HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Polgárháború

2012.04.22. 10:08 Ratius

A kérdés már csak az, hogy fennállnak-e Magyarországon egy öngyilkos nemzeti konfliktus feltételei. A tragikus válasz pedig az, hogy igen, kétségtelenül igen. Ha nem is annyira kiforrott formában, mint egy ideáltipikus polgárháború küszöbén, de azért nagyon is határozottan és nagyon is egyértelműen fennállnak. 

 
Fókák és eszkimók
 
Polgárháború akkor szokott rátörni a hazára, ha a társadalomban a szembenálló csoportok nem vertikálisan, hanem horizontálisan polarizálódnak. A vertikális, azaz mélységi konfliktus ugyanis forradalomnak, esetleg ellenforradalomnak nevezzük. A horizontális konfrontációhoz tehát kell két ellenérdekű elit, két ellenérdekű középosztály és esetleg két ellenérdekű proletár tömeg. Ezek nélkül nem megy. Az ellentétnek természetesen kibékíthetetlennek kell lennie, ami jobbára akkor áll elő, ha a rendelkezésre álló erőforrások nem elégségesek ahhoz, hogy felsőbb rétegek igényeit kielégítsék, viszont a kizsákmányolás fokozása valamilyen okból már nem lehetséges. Például azért, mert a kizsákmányoltak már túlnyomórészt éhen pusztultak, vagy egyszerűen nincs semmijük, amit el lehetne venni tőlük. 
Nélkülözhetetlen eleme a polgárháborús feszültségnek az elitek ideológiai hasadása. Amíg a hatalom birtokosai egy akol bárányainak, egy kutya kölkeinek tartják magukat, addig az eliten belüli konfliktusok csak esetiek lehetnek. Az ideológiai repedések azonban rövid idő alatt kialakíthatják az érdekpolarizációt, s ezzel megteremtik a szemben álló elitek konfliktusát. Az értékvilág szétválása a legtöbb esetben valamiféle szecessziós törekvés körül kristályosodik. Az ország egyik része, fölismerve a maga önálló entitását, de legfőképpen fölismerve az adott tartományok gazdasági potenciálját, függetlenné akar válni a többi résztől. Az efféle törekvéseket többnyire szabadságharcnak nevez az independens elit, de azért lényege szerint polgárháború ez a javából.
Persze lehet másféle is egy ilyen ideológia. Szemben állhatnak a haladó erők a reakcióval, a nemzeti erők a kozmopolitákkal, az igaz vallás hívei az eretnekekkel, és így tovább. 
Nagyfokú harci elszántság, romantikus hevület, vagy jéghideg racionalitás is szükséges egy igazán sikeres polgárháborúhoz. Enélkül ugyanis csak maszatolás van, idétlen lincshullám, meg bugyuta terrorizmus. Ám, ha igazán nagy csoportok bírnak úgy dönteni, hogy inkább fejbe lövik a szomszédot, üzlettársat, kollégát, mintsem, hogy megosszák vele azt a keveset, amit a közösség birtokol, akkor valóban van esély a kiadós leszámolásra. No, persze minél kevesebb a fóka, annál elszántabban verik agyon szomszédjaikat az eszkimók. Minél szűkösebbek az erőforrások, annál nagyobb lesz a harci elszántság is. És akiket az erősebbek, ügyesebbek, szemfülesebbek kilöknek a javak újraosztásának zártkörű kockajátékából, azok hajlamosak lesznek csalást kiáltva revolverért nyúlni. 
És legvégül nélkülözhetetlen lesz egy casus belli, egy arcátlan visszaélés, egy kipattanó szikra, ami aztán lángba tudja borítani a felháborodás és a harag, a reménytelenség és a félelem, az elégedetlenség és az agresszió szikkadt gyúanyagát. 
 
Puskaporos hordó
 
A kérdés már csak az, hogy fennállnak-e Magyarországon ezek a feltételek. A tragikus válasz pedig az, hogy igen, kétségtelenül igen. Ha nem is annyira kiforrott formában, mint egy ideáltipikus polgárháború küszöbén, de azért nagyon is határozottan és nagyon is egyértelműen fennállnak. 
A társadalom rendelkezésére álló erőforrások – egyébként éppen a rendszerváltó elit felelőtlen önzésének következtében – olyan döbbenetesen beszűkültek, hogy a fejlett világ elhúzódó válsága végzetes mértékben csökkentette le a társadalom majd minden rétegének vagyonát és jövedelmét. Ma Magyarországon nem pusztán a szegények lesznek még szegényebbek, de a középrétegek is zuhannak szegénység felé, miközben az elitek sem képesek fenntartani korábbi életnívójukat. A kiéleződő küzdelemben, a kétharmados felhatalmazást elnyert, s így az államhatalom teljes erejére támaszkodó Fideszes nomenklatúra minden létező erőforrást igyekszik kisajátítani, miközben a politikai és gazdasági és kulturális elit hatalomból kiszorult csoportjai a kétségbeesés minden eszközét felhasználva próbálják megvédeni gyengülő pozícióikat. S bár e csoportok legerősebbjei a szocialista párthoz kötődnek, azért az állami újraosztásból nem csupán ők maradnak ki. A Fidesz-elit agresszív térhódítása ugyanilyen kíméletlenül szorítja ki az újraosztásból a középosztály jobboldali csoportjait, a kis és középvállalkozók, a vezető- vagy helyi értelmiségiek, közalkalmazottak, művészek és mások független, vagy éppen nemzeti elkötelezettségű szereplőit. Az új újraosztásban ugyanis egyedül az számít érdemnek, ki, mennyire megbízható embere a pártnak, a párt vezetésének, s végső soron a legfőbb hűbérúrnak. 
Mindeközben persze már további elvonásokra sincs lehetőség. Az újabb és újabb adók, a társadalom jövőjét fölzabáló intézkedések, a közösségi együttműködést felszámoló döntések már nem eredményeznek nagyobb bevételeket. Ezek éppen csak arra elégségesek, hogy a hatalomra jutott elit hanyatlását lassítsák. Miközben persze hosszabb távon öngyilkos lépések. Az egyetemi oktatás felszámolása, a kommunikáció és a pénzforgalom megadóztatása, a közösségi közlekedés leépítése – hogy csak a legújabb ötleteket hozzam példaként – már túl vannak a józan újraosztás határain. Egy haláltáncát járó elit kényszer-szülte intézkedései ezek, amelyek révén még ideig-óráig elkerülhető a totális összeomlás, fenntartható a rendszer, de legfőképpen fenntartható a remény, hogy aki időt nyer, életet nyer.  
Természetesen ideológiai szembenállásban sincs hiány. Mára megszűnt a rendszerváltó elit egysége. Vannak itt országrontó kozmopoliták, diktatúrát építő autokraták, fasiszta megszállottak, illetve más előadásmód szerint européer demokraták, nemzeti szabadságharcosok és még nemzetibb radikálisok. A legfontosabb törésvonal értelemszerűen, és egyébként a probléma lényegének megfelelően a globális és a lokális erőcsoportok között alakult ki. Miközben a szocialista párt, illetve ma már pártok körül tömörülő elit, a maga érdekeinek megfelelően, ismét a globális rendben szeretnék elhelyezni hazánkat, addig a Jobbik és társszervezetei egyfajta lokális különút ígéretét kínálják. A két végpont között egyensúlyoz a Fidesz, hol a lokális, hol a globális erőtér felé téve egy lépést, megpróbálván mindkét erőközpontból kiénekelni, kicsikarni, vagy, ha másképp nem megy, kizsarolni az elérhető forrásokat. Mint lokális párt bankadót vet ki, megsarcolja a multinacionális vállalatokat, gazdasági szabadságharcot hirdet, egyúttal, mint a globalizált elit része, EU-elnökséget lát el, befektetőket toboroz, IMF segítségért kilincsel. 
Hogy milyen erős a hatalomból kiszoruló elitek, középrétegek és elszegényedő proletárok kardcsörtető elszántsága, azt a robbanás előtt szinte lehetetlen megítélni. Mindenesetre árulkodó az a közelmúltban napvilágot látott felmérés, amely szerint mi magyarok a világ talán legborúlátóbb nemzete lettünk. Árulkodó a demonstratív öngyilkosságok számának szaporodása, árulkodó a házukat felgyújtó fizetésképtelen adósok elkeseredése, árulkodó a vagyon elleni bűncselekmények gyarapodása, a csődbe zuhanó vállalkozások megdöbbentő áradása, a minden mindegy elve alapján vezetett cégek, és életek sokasodó kalandormentalitása. És árulkodó, nagyon is sokat eláruló a terror megjelenése, a hétköznapi agresszió eluralkodása, a konfliktusoknak ütéssel, rúgással, késszúrással, vagy éppen lőfegyverrel való lezárása. Mint ahogyan ékesszólóan beszél a végletes feszültségről a közbeszédet eluraló zsidózás és cigányozás, fasisztázás és kommunistázás, éhségmenetelés és csőcselékezés, de legfőképpen az, hogy ma már beszélnünk kell egy lázadás, egy forradalom, egy polgárháború lehetőségéről.  
Végezetül az sem kétséges, hogy a szikra, ami lángba boríthatja a feszültség ezernyi éghető anyagát, bármikor és bármiből kipattanhat. A Fidesz nem egyszerűen szikrákat lobbantva kormányoz, nem csak szelíden szívja szivarkáját a puskaporos hordó tetején, hanem fáklyákkal hadonászva rohangál lőszerraktárunk felborult ládái között. Miközben azt hangoztatja, hogy éppen rendet csinál, miközben büszkén hirdeti, hogy a fellobbanó lángokat majd gyorsan eltapossa, erősen kétséges, hogy valójában lesz-e elszántsága, lélekjelenléte, vagy egyszerűen lehetősége ehhez az eltaposáshoz. Hogy durvábban fogalmazzak: igen, a kérdés az, hogy eljutunk-e odáig, hogy Orbánék is a tömegbe lövessenek, s persze az, hogy a tömeg visszalő-e.  
 
Mennyit ér a szomszéd élete? 
 
