HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Orbán Viktor tragédiája

2011.03.01. 08:42 Ratius

A közelmúltban egy külföldi lapnak nyilatkoztam. Orbánról akart kifaggatni az újságíró, mert mostanában a magyar miniszterelnök jól eladható sajtótéma a nyugati világban. Döntései feszültséget keltenek, szavai meghökkenést okoznak, elképzeléseire értetlenül tekint Európa és Amerika politizáló közvéleménye.

Az interjúra készülve napokon át törtem a fejem azon, hogy miképpen lehetne megértetni egy nyugati újságíróval a magyar miniszterelnök politikáját. Harag és részrehajlás nélküli képet akartam felvázolni, olyan képet, ami a kormánypárti és ellenzéki pozícióból egyaránt érthető, tehát független attól, hogy tetszik, vagy nem tetszik mindaz, amit Orbán képvisel.

Az újságíró pár mondatot használt csak az elemzésből. Ő nyilván mást akart megmutatni olvasóinak, mint amit én mutattam neki.  Mindazonáltal, ha már keserves agymunkával összeillesztettem egy reálisnak tűnő Orbán képet, itt most közzé teszem. Hátha érdekes lesz azoknak, akik a politika mögötti emberi iránt fogékonyak. Miniszterelnökünk ugyanis keserves helyzetben van. Tragikus sorsa teszi őt az európai politikusok különös, egyedi alakjává. Mindenki által várt keddi bejelentéseinek értelmét, tartalmát, mibenlétét is talán árnyaltabbá teszi ez a kép.

 

 

A szimbólumteremtő

 

Egyfelől Orbán igazi konzervatív liberális. Hisz abban, hogy a társadalmi változások szerves fejlődés eredményei, hisz abban, hogy a társadalom nagy alrendszerei – az egyházak, az önkormányzatok, a pártok, a szakszervezetek, az egyetemek, és általában az emberi szándékokat megjelenítő szerveződések – nélkülözhetetlen részei a közösség életének. Különösen hisz abban, hogy az anyagi javak mellett a szimbolikus javak is meghatározói a közösség létének. Mi több, talán abban is hisz, hogy jelképi világ dolgai – mert identitásunk sarkalatos pillérei - fontosabbak is az anyagi javaknál. Mindezért abban látja igazi küldetését, hogy a szimbolikus térben létrehozza a nemzeti egységet. Vagy had mondjam inkább úgy: a szimbolikus világ átértelmezésével újraalkossa a nemzetet. Minden beszéde azokról az értékekről szól, amelyek szerinte meg kell, hogy határozzák életünket, beszél a munka becsületéről, a család értékéről, a rend jelentőségéről, és ezernyi más dologról, amit szépnek, jónak és fontosnak ítél. Mindettől nem csupán azt reméli, hogy kormányzása alatt egy kiegyensúlyozott világot tud létrehozni, nem csupán abban bízik, hogy helyükre kerülnek egyéni és közösségi értékeink, hogy helyüket megtalálva, egymással összeilleszkedve működőképessé válnak az egyének, és intézmények, de abban is bízik, hogy ennek az új típusú együttműködésnek anyagi haszna lesz. Orbán Viktor, sok konzervatív gondolkodóhoz hasonlóan erősen hiszi, hogy a szimbolikus világban elért eredmények éppen annyit, sőt talán még többet is számítanak egy közösség boldogulása útján, mint az anyagi javak.

Ezért volt fontos neki a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozata, ezért fontos az új alkotmány, a határon túli magyarok állampolgársága, vagy még előző kormányzása idején a millennium rendezvénysorozata, s ezért kacérkodik olyan kérdésekkel, mint a gyermekek választójoga, a sajtó megrendszabályozása, egyszóval a nemzeti-közösségi lét ezernyi hagyományos vagy megújuló jelképes szabálya.

Mindebben valószínűleg igaza is van. Ahogy Thomas Carlyle írta: egy nemzet ereje megsokszorozódik, amint hinni kezd. S ebben az összefüggésben a hit nem az istenbe vetett hitet, hanem a rend, a szabályok, az önmagunkkal szembeni elvárások igazságába, helyességébe vetett hitet jelenti. Szimbolikus világunk stabilitása valódi erő.  Más kérdés, mennyire korszerű az a tartalom, amit az orbáni szimbólumrendszer kifejez, mennyire élhetőek azok a szabályok, amelyek az orbáni álomország kereteit adják, más kérdés, hogy – sok szempontból kozmopolita polgártársaink – mennyire tudnak és akarnak azonosulni azzal a konzervatív jelképiséggel, amit Orbán kínál nekik. 

 

 

A szabályszegő

 

Ám ez témám szempontjából nem lényeges. Orbán Viktor tragédiája nem abban áll, hogy tulajdonképpen legitim világképét elfogadja-e az ország többsége, vagy nem, hanem abban, hogy ő maga mennyire tud megfelelni annak a konzervatív, rendközpontú szimbólumrendszernek, amit képvisel.

Mert, hogy lényegét tekintve nem tud. 

Orbán ugyanis olyan ember, aki nem csak egyszerűen részt vesz egy játékban, hanem olyan, aki maga igyekszik megszabni annak szabályait. Úgy játszik, úgy vezeti pártját, úgy irányítja országát, úgy vesz részt a nemzetközi politikában, hogy, ha lehet, megkerüli a szabályokat, bővíti a játékteret, megkeresi a kiskapukat, kipuhatolja a szabályrendszeren felsejlő hézagokat. Igazi kreatív elme. Úgy tartja be a szabályokat, hogy minden alkalommal, amikor számára, pártja, vagy országa számára előnyös joghézagot talál, azt mindjárt ki is használja. Elszántan keresi azokat a lehetőségeket, ahol nem korlátozza őt a szimbolikus világ kialakult rendje, s a rendszer hézagjain átbújva új mozgásteret szerezhet magának.

 Amikor a Fidesz létrejött, nem azt nézte, milyen szabályok vannak érvényben, hanem azt, van-e olyan rés a rendszer hálóján, amelyen át lehet jutni, van-e szabályozatlan terület, amelyre jóhiszeműen kimondhatja: ami nem tilos, azt szabad. Megtalálta. Semmi nem tiltotta, semmi nem szabályozta akkoriban az ifjúsági szervezetek megalapítását. Azóta is ugyanezt teszi. Ha a parlamenti politizálás nem vezet eredményre, utcára szólítja híveit, ha megrendül hatalma itt, új teret teremt magának, ahol érvényesítheti elképzeléseit, s amikor ez is kicsúszik kezéből, hát máris új terepet talál céljai megvalósításához. Minél szűkebb hagyományos mozgástere, annál elszántabban keresi a lehetőséget arra, hogy bővítse a játék határait. Ha kell és lehet, megadóztatja a bankokat és a áruházláncokat, ha kell és lehet is korlátozza az Alkotmánybíróság jogkörét, ha kell és lehet kiszorítja a hatalomból ellenfeleit, ha teheti és szükségesnek érzi, aggodalom nélkül söpri félre szokásokat, hagyományos megfontolásokat, a szokványos megoldásokat.

Inkább eltűri, hogy diktátornak nevezzék, de nem tűri el, hogy begyöpösödött hagyományok korlátozzák döntéseiben. Inkább eltűri, hogy az Európa rajta köszörülje nyelvét, de nem tűrheti azt a tehetetlenséget, amit ez az európaiság számára most jelent. Inkább tudomásul veszi a kitaszítottságot, mintsem, hogy együtt meneteljen a semmibe a nemzetközi politika bamba nagyjaival.   

Ámde Orbán soha nem lépi át direkt módon a szabályokat. Tiszteli a rendet, hisz a szimbolikus világ értékében, s amikor rosszul méri föl helyzetét, s szándéka ellenére szabályszegővé lesz, súlyos presztízsveszteséget is vállalva vonul vissza. Meghátrál, ha rájön, ha rábizonyítják: szabálytalankodott. Ő nem akar szabálytalan lenni. Ő azt a teret keresi, amelyben a szabályok nem érvényesek, mert nincsenek. Ő hajlandó módosítani a magyar médiatörvényt, ha az valóban ellene mond az európai normáknak, viszont mindenre elszántan áll ki alternatív közgazdasági eszméket valló minisztere mellett, remélve, hogy Matolcsy olyan gazdaságpolitikára lesz képes, amelyre nem érvényesek a nemzetközi gazdaság bevett szokásai.

