HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Így gondozd a rasszistádat!

2012.08.23. 08:06 Ratius

Kíméletlen harcot vív az ország a rasszizmus terjedése ellen. Nem elég, hogy a holokauszt-üldözési mániába belebetegedett hazai zsidóság birkózik az antiszemitizmussal, a közelmúltban amerikai legátus is vizsgálta és találta aggasztónak a magyarok rasszizmusát, nemrégiben a miniszterelnök mondott ellene dörgedelmes szavakat, újabban meg a Le Monde derítette ki, hogy a Kurultáj antiszemita vonatkozásokat is hordoz.
Nekem meg végtelenül elegem van ebből a tartalmatlan, fajmentő ajvékolásból. Legfőképpen azért, mert a rasszizmus elleni küzdelem éppoly üres szó, levegő, semmise, mint Falstaff becsülete. Talmi propaganda, szellemtelen bájolgás, zavaró fecsegés. Naná, hogy eredménytelen.
És, akkor most tegyük végre rendbe ezt a rasszista káoszt! Mert, talán nem ártana tudniok lelkes zsidómentőinknek, vajon mi ellen küzdenek.


Ilyenek a zsidók

03.jpgA zsidóságot évszázadok, sőt évezredek óta kritizálják. Hol azért, mert egyistenhívők egy politeista világban, hol azért, mert a megváltás reményével csúfnak, gonosznak, megváltandónak állítja világunkat, hol azért mert zsidók egy keresztény közegben, hol azért, mert pénzkereskedelemmel foglalkozhatnak egy kamatszedést tiltó környezetben. Újabb korokban azért, mert elsőként találták rá a megnyíló ipari, gazdasági, értelmiségi pályákra, később meg azért, mert uralták is ezeket a területeket. A nácik és egyéb fajelméletek hívei kimutatták a zsidóság alacsonyabb rendűségét, a jobboldaliak úgy vélték, hogy a zsidók hozták ránk a kommunizmust, a baloldaliak szerint viszont a tőke uraiként törnek vesztünkre.
Van miből válogatni. Aki egy kicsit is otthon van a kultúrtörténet izgalmas fabulái között, bőséges antiszemita anyagot szedegethet össze, ha akar. Aki azonban nem kíván kimondottan antiszemita gyűjtést folytatni, az is felmarkol ebből a kulturális hagyományból egy nagy adagot, ha másképp nem, hát Kohn és Grűn tréfás kalandjain keresztül, és kialakít egy igen egyszerű sztereotípiarendszert: ilyenek a zsidók.
Természetesen akadnak Magyarországon olyanok, akik a kultúrtörténet rémmeséit valóságnak gondolva, valamelyik letűnt kor visszatértéről álmodozva, annak igazságait szajkózva, például keresztény fundamentalizmusuk okán tekintenek gyűlölettel a zsidóságra. Kevesen lehetnek, nem is foglalkozom itt velük. De megjegyzem, az ilyen múltba réverdő alakokkal sem az a fő probléma, hogy antiszemiták, hanem az, hogy elmúlt kor valóságát képzelik igaznak, hogy egy letűnt, tehát nem létező világ tényeiben hisznek, hogy egy olyan rémálomban élnek, amely a távol áll a jelen tapasztalataitól.    

