HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

 • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
 • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
 • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
 • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
 • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Mit kíván a magyar nemzet

2010.03.14. 16:17 Ratius

 

Összeállítottam a 2010-es esztendő tizenkét pontját.  Arra törekedtem, hogy a legégetőbb problémákat vessem fel. Arra törekedtem, hogy olyan követelésekkel álljak elő, amelyekkel kapcsolatban polgártársaink döntő többsége egyetértésre juthat.
Biztos vagyok benne, hogy sikerült!
 
A lehető legnagyobb konszenzusra való törekvésnek az lett az ára, hogy ez a tizenkét pont fényévnyi távolságra került 1848 márciusának klasszikus követeléseitől. Ebből a tizenkét pontból hiányzik minden emelkedettség, minden pátosz, minden jövőbemutató indulat. Ez a tizenkét pont nem egy megálmodott, boldog jövő dicsőséges manifesztuma, hanem egy békességért sóhajtó, megalázott és kifosztott nép kétségbeesett jajkiáltása.
Árulkodó dokumentum lett!
 
Mi, XXI. századi magyarok ugyanis nem nagyon hiszünk abban, hogy szimbolikus ügyek döntésre vitele megoldja gondjainkat. Nem hiszünk a határok tologatásában, a nemzeti egységben, a liberális eszmékben és szolidaritás elveiben. Nem hiszünk a vörös zászlóban, a szent koronában és a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavában sem.
Mi a pénztárcánkban hiszünk! 
 
Individualisták vagyunk, és anyagiasak, erkölcstelenek és közönyösek, önzők és hitetlenek. Mindazonáltal úgy véljük, hogy a társadalom, ha békében hagyják, nem fosztogatják, s nem zaklatják a jelképvilág arrogáns követelőzéseivel, akkor képes megvalósítani a maga harmonikus rendjét.
Ebben áll szabadságunk!
 
Szolgáljon e lapos követeléshalmaz és szűkkeblű korunk mentségére Assisi Szent Ferenc gondolata: Végezd el a szükségest, tedd meg a lehetségest, és véghezvitted a lehetetlent! Ez a tizenkét pont ugyanis valahol a szükséges és a lehetséges határán áll.
Ám amelyik politikai erő felvállalja, annak a lehetetlennel kell megbirkóznia!
 
Legyen béke, szabadság és (legalább az alábbi tizenkét pontban) egyetértés!
 
 1. Kívánjuk a korrupció felszámolását!
A hatalommal való visszaélés mára olyan mértéket öltött, hogy nem csupán veszélyezteti, de lényegében felszámolja a demokratikus rendet. A pártfinanszírozás megoldatlansága, az egyéni haszonlesés lehetősége a politikai elit számára megteremtette a szabadrablás szubkultúráját. Ma már nincs egyetlen olyan állami, önkormányzati vagy állami vállalat által indított kifizetés, amelyhez ne tapadna a korrupció mocska. Ez a rendszer nem csak, hogy pazarló és igazságtalan, de a demokratikus szabadságjogoknak is ellene mond, mert miközben a hatalmi elit büntetlenül élhet vissza lehetőségeivel, addig a kifosztott, és hátrányos helyzetbe taszított civil társadalom sem az érdekartikulációra, sem az érdekképviseletre nem lehet képes. 
 
 1. Kívánjuk a bűnösök felelősségre vonását!
A korrupció felszámolása csak akkor képzelhető el, ha visszamenőlegesen is sikerül feltárni a bűnöket és a törvénykezés példás büntetéssel helyre tudja állítani a társadalmi igazságosságba vetett hitet. A törvényhozó és végrehajtó hatalmat kisajátító, és azt felelőtlenül, csakis a saját, önző és partikuláris érdekei szerint használó politikai osztálynak meg kell tanulnia, hogy az igazságszolgáltatás működik, és megtorolja a jogon esett sérelmeket.  
 
 1. Kívánjuk a közbiztonság helyreállítását!
Ahogyan a hatalom legmagasabb szintjén úgy a hétköznapok legalacsonyabb nívóján is véget kell vetni annak, hogy ember az emberen élősködhessen. A szétfoszlott szociális háló pótlása gyanánt szabadjára engedett ,,megélhetési bűnözés” éppen úgy elfogadhatatlan, mint ahogy elfogadhatatlanok a közbiztonságot védeni hivatott szervek indulat-levezető visszaélései.
 