Nekem rendkívül szimpatikus Orbán szabálykerülő, játéktér-bővítő, hagyományfelrúgó felfogása. Ez az a mentalitás, ami a valóban nagy dolgokat szüli. E szemlélet vezette Kolumbusz hajóit, aki – mert keletre nem lehetett hajóznia – nyugat felé indulva akart Indiába jutni. Ez hozta létre az emberiség minden nagy találmányát, ez teremtette meg a művészet lenyűgöző alkotásait, ez az az erő, ami által az ember mindig följebb és följebb léphet, ami által túljuthat önmagán. Ámde ez a veszélyek útja is. Hiszen előre nem lehet tudni azt, hogy a járatlan ösvény hová vezet, s vezet-e egyáltalán valahova.

 

 

A sorstragédia

 

De témám szempontjából mellékesek az orbáni út veszélyei. Az igazi drámai feszültséget, a személyes sorstragédiát ugyanis nem az esetleges kudarc jelenti. A színpadra kívánkozó, valódi emberi tragédia a szabályteremtő Orbán és a szabálykerülő Orbán mélységes belső meghasonlásában rejlik. Nem lehet úgy megteremteni, sem megerősíteni a szimbolikus világot, hogy közben minduntalan a e jelképi  világ határainak átlépése felé löki a miniszterelnököt kreatív elméje és az ország szorult helyzete. Nem lehet úgy hiteles adórendszert létrehozni, hogy közben különadókkal sújtja a kiválasztott csoportokat. Nem lehet úgy alkotmányozni, hogy közben hetente felülírja az érvényes alkotmányt. Nem lehet úgy helyreállítani a kormányzat hitelét, hogy közben minden eszközzel rombolja az állami vezetők tekintélyét. Nem lehet úgy beilleszkedni a globális gazdasági térbe és élvezni annak, hasznait, ha közben gazdasági szabadságharcot hirdet. Nem várható el a polgároktól a szabálykövetés, ha közben a szabályok megkerülésén töri fejét.

Orbán tettei, döntései és szavai igazi tragédiát sejtetnek. Drámaírók tollára kívánkozó belső ellentmondás lüktet mélyükön.  Közéleti kreativitása és szimbolikus világ jelentőségébe vetett hite szemben áll egymással. Ám az ellentmondást nem tudja feloldani, mert sem a kreatív döntésektől nem mondhat le, sem a jelképi világ tiszteletben tartásától nem távolodhat el. Előbbi sikerének egyetlen reménye, utóbbi hatalmának legitimációja. Sikereinek titka az, hogy az előtte tornyosuló nehézségeket majd minden helyzetben képes ötletes huszárvágással megoldani. S azért kapott bizalmat, mert hívei hiszik, hogy véget vet a kiskapukat kereső, szabálytalanságokat elnéző, kiszámíthatatlan kormányzásnak. Ám a kettő összeegyeztethetetlen. Meghirdetett eszméi és megvalósuló tettei között mindig ellentmondás lesz. Amíg hatalmon van, amíg eredményei – akár anyagi, akár szimbolikus sikerei – legitimálják kormányzását, addig az orbáni antagonizmus nem fog sokat számítani. Évtizedekig kormányozhat így, bár folyamatosan magyarázkodnia kell majd. Ám bukása, vagy visszavonulása esetén káoszt hagy maga után. Sem így, sem úgy nem lehet majd folytatni művét.

A karizmatikus vezérek sorsa ez.   

311 komment · 7 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr442700427

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Jóléti rendszerváltás - elfújta a Széll? 2011.03.02. 01:59:28

Az Orbán-kormány a tegnap bejelentett változtatásokkal gyakorlatilag felszámolja jóléti rendszerváltást. A jobboldali gazdaságpolitikusok, politikai elemzők és politikusok által amúgy is élesen bírált politikai projektet, amely az állami újraelosztáson...

Trackback: Mire lesz pénz, mire nem? 2011.03.01. 22:57:00

Miközben az ország egyik kulturális színét szürkíti az élet a West Balkán bezárásával, a romkocsmák egyre nehezebb körülményeivel, a csendrendelettel, a Tűzraktér kulturális centrumának megfojtásával Terézvárosban, miközben az oktatást szegényíti jó er...

Trackback: 187. Vége a rendőrök arany életének? 2011.03.01. 22:54:47

Ma Orbán Viktor és miniszterei bejelentették a megszorító csomagjaikat. Mivel ez nem egy politikai blog és engem amúgy sem érdemel a politika, csak egy dolgot emelnék ki. Hadd idézzek az Index.hu cikkéből: A korkedvezményes nyugdíj felszámolása a sza...

Trackback: Az orbánizmus lelkéről 2011.03.01. 18:14:38

 A már 1989-ben is forradalmi lelkületű Orbánban többen is a kádári puha diktatúra ellen lázadó demokratát véltük látni. Mostanság azonban olybá tűnik, hogy ez az ember nem a diktatúra ellen küzdött, hanem a kádári és a puha ellen.   &nb...

Trackback: Címeres ökörségek 2011.03.01. 18:13:53

Már a köztársaság koronájának úsztatásakor röhögőgörcsöt kaphattunk, de aki nem mulatta ki magát akkor, most élvezheti a Nenyi kötelező kifüggesztésnek, a napi himnuszénekeltetésnek, és a közszolgáknak „ajánlott” címeres kitűző címeres ökör...

Trackback: Népi konzultáció – eszköz vagy szemfényvesztés? 2011.03.01. 12:50:17

Szerző:  Ténytár Az ellenzék népszavazást és/vagy az Országgyűlés négyötöde általi elfogadást és/vagy a kö

Trackback: Pániktünet a kriminál-hisztéria? 2011.03.01. 12:47:05

Vajon törvényszerű, hogy ahová pártunk és kormányunk beteszi a lábát, ott azonnal galád gazdasági bűntettekre derül fény? Mi a terv, mi a cél?Most éppen a Fradi háza táján pattant ki botrány: napokkal azután, hogy a Fidesz országos pártigazgatóját, Kub...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

tölgyes 2011.03.01. 19:06:05

@soproni1: adóoptimalizálás..:::)) Eufemisztikus kijelentés az adócsalást így nevezni és erre mentségeket találni.. No látja az ilyen adóoptimalizálások és az ehhez való hozzájárulás jutatta ide az országot. Többek között. Na ez az amit ki kell írtani a közgondolkodásból.. meg rávenni az embereket arra, hogy az orrukon túl 10 mc-re is lássanak.

Brix 2011.03.01. 19:07:01

Mara mindenkinek nyilvanvalova valt, mit is jelent Orban " rendszervaltasa": ugy akarja atrendezni az orszagot , hogy a vagyonos retegeket meginkabb helyzetbe hozza, a szegenyebb, kiszolgaltatottabb retegek karara. Tamadja a munkanelulieket, betegeket, rokkantakat es bokezuen jutalmazza a jolkeresoket. Az egykulcsos adorendszert bevevezette, aminek hatasara legalabb 1 millo embernek csokkent a netto keresete, es cinikus modon tagadjak hogy az emberek tobbsege rosszul jart. Milyen peldarol vette az amokfuto, antiszocialis torpe az egykulcsos adozast? Egyetlen fejlett allam sem alkalmaznak ilyet! Pl az USA-ban 6 kulcs van es Nyugat-Europban mindenhol tobb kulcs. Azert kell a megszoritas minden fronton,hogy a felso 15 szazalek dozsolhessen a sokszor havi szazezrekre teheto plussz jovedelemmel. Orban maga is "elen jar" ebben, hiszen O havi 500 ezer ft-al visz haza tobbet! A nyomor szelere taszitott milliokra meg egyre nagyobb nelkulozes var...
1 millio uj munkahelyrol beszel Orban, holott uj csucson a munkanelkuliseg: 684 ezer allastalan! Ebbol 90 ezer mar Orbanek alatt keletkezett!