Szemantikai játék

www.tvn.hu_2efeeb47b36e8658d6992a6807823897.jpgA mai magyarországi antiszemita közbeszédnek, sok apró jelenség mellett, négy jelentős és igen jól elkülöníthető formája van. A legközönségesebb, legegyszerűbb, és legtöbbször hallott zsidó-káromló kitüremkedés a hétköznapi nyelvben valójában nem antiszemitizmus. Még akkor sem, ha sokszor annak látszik.
Az „Utálom a zsidókat!”, a „Ne legyél zsidó!”, a „Hogy ez mekkora zsidó!” szófordulatok mögött a legtöbb esetben a zsidósághoz kapcsolt sztereotípiára áll, és nem a rasszizmus.  Mások ugyanígy utálják a skótokat, s közben egyáltalán nem a brit felföld lakóiról beszélnék, hanem a zsugori, fösvény emberekről. Vagy ráförmedhetnek valakire, hogy ne cigánykodjon, miközben egyáltalán nem a roma közösséggel van bajuk, hanem azzal a csalafintasággal, amely magát áldozatnak feltüntetve, a másikat becsapva jut haszonhoz.
Amikor tehát a zsidókat sújtja megvetésével a mindennapi közbeszéd, többnyire csupán a pénzéhes, profithajhász emberekről mond ítéletet, s nem a zsidókról. Mondhatnánk – ha volna ilyen szó a magyarban – azokról, akik „zsidóskodnak”.
Az ilyesféle zsidó-ellenes érzület nyilvánvalóan nem antiszemitizmus. Pusztán szemantikai játék, jelentésbeli ficam, tartalomferdülés, amelynek lényege cseppet sem irányul a zsidóság ellen, csupán egy mentalitás ellen ágál, amely mentalitást okkal, vagy ok nélkül a zsidósághoz kapcsol az európai kultúra. Népszerűségét rejtett humorának köszönheti, amely humorforrást elég pontosan feltárulkozik Örkény egypercesében, a „magyarni” ige kapcsán.
E szemantikai ál-antiszemitizmus nem mélyebb, nem elkötelezettebb, nem veszélyesebb a zsidóságra nézve, mint mondjuk a „mucsai” jelző használata a Mucsán születettekre nézvést.
 Az ellene való küzdelem meddő és értelmetlen. Még akkor is, ha ezek a szófordulatok, viccek és egyéb sztereotípiák egyébként bántóak a zsidó közösség számára.

Hagyomány és hétköznap

09.jpgA zsidósághoz kapcsolódó sztereotípia kibővített, és újraértelmezett formája, félig-meddig tudományos köntösben jelentkezik, s a zsidó közösség szociokulturális örökségéről mond ledorongoló véleményt. A családban, hitközségben, mikroközösségben élő, s a zsidó emberek viselkedését, gondolkodását, érzésvilágát meghatározó kulturális hagyomány létezése részben elfogadható nézet. Minden közösséget meghatároz valamilyen szociális kohézió. Ettől közösség, ettől másmilyen, mint más közösségek.
Rasszista polgártársaink azonban igencsak túlértékelik az ilyesfajta identitás-elemek jelentőségét. A sajátjukat csakúgy, mint másokét. S míg a magukéval feltétel nélkül azonosulnak, másoktól kisebb vagy nagyobb mértékű önfeladást várnak: Asszimilálódjon a cigány, a zsidó, a tót és az oláh, legyen egységes nemzetté, zárt identitás-közeggé, egységes szociokulturális térré az ország!
Nehéz vitatkozni velük. Kiforrott ideológiát képviselnek. Évszázadok nemzeti lelkesedése, a történelmi közelmúlt megannyi értelmezési kerete, a művészet, a tudomány és a közélet ezernyi szimbolikus gyámköve támasztja alá vélekedésüket.
Talán csak a XXI. századi hétköznapok valósága hiányzik ebből kerek és lezárt nemzeti világegyetemből. Ez hiány azonban döntő lehet. Mert a legtöbb szocio-antiszemita pontosan tudja, ha talán megfogalmazására nem is képes, hogy a nagy világértelmezések kora véget ért. A nagy eszme, az egyetemes valóságot magyarázó meta-narratíva, a vallási-, nemzeti-, vagy éppen osztály-öntudat időszaka lezárult. Aki magyar, aki zsidó, aki cigány, csak addig az, amíg ez az értelmezési keret előnyére válik, hasznára van, javára szolgál. De nemzeti elkötelezettségű honfitársaink éppen úgy ki tudnak lépni hazájuk hagyományaiból, mint nemzetietlen polgártársaink. Jó részük, a boldogulás reményében hajlandó feladni hazáját, nemzetét, hitét, hogy idegenben próbáljon szerencsét. Miért is lennének mások a zsidók? A szociokulturális örökség a ma élő nemzedék számára nem több mint olyan csomag, amiből szabadon válogathatunk, s amiből tetszésünk, szükségünk, igényünk szerint használhatunk, vagy elvethetünk ezt vagy azt.
De sokan még ezt is tudják, mégsem kedvelik mindazt, amit a zsidó kultúra jelent. Ez a nem szeretés azonban csak éppen, hogy karcolja az antiszemitizmus szélét. Mert, hát tulajdonképpen, miért is kellene szeretniük?