 1. Kívánjuk az állami pazarlás megszüntetését!
A közösség javainak értelmetlen herdálása, rendkívüli terheket ró a társadalomra. Az állami, önkormányzati, állami-nagyvállalati beruházások túlnyomó többsége azért születik, hogy alkalmat adjon a hatalmon lévőknek arra, hogy a közvagyonból magánvagyon legyen. Az ilyen döntések jelentős része – legyen szó völgyhídról, metróról, minisztériumi beléptető rendszerről, ingatlan-értékesítésről vagy játszótér-építésről – értelmetlen, haszontalan és korrupt kezdeményezés, melyeknek hamisságára sajnos csak akkor derül fény, ha már nyomoznak az ügyben.   
 
 1. Kívánjuk a bürokrácia és az túlszabályozás visszaszorítását!
A magyar közigazgatás apparátusa nagyjából duplája annak, mint amekkorával egy hazánkhoz hasonló méretű, modern állam kényelmesen tud működni. Ez nem csupán azért baj, mert a társadalom eltart közel félmillió fölösleges bürokratát, de azért is hatalmas probléma, mert ezek a bürokraták mindent elkövetnek azért, hogy munkájuk hasznosnak tűnjön. A minisztériumok és háttérintézményeik, az önkormányzatok és a közszolgáltatásokat nyújtó egyéb intézmények sorra-rendre szülik az újabb és újabb, egyre bonyolultabb, egyre átláthatatlanabb szabályokat, amelyeknek betartására immár akkor sem lenne lehetősége az egyszerű állampolgárnak, ha erre amúgy nagyon törekedne. Ez a folyamat nem csupán drágává teszi a közigazgatást, de megnehezíti az életet, kiszolgáltatottá teszi, hovatovább alattvalóvá süllyeszti, a szabályok közt eligazodni nem tudó polgárságot.    
 
 1. Kívánjuk az élősködők eltartásának megszüntetését!
Mint ahogyan parazita hivatalnokseregtől meg akarunk szabadulni, ugyanúgy elegünk van a hamis koldusokból is.  Elképzelhetetlen az, hogy Magyarországon nyolcszázezer valódi rokkantnyugdíjas létezzen, képtelenség, hogy másfélmillió ember semmilyen munkát nem talál, felfoghatatlan, hogy az a sok százezer segélyért, szociális támogatásért sorban álló ember mind igazán rászorult legyen.  
 
 1. Kívánjuk az adók csökkentését!
A mai Magyarország Európában szinte egyedülállóan magas adó- és járulékterhekkel sújtja a lakosságot és a vállalkozásokat. Miközben az elvonás mértéke nálunk a jövedelmek 50%-a fölött van, addig akad ország, ahol a 30%-ot sem éri el. És ez pontosan az a különbség, amit a korrupció felszámolásával, a pazarló beruházások leállításával, a bürokrácia és az élősködő rétegek visszaszorításával meg lehetne takarítani. 
 
 1. Kívánjuk a klientúra-rendszer és az értelmetlen sarcok felszámolását!
Miközben az elmúlt évtizedekben – az elvonások mértékének növekedése dacára - az állami közszolgáltatások minősége rohamosan hanyatlott, addig a hatalmi elit olyan jövedelemforrásokat ajándékozott klientúrájának, amelyek elvileg a megszűnő közfeladatok pótlását volnának hivatottak ellátni. Természetesen pénzért, az adókon túl is fizetésre kényszerítve a lakosságot. A parkolási társaságok, tandíjat szedő oktatási intézmények, magán-nyugdíjpénztárak és magán-egészségbiztosítók, őrző-védő társaságok és egyéb, monopóliumot élvező ál-vállalkozások kiterjedt hálózata úgy lát el közfeladatokat, hogy azokért ismételten fizetnie kell a polgároknak, ám a közfeladatok ellátása az esetek döntő többségében meglehetősen kétséges. E klientúra-rendszert, nem akarjuk fenntartani, a vele járó sarcokat nem akarjuk fizetni, mert az ország latinamerikanizálódásához vezet.
 
 1. Kívánjuk a bankok és multinacionális vállalatok túlhatalmának megszüntetését!
Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi tőkéért, a külföldi beruházásokért folyó államközi versenyben azzal próbált előnyhöz jutni Magyarország, hogy lelkiismeretlenül kiszolgálta a multinacionális cégek igényeit. Mivel a hatalmi elit mással – magasan képzett munkaerővel, fejlett infrastruktúrával, értékes piaccal - nem segíthette e vállalkozások megtelepedését, a klientúra-rendszerhez hasonló privilégiumokkal csábította a külföldi tőkét. Ennek nyomán mára olyan jogrend alakult ki, amelyben a bankok és multinacionális vállalatok feltűnő előnyt élveznek a hazai vállalkozásokkal szemben, érdekeiket könyörtelenül érvényesíthetik a polgárság rovására. A hanyatló gazdaságú nemzet nem csupán kiszolgálója, de kiszolgáltatottja is lett a nemzetközi nagyvállalatoknak. Ezt a folyamatot meg kell fékezni.   
 