Ma még nem tartunk itt. Egyértelmű, hogy egyelőre nem elég szervezettek és főképp nem elég népszerűek hatalomból kilökött elitek csoportjai ahhoz, hogy a rendőrattakra erőszakos hatalomátvétel kísérletével válaszoljanak. Különösen igaz ez azért, mert a polgárság vélelmezhető többsége nem tudna állást foglalni egy efféle küzdelemben. Míg a Fidesz bármikor fegyverbe szólíthat pár tízezer zsoldost, addig a Jobbik csak néhány ezer elszánt gárdistát tud felmutatni, az MSZP pedig jó, ha párszáz hajdani munkásőrt felvonultathat. Mindeközben a polgárok többségének nem lenne hová állniuk. Alig képzelhető el, hogy egy új Desmoulins fegyverbe szólítsa Budapest népét.
A magam részéről nem, hogy az életem nem kockáztatnám, nem, hogy véremet nem ontanám, de még a szomszédomat sem küldeném barikádra ezekért az elitekért. A Fidesz kilátástalan fülkeforradalmáért? A Jobbik fajelméleteiért? A szocialista komprádor burzsoáziáért? Na, nem! És gyanítom, a többség valahogy így gondolja.
Így bár az objektív feltételei megvolnának egy véres polgárháborúnak, a szubjektív feltételek nagyon is hiányoznak. Igaz, ez a helyzet akár napok alatt is megváltozhat. Egy kirobbanó zavargás során – mint amilyen a tévészékház ostroma volt – bármelyik erőcsoport felemelkedhet, magához ragadhatja az irányítást. 
Mindazonáltal én inkább valami forradalomszerűségben gondolkoznék… 
 
A Boldogok a sajtkészítők immár a Facebookon is megjelent.
Érdemes bejelölni, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok
nem kerülhetnek ki az Index címoldalára. 
 

300 komment · 3 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr924466031

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Orbán Viktor is volt fiatal, liberális és demokrata (archív kép) 2012.04.22. 17:35:38

A fekete-fehér kép valamikor a 80-as évek végén készülhetett Orbánról, Deutschról és Fodorról, a Fidesz akkor még valóban fiatal, valóban liberális és valóban demokrata nézeteket valló három alapító tagjáról. A magukat akkor még „liberális, radikális é...

Trackback: “Kövér László csacsiságokat beszélt, nyilván feszült volt” – reagált a HVG főszerkesztője a házelnök “tollforgató terrorista” hisztijére 2012.04.22. 17:27:53

  Éppen csak azt nem tette hozzá, hogy Kövérnek talán megjött, attól annyira feszült, és azért illette az újságírókat a “nyikhaj, senkiházi utolsó tollforgató terrorista”, valamint a “velejéig gonoszak” és az “ostobák...

Trackback: Szabadságharc vagy gyarmat? 2012.04.22. 13:41:06

Szabadságharc vagy megalkuvás? Józan ész vagy magyar virtus? Hajlandó vajon a kormány megfizetni a mentőkötél árát, vagy ülünk még egy kicsit a gödörben, esetleg ásunk lelkesen tovább magunk alatt? A jövő hét elején egyeztet miniszterelnökünk az Eur...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Balt 2012.04.23. 01:25:21

@ezanicknevem: Feltehetőleg sok mindenben különbözik a véleményünk, de ez a komment nagyon összeszedett és realista. Messze veri a posztot.

wirth6 2012.04.23. 01:26:25

A posztoló általánosságokat ír, amik nagy része akár a 2006-2010 közötti időszakra is könnyen ráhúzható lenne, akkor ráadásul még tv székház ostrom is volt, és barikádokról dobálták kővel meg molotov koktéllal a rendőröket, mégse lett semmiféle polgárháború.

hehe64 (törölt) 2012.04.23. 01:30:09

Posztoló logikusan érvel, de hibás a kiindulási alapja.
A polgárháború tekintetében nagy vonalakban(gondolom terjedelmi korlátok miatt) helyesnek tartom a levezetést.

Csakhogy egy felkeléshez mindez nem szükséges. Jelenleg néhány millió ember 1-2 éven belüli éhhalálra van államilag ítélve.Az elkeseredettségük mértékének felmérésére még kísérlet sem történt/történik.
Most ott tartunk, hogy nem lehet tudni mi lesz az a szikra ami ezeket az embereket minden különösebb szervezés nélkül lázadásra készteti.
Ha és amennyiben erre sor kerül, akkor minden logikát, pártállást, egyebet félretéve kivétel nélkül mindenki potenciális áldozat.

Balt 2012.04.23. 01:34:09

@komplikato: Nos, én elég régóta és rendszeresen követem a politikai blogszférát. Ott két év alatt összesen kb. 4 db elpártoló Fidesz-szavazóval "találkoztam", akik amúgy csak alkalmi Fidesz-szavazók lettek 2010-ben/-re. A személyes környezetemben még ennyi sincs... (De ha lenne is, nem a "bal"oldal felé mozdulna.)

radikalisviccek 2012.04.23. 01:35:44

Ha polgárháború kell ahhoz, hogy az államalkotó nemzet kerüljön ismét nyeregbe a hazájában, akkor legyen, és minél előbb, amíg nem fordulnak meg az etnikai arányok.
Ha annak idején ('48-'49) leszámolunk a románokkal, szerbekkel, szlovákokkal, mielőtt megtör minket a cári túlerő, Trianon gondolatban sem vetődött volna fel.

Csak sajnos a magyar olyan fajta, aki sosem él az erőfölényével, csak méltatlankodik, ha más megteszi.

Egy újabb Trianon előtt állunk, a '60-as évek ~50 ezer fő körüli cigány népességéből ötven év alatt egy-másfél millióra duzzadt a lélekszámuk. Hamarosan túlszülnek minket, és a demokrácia mennyiségelvű egyenlősdijének köszönhetően átvehetik az uralmat.

Tehát most kell cselekedni, amíg még nem késő, venni valami isten háta mögötti lakatlan földterületet a sztyeppéken, és hosszú karavánokban útnak ereszteni őket, boldoguljanak, élősködjenek egymáson.

Balt 2012.04.23. 01:37:51

@Könnyen elkaptuk, uram!: Aha, és a kolompból biztos remek diy mortar lesz bizonyára...

komplikato 2012.04.23. 01:40:19

@ezanicknevem: A korrekt válasz jelenleg meghaladja a blog keretit és az én képességeimet. Sajnos nem áll rendelkezésemre pl. olyan lehetőség, hogy egyetlen érintéssel átadjam az összes tapasztalati és tudás anyagomat. No nem azért mert sok van, csak mert eléggé eltér másokétól. Simán elmondani meg csak körülményesen lehetne. Minden esetre minden hatás létrehoz egy ellen hatást. Nem fizikáról beszélek ... És a fent vázolt problémánál ugye egyszeri ember elintézi azzal, hogy teszem azt azért van "mert cigányok" vagy "mert arabok" vagy bármi más ami épen adott helyen és időben divat. De azzal igyekeznek nem foglalkozni mi váltotta ezt ki? Mivel lehetne megoldani?

Balt 2012.04.23. 01:43:24

@Clermont Vitriol: Like. (A komment, nem a polgárháború.) :)

Azért az "ideológiailag" árulkodó, hogy "kizsákmányolás" van mindjárt a cikk elején. :) De sebaj, Bajnai majd hátha megint elénekli az internacionálét. :))

komplikato 2012.04.23. 01:44:02

@radikalisviccek: "Ha annak idején ('48-'49) leszámolunk a románokkal, szerbekkel, szlovákokkal, mielőtt megtör minket a cári túlerő, Trianon gondolatban sem vetődött volna fel."

Nem értek egyet, ha a Kossuth és hívei nem kúrják el éktelenül a dolgokat a fent sorolt nemzetekkel, akkor nem lett volna talán Trianon sem. De talán a világháborúk sem vagy nem így.

Balt 2012.04.23. 01:47:26

@pandacsökiboborján: Épp ideje a tisztogatásnak, úgyis április végére ígérték a 2006-ban bevetett, ma is aktív állomány névsorát. :)

Balt 2012.04.23. 01:54:27

@ezanicknevem: Ez nagyon vitriolos, elismerésem, de nem való ide szmájlit tennem.

radikalisviccek 2012.04.23. 01:57:51

@komplikato: a nemzetiségek onnantól kezdve, hogy felfogták, hogy ők nemzetiségek, minden létező alkalommal keresztbe tettek nekünk, gondolj a Rákóczi-szabadságharc ellen nyomuló szerb határőrökre, 1784-ben Horeáék erdélyi mészárlásaira, a szabadságharc alatti szerb és román tömeggyilkosságokra, vagy a világháborúban elkövetett barbárságaikra (sót szórtak a sebesültek sebeibe, baltával fejeztek le embereket, stb.).

De nem kell messzire menni, a jugó balhéban is a szerbek szögelték a saját ajtajukra a horvát civileket, tehát egy grammot nem változtak azóta sem.

Gondolod, ha Kossuthék jófejek lettek volna velük, akkor nem akarták volna utána a kapott autonómiát nemzetállamra bővíteni?

Mindig magunkban keressük a hibát, és rendszerint mindig azt találjuk, hogy azért basztuk el, mert nem voltunk elég jó arcok azokkal, akik naponta törlik fel velünk a padlót. Ugyanez a retorika az érvényes a cigánykérdésben is: mintha a mi dolgunk lenne a másik orcánkat is odatartani azoknak, akik napi szinten gyilkolásszák, és milliószámra tartják rettegésben a honfitársainkat.

Balt 2012.04.23. 01:57:54

@hehe64: Minden külön szervezés nélkül?! :) Hát mire fel a milla, a nyugger poltisztek szolidaritása, a szagszervezeti majális stb.?

hehe64 (törölt) 2012.04.23. 02:22:03

@Balt:
A hülyeség nem bűn, csak kellemetlen.
A harsány, fröcsögő, megmondomazőszintét mert én vagyok a faszagyerek,
na az már szerintem bűn.

Fentebbi szösszeneteidben a butaságoknál csak az őszinte zsigeri gyűlölködésből van több.

Balt 2012.04.23. 02:28:43

@hehe64: Ha nem rágnád a körmöd, akkor ki tudnád nyitni a bugyli bicskád a "polgárháborúban". De így fegyvertelen vagy. Muhaha

EG0 2012.04.23. 02:39:56

Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz ez a polgárháború? Külső és belső körülményeket is figyelembe véve.
a, 3 éven belül
b, 10 éven belül
c, 30 éven belül
d, 300 éven belül
Szerintem d.

ezanicknevem 2012.04.23. 03:18:22

@radikalisviccek: "Ha polgárháború kell ahhoz, hogy az államalkotó nemzet kerüljön ismét nyeregbe a hazájában, akkor legyen, és minél előbb, amíg nem fordulnak meg az etnikai arányok."

Én nem kívánkozom polgárháború után. Továbbolvasva a kommentedet kiderül, hogy te sem ragaszkodsz a népirtáshoz, "csak" a száműzéshez. A véleményed abból a szempontból racionális és érthető, hogy valós problémáról szól. De mint megoldás, elég kétséges. Emellett nincs realitása. A magyarság nem fog etnikai alapú polgárháborút kirobbantani, mert a többség hozzáállása nem ilyen. Mire ez megváltozna, addigra az erőviszonyok is változnának, a hátrányunkra.

"Ha annak idején ('48-'49) leszámolunk a románokkal, szerbekkel, szlovákokkal, mielőtt megtör minket a cári túlerő, Trianon gondolatban sem vetődött volna fel."