Cion bölcsei

c2011bg83357.jpgIzgalmasabb, és már valóban rasszista elemeket hordozó vetülete a hazai antiszemitizmusnak a zsidóság szerepével fűszerezett összeesküvés-elmélet. Eszerint, aki nem tudná, a zsidóság világuralomra tör, s ennek érdekében mindenféle összeesküvéseket eszel ki. Hol a tőkét monopolizálja, hol a médiát veszi birtokba, hol kommunizmust fabrikál, hol meg kapitalizmust eszkábál. Mikor mit. Vagy, ha lehetősége van rá, mindezt egyszerre. Most éppen ott tarunk, hogy a zsidóság óriási befolyással van az USA politikájára, a világ médiájára és bankjaira, s így a hatalom, a pénz és a tudatformálás minden eszközét bírja ahhoz, hogy valóban a világ ura legyen.
A vicces az, hogy ennek az összeesküvés-koncepciónak létezik egy zsidómentes változata is, amely tőlünk nyugatabbra virágzik, s amelynek oldalhajtásai természetesen nálunk is gyökeret vertek. Eszerint valamiféle világállam létrehozására törekednek bizonyos titokzatos erők, s ennek lépéseiként nagyjából ugyanazt művelik, mint a zsidók.
Az efféle globális hatalom-centralizáció-képzelgésnek sok évszázados kultúrtörténete van. Néha a zsidókat is belekeverik a képbe, máskor nem. Az mindenesetre külön röhejes, hogy még Napóleon is be akart lépni abba a titkos, illuminátus társaságba, amely – az akkor divatos összeesküvés-elmélet szerint – a világ fölötti hatalmat gyakorolta. Ekkoriban Napóleon azonban már császár volt, s fél Európa úgy táncolt, ahogyan ő fütyült. Van, akinek semmi sem elég… Másik oldalról nézve az is roppant humoros, hogy a zsidóságnak is megvan a maga önigazoló, identitásteremtő, tőről metszett összeesküvés-elmélete. Úgy ismerjük: holokauszt.
A zsidó-világösszeesküvés elmélete azonban a szó szoros értelmében megint csak nem antiszemitizmus, hanem pusztán hülyeség. Ha küzdeni akarunk ellene, nem a rasszizmus ellen kell szót emelnünk, hanem a bárgyú, gondolat nélkül való, önfelmentő világmagyarázat ellen. Az efféle antiszemitizmussal szemben nem érv semmiféle blőd liberalizmus, politikai korrektség, vagy cáfolat. Komolyan vitatkozni nem is szabad ilyes elméletekkel, mert az összeesküvés-gondolatkör olyan, mint a mágikus világmagyarázat: Minden jelenséget képes a maga képére formálni, minden ellenérvet a félrevezetés és a manipuláció eszközének tart, minden bizonyíthatatlanságban a titkosság igazolását látja. Egyszóval a zsidó világ-összeesküvés koncepcióját nem az antiszemitizmus problematikáján belül, hanem elsősorban a józanész keretei között érdemes kezelni. És itt válik igazán érdekessé a kérdés, hiszen a rasszizmus elleni küzdelem sokakat hagy hidegen, de a hülyeség ellen bármikor mozgósíthatóak ugyanezek az emberek.
Ebben az értelmezési keretben legfőképpen azt érdemes elmondanunk Cion bölcseitől rettegő felebarátunknak, hogy az összeesküvés-elmélet nem olyannak mutatja a világot, amilyen az a valóságban, hanem olyannak, amilyennek lennie kellene. Egy összeesküvés által formált világban az ok és okozati összefüggéseket szándékok és akaratok helyettesítik, legfőképpen persze ellenséges akaratok. Azok pedig, akik ennek a világnak a kárvallottjai, éppen azért vesztesek, mert az összeesküvők szemében nagyon is veszélyesek.  Így tesz szert hamis jelentőségtudatra a mélymagyar, akitől szívcsakráját akarják elorozni, a zsidó, akit körmönfont rendszerrel akartak megsemmisíteni, az arisztokrata, akitől szabadkőművesek lopták el előjogait, vagy az egyszerű polgár, akinek jóléte alól valami rejtélyes hatalom húzza ki az egzisztenciális altalajt.
Talán érdemes elmondani azt is, hogy abból a politikai elitből, amelyik egy szimpla korrupciós bulit nem tud kivitelezni úgy, hogy ki ne lógjon a lóláb, nos, abból az elitből nem nézhetünk ki épkézláb összeesküvést. Még az agyafúrt zsidókból sem, akik ugye arra is képtelenek voltak, pár ezer évig, hogy egy saját államocskát összehozzanak valami barátságos helyen, ha már egyszer a sajátjukat ott felejtették az ókorban.