 1. Munkát, tudást, egészséget!
Az emberi lét három legfontosabb pillérét adja a társadalom által megbecsült, hasznos és értelmes munka, a korszerű és értékes – tehát pénzre is váltható - tudás, valamint a testi, lelki egészség. Az elmúlt évtizedekben, a kisiklott kormányzás következtében, a társadalmat eluraló szörnyű folyamatok okán tékozlóan bántunk velük. Polgártársaink négyötöde eltartottként él közöttünk, noha többségük nyilván szívesen végezne valami munkát, amitől a közösség hasznos tagjának érezhetné magát. Elképesztően sokan vannak, akik nem férnek hozzá a tudáshoz, még többen, azok, akik azt sem tudják, hogy a tudás által előbbre juthatnának. A testi-lelki betegségekkel küzdők száma milliókra rúg. Magyarországon a deviancia vált a jellemző életmintává. Véget kell vetnünk ennek az embertelenségnek! Úgy kell megszerveznünk a társadalmat, hogy ne a kisebbségnek, hanem a többségnek jusson munka, hogy ne az elit, de a nép java része tanulhasson, hogy ne csak nagyon kevesen, de minél többen megőrizhessék az egészségüket!            
 
 1. Kívánjuk a családok és gyermekek védelmét!
Ha az eddigiek nem tették volna világossá, akkor egyértelműen ki kell mondanunk: mélységesen emberellenes, zsarnoki és gonosz rendszerben élünk. Olyan rendszerben, amely a legkiszolgáltatottabb rétegekre rója a legnagyobb terheket. Magyarországon a gyermekvállalás a szegénység vállalását jelenti, s ez a tény szükségszerűen jár együtt a minden képzeletet felülmúló gyermekszegénységgel. Mert miközben a gyermekvállaló családok megpróbálnak helytállni a mában, addig gondoskodnak arról is, hogy a holnap létrejöjjön. Miközben a szülők fenntartják a ma társadalmát, azaz önmagukat, s dolgoznak, vásárolnak, alkotnak, teremtenek, addig ők azok és egyedül csakis ők, akik megteremtik a holnap munkavállalóit, a holnap tudását, a holnap nyugdíjjárulék fizetőit. Nélkülük semmit nem érne a gyermektelenek, vagy egykézők félretett pénze, nélkülük, éhen vesznének a holnap öregjei, nélkülük elszegényednének a holnap gazdagjai. Ők hozzák létre a legértékesebb erőforrást, az embert. S, hogy a magyar állam ezt az egyszerű tényt nem hajlandó tudomásul venni, az már-már a genocídium, a népirtás fogalma alá tartozó, égbekiáltó bűntett.           
 
 1. Kívánjuk a jövő biztonságát!
A család- és gyermekellenes politika, szörnyű valósága ellenére is csak egy része a jövő nemzedékei ellen elkövetett hosszú magyar bűnlajstromnak. Az egekbe szökő és nyilvánvalóan visszafizethetetlen államadósság, a külföldi bankok által lerabolt, évtizedekre eladósodott lakosság, a kizsigerelt, és már regenerálódni sem képes természeti környezet mind-mind gyermekeink, unokáink életét fogja megkeseríteni. Noha hajlamosak vagyunk felmenteni a magyar politikai elitet a jövő felélésének bűne alól, mondván, hogy e magatartás manapság világjelenség, és a Föld csaknem összes országában szinte kötelező eleme a hatalomgyakorlásnak, felmentésünk hazug lesz. Az, hogy egy perverz kortünet eluralkodik a világ vezetőinek egy részén, az, hogy az újkor hajnalán mindenhol máglyára küldték az eretnekeket, hogy a forradalmak korában mindenhol volt terror, hogy a XX. század elején sok országot megmérgezett az antiszemitizmus, nem menti föl a gyilkosokat. A jövőt nem szabad felélni!
 

41 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr541839123

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

El Topo (Sgt. Elias) 2010.03.14. 19:19:47

Magyar, nemzeti hiphopp reppet.

_alerob 2010.03.14. 19:51:30

kívánjuk, hogy ezek legalább 50%-ban teljesüljenek!

vakapad 2010.03.14. 20:09:40

Meg még hit, remény, szeretet, isten, haza, család, satöbbi. Az a baj, hogy a dolgok kissé bonyolultabbak, mint ahogy az onnan látszik, ahonnan a bejegyzés írója nézi.

jozef - Hiteles Mozgalom 2010.03.14. 20:17:14

Szép lista, igaz is lehet minden sora. És akkor...?