A XIX. században már késő volt. Magyarország problémája a honfoglalás óta az volt, hogy a szomszédaihoz képest nem volt elég nagy a népsűrűsége ahhoz, hogy egyértelmű hegemóniája legyen a térségben - emiatt folyamatosan ki volt téve a külső támadásoknak, amik tovább rontották a demográfiai viszonyokat. Öngerjesztő folyamat volt. Kezdve a késői (vagy más szemszögből: túl kis népességgel végrehajtott) honfoglalással, folytatva Julianus-szal, akinek nem volt ideje elhozni a keleti magyarokat, aztán a tatárjárás, ami az amúgy is csekély népességet megfelezte. Végső soron a török dúlása és az azt követő nem magyar nemzeti érdekű uralkodóház tette lehetővé, hogy a nemzetiségek akkora számarányra tegyenek szert, ami már meggátolta a beolvasztásukat.

Ebből a szempontból már mindegy volt, mi történik '48-ban. Az I. vh. megnyerésével nyerhettünk volna egy kis időt, és az ország sokkal kedvezőbb feltételekkel bomlott volna fel, nem az antant körmöt is láncfűrésszel nyíró asszisztálása mellett. De nem több. Az ország alapvető katasztrófája Muhi és Mohács volt, Trianon csak következmény - persze ez nem mentség a Trianonban ellenünk elkövetett bűnökre, és nem teszi okafogyottá, hogy Trianon felülvizsgálatra szorul.

ezanicknevem 2012.04.23. 03:20:17

@Balt: Köszönöm az elismerést.

ezanicknevem 2012.04.23. 04:02:01

@komplikato: "És a fent vázolt problémánál ugye egyszeri ember elintézi azzal, hogy teszem azt azért van "mert cigányok" vagy "mert arabok" vagy bármi más ami épen adott helyen és időben divat. De azzal igyekeznek nem foglalkozni mi váltotta ezt ki? Mivel lehetne megoldani?"

Nem válaszolsz a kérdésre, hogy miből gondolod, hogy te jobban boldogulnál az adott helyzetekben.

Ha jól értem, arra célzol, hogy a magyarság a felelős a cigányság elvadulásáért, vagy legalábbis része van benne. A kijelentésed jogosságától függetlenül (amiben egyébként kevéssé tudok hinni), ennek megint semmi köze ahhoz, hogy a berzéki szobafestő vagy az Olaszliszkán áthajtó tanár mennyiben tehet arról, ha a cigányok agyonverik, és hogy te mitől vagy védettebb náluk az ilyen helyzetektől.

Az élet sakkjátszma. Tudom, nem az, de a példa kedvéért. Van egy pillanat, benne adott egy állás, amire lépned kell. A lépéseid nem a hárommal ezelőtti felállástól függenek, hanem az aktuálistól. A mosttól. Nem tudok mit kezdeni a visszafele mutogatásoddal. Amellett kétkedéssel fogadom, de mindegy is. A helyzet az, hogy volt egy II. világháború. Utána Magyarországon maradt x számú cigány és y számú sváb. A svábokat nekiálltak vegzálni, kitelepíteni és elkobozni a vagyonukat. Emellett a málenkij robot és kollektivizálás a megmaradtakat legalább ugyanúgy sújtotta, mint mindenkit.

Ehhez képest a sváb falvak a mai Magyarországon elég jól állnak, egy részük már város. Dolgoztak, és felemelkedtek újra. Ez van a kultúrájukban. Senki sem beszél svábbűnözésről, senki sem háborog, hogy a svábok kiszorítanak minket az országból, segélyeken élnének, lopnak vagy élősködnének. Nincs rá oka.

Ezzel szemben Mo.-on mostanra a cigányokkal szemben ezek a vádak hangzanak el. Emellett már vannak majdnem vagy teljesen cigány falvak, de valahogy nem tűnnek városiasnak. Még a városi cigány gettók is inkább a visszafejlődés jeleit mutatják az adott településen belül.

Természetesen nem minden sváb szent, és nem minden cigány bűnöző. Hiszem, hogy mindenki elsősorban ember és azután valamelyik nemzet tagja. Minden népcsoport tagjai ugyanolyan arányban születnek jó és rossz embernek, okosnak és butának.

De a születés után sokminden van. A népcsoportok kultúrája sokat számít. Sajnos a cigány identitás sok honfitársunknál (nem mindenkinél, mert az rasszizmus és az rossz) olyan életvitellel párosul, ami nem előremutató az ország jövőjére nézve. Ellentétben mondjuk a sváb, örmény, görög stb. kisebbségek identitásával.

Tehát az, hogy a cigányok azok, akik, igenis probléma. Nem genetikai, hanem kulturális, de ettől még probléma. Ezt gondolom, te sem vitatod.

Ha pedig mindezért a magyarokat okolod, miért van az, hogy a cigányságra alapvetően minden országban az jellemző, hogy a perifériára szorul? Miért mindenhol ők a páriák? Mindenféle rosszmájúság nélkül mondom, ott az ellenpélda: a zsidóság. Ők sok nagy művészt, tudóst, üzletembert adnak azoknak a társadalmaknak, amelyekben szintén kisebbségben élnek. Nem hiszem, hogy születésükkor tehetségesebbek, okosabbak, mint más nemzetek fiai. De a kultúrájuk, az értékrendjük előnyükre válik. És nem ők az egyetlen kisebbség, akikről ez elmondható, de mivel sok országban jelen vannak, náluk a legszemléletesebb.

A fehér többségi társadalmat hibáztató felfogásodat el tudnám fogadni, ha a cigányság problémái csak Magyarországra lennének jellemzőek. De olyan országokban is problémás a helyzetük, ahol azt se tudják, kik a magyarok. Vagy ha a magyar többségnek a kínaiakkal ugyanúgy konfliktusaink lennének, elhinném, hogy talán bőrszínkérdés. De így nem. Elsősorban biztos nem.

ezanicknevem 2012.04.23. 04:22:10

@komplikato: "ha a Kossuth és hívei nem kúrják el éktelenül a dolgokat a fent sorolt nemzetekkel, akkor nem lett volna talán Trianon sem. De talán a világháborúk sem vagy nem így."

Ld. a radikalisvicceknek írt válaszomat. (2012.04.23. 03:18:22)

Kossuth és a dualizmus vezető politikusai (akiket nem neveznék egyöntetűen Kossuth híveinek) az egységes nemzeteszme mellett álltak ki. Akár jól tették, akár nem, abban a korban ez volt az uralkodó ideológia. Felróhatod nekik, de ez ugyanúgy nem vezet sehová, mint azt nehezményezni, hogy István elnyomta a pogányokat és hogy ma a demokratikus társadalmak nem tekintik szalonképesnek a jobboldali radikalizmust. Egyszerűen ez volt akkor, és kész.

A kor Romániájában (XIX. század második felétől a háborúig) jobban elnyomták a nemzetiségeket (bolgárokat és moldvai csángókat), mint a Monarchia Magyarországán. A kor Nagy-Britanniája elnyomóbb volt a keltákkal és a franciák sem voltak gálánsak a breton kisebbséggel. Csak ők megnyerték a világháborút. (Pontosabban Románia elveszítette '16-ban, csak utána visszajött szüretelni.)

Az első világháború kimenetele pedig számunkra is csak attól függött, hogy a németek nyernek-e. Ha ők nyernek, mi is nyerünk. Az meg attól, hogy Amerika belép-e a háborúba. Belépett, és a németek nem nyertek. Ebből a szempontól a mi nemzetiségeink véleménye és hozzáállása nem sokat számított, így Kossuth és utódai tettei sem.

Ha a németek nyerik az első világháborút, most talán egy román fórumon egy román komplikato ostorozná a honfitársait, hogy nem kellett volna elnyomni a dobrudzsai bolgárokat meg a csángó magyarokat, és akkor nem tartanának itt. Persze erről vitázni utólag nem sok értelme van.

T5H 2012.04.23. 06:08:32

@Wahula Jakab: Jugoszlávia. 200000 halott.

lima31 2012.04.23. 06:58:41

Tökéletesen tiszta megoldás is létezik egyébként.... 2012 a kényelmesség és a sebesség éve, vagy nem? :)

Arbet 2012.04.23. 07:27:36

Ha a nép fegyverrel kergeti el a rátelepedett ingyenélő politikai pártokat, akik hosszú éven keresztül csak átverték őket, az nem polgárháború, hanem szabadságharc. :)

A népnek nem egymással van baja, hanem a politikusokkal és a vezetőkkel. A társadalmi feszültségeket is ők szítják, így ha egymásnak ugrik két ember és az egyik meghal, az is a politika felelőssége.

Idáig jutottunk 23 évvel a rendszerátbaszás után.

bruhahahahihihi 2012.04.23. 08:03:00

Hú, ezt nehéz lesz überelni, a törpe „levegő” adót akar kivetni.
A nemzeti ügyetlenkedés kormánya, ez a legújabb vívmánya.
Már lassan a három suttyó Buga Jakab vezet minket…
S „Kusza Szem” vezérli a tekintetüket. (Ezeket a tetüket).
A Nemzeti Szarcsimbók ül a klotyón és várja az IMF-et,
hogy valaki pénzzel törölje ki az elnöki segget.
nemsokára kiveti az adót a Nép is a : Mindenható,…
Ez lesz az utolsó dobás a véres LÁZ-Adó!
Csak úgy pattognak majd a Nemzeti Szardarabok
Menedéket a világban sehol nem kaptok.
A felkoncolást meg nem úszhatjátok…
de a Demokráciánkat legalább visszaadjátok!!!!

bruhahahahihihi 2012.04.23. 08:05:03

A Orbán motto: " Aki nincs velünk az NINCS!
A Nép megfordítja ezt: Aki ORBÁNNAL van az NEM LESZ, mert elsöpörjük!!!

bruhahahahihihi 2012.04.23. 08:05:35

jÓ ötlet a polgárháború...mert a Demokráciát csak megdönteni lehet!!!!

tonypek 2012.04.23. 08:12:47

@EG0: a 2014-es választásokon nem fideszes győzelem esetén is így látod?
Ahogy a fidesz sok-sok évre berendezkedik és jobbik fondorlatos politikája alapján nehezen képzelhető le egy tisztességes hatalom átadás.

látjátok feleim szümtükkel 2012.04.23. 08:16:25

@Szun vu kung: "Szóval te melyiket vallod magadénak? "

Szóval egyiket sem, őszintén nem érdekel.

Azonban én mindig a tényekből kiindulva dondolkodok, ezért az én látószögemből így néznek ki a dolgok.