Gének, rasszok, rasszisták

tisza1.jpgAz igazi antiszemitizmus, a tulajdonképpeni rasszizmus maga a fajelmélet. Ennek hívei úgy tudják, a genetikai örökség meghatározza létünket. Származásunktól függ, miféle emberek vagyunk, mennyire lehetünk értékes és hasznos, vagy éppen haszontalan, élősködő tagjai az emberiségnek.
Hogy az efféle vélekedést – a genetika mai állásának megfelelően – a közvélemény többsége elveti, az természetesen nem jelenti azt, hogy egy kisebbség ne hihetne benne.  És ezzel összefüggésben most szögezzünk le valami igen fontosat: Nevezetesen azt, hogy a vér-rasszista kérdésfelvetés bizony komoly tudományos kérdés. Még akkor is, ha a tudomány számára a náci rezsim vállalhatatlanná tette a genetikai vizsgálatok ilyen irányú továbbvitelét, még akkor is, ha a mai tudományosság alapvetően elveti a genetikai problémákra adott rasszista válaszokat. Mi több: annál inkább az.
A tudománynak ugyanis nem az a működésmódja, hogy erkölcsileg vállalható végső igazságokat fogalmaz meg, hanem többnyire inkább az, hogy a korábban megfogalmazott tételeket igyekszik cáfolni, bővíteni, függetlenül e kérdések erkölcsi megítélésétől.  
Tudományos kérdés nem attól lesz valami, hogy a tudomány bizonyítja. Ettől dogma lesz. Tudományos kérdés akkor születik, amikor a tudomány valamit megcáfol, vagy megpróbál megcáfolni. Esetünkben megcáfolhatja például a rasszista vélekedéseket. De megcáfolhatja ugyanilyen lendülettel a faji egyenlőség évtizedek óta hangoztatott tételét.
Az efféle genetikai-tudományos köntösben elénk lépő antiszemitizmussal szemben természetesen ismét hatástalan minden emberbaráti gesztus, filantróp demonstráció, szabadelvű állásfoglalás.
A genetikára alapozott rasszizmust, csak, mint tudományos kérdést érdemes kezelni, annak minden vonatkozásával együtt. Még akkor is, ha már maga a kérdésfelvetés is bántó a zsidóság számára. A tudományt ugyanis a zsidók érzékenysége nem kell, hogy érdekelje. A genetikai örökség esetleg eltérő volta azonban igen. Mert az új tudásból, például a cigányság felzárkóztatásának új lehetőségei következhetnek. Vagy esetleg a genetikai alapon álló rasszizmus alapos cáfolata származhat.
Mindkettő komoly eredmény.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