Időnként ki- kiáltjuk a világba magunkból igazságunkat. Kevés, önmagában nagyon kevés a blog, a hozzászólás, a csoporttagság és a többi netes lehetőség.
Amíg nem beszélünk valóban, előben egymással és nem fogunk össze csak romlani fog a helyzet.

TEHETNÉNK érdekünkben, ÉN így képzelem: www.kezdet-2010.eoldal.hu

…..IDEJE MOZDULNUNK

Rókakígyó 2010.03.14. 20:25:46

világ proletárjai egyesüljetek.

Nem lesz 2010-ben új kezdet és a 12 pontból nemhogy 6, de 3 sem fog egvalósulni. Nincs az országban az a hatalom, aki saját fontosságát csökkenteni óhajtaná vagy saját megélhetését alacsonyabb szintre kívánná tenni. A mostaniak és a jövendők közül is néhányat nyílvánosan kéne ahhoz likvidálni, hogy elgondolkozzanak.

StavrosMenace 2010.03.14. 20:30:09

13. magyar HPC központot

neos 2010.03.14. 20:34:18

14. 50Ft-os CHF árfolyamot.

ColT · http://kilatas.great-site.net 2010.03.14. 20:49:00

Na, most egész értelmeset sikerült összehoznod.
Magadhoz képest legalábbis.

ulászló 2010.03.14. 21:32:22

Bár csak a 12 pontból legalább 8 megvalósulna.Már az is mekkora változást hozna az országnak.De úgy gondolom ez rajtunk is múlik.Itt az alkalom,hogy megváltoztassuk ezt a rendszert amiben élünk/vagy halunk?/ Üdv:CINGO

qwertzuiop05 2010.03.14. 21:43:45

@El Topo (Sgt. Elias): Hungaropannonnépinemzetimagyar reppet!
Alap. Első helyre kellet vón kerülnie!

lobaszopiatej 2010.03.14. 21:58:02

9.: ez orszaghataron atnyulo keres.
Ha nem tetszik, a multi odebball szomszed orszagba azt ehetsz zsiroskenyeret (v azt se). Es mivel nagyban nem feketezhet, lealkudja az abszurd merteku adokat (amiket a lokal magyar vallalkozas kenyszerbol "kioptimalizal").
Neha le is KELL fizetni hivatalnokokat hogy megvalosuljon egy nagyobb projektje, ez alap lett (kb olyan elvart dolog mint a halapenz).

ozirisz · http://el-maszat.blog.hu 2010.03.14. 22:25:19

csak hozzáfűzném a 7. ponthoz, hogy pl. az én cégemnél a vérszo...izé, a menedzsment az adócsökkentést béremelésnek tudta be, ergo ilyen mentalitással a kisebb adó nem biztos, h jövedelem-növekedéssel jár.

ozirisz · http://el-maszat.blog.hu 2010.03.14. 22:28:32

egyébként régóta meggyőződésem, hogy ez a bürokratikus vízfej itt az ország nyakán valójában burkolt statisztikajavítás - már ami a munkanélküliséget illeti. egyszerű recept: bármit akar a polgár, kelljen hozzá ezer papír, amihez szükségeltetik száz hivatalnok, és mindjárt kedvezőbb a foglalkoztatottság.

Levéltetű 2010.03.14. 23:47:27

Az első nyolccal egyet tudok érteni, az utolsó 4 már szerintem inkább átment kommonistába.

mrs. bateman 2010.03.15. 02:07:58

világbékét

ha ez a 12 pont megvalósul, allor a világbéke már csak 1 picike lépés.

ugyanmár ... az emberi természetet nem lehet megerőszakolni ...

de a világbékét addig is kívánom :)

nestrot10 2010.03.15. 03:28:25

Kívánja a Magyar Nemzet, hogy az Orsós Orbán és bandája az ország kerékkötője tünjön el még az országból is! ORBÁN TAKARODJ!!!!

Chapell 2010.03.15. 03:53:12

Én leginkább mindenkinek jó étvágyat kívánok.

kzoltana 2010.03.15. 07:11:34

Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés – mondja Zuschlag, Hunvald, Hagyó és a többi jómadár. Válasszatok!
www.nagyitas.hu/common/main.php?pgid=cikk&cikk_id=844&tema_id=31
Semjén Zsolt töredelmesen bevallotta, hogy gyilkosságot kísérelt meg Gyurcsány Ferenc karaktere ellen. A bíróság felmentette, mert kiderült, hogy a karakter életjeleket ad.