Történészek állítják, és a biblia is (és én hiszek ezeknek, mert nem tudom ellenőrizni, de elfogadom a tudásukat ), hogy a zsidókat a fáraók nem akarták kiengedni egyiptomból. Azt is állítják, hogy Jázus előtti és utáni időszámítás van. Namár most, a magyarok ősei, mármint Árpi bácsiék ugyebár az időszámítás kezdete után majdnem ezer évvel később jöttek ide erre a földre. Azonban előtte már éltek itt népek, akikről nem sokkal többet lehet tudni, mint arról, hogy a magyarok ősei honnan jöttek.
Erről ugye sok teória létezik, így a fentiekben jelzett új elmélet is: "... gyomaendrődi dr. Weigert József két kötete a magyar történelmet és eredetet, úgy véli, a magyarok a kusoktól származnak, akik Egyiptom területén éltek és élnek részben ma is." ( Forrás: Beol ) "

Úgy gondolom, nem az a fontos, hogy ki honnan jött, hanem az, hogy itt él, és az még fontosabb hogyan viselkedik. Tudósok szerint minden ember őse Afrikából ered, ezért a Föld mindenkié, ebből következően miért is zsidózzák, cigányozzák, stb. egymást az emberek?

Vissza térve a posztra, a polgárháború a viták eldöntésének legocsmányabb erőszakos módja. Vér a vérét támadja, öli meg. Ez nem politika, ez genetikai harc a hatalomért. Ennek semmi köze ahhoz, hogy ki milyen valású, ideológiájú, még akkor sem, ha vallási vagy ideológiai köntösbe öltöztetik.

szekertabor · provo.blog.hu 2012.04.23. 08:17:13

A poszt egy rendkívül aljas és hamis feltételezésből indul ki, amit az összes ismert ténynek ellentmond. Karhatalmi erőszakkal való visszaélés eddig egyetlen Orbán vezette kormányzás alatt sem történt, ellentétben minden eddigi szocialisták vezette kormánnyal. Így az elméleti, tudományoskodó fejtegetés tulajdonképpen nem más, mint a bukottak szándékainak kivetítése az őket megbuktatókra.

butus 2012.04.23. 08:20:21

@Kalmár: Mikor jössz már rá, hogy Te is az elvtársak közé tartozol? Szintén az elvtársak igéit hirdeted, az ő seggüket nyalod!
www.kibulizottorszag.net/tartalom.html

dr. Bubó 2012.04.23. 08:20:40

@szekertabor: "visszaélés eddig egyetlen Orbán vezette kormányzás alatt sem történt"

:)))))))) ja ja ojjan látványos nem... titkosítva van minden...

persze ettől még lehet látványos is...

de neked a fideszlogikádnak hiába is mondom...

látjátok feleim szümtükkel 2012.04.23. 08:33:33

@Mária: "Azokkal van a bajom, akik úgynevezett "megélhetési keresztények" és POLITIKAI tőkéjük gyűjtögetésére használják ki az emberek hitét és jóindulatát."

Ejnye már! Nagyon szigorú vagy. Nem hallottál még Saulusról, aki Paulussá vált? megvilágosodni sosem késő, különösen, ha a megvilágosodás előnnyel jár.

pizzaboy 2012.04.23. 08:36:45

Ne legyenek illúzióink, amíg az országban az a legnagyobb probléma, hogy:

- "nem jön a 10 megás netemmel a hádésztrím",
- "már megint tönkrement az akksi a garanciális ájpedemben",
- "a buzik miatt kell megint lezárni a nagykörutat?", - "az új diktátorista polgármester miatt, már megint csendrendelet van, hol fogok elinni hétvégén 20ezret, hogy magam alá hányhassak gyönyörömben??"

addig nem lesz itt semmilyen polgárháború.

Kurva nagy luxus van itt, a világ népességének kb 80%-a szarabbul él, mint itt bárki, mi meg a nagy nyugathoz akarunk tartozni, csak hát ők sok tekintetben legalább 50 évvel előttünk járnak, és ezt SOHA nem fogjuk behozni.

A változásnak először a fejekben kéne végbemennie

látjátok feleim szümtükkel 2012.04.23. 08:37:53

@szekertabor: "Így az elméleti, tudományoskodó fejtegetés tulajdonképpen nem más, mint a bukottak szándékainak kivetítése az őket megbuktatókra."

Vagy a hatalmon lévők részéről a nép ijesztgetése, hogy a hatalmuk megtartása érdekében befolyásolják a tömegeket.

Minden éremnek két oldala van.

manókomment · http://kakofon.blog.hu/ 2012.04.23. 08:39:48

@ezanicknevem: érdekes amit felvetsz.
a cigányok és zsidók kérdés egyrészt szterotípiák mentén tehető fel és válaszolható meg. vannak tehetős és elismert romák, vannak szegény és periférikus zsidók, mégis azt vesszük alapul, hogy a cigányok (egységesen, kulturálisan) periférián, a zsidók (szintúgy) toppon vannak, oké legyen, nem kell túlbonyolítani... amikor arra gondolok, hogy más európai országokban is periférián élnek a romák, azért felmerül, hogy mégis minek a perifériáján - más megközelítésből pedig, az Európában diktáló neokon kapitalista világrend alapvetően elnyomó, előállítja és fenntartja a szegénységet, romákkal vagy nélkülük, bőven van elég nem-roma szegény a társadalom szélén. hogy a svábság vagy épp a zsidóság (és ne is menjünk bele, hogy ez tkp mit vagy kiket jelent) jobban beilleszkedik, jobban képes részt venni a kapitalizmus társadalmában, mint a cigányság, és hogy ez kulturális háttértől függ - eleve abból indul ki, hogy a többségi társadalom értékrendjét (ha tulajdonítható neki ilyen) követni jó és kívánatos. hogy az ettől eltérő életmód alsóbbrendű, visszafejlődés. a nyomor és az erőszak kétségtelenül nem tekinthetők forradalmi célnak. viszont szembeállítani haladásként a fennálló rendet lényegében minden mással, ami ezzel szembemegy, ez éppen a fennálló rend saját retorikája.
a blogposztnak is a kiindulása valami ideológiai kettészakadás, egyik elit másik elit... nekem mind egyformák. alapvetőbb átalakulás nem is fog végbemenni, amíg olyan felszínes faksznikon szarakodnak a would-be újraosztók, hogy ki milyen nemzetiségű és eléggé konform-e. ugyanazt a hierarchikus fost fogják maximum átfesteni. ilyen forradalmárok mellé hülye is odaállni az ember, már nem mintha a passzivitás vonzó alternatíva lenne.

Netuddki. 2012.04.23. 08:48:03

orbán:
- Mi a tökömet csináljak még, hogy összejöjjön már végre az a qrva tömeg? Úgy közéjük lövetnék már...

Azazuma 2012.04.23. 08:56:46

Nehéz lenne a tömegbe lövetni, mivel a bal oldal sulytalan. :D

Archenemy 2012.04.23. 08:57:32

magyarinfo.blog.hu/2011/02/09/az_ehseglazadasok_eve_jon_magyarorszagon

éhséglázadásokat már vizionált korábban is a magyar blogszféra, ez ilyen hobbi?

2012.04.23. 09:04:33

@German Shepherd: Íjakat és számszeríjat még lehet kapni :) Kiemelem, MÉG! :)

Gyokszi 2012.04.23. 09:51:27

Szerintem minden gond forrása az, hogy Magyarország még mindig majdnem szocialista ország. Annak megfelelően agyonszabályozott gazdasággal, baromi nagy újraosztással és ehhez magas adókkal. Gyakorlatilag egymást zsákmányoljuk ki minden nap. Nálunk nincs olyan, hogy megdolgoztam valamiért és az abból jövő haszon az enyém, mert az állam szépen elveszi a hasznot és szétosztja a nép közt. Így senki nem vállalkozik, senki nem akar magáért igazán tenni, mert egyrészt a jogszabályaink ezt nem is nagyon teszik lehetővé, másrészt, aki nálunk elér valamit, az egyből közellenség, harmadrészt, meg ha megy is a dolog, az állam valahogy előbb-utóbb úgyis alád tesz valamivel. Azzal pedig, hogy a gazdaságunk nem szabad, azt értük el, hogy lassan mindenki csak azt teheti meg, amit a kormány megenged (ott vásárol, ott nyaral, ott dolgozik, ahol a kormány megengedi). És ami a legszebb, hogy ebben a rendszerben dolgozni igazából nem is kell, mert a szocialista rendszer mindenkit eltart-természetesen szintén a dolgozó-előre jutni akaró emberek pénzéből.
Váltsunk rendszert végre és minden rendben lesz!
(Ajánlott irodalom: F.A.Hayek: Út a Szolgaságba)

Archenemy 2012.04.23. 09:58:24

@Gyokszi: na de látod, ha bárki bármit is tesz, az aktuális ellenzék hiszterizált visongásba kezd, hogy ez már a vejmár, a blogszféra meg hálásan tercel rá

g-dúrban zúgó kabóca 2012.04.23. 10:03:42

@hagyma: mert addig milyen egészséges volt!

kalandfereg 2012.04.23. 10:04:19

Csak annyi, hogy az "országrontó kozmopolita" az a szélsőjobbos jelző az MSZP - DK -ra, és mint ilyen, semmi köze a valódi problémákhoz.
A valódi problémák ismeretében én inkább
"tehetségtelen, korrupt poszt-gulyáskommunista hatalmi elit"-nek nevezném őket.

Amatőr 2012.04.23. 10:22:01

""""""A kérdés már csak az, hogy fennállnak-e Magyarországon ezek a feltételek. A tragikus válasz pedig az, hogy igen, kétségtelenül igen. Ha nem is annyira kiforrott formában, mint egy ideáltipikus polgárháború küszöbén, de azért nagyon is határozottan és nagyon is egyértelműen fennállnak.""""

És orvos látott már?

Mr. Rustical 2012.04.23. 10:28:30

Itt volt már az ideje egy ilyen posztnak, a 23 millió román, a kettősállampolgároktól összeomló nyugdíjrendszer, az üldözött cigányok, a "jogállam" lebontása, és a többi marhaság után.

Holnap írjatok egy tudósítást arról, hogy máris haláltáborban sínylődnek a progresszív humanisták.

A szomorú csak az, hogy a polgárháboró nem, de az USA fegyveres beavatkozása Magyarországon nagyon is lehetséges. Mindennel, ami ezzel jár, lásd 1849, 1956.

Méltó utódai vagytok Kádárnak és Biszku Bélának, tíz forintért áruljátok a hazát az utcasarkon bárkinek.