395 komment

Címkék: Címkék

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr534727132

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 18:49:05

@vargánya: tudod, már onnantól nem működik ez az egész hogy összehasonlítgatod az emberiség legborzasztóbb tetteit, mintha ez valami verseny lenne. Számokat relativizálsz, és a túlélők, a leszármazottak jogát firtatod az emlékezésre, és a feldolgozására. Az hogy mi magunk képtelen vagyunk szembenézni a saját felelősségünkkel, a saját borzalmainkkal, képtelenek vagyunk ezt megvitatni, feldolgozni, nem mások hibája, hanem kizárólag a miénk. Ezért nem másokat kell bántani, vagy az ő emlékezésük jogát elvenni, relativizálni. Minket semmi sem gátol meg abban hogy többet beszéljünk, emlékezzünk, filmeket készítsünk, tanuljunk, olvassunk stb. a don kanyarról például. NEM azért nem történik meg mindez mert volt holokauszt és arra KELL emlékezni. Hanem mert mi magyarok nem tesszük meg. Értelmetlen ezért másokat sértegetni.

renevol 2012.08.23. 18:50:13

@midnight coder: Fogalmam nincs, hogy Kertész Ákos milyen munkát végzett, hogy te lesajnálod a magyar zászlót, de ez azt hiszem inkább rólad szól.

Az viszont kibaszottul felháborító hogy egy vállrándítással intézed el az ügyet. Kérdés: kinek ártanak a példákban látott, hétköznapi zsidó emberek?

Válaszod:
"Ezek az emberek nyilván senkinek. De..."

Felháborító. Neked nem-zsidóként ugye édesmindegy, hogy hány ártatlan zsidót bélyegeznek meg a magadfajták. A magamfajta normális ember pedig erre azt mondja, hogy bizony a jó kurva anyját az ilyen hozzáállásúaknak. Ez az általad képviselt hozzáállás egy olyan alapvető gondolkodásbeli vagy jellemhiba, ami civilizált ember számára tolerálhatatlan. Tolerálhatatlan. Úriember nem megy el emellett a pofátlanság mellett szó nélkül. Szégyelld magad!

Tudod mit? Én meg szarok a te zászlódra, te mocskos, undorító féreg!

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 18:52:06

@Legelő Őse: bizonyára hallottál arról a nyíltan pénzvadász teóriáról, hogy a holokauszt EGYEDI volt. Ennek cáfolatául az ember kénytelen legalább még egy ilyen esetet megemlíteni. Ez tiszta logika, ezen a területen próbálj felkapaszkodni.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 18:54:11

@morami666: csúnya tévképzeteid keletkeztek, kedves rohadt. Egyelőre csak egy sárgalevű minikaticát pöcköltem le a nyaki ütőeremről, további harci cselekményre nem lettem figyelmes.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 18:57:13

@renevol: "Neked nem-zsidóként ugye édesmindegy, hogy hány ártatlan zsidót bélyegeznek meg a magadfajták" - a nemmagyaroknak épp ennyire édesmindegy, hány ártatlan magyart bélyegeznek meg a Kertész-fajták.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 18:58:01

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: hát bizonyára velem van a baj, akkor kérlek ne haragudj. Mert tényleg jól írod, hogy mással vitáztam, egymástól idéztünk, érveltünk. Ő írt egy mondatot, amiben általánosított, én azt hiszem ez a rasszizmus, antiszemitizmus lényege, az általánosítás. Egy kérdést tettem fel. Egyszerűen nem értem miért az én felelősségem rendreutasítani Kertészt, de tényleg. Elítélem amit írt, de ugye megbocsátasz nekem ha nem kezdem ezzel minden kommentemet amit ebben a témában írok. Vagy egy kérdést akartál feltenni - mi a véleményem Keretésszel kapcsolatban, nos most megválaszoltam. Ettől függetlenül te magad ha jól olvasom nyíltan utálod a zsidókat, antiszemita vagy, csak éppen ezt nem írod le. Ez a cikk rólad is szól. Szerintem ez ordas eszme. Tudod, ha valami, ez igazán ciki a hazánkra nézve. Hogy egyre többen, nyíltan és büszkén vállalják az ordas eszméiket. Én szeretem a hazám, és kifejezetten kínosan érzem magam emiatt. Nem a zsidók, nem a cigányok miatt, hanem ez ilyen gondolatok miatt. Ez a helyzet.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 18:58:23

@morami666: csúful felmostam veled a padlót, kedves tőzsdéző. Köll még?