F_Jikov 2011.03.01. 19:07:15

Látom, a ballibber blogokban továbbra is magas fordulatszámon pörög a rettegés és a hisztéria. Ez zene füleimnek. Csak akkor örülnék jobban, ha ezek a balliberális tetvek tömött sorokban hagynák el az országot.

tölgyes 2011.03.01. 19:07:27

@tomwar: Ez is egy afféle babona.. deha így van, akkor ezzel is szakítani kell. A mi érdekünkben.

tölgyes 2011.03.01. 19:08:38

@Brix: Ezt a fordulatot Bokros már megtette, Gyurcsány pedig kiteljesítette. Orbán ezen az Ön által jelzett irányban nem változtatott.

tomwar 2011.03.01. 19:15:27

@tölgyes:
Nem indul, igy nem szavazok ra, de nem csinalok titkot belole, hogy azt tennem.

A termelok kijatszasaban Bajnai szerepe kb. olyan, mind a 4. hegeduse egy operaban...de ez senkit se erdekel.

Mas szemeben a szalkat, sajatban a gerendat...ez zavar. Megjegyzem, ha bunoz, lakoljon. Bajnai, Fleto, Orban, mindegyik. A TISZTESSEG nem lehet partszimpatikus. Ezert is kellene eltorolni a listas szavazast, es csak egyeni, fuggetlen jelolteket allitani. A partok csak partoskodasra jok.

tomwar 2011.03.01. 19:18:39

@tölgyes:
Monjuk ugy, hogy nem babona,. Kozvetlenul volt szerencsem hozza.

Tormán Piktor 2011.03.01. 19:26:32

@F_Jikov: a független, józan eszű emberek is már sok, amit a haverjaid csinálnak!

levvente 2011.03.01. 19:28:46

@F_Jikov: igen, ezeket folyton üldözik..... képzeld ha egyszer utol is érik.................:)))))))))))))))

tölgyes 2011.03.01. 20:01:37

@tomwar: A tisztesség dolgában így is van, meg nincs is így, de az tagadhatatlan, hogy ha a jogállami fékeket eltakarítanák B. is ülne... de én nem fogom magát lebeszélni róla, bár nem kívánom, hogy elnök legyen, mert akkor jönne el az országra a fosztogatók kánaánja.

preston 2011.03.01. 20:03:19

@makacsfolt: hát neked emlékezetkihagyásod van, azok a drága nemes urak, akiket te visszahoznál a
történelem szemétdombjáró, juttaták oda az országot ,ahol van.neked trianon, don kanyar mond valamit, vagy mohács kell?
kérlek alássan.

preston 2011.03.01. 20:14:36

@tölgyes: ilyen veretes néven alaposabban is lehetne felsorolni az okokat. pld ki kell mondani, hogy nem kellett volna az egészségügyben és államigazgatásban bért emelni, meg kellett volna szüntetni az épitési kölcsönök támogatását és nem kellett volna iparositani
az infrastruktúra -sztrádák - kiépitésével stb.
ami a 65 éven felüliek utazási kedvezményét illeti, ez nem sokat nyom a latba a mav százmilliárdos veszteségeiben. nincs statisztika erről. érintett édesanyám a szomszéd városba jár el bevásárolni , üzleteket nézni, ha nem mehet ingyen, akkor otthon marad.mint sokan mások.

preston 2011.03.01. 20:19:18

@tölgyes: ki az a JA, akire ostobaságaid mellett hivatkozol?

levvente 2011.03.01. 20:25:01

@preston: itt mindenki ostoba, akinek nem Zzzzorbánozással telik a napja.... ugye?
holnap Schmitt Pál-nap lesz ismét, kedves kommentelők, mint tegnap!
Készülhettek reggel 8-tól órabérben, darabbéres lélekkel.

Gatinho 2011.03.01. 20:26:15

Nagyobb káoszt és szétlopottabb országot biztos nem hagy maga után, mint tette azt az mszp.

Melchi Zadok 2011.03.01. 20:44:12

kedves ratius!
már az első mondatod, egy hatalamas tévedés.
orbán se nem konzervatív, se nem liberális.
illetve, csak akkor, ha az érdekei éppen azt kívánják.
egy ember, aki bolsevik light eszközökkel irányítja pártját, gondosan, időben lenyesve minden potenciális pártbéli ellenfelének a buksiját, ha az kezd a fejére nőni.
(a kevencem pokorni megregulázása volt abban az emlékezetes magyar nemzetbéli "egyetemista" vádiratban, na arra még gerő elvtárs is elégedetten csettintett volna)
orbánt nem tanácsadók, szakértők, szakemberek, hanem ideiglenes kegyencek veszik körül. és ahogy telnek az évek, úgy lehet egyre jobban látni, hogy az orbán körüli emberek minősége milyen elképesztő mértékben amortizálódik.

hihetletlen, hogy neked, mint írástudó és gondolkodó embernek a liberális konzervativizmussal kompatibilis az, amit orbán az elmúlt 10 hónaban művelt.

azt kell, hogy gondoljam, te semmit nem tudsz orbánról. semmit. az a kép, amit róla felépítettél, egy ideje recsegve -ropogva kezd összedőlni, de te még próbálod a gerendákat a hátaddal támasztani. amit ebben a posztban leírtál, az semmi más, mint ennek a kilátástalan küzdelemnek a vetülete.

NA YA! 2011.03.01. 20:45:56

@Gatinho: pedig igyekszenek nagyon, és meglásd sikerülni fog nekik! Addig mondogasd: elmúltnyócévelmúltnyócévelmúltnyócévelmúltnyócév........

Miért gondolod madárkám, hogy aki a nagy vezírt szídja, az csak szdszmszp-s lehet!

sprenczl 2011.03.01. 20:47:13

Mekkora faszság.
Bezzeg Kókabuci és idióta Fletó idején!
Megasszonták hogy nagy a jólét és dübörgünk és még államcsődre is futotta majdnem!

levvente 2011.03.01. 20:52:07

@NA YA!: érdekes ez a "nagyvezír"..

és a véleményVEZÍR-blog?????? az sem szereti a ZZZorbánt....

sok vezér van még ám....

bruhahaha

Waldi! 2011.03.01. 20:55:53

"Ámde Orbán soha nem lépi át direkt módon a szabályokat."

Ja, lasd kordonbontas, amiert eliteltek az egesz tisztelt bagazst. 3 heti ulesezest.
Vagy korrupcios ugyek, Kaya es Josip, Grippen, Sukorro.
Esetleg a 2006-os puccskiserlet, a szelsojobbal egyuttmukodve.

levvente 2011.03.01. 20:58:25

@Waldi!: Kennedy-gyilkosság, Angol-búr háború, Csernobil '86, Windows '95.

Sukoró..... tipikus bolsevik tempó. Amit mi csinálunk, azzal vádoljuk a másikat.

Vagy netán Fletó, Bajnai, Veres és Oszkó Viktornak melózott?

NA YA! 2011.03.01. 21:08:59

@levvente: vélemény vezír blog kényes ízlésének nem felelek meg, náluk fekete listás lettem, de ha mondandódat kifejtenéd, ó Naggggyhatalmúúúú levvente, akkor tán bruhaháznék is!

levvente 2011.03.01. 21:11:41

@NA YA!: ott könnyű feketelistára kerülni.
annyira fontos ott a véleményszabadság, hogy késő délutánig is egy 12:54kor keletkezett komment volt a legutolsó, estére már le is vették a lúzer senkiházik az index-címlapról.
ott is Orbán volt a sláger...... a mai sajtkészítők fő konkurenciája....

www.moncraft.net · http://moncraft.net 2011.03.01. 21:16:45

@www.moncraft.tumblr.com: Szerintem meg moncraft.tumblr.com
Itt trollkodhattok! :D Butaságfejűek!

NA YA! 2011.03.01. 21:17:09

@levvente: ja értem, de addíg is csak azt tudom mondani, hogy: CSATOLJUK VISSZA TRIANONT!
Na, szóltak az ápolók, mennem kell!

www.moncraft.net · http://moncraft.net 2011.03.01. 21:17:22

Amúgy meg like meg respect meg minden!
Jó cikk! Sok munka van benne!

levvente 2011.03.01. 21:17:56

@NA YA!: magyar égre pedig magyar ufót.