Balt 2012.04.23. 10:32:09

@HUN_Sector: Ezzel baj lesz, mert mint kiderült, Áder Jánosnak fórja van: leleplezték, hogy gyermekkorában indiánosdit játszott. :)))

champagneM 2012.04.23. 10:35:32

@látjátok feleim szümtükkel: Nem tudsz te semmit se.:) De azért osztod az észt.
A legújabb kutatások ugyanis már elvetik a John Bright féle vonalat, nem utolsó sorban a Biblia beszámolóját, ami egy egységes zsidóságról beszél a mezopotámiai kivonulás óta. Gondolom te egy az egyben olvasod Anonymust is a magyarok eredetére vonatkozóan.:)
A lényeg az, hogy nincs olyan hogy zsidóság kb. a 11. századig. Hanem vannak olyan közel-keleti, kánaáni népek, akiket egy zsidó elit egységesít és tesz "zsidóvá". Ezek a kánaáni népek rendelkeznek saját történelmeikkel, tulajdonképpen ezeket egyesítik az Ószövetségben. Az bizonyos, hogy Dávid király már hisz abban, hogy Ábrahám és Józsué meg József zsidó volt és az Urat imádta. A valóság azonban az, hogy pl. Mózes nem is volt zsidó, hanem egy helyi kánaánita közösség egyik kultuszához kapcsolódó főpap (a kultusz sajátosságai jól kiolvashatóak a történetből). Mózes neve is sok mindent elárul (de ebbe most nem megyek bele). Karasszon ószövetségi professzor foglalja össze szépen: a legkülönbözöbb helyi (zömében nem is zsidó) hiedelmeket, történelmeket szedik össze és fűzik fel egy zsidó-szálra, és ültetik sajátosan jahvista közegbe. De ez nem a zsidók története, csak a zsidók bámulatos irodalmi teljesítményének eredménye, mellyel identitást akartak adni a kb ie. 12 körül egységesített helyi népességnek. Hogy mi a zsidók valódi történelme, és az voltaképpen meddigre nyúlik vissza, még nem tudni...
Az igaz lehet, hogy éltek zsidók Egyiptomban, hiszen az egyiptomi újbirodalom Palesztinát is bekebelezte, és bizonyára egy zsidó csoport el is hagyta az újbirodalmi Egyiptomot, de az bizonyos, hogy nem a Vörös tengeren gyalogoltak át. Azt viszont már tudni, hogy valahol, valamikor valakik megszabadultak egy mocsáron keresztül, és történetüket beépítették önkényesen a Mózes-sztoriba, szóval a történet két elemének (kivonulás, Vörös tengeren átkelés) semmi köze egymáshoz, nem ad ki egy történelmet.
A magyarság szintén hasonló dinamikán keresztül jött létre, kb azután, hogy ie. 1300 körül kilépett a sztyeppére és maga mögött hagyta az obiugor gyökereket. Magába olvasztott sokféle népet, melynek identitását a vezérnép adta meg. Aztán jött a törzsszövetség és addigra már mindenki hitt a mítoszokban, úgy ahogy a zsidók abban, hogy Ábrahám vagy Mózes a zsidóság és a zsidó vallás egyik alapítója.
Ha legalább értékítéletet mondasz népek felett és még össze is hasonlítod, az egyiket felsőbbrendűnek tarva (kicsit náculó tempó ám), legalább tudnál valamit a kurrens kutatásokról, a közhelyek és a Blikk szintű zagyvaságok helyett/mellett.

Balt 2012.04.23. 10:35:53

@Mr. Rustical: Ááá, most rá vannak cuppanva a latino kurvákra meg az öngyilkos merénylők testrészeire - ami amúgy könnyen okozhatja az Obama-kurzus bukását. (Nem is tudom, jó lenne-e ez nekünk...)

szobatars 2012.04.23. 10:35:56

"Ki kellene választani arra alkalmas 200.000 embert, a többieket meg le kellene géppuskázni."

Nem, nem őrültem meg, csak idéztem egy embert. És most lehet találgatni. Segítségképpen annyit, az idézet 1983-ban hangzott el. S ha valakinek ismerős lenne a szituáció - s egyben további segítségképpen -, annak a másik fél válaszát is idézném, a nevet kiikszelve:

"X,X, te sem lennél géppuskakezelő!"

Amatőr 2012.04.23. 10:38:59

@Putyilov gyári melós:"""" Igen szép kis hullahegyeket gyártottak le itt a határaink mellett a yugó polgárháborúban, Európa közepén."""""

Jugoszlávia a megalakulásától fogva lőporos hordó.
Erőszakkal összerántott népek, rekvirált országok állama.

A mai Magyarország területileg tovább nem osztható, a lehetőségnek nincs történelmi vagy politikai indoka. A lakosság túlnyomó többsége magyar, a maradék népesség nemzeti, nyelvi, vallási alapon jól-rosszul megkülönböztethető kisebbségekből áll. Tehát a jugoszláv példa hajánál fogva előrángatott....

kifordított nagyanyó 2012.04.23. 10:42:14

Sajnos eléggé birkák vagyunk(most nem a fidszbirkákra gondolok) ,így még sokáig sokmindent meg lehet velünk tenni.

kalandfereg 2012.04.23. 10:42:40

A jelenlegi kormány leváltására képes politikai erő hiányában én se látom a jelenlegi Mo-i helyzet megoldását, de ez a poszt azért erős túlzás...

2012.04.23. 10:47:23

@ezanicknevem: "Kossuth és a dualizmus vezető politikusai (akiket nem neveznék egyöntetűen Kossuth híveinek) az egységes nemzeteszme mellett álltak ki. Akár jól tették, akár nem, abban a korban ez volt az uralkodó ideológia."
Azért annyira nem. A szlovákok aktívan részt vettek a magyarok oldalán a szabadságharcban.
A román-szerb megmozdulások a császári provokatőrök hathatós munkájának eredménye.
A szerbek kértek autonómiát Kossuth-tól, választ sem kaptak.
Nemzetközi szinten: lengyelek aktív részvétele.
Mond valamit?
Az aradi vértanúk java NEM magyar!
Épp az internacionalizmus ideológiai megjelenésének időszaka volt.

blah 2012.04.23. 10:47:52

@Archenemy: nem igazán értetted Gyokszi hozzászólását...

champagneM 2012.04.23. 10:48:35

@látjátok feleim szümtükkel: a rokonságra és a kegyetlenkedésekre vonatkozóan pedig szerintem maradj csendben, - ha már összehasonlítunk - elképesztően sok példát lehet hozni az Ószövetségből a legkifinomultabb kegyetlenkedésekre. Ahol még a király is bevallja, hogy nem nagy ideológiák (a nép beiktatása a nyugat európai rendbe, radikális ideológiai paradigmaváltás), hanem személyes önzés, puszta hatalmaskodási vágy, féltékenység, bírvágy, felebarátja nője megszerzésének vágya miatt gyilkolt.
De mindebből csak a te fejedben következik valamiféle ítélet az egész népre, ugyebár.

2012.04.23. 10:49:02

@kifordított nagyanyó: Igen. Nekem is mindig eszembe jut az a részlet, mikor Briant követi a tömeg:
Brian: Menjetek a picsába!
Egy hang: Öööö de hogyan menjünk a picsába, uram?
Olyan fideszes!

2012.04.23. 10:50:56

@Szun vu kung: Majom, aki beszél. Világszenzáció! Ez is a fidesz eredménye!!!

2012.04.23. 10:52:38

@Szun vu kung: Igen, az Ótestamentum korában az emberi élet megítélése kissé más volt.

champagneM 2012.04.23. 10:55:38

@Könnyen elkaptuk, uram!: a demokrácia tényleg veszélyes, egy rakás aluliskolázott, ellenben rendkívül merész és nagypofájú alak mindenféle alázat és korlát nélkül terjesztheti az emeletes baromságokat. Mit vitatkozzon veletek az ember, vastagabb a bunkó bőröd, mint a rinocéroszé, és látható módon itt mindenkiről minden lepereg.

Brix 2012.04.23. 10:56:00

Polgárháborúnak kicsi az esélye ( még) Magyarországon, de a londoni eseményekhez hasonló deviáns, erőszakos jelenségek, és etnikai összetűzések bármikor lehetnek. Sajnos, olyan típusú társadalom alakul ki Magyarországon , mint a latin-amerikai gyengébb országoknál: az egyik oldalon feneketlen nyomor, bűnözés, kivándorlás, reménytelenség,
a társadalmi elit viszont soha nem látott jómódban él. Az egykulcsos adó, vagyoni típusú adók teljes hiánya, állami pénzekből tánogatott vállalkozások és a bennfentes körben kiosztott állások, mind őket erősíti
A társadalmi mobilizáció a nullához fog közelíteni, amit az állami felsőoktatási keretszámok csökkentése, és a 15 éves korban dolgozni zavart fitalaok, és a többszintű egészségügy még jobban felerősít.
A felnövekvő generációk válaszait soha nem lehet kiszámolni, így akár egy londoni eseményekhez hasonló lázadás bekövetkezhet, bár ennek a magyar társadalmi közegben elég kicsi az esélye. Itthon a politika elég sikeresen tudja az ország problémáit külső tényezőkre hárítani ( eddig)
A regnáló hatalom óriási hibát követett el azzal, hogy a válság következtében amúgy is növekvő társadalmi különbségeket- mesterséges eszközökkel: adójóváírás kivezetése, "szegények adójának"az áfának megnövelése, forint elinflálása, az összes állami jövedelemtranszefer brutális megkurtításával-- még tovább növelte.
Egy stagnáló, vagy csökkenő gazdasági helyzetben ami most van, mesterséges eszközökkel növelni a felső 10-15% jólétét, beláthatalatlan következményekkel járhat

Anti Anyag (törölt) 2012.04.23. 10:56:17

Nem jutunk el. A demokrácia csak ballib oldalon egyfajta viselkedési mód, amit vagy betart vagy nem, ha pedig nem, akkor megmagyarázza.

A többiek eleve abból indulnak ki, hogy létük a demokráciától függ és annak köszönhető, azaz eszükbe nem jut valamilyen indokkal elveretni ellenzéküket.

2012.04.23. 10:57:31

@Szun vu kung: Rossz a nicked. A majomkirály öntelt volt, és Buddha megleckéztette. miért azonosulsz a majomkirállyal?
Most megyek dolgozni. Nekem még van hol.

blah 2012.04.23. 11:11:51

@Anti Anyag: ezzel a demokrácia felfogásról azért vitatkoznék, a ma jobboldalon található pártok nem túl demokraták, a támogatóik sem éppen azok a toleráns, intelligens emberek, ugyanis ha nem így volna látnák, hogy totális szélső balos politika folyik most a "jobboldalon".

Wagem 2012.04.23. 11:14:20

Meg az olyan bértollnok amilyen te is vagy.Etessétek a hülye népet.Nyomul a szoci-libsi propaganda,a már jól betanult módszerekkel.Nyomjátok geciiik.Te ha a ti gyermekeiteket,vagy családotokat fogja pl.egy fiatal cigó banda lemészárolni,akkor ti is fegyverért fogtok ugatni.Ne adj Isten,hogy így legyen..

kvadrillio 2012.04.23. 11:16:01

hát ami azt illeti, amilyen katyvaszt sikerült létrehozni gyógyszerfronton...tényleg robbanásig feszült a helyezet !
Felírja az 50 tablettás gyógyszart a zorvos, pati kuss pedig oszt-szoroz (spórolás van ugye !!! vagy miszar..aki kitaláltahhh..)..OSZT RECIPÉHEZ IGAZÍRVA A KISZERELÉS ?!

MONDOG EGY SZART TE KIVESZEL ! Pláne nem a mocskos pénzfogdosós-fosos kezeddel !
Kérem a receptet és összetéptem !