morami666 2012.08.23. 18:59:52

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: Nem tettél semmit, csak bizonygatod magadnak, de belül érzed, hogy gond van. A disszonancia kemény dolog, sokan nem tudnak mit kezdeni vele. Ja és ebben a pillanatban is a zsebedben turkálok :DD.

nincs semmi baj! 2012.08.23. 18:59:57

@posseidon7: Írod: "az a kérdés dönti el a dolgot, hogy a történelmi "vetítés" valakik haladását eredményezi-e úgy általában, akár mindenkiét vagy pedig az eredménye az, hogy csak bizonyos személyek, népek szereznek előnyöket, ami más népek, személyek számára csak gondot jelent."

Ezt nem biztos, hogy értem. Az tiszta sor, hogy a történelmi megalapozottságú nemzeti gondolat (a.k.a. nacionalizmus) alapja ez a történelmi "vetítés", azt is aláírom, hogy az identitás fontos részét képezheti. Azt azonban nem igazán látom, hogy miért ne tanulhatnánk a hibákból, ti. a történelemben elkövetett bűnökért vállalt felelősség jelentheti azt is, hogy megpróbálom elkerülni azok megismétlését.

Azt sem értem, hogy a zsidóság identitásképző narratívái miért lennének ártalmasak a magyarok számára. Már ha ezeket jól rekonstruálod, amiben van okom kételkedni, mivel egy sor panelt használsz, ami mögött nem feltétlenül van tényszerű megalapozás.

Azt állítod többek között, hogy a pénzintézeteket, a kormányokat (ezt lehet, hogy épp nem írtad, de ez is szerepelni szokott az elméletben) zsidók irányítják. Na most erre vonatkozóan nekem sincsenek statisztikáim, de megengedő leszek, elfogadom, amit állítasz. A kérdésem most a következő: ez miért baj? Úgy értem, a bankrendszer önmagában nem valami rossz dolog. A jelenlegi válság okán sokan vélekednek úgy, hogy a bankrendszer, meg a kapitalizmus gonoszsága vezetett ide. Ebben én nem hiszek. Az meglehet, hogy a rendszerben kódolva vannak a válságok, de nem igazán látok olyan alternatívát, ami megnyugtató alternatíva lenne. Az állami szerepvállalás az esetek többségében csak ideig-óráig orvosolja a bajokat. Hosszú távon mégis az a helyzet, hogy ez a hanyatló nyugat a legnagyobb hanyatlása közepette is kívánatos célpont a hazai viszonyokból kiábrándultaknak.
Talán kicsit túl sok kitérőt tettem, bocs, de most visszatérek az eredeti kérdésre. Az általad képviselt nézetben egy igen erőteljes kapitalizmus-ellenességet vélek felfedezni (ez egyébként a modern antiszemitizmussal a legtöbb esetben együtt jár) ezért hát a provokatív kérdés: mi a baj a bankokkal, vagy a kereskedelemmel? Netán a termelési szektor mesterséges (állami) ösztönzése és általában a hangsúlyos állami szerepvállalás mellett tennéd le a voksod?

Eltekintve ettől, amennyiben a bankszektorban vezető pozíciót betöltő zsidókra haragszol, akkor vajon azért haragszol rájuk, mert pénzemberek, vagy mert zsidók? Az ugyanis felettébb valószínűtlen, hogy minden bankár zsidó lenne, így meg adódik az újabb kérdés: a nem-zsidó bróker, vagy bankár jobb, mint a zsidó bróker, vagy bankár?