Selli69 2011.03.01. 21:48:36

@Ewok: ez zseniális volt :-) (felcsúti Cipolla)...ember....megemelem a kalapom.

potyus 2011.03.01. 21:57:02

@NA YA!: (21 óra 17)
Trianont nem lehet visszacsatolni, mert Trianon Franciaországban van, egy kis kastély a Wersailesi kastély komplexum egy része.
Trianoni kastélyban írták az ún. "békediktátumot".
Ne keverjük Ingó firmát, fingó Irmával.
Azért érdemes kicsit olvasni az akkori történelmi elemzéseket is. Hamarosan rájön a tudakozódó, hogy azért, sikerült ennyire keménynek a Trianoni "béke",
mert a tárgyaló magyar nemes urak, tökéletesen tudatlanok és tapasztalatlanok voltak a külpolitikában.
A "béke tárgyalásnak" voltak olyan periódusai amikor az ellenfél kimondottan segítő szándékról tett tanúbizonyságot, csak hát a pökhendi, beképzelt magyar nemesek nem vették észre.
Nem sokba került az aki intermezzo, csupán még egy mostani magyar országnyi területbe.

nexialista · http://nexialista.blog.hu 2011.03.01. 22:04:30

jó a cikk, arról szól, miért hiteltelen bárki;
mások a közlései mint a gyakorlata...

potyus 2011.03.01. 22:07:31

Orbán Viktor legnagyobb ellenfele, maga Orbán Viktor.

Messze nem igaz, hogy figyelemmel lenne a zemberekre. Minden lépése tudatos, és nem nevezhet senkit hazugnak, mert amit igért megválasztása esetére, minden hazugságban maradt.
Bocsánat, elfelejtettem, csökkentette az SZJA-t. Csak abba belerokkanunk lassacskán.
Orbánnak nemsokára kiépül a belső ellenzéke, ugyanis túlnyerték magukat mindkét választáson, és a rengeteg pozicióba került fidesznyik szeretne nyúlni a zsákból, de nincs mit. Nem véletlenül tülekedtek a hatalomba, nem honfiúi elhivatottságból, a fenéket. Minél közelebb a húsos fazékhoz. Az meg egyre üresedik. A benne főzött leves egyre jobban hasonlít Zilahy Lajos híres regényéhez, "Valamit visz a víz"

zksf 2011.03.01. 22:14:08

Inkább még 20 évig az Orbán,mint azok a gazember komcsik,akik 8 év alatt csődbevitték az országot!!!!!Hetente derülnek ki a mocskos korrupciós ügyeik,börtönbe az összessel!!!Ezek legalább változást akarnak és elszámoltatni azt a sok ingyenélő szarházit!!!Már ezért megérte,hogy nem látom nap mint nap a lendvai rettenetes vigyorgó búráját!!!!!

l.x. 2011.03.01. 22:25:00

Mi a francért kell itt eufemizálni jóhiszemű réskereséssel. Szépen magyarul definiálva van már ez a magatartás: jogi gengszterizmus.

agyamelhagyom 2011.03.01. 22:34:17

@zksf: igazad van, szíj gyártó petike sokkal szebb, és szebben is beszél, és mosolyog. De a matolcsy se csúnya, igaz őt még nem láttam mosolyogni :)
az elszámoltatásról. Hidd el, itt senkit nem fognak elszámoltatni. Mert akkor félő, hogy előveszik a '90-es, majd 2000-es évekbeli ügyeket is: fidesz- és mdf székház, kaya és joszip, ezüsthajó, happy end. Ezekre ugye nem is emlékszel? A sok 8évezés kitörölte a memóriádat. Tudd meg, egyik sem jobb, mint a másik. Sajnos.

agyamelhagyom 2011.03.01. 22:38:47

@agyamelhagyom: ja, és egyáltalán tudod te mit beszélsz itt 20 évről? Kontroll nélkül. Sejtésem szerint Te már a rendszerváltozás után születtél. Azt se tudod, mi az hogy komcsi, és milyen az, ha a hatalmi elit egyik fele több, mint 8 évig hatalmon van...

zksf 2011.03.01. 22:51:19

@agyamelhagyom: Nem, én nem a rendszerváltozás után születtem,sokkal elötte!!Miért fáj az nektek,hogy végre valaki mást csinál,próbál valami "nyugatit" létrehozni!!Mi az,hogy előveszik a 2000-es ügyeket,te nagyokos?Azokat elővehette volna a te drága gyurcsányod 8 év alatt,akkor miért nem derült ki semmi?Számold össze hány fideszes és hány komcsi haverod ül a sitten!!!kb 10-0-ra nyertél!!!!

zksf 2011.03.01. 22:54:58

@agyamelhagyom: Azon gondolkozzál,hogy a te istenített gyurcsányod,lendvaid,veresed,demszkyd....stb milyen pozitív dolgot hagyott itt maga után!Félek sokáig kellene gondolkoznod,hogy találj valamit......na megyek a wc-re felfordult a gyomrom ezektől a nevektől.....

agyamelhagyom 2011.03.01. 23:15:35

@zksf: kezdjük ott, hogy nekem senkim a gyurcsány, sem a holdudvar, aki körülvette. semmi közöm a szadeszhoz. Nekem is felállt a hátamon a szőr, amikor az újabb hülyeségüket nyomták be. Nem kell személyeskedni, csak nézni, látni a hasonlóságot. Ha higgadtan olvasod a hozzászólásomat, nem vehettél ki ilyesmit. És teljesen igazad van, loptak ők is. De ne dugd a fejed a homokba, tudsz te is fidesz-kisgazda ügyekről. A bíróságokat hagyjuk, tudjuk mi zajlik. A torgyán-szabadi ámokfutás vége azért a szabadi bekísérésével zárult. Vagy ez sem igaz? Ő vitte el a balhét mindenki helyett. A múltat azért ne írjuk át. Még a végén itt szárnycsattogást fogok hallani. Itt lenne a történelmi alkalom, hogy rendet csináljanak. De pont az ellenkezőjét látom. Esztergomban mi történt? Vagy arról is valamelyik szadeszos, maszopos tehet? Lázer, a budai és szíjjártó is jófiú, gabika meg jókislány. Ugyan már! Én csak azt kérem, ne légy elvakult.

tölgyes 2011.03.01. 23:37:33

@preston: A 65 éven felüliekét nem törlki el, ezen csak maguk fantáziálnak, bár az eltörlés indokolt volna. Miért:? Mert nincsen ingyen ebéd. A közszférában a bért 50%-kal minden minőségi követelmény nélkül az MSZP emelt, hogy lenyelesse a néppel a D209-est. Az építési kölcsönök kamattámogatást kaptak, s mint azt tudjuk: az ÁFÁ-ból és SZJA-ból folyó bevétel fedezte a kamattámogatást. A sztrádaépítés is MSZP remeklés.. hiszen mint tőlük tudjuk a Fidesz nem épített autópályát. ez ugyan nem igaz, de az amit ők építettek a felébe se került annak mint amit az MSZP építetett.

végül JA = József Attila. A hivatkozott idézet pedig egy közismert vers közismert sora. Egy átlagos gimiben elvárják, hogy tudja:"Jogállamban a pénz a fegyver." (Gyönyörűt láttam)

Amidazophen 2011.03.01. 23:40:29

Több ponton is vitatkoznék a poszt irójával.

1.Orbán nem szimbólumokat keres és teremt, hanem mitoszt saját csalhatatlanságának igazolására. Ebből következik a kiskapuk sorozatos keresése. A magyar jogrendszer hihetetlen felületessége a túlszabályozottságában rejlik, s éppen ez hagyja nyitva a kiskapukat: nem szigorú és tömör alapelveken nyugszik a jog, hanem bürokratkus és áttekinthetetlen széttagoltságon. Elgyötört országunkban nem szimbólumokra van szükség, hanem stabil elveken nyugvó kormányzásra. A készülő új alkotmányban is részletekbe menő túlszabűlyozottságot lehet felismerni, ami megbénithatja a működését. A NYENYI sem egyéb, mint a mitoszteremtés torz és nevetséges eszköze.