Nu, vagy rendet kavar mostmár a gyógyszar fronton eu az eü-gügye eü.miniszterklón.....vagy beszar ez a rencer hamarost !
mirgesvagyok.

Amatőr 2012.04.23. 11:18:57

@komplikato: """""Nem értek egyet, ha a Kossuth és hívei nem kúrják el éktelenül a dolgokat a fent sorolt nemzetekkel, akkor nem lett volna talán Trianon sem. De talán a világháborúk sem vagy nem így. """""

Évszázadok óta többségében alkalmatlan politikusaink vannak. A cseheket azzal haragítottuk magunkra a monarchia idején, hogy elutasítottuk a kérésüket, hogy Osztrák-Magyar-Cseh Monarchia legyen a birodalom neve. Az osztrákok elfogadták, csak mi nem! A horvátoktól a románokig mindenkit magunk ellen fordítottunk a pökhendi és ostoba nemzetiségi politikánkkal 48-ban. És a sor végtelen.

kvadrillio 2012.04.23. 11:20:16

"A Magyar Közlönyben a hétvégén megjelent miniszteri rendelet (25/2012. NEFMI) szerint a cukorbetegeket negyedévente speciális vérteszttel fogják ellenőrizni, hogy a megelőző hetekben mennyi szénhidrátot fogyasztottak. Az egy éven belül kétszer rossz eredményt produkáló betegek elveszítik hozzáférésüket a legkorszerűbb, analóg inzulinhoz a közgyógyellátás keretében, és visszaállítanák őket a több mellékhatással járó humán inzulinos kezelésre – írja a hétfői Népszabadság."

MONDTAM ÉN, HOGY ÚJRA MŰKÖDÉSBE LENDÜL AZ INKVIZÍCIÓÓÓ !

ANYÁTOK HOGY VAN ?????!
b+

komplikato 2012.04.23. 11:21:36

@Putyilov gyári melós: "Igen szép kis hullahegyeket gyártottak le itt a határaink mellett a yugó polgárháborúban, Európa közepén."

Nem is illik róla beszélni, hogy a szerbek nem azért voltak Magyarországra dühösek igazából, mert a horvátoknak adtak el fegyvereket (nem keveset), hanem azért, mert a horvátoknak IS adtak el fegyvereket. Mondjuk ha jól tévedek anno Irak és Irán is tőlünk kapta a cuccot. Utána meg lehet szörnyülködni, hogy nézd má' milyen primitív népek egymást ölik ... érdekes módon senkinek nem volt gyanús, mikor afgán hadsereg tőlünk kapott ajándékba 200.000 fegyvert.

kvadrillio 2012.04.23. 11:24:46

@kvadrillio: lemaradt: AZT MONDJA: ...KIVESZ AZ ÜVEGCSÉBŐL 20 DARABOT !!!???

komplikato 2012.04.23. 11:25:25

@kvadrillio: Melyik tajgetosz pozitív faszkalap találta ezt ki? És ha simán barom volt a beteg orvosa és nem megfelelő adagot kap, utána dögöljön meg mert magas a vércukra vagy mi?
A rákbetegeknél is bevezetik, hogy ha 3 hónapon belül nem gyógyul, akkor nem jár több kemo és kezelés?
NORMÁLIS???

Balt 2012.04.23. 11:31:53

@blah: Azt hittem, a fentebbi kommentet is te írtad, de egy másik (harmadik) négybetűs: @Brix:

Mutatkozik a kettő között némi diszkrepancia... :))

ZSírfeka 2012.04.23. 11:33:01

Csak a nép…

/Fligeauf Benedek filmjének kritikája, 2017/

Kíváncsian várom, hogy miként fog szerepelni e film a Berlini Filmfesztiválon.
Eléggé merész a cím, utal a korábban már Ezüst medvével díjazott filmjére, és sajnos azt kell, hogy mondjam, nagy vonalakban hasonlít is rá.
Persze, teljesen más környezet, elegánsabb világ, nyomorról a film elején szó sincs. Ám a vonalvezetés ugyanolyan, itt is egy nap történése a film alapja.
A bevezetőkből mindenki tudhatja persze, akit érdekel, hogy ez a film a három évvel ezelőtti megtörtént eseményeken alapul. A „Szent György-éj” eseményeit dolgozza fel, a politikusok nép által történő levadászását.
Azonban túlságosan is sok az átfedés az Ezüst medvével díjazott mű, és a mostani film között, mint már említettem.
A feszültség, az estére beteljesülő végkifejletig kísértetiesen hasonlít a Csak a szél… című alkotásra. Itt azonban nem cigányok, hanem politikusok érzik a levegőben lebegő végkifejletet. Ahogy a választások lezajlódnak, már érezni, sejteni, hogy a nép reakciója nem az eddig megszokott birkák bégetése.
A film azt a napot mutatja, mikor már a tömeg az utcákon forrong. A bevezetésben mintha kissé az arab forradalmak dokumentumfilmjeit látnánk, amik 2011-ben söpörték végig az iszlám világot.
Persze, mindez a magyar utcákon játszódik, ami nekünk hátborzongató, senki sem szereti, ha az országa a vezető tévécsatornák vezető hírei közt szerepelnek.
Orbán Viktor már elrendelte a kijárási tilalmat, amikor pár vezető politikus utolsó óráiba pillanthatunk bele. Közben persze mutatják az utcát is, ahogy az idő előrehalad tával az összes volt belügyminisztériumi dolgozó a jelenleg szolgáló állományt ráveszik az átállásra, így csak a TEK-esek maradnak a kormánypárti politikusok védelmére. Az est folyamán aztán elsodorja őket a népharag, és itt válik a film végre egyedivé, ahol elszakad sikeres elődjétől.
Igaz, kissé az ötvenes, hatvanas évek történelmi filmjeire hajaz a pár tömegjelenet, amint a nép a politikusokat meglincseli, tekintet nélkül arra, hogy ellenzéki, vagy kormánypárti az a valaki, akinek a testét végigvonszolják a Kossuth téren, a pártházaknál, vagy a lakásaiknál.
Azok a részek, ahol az emberek gondolatait mutatja be a rendező, elementáris erejűek. A politikusok ráébredését arra, hogy vége, itt többet nem lehet beszélni, mert nem hallgatja meg őket senki, ahogy az arcukra kiül a felismerés, ahogy remegve igyekeznek menekülni, elbújni, mikor elindul a hajtóvadászat, nos, feledhetetlen.
Sajnos ez kegyeleti kérdéseket is felvet, mivel nem rég történt eseményekről van szó, sok hozzátartozó nem szívesen nézi, amint Orbán Viktort, Gyurcsány Ferencet, meglincselik, hogy csak a két tragikus sorsú főszereplőt emeljem ki.
Nem tudom, mennyire tudatos az a kép, amikor a Fidesz elnökét alakító Eperjes Károly idegesen babrál a kilincsen, tudva, hogy a hadseregének vége, és most nem a megszokott közönsége előtt kell fellépnie, tüzelő hangú beszédet mondani, hanem a valódi választók kérik rajta a rendszerváltás óta eltelt korszak történéseit.
Mindenesetre zseniális, ahogy csak a kezet mutatja a kilincsen, érzékeltetve, hogy ez az ember most szembesül a valósággal. Hogy ez a színészt, vagy a rendezőt dicséri? Esetleg mindkettőt? A film szempontjából telitalálat, úgyhogy ne firtassuk, miként azt sem, hogy a másik említett karakter éppen ellenkezőleg, a rá jellemző túlmozgással szinte önkívületben rohan a tömeg közé, hogy ott döbbenjen rá, ez a nap nem arra rendeltetett, hogy elhozza számára a politikai visszatérést.
Ezek a részek kegyetlenül megmutatják az ország akkori gondolatait. A többi mészárlás szerencsére nincs ilyen részletesen feldolgozva, ott inkább a hitchcocki feszültségteremtés dereng fel előttünk, ami dicséri a rendezőt, nem kell az összes képviselő halálát ennyire kegyetlenül bemutatni.
Elég a két vezér haláltusájának bemutatása ahhoz, hogy a mai Magyarországon politikus ne merjen elindulni a 2014 előtti garnitúra bevett útjain.
Ha másért nem, már ebből a szempontból megérte a filmet megalkotni, hiszen ha mondjuk ötven év múlva egy képviselő is igyekszik rátenni arra az ösvényre, akkor csak le kell neki játszani ezt a filmet, és biztos, hogy kétszer is meggondolja magát.

Azt kell mondani, hogy bár elég sok helyen döcög az alkotás, mégsem lehet azt mondani, hogy kár volt elkészíteni. Mert az avatatlan külföldi csak annyit lát, hogy a magyarok az utcára mentek a fennálló politikai rend megdöntésére, egy kelet-európai Idi Amin végnapját látnák, Forrest Whitaker nélkül, ám nekünk sokkal többet jelent.
Magyarországot jelenti, és azt, hogy büntetlenül nem lehet a nép nevében mindent megtenni.
A film nálam egy erős 8-as egy 10-es skálán.

defenestratio · http://www.youtube.com/watch?v=SEuBeH4LCyU 2012.04.23. 11:36:07

és olyan lehet, hogy az emberek nem egymást gyilkolásszák, hanem csak odamennek pár százezren a parlamenthez, kirángatják a bentlévőket, és felakaszták őket, csak úgy jelzésszinten, az íze kedvéért?

Balt 2012.04.23. 11:36:24

@Amatőr: Mondjuk a horvátokkal ugyanúgy megvolt a kiegyezés 1868-ban. (Lehet, hogy későn, de akkor is: a horvátok ma is "rés" a kisantant "pajzson", noha nyilván nem szükségszerű konfrontálódni a többivel sem...

komplikato 2012.04.23. 11:36:55

@komplikato: Mellette levő cikkben meg éppen fejtegetik, hogy pl. mellrákosok miért nem kapnak egy darabig kezelést. És már novemberben is volt pár hosszú hét, amikor nem volt ...
Mi a cél kiirtani minden beteget az országban???
Basszus a cukorbetegek vagy a élő és túlélő rákosok nem fognak szavazni? Csak a cukorbetegek vannak 500.000-en. Az nem is szám?

blah 2012.04.23. 11:40:33

@Balt: ja, mondjuk, hogy nem ugyanarról írtunk...

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.23. 12:15:11

@komplikato: A nácik sokkal humánusabbak voltak, szemtől szembe cselekedtek. Nem ilyen aljas sumák módszerekkel ritkították a népeket.

negondolkozz!majdénmegmondom! 2012.04.23. 12:19:10

Vigi barátom énekli is sokat az Aurórában: "mások lettek a módszerek, finomabbak a gyógyszerek" :)

Néhay 2012.04.23. 12:31:13

Újabban - egyre több emberrel találkozom, akik kíváncsian nézegetik a lámpavasakat...
ki tudja miért?

guzmo 2012.04.23. 12:33:55

A cikk, jó, csak egy-két dolgot hagy figyelmen kívül.