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:01:21

@Legelő Őse: "Ettől függetlenül te magad ha jól olvasom nyíltan utálod a zsidókat, antiszemita vagy, csak éppen ezt nem írod le" - honnan veszed, hogy nyíltan, ha nem írom le? Mint 100%-os zsidó különben is fura lenne, ha antiszemita lennék. A te undorító, síkos, inszinuáló fajtádat persze tényleg utálom, mint a szart, származástól tökéletesen függetlenül.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:03:12

@morami666: ahogy az idétlen vigyorodat elnézem, tisztelt féreg, az a benyomásom, inkább a saját zsebedben kotorászol, méghozzá jó mélyen.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:05:16

@Legelő Őse: "Ő írt egy mondatot, amiben általánosított, én azt hiszem ez a rasszizmus, antiszemitizmus lényege, az általánosítás" - tehát Kertész Ákos is rasszista és antiszemita??? Minthogy általánosított.
Megígérem, beszarok, ha még mindig nem érted!

morami666 2012.08.23. 19:06:21

@nincs semmi baj!: Tökéletesen leírtad. A sok szellemi retardáltnak pedig egy érdekes felvetés:

Ki fogadja el a bankár kenőpénzét? Ki fogadja el a kenőpénzt, hogy kiiktassák a fékeket, ellensúlyokat a pénzügyi rendszerből? Mindig a zsidók? Most akkor ki a felelős, a zsidó bankár, aki feszegeti a határokat vagy az, aki ennek a határfeszegetésnek nem áll az útjába, inkább fejet hajt előtte?!?!

ÓJAJ!!! Jön a disszonancia, kérjük a kifogásokat.

renevol 2012.08.23. 19:06:25

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

1. Kettős mércét kérsz számon. Bizonyítsd be, hogy az általad kritizált hozzászóló Kertész esetében pont az ellenkező véleményen volt, mint amit most itt képvisel. Ennek bebizonyítása nélkül csak a levegőbe beszélsz.

2. Amúgy arról a Kertész Imrés nyilatkozatról beszélsz, amit a magadfajta gonosz nácik szokás szerint rosszindulatúan meghamisítottak és magyarellenesen hangzónak vágtak össze?

Persze nem kötelező válaszolni egyikre sem, gondolom úgyis csak a szokásos értelmetlen náci hazugságokat hordanád össze.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:07:14

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: próbálva elvonatkoztatni személyeskedő stílusodon - mennyiben pénzvadász teória az, hogy embereket megsemmisítettek? Te teljesen beteg vagy? Ne haragudj, de ez már olyan mértékű elmebaj, hogy elvesztem a türelmem! Ez nem valami elmeháborodott verseny hogy hol kik mennyi embert öltek meg milyen módon! Van valaki azért fizet hogy bebizonyítsa hogy hol halt meg a legtöbb ember?? Mi a pénzvadász? Ki keres ezzel pénzt? Mi az isten bajotok van nektek, komolyan. Milyen beteges elmeháborodott dolog ilyen borzalmakat összehasonlítgatni, majd undorító módon eredményt hirdetni, mindezt abból a gusztustalan rasszista szándékból, amivel a fiatalok fejét is tömitek? Tényleg nem szoktam ilyen stílusban írni, de van ami kiveri a biztosítékot. Ártatlan gyermekek, emberek kínhalála nem játék valamiféle beteg ideológiai harchoz a rohadt életbe! Atyaég, komolyan, ilyen színvonalon miért maradtam itt vitázni???

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:08:38

@morami666: ezzel? Hogy agg korodra a végén csak összejött egy recska? Örülök, hogy segíthettem!

renevol 2012.08.23. 19:08:40

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: "a nemmagyaroknak épp ennyire édesmindegy, hány ártatlan magyart bélyegeznek meg a Kertész-fajták."

És neked természetesen egy általad rossznak tartott jelenséget, rossznak tartott viselkedést kell majmolni. Hát gratulálok!

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:11:45

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:
miért lenne fura hogy antiszemita vagy? Bocs de nem szeretném megérteni, sem feltárni ordas eszméid okát, a mögöttes tartalmakat. Részemről veled a vitát befejeztem - bocs, de ha érvek helyett már csak ezek a személyeskedések maradnak, akkor mit írhatnék??

renevol 2012.08.23. 19:11:48

@Legelő Őse: Egész egyszerűen borzalmas. Ezek gonosz fogyatékosok, a létező legrosszabb mix. Nem-zsidóként azt mondom, hogy nagyjából ez az a szint, amire ma Magyarországon azt lehet mondani: tolerálhatatlan.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:13:05

@renevol: ne riadozz jóelőre, ahogy szoktátok, készséggel válaszolok a lükécske kérdéseidre.