2. Érdekes, amit az orbáni sorstragédiárol olvashatunk. Érdekes - de nem fontos. Sokkal fontosabb az ország tragédiája, egy olyan országé, amely Európához tartozónak érzi magát - de nem viselkedik úgy, mint egy európai ország. Az EU teritett asztalánál mi vagyunk azok, akik hangosan és csúnyán eszünk, modortalanok vagyunk. És ez nem formabontás, nem kreativ gondolkodás, hanem a már kialakult nyugati politikai kultúra tagadása.

Ez az ország, amely belement két világháborúba, elszenvedte a kommunizmus kisértetének 40 esztendejét, és 89-ben a saját erejéből új útra akart lépni. A rendszerváltásnak kimagaslóan kreativ alakja volt az akkori Orbán: valóságos, európai értelemben vett politikai talentum. Hinni lehetett, hogy az a fiatalember egyszer,- tán nem is soká - hosszú ideig az ország elismert és népe által egységesen támogatott vezetője lesz. De egyszer csak felülkerekedett benne a hatalomvágy, és úgy 92-től kezdve minden politikai lépését ennek rendelte alá. Azok a társai, akikkel együtt osztották a narancsot az első szabad parlamentben, vagy elfodultak tőle, vagy lehetetlenné tette őket. (Akik meg maradtak, hát.. de ez egy másik szomorú történet.) És akkor kezdődött meg a mindenen való átgázolás. Első kormányzása alatt, de a partvonalon kivűl is a megosztás aljasságára épitette a hatalom megszerzésére irányuló stratégiáját. Személyét olyan emberekkel vette körül, akikről tudja, hogy soha nem fogják érdemben vitatni egyszemélyi döntéseit. És félő, hogy ez erősen tükröződi fog az új alkotmányban is.

3. Az kétségtelen, hogy távozásával vagy politikai bukásával elképzelhetetlen állapotok következnének be az ország vezetésében. A mai magyar politikai elitben egyik oldalon sincs egyetlen olyan személy sem e pillanatban, aki - ha meg is választanák .- nyugalmat és békét hozna a társadalomra. És ez az igaz tragédia, nem pedig Orbán valamikor politikai pályájának befejeződése.

xboxer 2011.03.01. 23:41:30

@na4: hülyeség fogalmuk sincs a gazdaságról. a többségük még egy idegen nyelvet sem beszél rendesen. mit gondolsz a gödöllői eu-s ülést miért mondták le a kintiek? mert kiközösítik Viktorkát, mert nem partner a számukra. egy mitugrász, kis vidéki paraszt. a Sz. terv is csak az állami pénz kiosztása a haveroknak. Lásd Kokó éttermének 85 milliója.

tildy[UK] · http://tildy.blog.hu 2011.03.01. 23:55:44

@na4: Szerintem neked vannak fogalomzavaraid. Tudod ha egy olyan nő, aki úgy választ pár magának, hogy kitartatja magát , stb. stb. leszól egy út szélén álldogáló kurvát, nos az még nem menti fel őt magát, hogy ő ne lenne az. Lehet kicsit másképp, lehet kicsit máshogy, de a tettei bizony ugyanúgy "kurvásak" , max más körökben mozog. Így vagyok Orbánnal is, lehet hogy ráolvasott a komcsikra anno, csak épp tetteiben az államosítás,a központi hatalom pont ugyanazt a látszatot kelti, mint amia kommunizmusra és szocializmusra is jellemző volt.

Noel55 2011.03.02. 00:15:45

Most komolyan. Jól látom, hogy közel egy éves FIDESZ - kormányzás után kiderül, hogy megint mindenért más a hibás?

Én a szocikat sem szerettem, de ennyi talp-és fenéknyaló bajnoka a legvadabb kommunizmus éveiben sem volt ennek a kis szeretett országnak.

A jelenről beszélünk. És a jövőről. A múlt: a történészek feladata.

Nagyon nagy baj van, és ennek IGENIS részese Orbán Viktor. A tetteivel. A döntéseivel.

Merthogy a jelen most senki más, csak ő.

átlátó 2011.03.02. 00:20:14

De sok tudós van itt megint. :)

danko.Szalonna 2011.03.02. 00:22:44

Tisztelt magyar állampolgár !

Miből gondolod, hogy "Reméljük már nem sokáig kell elviselni." ?

2/3-os többség van és a szimpátia trend növekszik.

Szenvedni fogsz még min. 20 évig, vagy rájössz, hogy rossz oldalon állsz ! Próbálj meg pozitívan gondolkodni, mennyi jó dolog történik körülötted.

Látod, majd mindennap börtönbe csuknak egy-egy embert, aki az ország pénzét herdálta.

Pszt! 2011.03.02. 00:23:22

Szerintem Orbán csak arra hajt, hogy valami nagy tettet hajtson végre és bekerülhessen a történelemkönyvekbe. Eddig még semmi sem jött össze szegénynek.

danko.Szalonna 2011.03.02. 00:28:18

@Pszt!: Neked is el kell viselned még őt min. 20 évig, mint kovi-nak. Vagy rájössz, hogy rosszul gondolkodol.

danko.Szalonna 2011.03.02. 00:31:36

@Noel55: Szerinted ezt az államadósságot ki hozta össze ?

dr. trafik nomac 2011.03.02. 00:37:14

@na4: Az, hogy a Grosz meg az oroszok mit csinaltak az egy dolog, az meg egy masik, hogy hogyan politizal valaki, Orban egy igazi regeivagasu kommunista vezer, a legrosszabbak kozul, sajna ez van, de Rakosinak is tapsoltak, szoval csak tessek.
NewWay: ez akis eszmefuttatasod a diplomarol, meg a fizetesrol, mi ha nem gyulokodas? Pont te vagy itt a legmiocskosabb, es van pofad masra kenni. Na persze most az ilyennek all a zsaszlo.

dr. trafik nomac 2011.03.02. 00:39:38

@danko.Szalonna: Miert kellene barkinek is szenvedni ? Meg mi az, hogy rossz oldalon all valaki ? Minden ember mas, csak a fasisztak gondoljak egyformanak oket, nammeg a kommunistak hiszik, hogy lehet csordaklent terelni az embereket.

Goompah 2011.03.02. 00:43:28

@Noel55:

"Most komolyan. Jól látom, hogy közel egy éves FIDESZ - kormányzás után kiderül, hogy megint mindenért más a hibás?"

Most komolyan. Jól látom, hogy a szocik 8 éves regnálása alatt elkövetett minden bajt a Fidesznek 10 hónap alatt rendbe kellett volna tudnia tenni?

Egy x milliárdos hitelt - hogy csak a kézzel fogható dolgoknál maradjunk - seperc alatt el lehet herdálni. És csak sok-sok év alatt lehet visszafizetni. 8 év elkúrását a Fidesz 10 hónap alatt hozza rendbe? Viccelsz?

Épp elég sok marhaságot csinált sajnos a Fidesz is az elmúlt 10 hónapban, ez tagadhatatlan. Ezek egy része csak szimpla ökörség ("nyenyi", alkotmányozás), más része mulasztás (sokáig csak töketlenkedtek), megint más része súlyos hiba (manyup-pénzek elköltése folyó kiadásokra, egykulcsos adó a kis jövedelműeknél, médiatörvény-blamázs). Valahogy a közélet megtisztulását, a lenyúlások megszüntetését, az igazán nagy lopások felderítését sem nagyon látom, sőt. Mindez a Fidesz sara, de az előző 8 év nem. Bármennyire szeretnéd rákenni.

Noel55 2011.03.02. 00:44:33

Múlt, múlt, múlt.

Jelen.

Miről beszélünk?

Noel55 2011.03.02. 00:46:37

Ha a Fidesz csinálja: sok marhaság.

Ha más: nemzetárulás.

Tudod, mindenki egyenlő, de a disznók azért egyenlőbbek....

Az előző nyolc év előzménye négy év FIDESZ-kormányzat.