Van egy alapfelfogás, hogy forradalom (azaz vertikális konfliktus) akkor tör ki, ha a többséget alkotó rétegek nem tudnak úgy élni, mint eddig, az elit meg nem akar úgy élni, mint eddig. Ezzel szemben a mai Magyarországon van egy olyan konfliktus, amely igenis horizontális, ez pedig a vidéki magyarság-cigányság közötti konfliktus. Az, hogy hazánkban gárdák és egyéb paramilitárisnak nevezett egységek jöttek létre, az állami erőszakmonopólium teljes kudarcát illetve bizonyos megyékben (Borsod, Szabolcs, Heves stb.) teljes hiányát mutatják. A cigányságnak a munkára és a kultúrált életre való szoktatása nem hogy az elmúlt húsz évben nem sikerült, de évszázadok óta minden olyan országban probléma, ahol ez a népcsoport megjelent. Amíg nem volt válság, addig úgy gondolta sok mindenki, hogy adminisztratív eszközökkel, programokkal megváltoztathatóak ezek az emberek. Most, hogy mindenki csúszik lefelé, megértő fülekre talál az a populista demagógia, hogy az emberek elszegényedéséért a cigányok és a zsidók tehetőek felelőssé (ezutóbbi boncolgatásába most nem mennék bele). A cigányság bűnbaknak kiállításáért a folyamatos lopásaik, az idősek ellen elkövetett aljas, sunyi, értelmetlen erőszakok és a bandákba verődött cigányhordák által megfémlelítés a felelős. A cigányság pedig nem csinál mást, hogy a segély és egyéb állami szociális segítségek helyett elveszi azt, ami a másé, ha kell, a tulajdonos élete árán. Azért teszi ezt, mert a saját életén kívül nincs mit vesztenie. Ezért követelik egyre hangosabban a halálbüntetés, mint az állam jogos gyilkolási eszközének visszaállítását.
Sajnos azt kell mondani, hogy a mai vidék Magyarországán (főleg a keleti régiókban) olyan puskaporos helyzet fenyeget, amely bármikor etnikai alapon robbanthat ki ilyen konflikust és könnyen vagy a cigányok vagy a magyarok népirtásával végződhet. És az elit rá fog jönni, hogy ha nem lesz, aki számára a szükséges javakat megtermelje, akkor ő maga is elveszik. Egy idő után érdeke lesz egy konfliktus, még ha most a demokrácia és az EU-s értékek mögé bújik. Mert elveszíti tömegbázisát és senki nem fog rá szavazni. Magyarország legnagyobb problémája ugyanaz lesz, mint Európáé: lesz egy társadalmi réteg, aki nem hajlandó asszimilálódni, jogokat követel és nem járul hozzá a közöshöz. A különbség csak annyi, hogy nekünk ehhez nem kellenek bevándorlók, nekünk egy saját kisebbségünk okozza ezeket a gondokat. És vajon milyen megoldás van még? Jó lenne, ha ez vér nélkül menne...

manókomment · http://kakofon.blog.hu/ 2012.04.23. 12:34:48

@Néhay: eddig biztos kevesebbet jártál emberek közé? :)

belekotty 2012.04.23. 12:39:23

@Néhay: Ne járj fémtolvajok közé!

látjátok feleim szümtükkel 2012.04.23. 13:04:49

@Szun vu kung: "De azért osztod az észt."

Dehogy osztom, kell az nekem is, mert látom neked már agyadra ment a származás, meg a zsidók kérdése. Engem itt védéken jobban foglalkoztat az, amit Könnyen elkaptuk, uram! írt 2012.04.23. 10:57:31-kor, " Most megyek dolgozni. Nekem még van hol. "

Jobb lenne, ha te is ezen törnéd az eszednek a zsidók, meg egyebek által le nem foglalt részét. A mában kell élnünk, nem a múltban.

Amatőr 2012.04.23. 15:58:44

@Balt: ...azaz a bizonyítvány totál bukta.

2012.04.23. 16:04:28

@Balt: szegény favágók és tűzoltók, akkor a kis fejsze (szekerce) is el lesz kobozva.... :)

Amatőr 2012.04.23. 16:19:24

@guzmo:""""""""" A cigányságnak a munkára és a kultúrált életre való szoktatása nem hogy az elmúlt húsz évben nem sikerült, de évszázadok óta minden olyan országban probléma, ahol ez a népcsoport megjelent."""""""""

Sajnos ma már Európa egészén gondot okoz a cigány népesség markánsan eltérő kultúrája, függetlenül a befogadó ország szegény vagy tehetős voltára. Bebizonyosodott, hogy az asszimilációra egyáltalán nem hajlandó népesség és az "őslakosság" között a konfliktus anyagiakkal sem kezelhető megnyugtató módon. Sőt, sehogy sem. A "szakemberek" erősen gondolkoznak, az összecsapások meg szaporodnak. Megoldás pedig nincs a láthatáron.
Ja, a szomszédnak is meg fog dögleni a tehene, mert már átrándulgatnak az amerikai földrészre is.

sutyerák 2012.04.23. 18:13:51

polgárháborúhoz polgárok kellenek?
-és az mi,ha dúvadakra lőnek?

ezanicknevem 2012.04.23. 18:44:27

@manókomment: "a cigányok és zsidók kérdés egyrészt szterotípiák mentén tehető fel és válaszolható meg"

Nyilván bőven akadnak, akik az előítéleteiket vetítik ki ezekre a nemzetiségekre, és a megfigyeléseiket az ilyen prekoncepciók mentén magyarázzák - vagyis a gombhoz keresik a kabátot. Szeretném azért azt hinni, hogy nálam nem erről van szó. Amikor azt mondom, hogy a zsidóság kultúrája lehetővé teszi, hogy kisebbségben is értékteremtő, a többségi társadalmat gazdagító tevékenységet folytasson, míg a cigányságnál (talán a művészeiket kivéve) a kulturális identitásuk, azaz a környezeti hatások és értékrend, amit magukkal hoznak, inkább hátráltatja őket ebben (persze nem zárja ki a többségi társadalom szemében is tartalmas és építő életet, de hátráltatja), akkor remélem (és egyúttal - a cigányokat tekintve - sajnálom), hogy nem az előítéleteimből indulok ki, hanem _objektíve_megfigyelhető_ tendenciákról beszélek.

Egyszerűbben. Bemész tíz pl. sváb és tíz cigány településre-városrészbe, és összegzed a megfigyeléseidet. Ha itt eltérő tendenciát látsz az élhetőség szempontjából, az már nem előítélet, hanem tapasztalat.

"eleve abból indul ki, hogy a többségi társadalom értékrendjét (ha tulajdonítható neki ilyen) követni jó és kívánatos. hogy az ettől eltérő életmód alsóbbrendű, visszafejlődés."

Tetszik vagy sem, a nyugati civilizáció (amely intézményi-filozófiai tekintetben a római-hellenisztikus, vallási tekintetben pedig a zsidó civilizáció örököse) az, amelyik egy apró kontinensről képes volt kiterjeszteni a befolyását a Föld nagy részére, kifejlesztette a demokráciát és a kapitalizmust, és a tudományközpontú világszemléletet. Amiket bár sokan szidnak, mégis korunkban még mindig ez a leghatékonyabb válasz a világ kihívásaira, és más civilizációk is csak annyiban zárkóznak fel sikeresen, amennyiben átveszik ezeket a vívmányokat (ld. Japán vs. Afganisztán).

Szóval nem mondhatjuk azt, hogy egy kultúra abszolúte többet érne egy másiknál, ahogyan önmagában a fenyőfa sem jobb vagy rosszabb a nyírfánál - de azt mondhatjuk, hogy az a kultúra, amelyik nem képes hatékonyan integrálódni a nyugati civilizációba, az a jelen körülmények között kevésbé sikeres és ezért hordozóinak érvényesülési hátrányt, a nyugati civilizáció értékeit vallóknak pedig állandó problémaforrást jelent.

ezanicknevem 2012.04.23. 19:41:09

@Amatőr: "Évszázadok óta többségében alkalmatlan politikusaink vannak. A cseheket azzal haragítottuk magunkra a monarchia idején, hogy elutasítottuk a kérésüket, hogy Osztrák-Magyar-Cseh Monarchia legyen a birodalom neve. Az osztrákok elfogadták, csak mi nem! A horvátoktól a románokig mindenkit magunk ellen fordítottunk a pökhendi és ostoba nemzetiségi politikánkkal 48-ban. És a sor végtelen."

A XIX. század a nemzeti öntudatra ébredés kora. Ebben a korszakban nemzetiségekkel megegyezésre jutni olyan, mint szülőnek a kamasz gyerekét rávenni, hogy este tízre otthon legyen. Megpróbálhatod, de a siker kétséges.

A horvátokkal egyébként kiegyeztünk 1868-ban. Még a felhánytorgatott dualista kori nemzetiségi politikánk is eléggé nagyvonalú volt a kor Angliájához, Franciaországához, pláne Romániájához képest. Nézz utána, ők mennyire voltak nagylelkűek a kisebbségeikkel. Csak ők diktálhattak 1920-ban, mi meg nem.

Úgy általában ezt az önostorozást túlzónak, és az ebből fakadó történelemfelfogást károsnak tartom.

radikalisvicceknek (2012.04.23. 03:18:22) és komplikatonak (2012.04.23. 04:22:10) kifejtettem, és nézd el, hogy nem írok neked ugyanolyan részletesen. A lényeg, hogy Magyarországnak ugyanúgy sok jó és gyenge politikusa akadt az elmúlt ezer évben, mint mondjuk az angoloknak. A különbség annyi, hogy Mo. demográfiai okokból nem válhatott önálló birodalommá, geopolitikai okokból pedig arra lett kárhoztatva, hogy más birodalmak ütközőzónája legyen. Így aztán mi elpolitizálhattunk magunknak jól-rosszul-akárhogy, de 100-200 évenként mindig jöttek a Pásztorok és einstandolták az üveggolyóinkat. Tök mindegy, mit csináltunk jól vagy rosszul.

Angliát szeretik a kelta nemzetek? Nem. Magára haragította őket? Nem kicsit, nagyon. Csak éppen ez nem számított semmit. Anglia megtehette, hogy addig szervez háborúkat Napóleon ellen (amiben persze sosem az ő területén, hanem a szövetségesei földjén folytak a harcok), amíg végül győzött. Franciaországnál nem számított, hogy a II. világháborút hónapok alatt elvesztette, mert a szövetségesei ott csücsültek a tenger túlpartján meg a végtelen sztyeppéken. Elég volt megvárni, amíg a náci vezetés őrülete kivérezteti Németországot, aztán vive la France.