Csúfy 2010.03.15. 07:49:49

majd akkkor is ilyen kemény leszel, ha megkaptad a kerületvezetőséget és tiéd a csendőrség helyi alegysége is?

Lopez 630310 · http://seifcallcenter.mindenkilapja.hu 2010.03.15. 07:56:09

És boldogan éltek, míg meg nem haltak. AMEN.
Csak addig szeretnék élni, amíg ezek a pontokban jelölt követelések bekövetkeznek. Bár most sokat tehetünk a radikális váltizásokért. Hogy ne a passzív nyugdíjasok, és az élősködő cigányok szavazatai dönthessék el, merre legyen az előre!

32 (törölt) 2010.03.15. 08:13:39

hogy támadjon fel petöfi és a többi semmittevö, hogy több legyen belölük az országban, mert még nincs belölük elég az országban!

Lopez 630310 · http://seifcallcenter.mindenkilapja.hu 2010.03.15. 08:44:32

@32: Petőfi talán még mindig jobb mint sok kis Kain utód.

Lopez 630310 · http://seifcallcenter.mindenkilapja.hu 2010.03.15. 08:46:06

@Levéltetű:

Na ja! "Nem a kenyér kicsi, hanem a pofátok nagy!" Mondá anno bölcs Marosán (bucigyuri) elvtárs. :)

FikuszKukisz 2010.03.15. 08:46:09

ahha... na igen, ez kissé demagógra sikeredett.

Nem tudok nem cinizmussal hozzáállni.

Battenfeld 2010.03.15. 08:56:04

Az ingyen sör kimaradt:D

tejfölösbableves 2010.03.15. 09:03:20

És talán írjuk hozzá: a magyar nemzet ezekért cserébe fogadja, hogy alkotmányos kötelezettségeinek (adó, jogszabályok betartása, stb.) eleget tesz, ezzel biztosítván az előző pontok anyagi fedezetét. Vagy ez már túl sok lenne?

32 (törölt) 2010.03.15. 09:06:55

Meg azt is kivánja sztem, hogy ne az ilyen felesleges ünnepségekre basszon el a kormány ennyi pénzt, hanem hogy ezt valami értelmes dologra használja fel. Ez a nagy ünneplés aminek végülis semmi értelme nincs, (elég volna egy kis megemlékezés, ha már annyira kell) sok pénzbe kerül ám, ezt másra is lehetne forditani ha mar szarban tapos az ország

32 (törölt) 2010.03.15. 09:08:02

@Lopez 630310:

ö ugyanolyan szélhámos volt, mint a mai politikusok. talán annyival jobb, hogy nem irnak a maiak annyi hülye verset, baromságot

RichardTouchMe 2010.03.15. 09:28:12

1, Szép munka a 8.-ig. A többit az első 8 megoldása automatikusan kezelni fogja.
2, Egy demokráciában, ahol a nemdolgozó szavazók kezdenek túlsúlyba kerülni, nem nehéz látni, hogy semmi sem drága...

hidrogén · http://hidrogen.blog.hu 2010.03.15. 09:48:06

Visszafogott 12 pont, de kezdetnek elég. Már csak a parlamenti pártoknak kell ezért a tettek mezejére lépni.

Aki meg azt mondta, hogy az utolsó 4 pont kezd kommunista lenni annak üzenem olvasson utánna a szó jelentésének...

Jege 2010.03.15. 10:03:45

Kívánjuk ezenkívül a tökmagos zsömle eltörlését, mer' azt nem szeretem!

pahunrepublic 2011.02.01. 21:10:55

A 8. pont tetszik latinamerikanizálódás. Hát igen párhuzamot lehet vonni egy latin ország és Magyarország között. Például csak olvassátok blog.panamainfo.hu egy blog egy latin országról magyar szemmel

tapuka 2011.02.14. 17:12:58

Köszönöm Ratius igényesen megírt és átgondolt, tartalmas és gondolatébresztő vitaindító dolgozatát. Természetesen a reppes-hülyepetőfizős hozzászólások szintén provokálnak reakciókat, és az ő megnyugtatásukra jelentem, hogy a nekik szóló válaszomat illendően elfütyültem. Ennek ellenére jó újra meg újra ráeszmélni, hogy kellő létszámban szállnak le ide a szép új világból (Brave New World), lepik el és hintik tele pöttyeikkel a különböző vélemény-fórumokat a heti hetes továbbképzés lelkes hallgatói-nézői.
süti beállítások módosítása