Nem pedig az előző nyolc év maga.

a-kis-herceg 2011.03.02. 00:47:42

@Pszt!: Lúzéria (=Lúzerország) lúzer vezetője...

a legjobb focista a miniszterelnökök között és
a legjobb miniszterelnökök a focisták között...

ezt a meccset elvesztettük.

sereghajtókból éllovasok... a többiek meg már ürhajóznak

már nem is egy földrész Európával. ránk már úgy tekintenek mint egy pocsolyára amit át kell lépni. szégyen.

ez a program valami döbbenetesen zéró és formailag is...

dr. trafik nomac 2011.03.02. 00:48:41

@tölgyes: ":Az építési kölcsönök kamattámogatást kaptak,": Kicsit el vagy tevedve, ezt meg Orbanek kezdtek.
Sztrada ugyileg detto, a fidesz csak beszelt rola, de nem szaporodtak a kilometerek, persz ez meg nem menti fel az MSZP-t, hogy 10x-es aron epitettek a palyakat. Tudom, hogy regen vol tmar 2000, de nem remlik, hogy a noverek 45eFt nettot vittek haza, es mar akadozott az ellatas, tanari fizetesekbol is max par kilo kenyeret lehetett venni, okes, 50% emeles kontrol nelkul a penz herdalas volt, de Orbanek utan azert idoszeru volt valamifele kompenzacio. Ugy latom hogy nemelyeknek szelektiv a memoriaja...

Goompah 2011.03.02. 00:50:40

@Noel55:

"Az előző nyolc év előzménye négy év FIDESZ-kormányzat."

Menj vissza Ádám-Éváig! Mindenről a kígyó tehet.

dr. trafik nomac 2011.03.02. 00:51:51

@Goompah: Nem varnam el, hogy az MSZP hulyeseget a fidesz 1 ev alatt hozza rendbe, de hogy a sajatjait az varnam (a 98-2002-es is ), de erre kaptam egy felfele mutato grafikont, ez is olyan lesz mint a munkahley terenmtes, sajnos :(
Mondjuk a MNYP-t rendbehoztak, legalabb is a sajat nyelvezetuk szerint.

dr. trafik nomac 2011.03.02. 00:52:49

@Goompah: Pedig nagyon igaz, a tortenelem ismerete nem rossz dolgo, csak ma hirtelen kevesse nepszeru ;(

Noel55 2011.03.02. 00:52:51

@Goompah: Nem, nem erről van szó.

Mindketten tudjuk.

preston 2011.03.02. 01:12:14

@tölgyes: nálam nem jön be ez a hazudozás ezerrel.
micsoda hülyeség, méghogy nem volt szüksége az 50% emelésre, meg hogy mindenki egyenlően kapott stb,
ne merj József Attilára hivatkozni.

preston 2011.03.02. 01:14:54

ideje végiggondolni, mi minden fér majd bele orbán ösződi beszédébe.
lesz e bátorsága valaha, hogy bevallja, hazudott.

Noel55 2011.03.02. 01:18:40

...ideje gondolkodni a múlton.

Az oldja meg majd a jövőt.

(Bár a szocikat nem szeretem, nem kérdés, hogy a jelen és a jövő hibáit kik is követték el . Örökké. ...

Laikus érdeklődő (törölt) 2011.03.02. 01:48:16

@danko.Szalonna: + azoknak akik szerint létezik "jó oldal és rossz oldal"

FILMAJÁNLÓ: Megint tanú
Egyesek újra akarják játszani a rendszerváltást, de sajnos megint a Szipák Holding és a Nagy Magyar Búgócsigagyár között megy a harc. Ráadásul Bástya elvtárs is ott van mindkét oldalon. A Pelikánok meg lassan kipusztulnak...

Goompah 2011.03.02. 02:06:42

@Noel55:
@nomac:

Persze. Eddig volt 16 év MDF-MSZP-SZDSZ-kormányzás, meg 4 év Fidesz-kormámyzás. Érdekes, hogy csak 1998-2002-ről beszéltek. :)

Mindegy, az ilyen viták sajnos mindig szarrágásba torkollnak, mert jönnek az elvakult hívők (mindkét oldalról), akikre érvekkel nem lehet hatni, mert a véleményük zsigeri gyűlöleten, nem pedig a dolgok józan megítélésén alapul.

További kellemes szarrágást és hitvitát kívánok nektek.

Mike36 2011.03.02. 02:09:58

ezt a nyáladzást
majd biztos megkapod a jutalmad a Pártközpontban kedves Posztíró

Mike36 2011.03.02. 02:14:49

llevente:

soha nem volt ő fasiszta
komcsi volt mindig
98-ban megmondtam, hogy a fidesz posztkádárista

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2011.03.02. 02:18:30

Szerintem simán jobb lenne mindenkinek, ha bezárnánk a Parlamentet és elküldenénk ezeket az öntörvényű, haszonleső, egymást jól megértő, és csak a mi összezavarásunk miatt veszekedő, alakokat.
Orbán sorsa nem oszt nem szoroz a haza jövőjét illetően. Neki fájna a bukása, mert nagy a mellénye, mi viszont észre sem vennénk.
Jobban tennénk, ha az ügyeink irányítását visszavennénk eme dilettáns társaságtól. 20 év után már mindenkinek be kéne látnia, hogy a régi/új politikai elit munkálkodása káros ránk nézve. Bizony, miattuk lettünk éllovasokból sereghajtók. Egy ilyen kis ország nem tud eltartani ennyi haszonleső, megélhetési politikust. És nem tudja elviselni ámokfutásuk következményeit. Mindannyian belefulladunk a mocskukba.

dr. trafik nomac 2011.03.02. 02:29:15

@Goompah: Kettos merce igaz ? En tuti kritizaltam az MSZP kormanyt is, itt is megirtam, hogy ugy sem volt jo, de hogy a fidesz teszi rendbe az elozoeket, uram bocsass, ugyanolyan mocsokosak ok is, ha nem meg jobban. Szoval ki itt az elvakult ?

belekotty 2011.03.02. 02:30:14

@Goompah: A 9 hónapja halogatott reformokról is az MSZP tehet, igaz?
A gazdasági szabadságharcról, stb, igaz?

Hadrianuska 2011.03.02. 04:29:04

Nem baj, ha semmit nem lehet folytatni a "művéből", csak húúúúzon már!

nyesta 2011.03.02. 05:49:51

@belekotty: Sajnos igen, mert mit hagyott az MSZP/SZDSZ maga után? Káoszt, zűrzavart, a költségvetés meghamisítását, óriási államadósságot és a mérhetetlenül magas korrupciót! És ahhoz idő kell, hogy ebben a kuplerájban, amit Gyurcsányék hátrahagytak, egyáltalán eltudjon igazodni az ember...! Majd a második kormányzati ciklusban könnyebb lesz a Fidesznek, mert nem kell az MSZP után ganajozni... Egyébként meg, Gyurcsányék 2006-ban, amikor elcsalták a választásokat, 1 évig nem csináltak semmit, de ismerve a "produkciójukat"(most nem Gy.F munkahelyi táncikálására gondolok...!) jobb lett volna, ha inkább az egész ciklus alatt nem csináltak volna semmit, mert akkor legalább nem lett volna ennyire kirabolva az ország...

nyesta 2011.03.02. 05:54:49

@nomac: Te vagy itt az elfogult! Mert miért lenne mocskosabb a fidesz az MSZP-nél? Mert számon kéri az eltűnt milliókat, vagy mert nem vesz fel hitelt az IMF-től , vagy mert megadóztatja a Bankokat? Az MSZP/SZDSZ kormány mit csinált? Előbb kirabolták az országot és amikor az tönkre ment, akkor mentek az IMF-hez és az EU-hoz koldulni! Nektek ez hiányzik?

nyesta 2011.03.02. 05:59:49

@Gamma Leonis: 2002 után lettünk sereghajtók! És ha elzavarnál mindenkit (az MSZP-t nem ártana, az SZDSZ már megszökött, ők már csak külföldről rombolnak!), akkor kikormányozna, te vagy ez a "cseppet sem elfogult" orbán fóbiás cikkíró?

igényes 2011.03.02. 07:40:53

Nagyon nem megnyugtató!