Aki játszott már komolyabb stratégiai játékkal, az tudja, hogy marhára nem mindegy, hogy a térkép széléről vagy a hadak útjáról indulsz, hogy a szomszédaid erősebbek vagy gyengébbek nálad, és hogy a tartományaidat gazdag kereskedők vagy mókusok lakják.

A mi ellenfeleink többnyire nem voltak egy súlycsoportban velünk, és mi sosem kaptunk második-harmadik-tizedik lehetőséget. A politikusaink nem voltak jobbak vagy rosszabbak más nemzetek fiainál. Egyszerűen kevesebb erőforrás és lehetőség állt rendelkezésükre, hogy az esetleges hibás döntések következményeit elhárítsák. Ez a nagy titok. Ezért kár Kossuthékat szapulni.

ezanicknevem 2012.04.23. 19:48:36

@Könnyen elkaptuk, uram!: az idézett szövegrészben arról írok, hogy Kossuth a szabadságharc alatt politikailag egységes magyar nemzetben gondolkodott, aminek a nemzetiségek is a részét képezik. Ezt a te állításaid nem cáfolják.

ezanicknevem 2012.04.23. 19:51:40

@szobatars: kérlek írd le, kikről szól a géppuskás történet. Nem ismerem, de érdekel.

ezanicknevem 2012.04.23. 19:56:14

@Amatőr: "A "szakemberek" erősen gondolkoznak, az összecsapások meg szaporodnak. Megoldás pedig nincs a láthatáron."

Árnyaltabban fogalmaznék, mint te az idézett kommentedben. De lényegében ez a helyzet, ami elég ijesztő.

Mint ovis korunkban, "én vagyok én, te vagy te, ki a szamár, én vagy te". Nem sok lehetséges válasz van, és mind problémás.

manókomment · http://kakofon.blog.hu/ 2012.04.23. 21:12:35

@ezanicknevem: hát igen, nyírfák és fenyőfák voltak, lesznek, és bár megvan a véleményem a hatékonyabb fák viselt dolgairól, jó, hogy ilyen higgadtan és türelmesen tudsz válaszolni, úgy látszik ez olyan dzsungel ahol ezzel már ki lehet tűnni :)
az előítéletek és tapasztalatok terén sosem olyan egyszerű, hogy egykönnyen rendet tudnék tenni még csak a saját fejemben is - azért a törekvést még nem adtam fel...

2012.04.24. 09:01:33

@ezanicknevem: "A mi ellenfeleink többnyire nem voltak egy súlycsoportban velünk, és mi sosem kaptunk második-harmadik-tizedik lehetőséget. A politikusaink nem voltak jobbak vagy rosszabbak más nemzetek fiainál. Egyszerűen kevesebb erőforrás és lehetőség állt rendelkezésükre, hogy az esetleges hibás döntések következményeit elhárítsák. Ez a nagy titok. Ezért kár Kossuthékat szapulni. "

Sajnos igazad van, nem Kossuthon múlott. Azért felhívnám a szíves figyelmedet: a beszélgetés arra koncentrálódott, hogy 1848-49-ben megtettünk-e mindent a nemzetiségekkel való kiegyezésre? Nem. És éppen Kossuth utasította el, vagy egyszerűen csak szabotálta el a tárgyalásokat.
Sajna Kossuth egyre inkább bizalmatlanná vált saját embereivel szemben is. Egyre-másra váltotta le a hadsereg vezetőit.
mi lett volna, ha sikerül kiegyezni a szerbekkel, románokkal, horvátokkal? (a szlovákkal nem kellett, velünk harcoltak)
Bejött volna az orosz!
Vagy mégse? Ki tudja. Miklós nem igazán akart segíteni az unokatesónak. Gyanús volt neki a nagybácsi halála. Megígértette, hogy ha leverik a forradalmat, nem lesz megtorlás. Lett. De ez nem az orosz hibája.
Ja, nem sokon múlt, hogy még az orosz előtt ausztriai területen ne dőlt volna el az egész. Ha bevonulunk Bécsbe Jellasics után....
A bécsiek elkergették volna császárukat.
De ez már nem nemzetiségi kérdés.
Ja, amúgy Jellasicsot a horvát sem szerette különösebben, lett volna lehetőség a megegyezésre.
Mondjuk egy Duna-menti Köztársaság?

2012.04.24. 09:03:34

@ezanicknevem:" az idézett szövegrészben arról írok, hogy Kossuth a szabadságharc alatt politikailag egységes magyar nemzetben gondolkodott, "

Bocs, azt hittem, nemzeti egységről beszélgettünk, a nacionalizmus (pozitív, klasszikus értelmezésre gondolok) zászlaja alatt.

Balt 2012.04.24. 10:42:02

"A bécsiek elkergették volna császárukat.
De ez már nem nemzetiségi kérdés."

Ez is kergették, Metternich lemondott, Tirolba menekült a császár.

hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9csi_forradalom

"Ja, amúgy Jellasicsot a horvát sem szerette különösebben, lett volna lehetőség a megegyezésre."

A félnémet (császárhű) Jellasicsot a horvátok nemzeti hősként tisztelik:
>>A horvát nép számára (Jellasics József) bán személye mindmáig a horvát nemzeti identitásra, önálló, független állami létre való törekvések jelképe. Ausztriában a forradalom leverésében és a Birodalom megmentésében játszott szerepét értékelik pozitívan.

... halálakor egész Horvátországban meggyászolták. Halála másnapján (május 21-én) bebalzsamozták. Kívánsága szerint a Zaprešić-hez tartozó Novi dvori kápolnájában temették el.

1854. május 1-jén [tehát még életében] Janko Kamauf, Zágráb akkori polgámestere egy Jellasics-emlékmű felállítását javasolta a főváros központjában.

"Az 1990-es rendszerváltás után a Magyarország első demokratikus kormánya diplomáciai eszközökkel és fegyverszállításokkal is támogatta a függetlenségéért (Szerbia ellen) harcoló Horvátországot. E közeledés keretében kölcsönösen jelképes baráti gesztusokat tettek. A Jellasics-szobor fenyegetően kinyújtott kardja ma Magyarország helyett Szerbia felé mutat. A magyar kormány cserében megváltoztatta a magyar honvédség emléknapjának dátumát. A Jellasics vereségére emlékeztető szeptember 29-e, az 1848-as pákozdi csata napja helyett 1991 óta a magyar honvédség napját május 21-én, Buda 1849-es viszavívásának (vitatott jelentőségű) évfordulóján ünnepeljük.<< (Wiki)

Sajnos ez utóbbi bekezdés nincs meg a horvát Wikin, kezdeményezni fogom, hogy említtessék meg horvátul is. Egyébként magam sem tudtam, hogy ilyen kifejezett baráti gesztusok voltak a szobor (és szept. 29.) körül, urban legend-nek sejtettem, már csak azért is, mert a szobor talapzata nagyjából É-D irányú...

Amatőr 2012.04.25. 10:57:07

@ezanicknevem:"""" A XIX. század a nemzeti öntudatra ébredés kora. Ebben a korszakban nemzetiségekkel megegyezésre jutni olyan, mint szülőnek a kamasz gyerekét rávenni, hogy este tízre otthon legyen. Megpróbálhatod, de a siker kétséges."""

Ha jól értem, akkor ez felmentést ad a magyar politika ostobaságára, amire ráment az ország?

"""""Még a felhánytorgatott dualista kori nemzetiségi politikánk is eléggé nagyvonalú volt a kor Angliájához, Franciaországához, pláne Romániájához képest."""""

Na, itt a baj. Hogy az angolok, a franciák, vagy a románok mit csináltak, az az ő gondjuk, dolguk, felelősségük. Hogy ott mi történt; SZÁMUNKRA indifferens. Magunkhoz kell mérni önmagunkat, az aktuális helyzetünkhöz, a lehetőségeinkhez. 48-49-ben nem a plebsz, hanem az elit szerepelt le. Fatális politikai és hadvezetési tévedések következtében elbuktunk.

"""Úgy általában ezt az önostorozást túlzónak, és az ebből fakadó történelemfelfogást károsnak tartom. """"

És ennél már csak az rosszabb, ha önmagunknak hazudunk. Öt évszázad alatt összement az ország, mint a Samu nadrágja! És ez elitünknek köszönhető. Ennyi eszük volt.

"""A lényeg, hogy Magyarországnak ugyanúgy sok jó és gyenge politikusa akadt az elmúlt ezer évben, mint mondjuk az angoloknak."""

Ha és amennyiben nem akarod az egészet a Jóisten nyakába varrni, akkor a történtekért magunk vagyunk a felelősek. Az angoloknál jobb volt az arány.

"""A különbség annyi, hogy Mo. demográfiai okokból nem válhatott önálló birodalommá, geopolitikai okokból pedig arra lett kárhoztatva, hogy más birodalmak ütközőzónája legyen."""

Háááát? Szerintem pedig egy ügyesen politizáló kis nemzet (?), az osztrák, évszázadokig terelgetett egy nálánál jóval népesebb birkanyájat. Mert azok voltunk és ma is azok vagyunk.

""""Franciaországnál nem számított, hogy a II. világháborút hónapok alatt elvesztette, mert a szövetségesei ott csücsültek a tenger túlpartján meg a végtelen sztyeppéken. Elég volt megvárni, amíg a náci vezetés őrülete kivérezteti Németországot, aztán vive la France. """"

A franciáknak van becsületrendjük, de nincs becsületük. Nem véletlen, hogy a diplomácia nyelve is francia. Nekik mindegy volt, hogy kik nyernek, mert mindkét lóra tettek. Csak a finist kellett megvárni és a másik tétet letagadni.

""""Aki játszott már komolyabb stratégiai játékkal, az tudja, hogy marhára nem mindegy, hogy a térkép széléről vagy a hadak útjáról indulsz, hogy a szomszédaid erősebbek vagy gyengébbek nálad, és hogy a tartományaidat gazdag kereskedők vagy mókusok lakják."""

Ez így igaz. Csak a magyar politika mindig hibázott. A XVI. században Európa számára nem létezett a török probléma, mert a hülye magyarok véreztek ellenük. A végére az ország szétszakadt, a lakosság megtizedelődött, a keresztény Nyugat meg röhögött a markába. Hisz szó szerint semmibe sem került.
A geopolitikai helyzetünkre hivatkozni pedig nevetséges. Ha az ég zengett, a csehek bölcsen feltették a kezüket. Ma is áll a Száztornyú Prága.
Miközben Budapestet többször is porig rombolták.
Emlékszünk még a győri vitézségre? Mert akkor is ordított az egér.

""Ezért kár Kossuthékat szapulni. ""

Nem kár, mert kártékony volt. Rossz döntéseket hozott. Aki a megbecsülést megérdemli, az Deák, aki kihúzta a kivérzett, nyomorult plebszet a gödörből. Ő volt a nagyon kevés jó politikusok egyike. Minden tiszteletem az övé.

Amatőr 2012.04.25. 11:05:41

@ezanicknevem: "Ühüm." A levét meg isszuk.
süti beállítások módosítása