, ez a poszt hihetetlenül színvonaltalan, ahogy az egész blog az utóbbi időben.
Olcsó sziporkázás, anélkül, hogy a választott témához eredeti módon kapcsolódna, ráadásul újra meg újra kisejlik a posztíró aljassága.

Kelemen Csaba 2013.07.15. 21:45:17

@Mizantrop: 2013.07.07. 12:32:29 Mintha a pedofilok lelki szenvedését olvasnám, mondjuk ötven év múlva...
süti beállítások módosítása