"Milliárdos korrupciós botrány robbant ki a kínai gyorsvasút körül, amelynek esetleges átvételéről a magyar kormány is tárgyalásokat folytatott az ázsiai ország illetékeseivel. A vasútért felelős minisztert gyanúsítják nagy értékű sikkasztással. A kínai féllel a magyar kormány részéről Fellegi Tamás fejlesztési miniszter tárgyalt, de a minisztérium szerint nem tapasztalt semmilyen korrupcióra utaló jelet."

regress 2011.03.02. 07:47:14

nyesta!azért lettünk sereghajtók,mert a fidesz az utlsó napokban kiüritette a kasszát,százmilliókat osztogatott szét ajándékba.pl.kokó.te mennyit kaptál?

Diktatúra Pécsett, új céget foglalt el a Fidesz! 2011.03.02. 08:03:06

Pécsett áll a bál, nincs fideszes költségvetés, a nagy elbocsátások mellett dupla annyi fideszes szivárgott vissza, nagy a belső viszály, a diktatúra fokozódik!

Egy p.hivatali osztályvezetőt pénteken behívatnak és "korrekt" fideszes módon közlik, hogy hétfőn nem kell mennie dolgozni!!!

Pattanásig feszült a húr, "itt az idő" lépjen az igazi kétharmad!!!

d-evike-a Magyar Köztársaság állampolgára 2011.03.02. 08:14:03

@na4: Orbán úgy forog, ahogy az érdeke kívánja. Akkor az állt érdekében, most ez.
Egyszer ballibsi volt, most konzi.
Erre van egy egész egyszerű szó: szélkakas.

tomwar 2011.03.02. 08:27:53

@danko.Szalonna:
2/3-os többség van és a szimpátia trend növekszik.

Hat, abban a statisztikaban biztos, amit ok rendelnek meg. Valojaban csokken. Teny, hogy a fanatikusok - a nevukben is benne van - nem partolnak el, s egyre erosebben vedik a vedhetetlent. Ezt hivjak kognitiv disszonancianak.
hu.wikipedia.org/wiki/Kognit%C3%ADv_disszonancia

Szenvedni fogsz még min. 20 évig, vagy rájössz, hogy rossz oldalon állsz ! Próbálj meg pozitívan gondolkodni, mennyi jó dolog történik körülötted.

Nem, nem 20 evig. Idelis esetben meg 3, rossz esetben 7. Nem Viktor az orszag orokos miniszterelnoke, szerencsere.

Látod, majd mindennap börtönbe csuknak egy-egy embert, aki az ország pénzét herdálta.

Ja, es ket het mulva kint van....azutan szep csendesen elhal az ugy. Persze lesz egy-ket tisztaldozat, de a jatszma lenyege az orok patthelyzet: ezek az ugyek csak konc a nepnek. Parasztvakitas.

norbert79 2011.03.02. 08:47:08

Én csak a következőket látom: Drágult minden, a benzin az egekben, magánnyugdíjpénztári BIZTOS pénzem (mert igen, az én tulajdonom, s igen, azzal, hogy a bankban van tisztában vagyok azzal, hogy játszanak vele, elvégre ez a bank feladata) simán lenyúlták tőlem, szabályozatlan elkapkodott rendszerben. Bérem értéke arányaiban csökken, ahol én élek, s nem kis város, összesen alig jut ellátás egészségügyre, a kórházakban tömegek, sajnos alacsony szintű ellátással, amin még akarnak lefelezni még egy kis költséget, aminek még az is lehet az eredménye, hogy buszoznom kell majd ellátásért.

Jah igen, tömegközlekedés, az is érdekes kérdés lesz. De most megszorítások vannak családi támogatásokat illetőleg is (gyerektartás már önkormányzati fennhatóság alatt van, ergo azt is mondhatják, hogy a kedves anyuka szart se kap, miközben az apuka mercikkel furikázik), s bár tény, hogy az előző kormány alatt került át egy csomó intézkedés a bíróságoktól a jegyzőkhöz már egy sima élettársi kapcsolathoz is le kell perkálni 20.000-30.000 Ft-ot, ami aztán még család alapításra se jó semmire, mert az apasági vélelem január 1-vel megszűnt (s nem érzem, hogy ezen a mostani kormány változtatni szeretne). Házasság meg ott kezdődik, hogy 20.000 Ft, gyűrű meg ruha nélkül is.
De ha félre akarok tenni se tudok váltani munkahelyet, mert a beígért 1.000.000 munkahely helyett már most 65.000-el van kevesebb lehetőség, pedig ~1 év a kampány óta eltelt.

Szóval én letojom magasról, hogy ki mit csinált az elmúlt 20 évben, engem a mindennapi kenyerem érdekel, a családom érdekel, a nyugodt környezetem érdekel, s nem úgy érzem, hogy bárki, aki ott csücsül abban a szép nagy házban érdekelné is, hogy nekem mi a jó, csak elvonás itt, elvonás ott, elvonás amott, s a pénzem csak egyre kevesebb, az árak egyre magasabbak. Engem nem érdekel sem a Mikro- sem a Makroökonómia, én azért mentem el szavazni, annak reményében, hogy szakértők kerüljenek a kormányba, de azt látom csak, hogy mindenhonnan csak köpnek ránk, s a pénzem értéke úgy ugrál, mint megvadult pöttyös labda a játszótéren.

S ez Nekem nem jó...

...Ráadásul még egy kis füstöt kocsmába se mehetek már be lassan...

Cantona 007 2011.03.02. 09:34:42

Zene a füleimnek ez a ballib károgás,mely tart lassan egy éve. Olyanok vagytok mint a terhes varjúk, egyfolytában mondjátok és közben nem veszitek észre, hogy senki sem figyel rátok, de főleg senkit nem érdekel amit írtok. Pakoljátok be a bőröndöket, mert itt nem mostanában rúgtok labdába.

norbert79 2011.03.02. 09:56:39

@Wembley: Boldogan látom, hogy te nem küzdesz se anyagi problémákkal, sem olyan dolgokkal, amik nem kevés ember életét keserítik meg. Hadd kérdezzem már meg, ha már így megszólítottál minket, urambocsá, panaszkodókat, hogy milyen munkakört végzel, amiben így megengedheted magadnak, hogy ne fájjon a fejed a 320-as cukor, meg a svájci frank hirtelen megugrása miatt (például)?
Hátha esetleg ez nekem is irányvonal lehet a nyugodtabb hétköznapok felé...

preston 2011.03.02. 09:59:34

nyista és tarsaid
itt már nincs senki, semmi. tollnok csapatodnak sikerült mindenkibe belefolytani a szót.

norbert79 2011.03.02. 10:07:28

@preston: Én még itt vagyok, s őszintén kíváncsi. Komolyan reménykedem abban, s őszintén hiszem, hogy talán Wembley szakmáját felderítve tudok irányvonalat találni, ami egy kétgyermekes MÉG nem apának (hosszú sztori, lásd apasági vélelmi probléma, ami ugye hozza magával azt, hogy elesek sok támogatástól/kedvezménytől is) olyan lehetőségeket mutat meg, ami a mostani körülmények között lehetőségeket mutathat. Az a baj, hogy én próbálnék tenni annak érdekében, hogy ne fogyjon a magyar nép, de ha ebben meg akar fojtani az a kormány, akit elvileg én is megválasztottam, akkor ez egyenlő a népünk öngyilkosságával... Saját magunkat emésztjük fel.

tomwar 2011.03.02. 10:24:01

Norbi, libsi vagy es komcsi, es az elmult 8 ev rabloinak a szekertoloja.
Ezt a valasz fogod kapni, lehet, hogy csunyabb szavakkal, lehet hogy szebbekkel, de a lenyege ez lesz.

Az a baj, hogy Wembley, Nyesta es tarsaik nem tudnak mit mondani... Nem veszik eszre, hogy nem libsik es bolsik emelik fel a hangjuka (egyelore azt, kesobb talan az okluket is) hanem CSALODOTT VALASZTOK, akik elhittek, hogy Orban Viktor es szovetsegesei veget vetnek az elmult evek felelotlen gazdalkodasanak, korrupciojanak, es a parterdekek es hatalomvagy uralta politikanak. Ehhez kepest ugyanazt csinaljak, csak rosszabbul. Helyesbitek: nekunk rosszabbul, ok jobban jarnak.
De ehhez gondolkozni kellene, ami nem megy. A hit sosem a gondolatokrol, hanem a dogmak feltetel nelkuli elfogadasarol szol...ha Viktor ma vallast es egyhazat alapitana, a HIT Gyulekezete masodosztalyu klubba valna...pedig azok is eleg profik a vallasbizniszben...

norbert79 2011.03.02. 10:29:07

@tomwar: Én sem kergetek illúziókat, s igen, hazudnék, ha azt mondanám másra számítottam/számítok, de pont ezért tettem fel egyszerű kérdéseket, mert választ mertem remélni.
Remélem megkapom, s ez talán nem túl nagy kérés, bár a csend most nagyon hangos üzenet...

tejfölösbableves 2011.03.02. 10:47:22

A két oldal (és hívei) próbálják egymásra kenni a jelenlegi helyzet felelősségét, de véleményem szerint Orbánés csapat legnagyobb (mostani) hibája az, hogy 10 hónap alatt csak addig jutottak el, hogy kijelölték a dátumokat, amíg tanulmányozniuk kell a főbb problémákat. Egy kormányzati ciklus jó esetben 3 év (utána már a választásokra készülnek, így a döntéseiket is ennek megfelelően hozzák meg) és ebből már majd egy évet elvesztegettek. Persze születtek döntések és az Alkotmányt is át lehet úgy alakítani, hogy a választások eredményét komolyan befolyásolja, de egy ilyenfajta kormányzásra ne legyen már büszke senki.

tomwar 2011.03.02. 11:03:59

@norbert79:
Illuziom mar reg nincsenek.
Tapasztalatom temerdek.

Kb. akkor tortenelmi lehetoseget szalaszt el Viktor, mint anno a magyar kuldottseg a trianoni targyalasokon... evtizedekre visszaveti az orszagot.
Pedig itt van (volt...:-((( ) a lehetoseg.

dr. trafik nomac 2011.03.02. 11:51:39

nyesta: MIt ker szamon a fidesz ? Leginkabb semmit nem kert szamon, par kistilu ugyet megmozgatott, de semmi, ettol meg az MSZp alattis tobb embert csuktak le a sajatjaikbol. Mondjal mar 1 nagy ugyet. Nem nagyon ismered a gazdasagi folyamatokat latom, megsugom, hogy akik legjobban ordibaltak a szekhaz elott az oszodi beszed vegett, azok kozott van milliardos is, kozos uzleti korrel Gyurcsannnyal, aztan te meg ezeknek loveted ki a szemedet, meg ezeknek 4/3-ozol, tenyleg kar az ilyenbe a szo, annyira nem vagy kepben, hany eves is vagy, aruld mar el ?

l.x. 2011.03.02. 12:01:04

@Mike36: "98-ban megmondtam, hogy a fidesz posztkádárista "

Bolsevista alapokon rottyantott nárcizmus, némi feudális mellékízzel, putyinista bukéval, és sok-sok voluntarizmussal.

Napkutya 2011.03.02. 16:20:08

@tejfölösbableves: "véleményem szerint Orbánés csapat legnagyobb (mostani) hibája az, hogy 10 hónap alatt csak addig jutottak el, hogy kijelölték a dátumokat, amíg tanulmányozniuk kell a főbb problémákat."

Kérlek, ne bántódj meg, DE szerinted mi a náthás, pék f.szát csináltak nyolc évig, a parlamentben, ellenzékben?

Hozzáfértek az összes adathoz ÉS állítólag voltak saját szakértőik! Ezekből lettek a mostani "zsenik".

Bakter!

Napkutya 2011.03.02. 16:25:42

Mielőtt azt mondanánk, hogy a rohadt kommunisták titkolóztak: A bizottságokban ott voltak. Évek óta úgy osztják ki a helyeket, (a mi pénzünkből) hogy minden párt képviselőinek elég bizottsági pótlék szorozza meg az alapilletményét.

bebe tv 2011.03.02. 17:19:53

@na4: @tölgyes: Mivel 89-ben is már nagykorú voltam
tudom miről beszélek.
1.A haverja a Kövér a Fidesz főideológusa ez időtájt pont az Mszmp politikatudományi intézet munkatársa volt, és majdnem az Orbán is ott kötött ki. Kövér még 1990-ben is úgy vélte, hogy a Fidesznek szocialista utat kéne követni.
2.Mivel szoros volt a barátsága a Stumpf-al akinek meg az apósa az a bizonyos Horváth István aki érdekes módon épp akkor volt belügyminiszter.
3. 1 és 2. pontokból adódóan nem volt akkora durranás amikor kiállt a beszédével, hiszen már előtte is komoly egyeztetések folytak állami szinten a Gorbacsovval, aki már 89-ben hajlott arra, hogy kivonulnak az oroszok.
4. Soha nem voltam és ma sem vagyok semmiféle párt tagja. Amelyik párt meg végképp a bögyömben volt az a Kádár érában az Mszmp.
5.Ellentétben veletek nem vagyok az a típus akit
mindenféle maszlaggal és jelszavakkal be tudnak ültetni a hintába már csak azért sem, mert nagyon sokszor jártam ahhoz nyugaton és már a kádári időkben is. Van összehasonlítási alapom és kellő tapasztalatom ahhoz, hogy nagy biztonsággal el tudjam dönteni, hogy hogyan működnek odakinn a demokratikus pártok.
Látszik halvány gőzötök nincs arról, hogy milyen
módszereket alkalmaztak az említett Rákosi és Sztálin elvtársaitok.
Akkoriban is voltak emberek nem kevesen akik ott lihegtek a hatalom árnyékában lesve a koncot mint most ti.

bebe tv 2011.03.02. 17:25:02

@tölgyes: Az építési kölcsönök kamattámogatást kaptak, s mint azt tudjuk: az ÁFÁ-ból és SZJA-ból folyó bevétel fedezte a kamattámogatást.

Amit az első Orbán kormány vezetett be, és csak jó pár évvel utána törölte el a következő kormány.

Egy jó tanács: aki szelektíven hajlandó csak emlékezni, az jól meg is vezethető.

a-kis-herceg 2011.03.02. 17:27:05

@bebe tv: tökéletesen igazad van, kapsz *****-ot

a lakosság eladósodása

+az önkormányzatokban 2006-óta (mind fides, megyék is) megy a hitel felvétel, most induló törlesztéssel svájcifran... 2010-es pénzesőre számítottak...

az államadósság nagy része nem is kormány döntés...

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2011.03.02. 20:37:13

@nyesta: A politika tekintetében nagyon prűd a magyar. Vagy csak szimplán hülyének hiszi magát a politizáláshoz és a vezetéshez. Ennek ellenére mégis elég szenvedélyesen verjük a billentyűzetet mindenféle fórumokon. Szóval a szándék mindegyikünkben benne van, csak valami miatt félünk. Mitől?! Ha nem cselekszünk, rosszabb lesz. Ha nem koppintunk az elszemtelenedett elit orrára, a végén a laptopot is kilopják az ujjaink alól.
Muszáj figyelmeztetni őket.

asima · http://www.asimind.hu/fooldal01.html 2011.03.02. 21:36:37

Mi történik?

- A rafkós téves tudatúak rászedik az alvajáró téves tudatúakat.

Hinta-palinta a semmiért, jó drágán és igen unitelligensen.

l.x. 2011.03.03. 23:55:49

Orbán rendpártiságára...

Aki rendpárti, az nem keres joghézagokat - hacsak azért nem, hogy betömje -, sőt, tudja, hogy a jogon felül létezik az illem, a szokásjog, a gentlemen's agreement is, és magára nézvést kötelezőnek tartja.

Nem, Orbán Viktor nem a rendet, hanem a zavarost szereti, főleg, ha ő kavarhatja, kezében a horgászbottal.
süti beállítások módosítása