1) Nekem tökmindegy, a tisztelt vitapartner mit tart Kertészről. Egyszerűen arról van szó, hogy elnagyolt, sőt elszúrt érvelése Kertészre éppúgy illik.

2) Nem Imre, mukikám. Ákos. Kertész Ákos nyilatkozatáról beszélünk a moslékzabáló disznó, genetikailag szolgalélek magyarról, amiből a "genetikait" nyögve visszavonta, majd a Belvárosi Liberális Klubban újból visszatette, megerősítve.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:14:49

@Legelő Őse: "mennyiben pénzvadász teória az, hogy embereket megsemmisítettek?" - tudtad, hogy elképesztően hazug demagóg vagy? NEM az a pénzvadász teória, amit te mocsok módon a számba akarsz adni, hanem az, ISMÉTLEM, hogy a holokauszt EGYEDI.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:16:45

@renevol: amennyiben? Én csak a "kutyaharapást szőrével" gyógymódot alkalmazom.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:18:27

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:
kérlek olvass többet az érvelési hibákról - wikipédia a barátod. Tényleg abbahagytam a veled való "vitát".

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:18:46

@Legelő Őse: egyedül te személyeskedsz, te mocsok, és alantas, ocsmány módon leantiszemitázol. Gennyes, síkos pióca vagy, salak, az emberi nem szemetje. Menj szépen.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:19:36

@renevol: aha - érvelni nem tudsz, aztán nem tolerálod, hogy a sárba nyomtak. Grat.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:21:01

@Legelő Őse: szemét, aljas, hazudozó féreg vagy, majd álsértve elhúzol, amikor bemutatom mocskos manipulációdat.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:21:04

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

"NEM az a pénzvadász teória, amit te mocsok módon a számba akarsz adni, hanem az, ISMÉTLEM, hogy a holokauszt EGYEDI."

egyszerűen nem tudunk beszélgetni, kérlek te is fogadd el. Egy másik síkon létezünk. Teljesen más érték és világrenddel. Nem akartam soha semmit a szádba adni. Tényleg csak a beteges kíváncsiság hajt hogy megtudjam hogy mit jelent ez a mondat, és mennyiben pénzvadász az hogy valami egyedi....

renevol 2012.08.23. 19:22:27

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

"1) Nekem tökmindegy, a tisztelt vitapartner mit tart Kertészről. Egyszerűen arról van szó, hogy elnagyolt, sőt elszúrt érvelése Kertészre éppúgy illik."

Sőt, Hitlerre is. Miért nem Hitlert szidod? Hitlernek szabad csúnyán általánosítani, Kertésznek nem? Hitlerről miért hallgatsz?

"2) Nem Imre, mukikám. Ákos."
Ja, Kertész Ákos az egy fasz.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:23:22

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:
uh - azt hiszem egy kicsit azért túlzásba viszed. Én egyetlen olyan jelzőt nem aggattam rád, ami miatt ezt kellene eltűrnöm tőled. Azt írtam hogy nyíltan gyűlölöd a zsidókat, szerintem ez antiszemitizmus. Ha ez egy téves következtetés volt, akkor ne haragudj.
Hogy én miben manipuláltam??? Na erre kíváncsi vagyok...

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:24:06

@Legelő Őse: Ne hadoválj, mint egy szirénázó belvárosi mentőautó, miközben még a fejedet is csóválod. A legmocskosabb, legalantasabb módon megrágalmaztál, ésutána még te jártatod a szádat és dumálsz mellé???

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:27:03

@renevol: Akkor maradjunk az első pontnál.

Te szegény. Ha valaki azzal érvel, hogy "Schmitt Pál antiszemita, mert nem eszik nyúlpörköltet", arra JÓ ellenérv, hogy Kertész Ákos sem eszik nyúlpörköltet, de POCSÉK ellenérv, hogy Hitler sem.
Hát beszarááááááás, komolyan, hogy te mennyire lol vagy!!!!!!!!!!!!

oh no 2012.08.23. 19:27:11

A bejegyzés szerzője hónaljig nyúlt a darázsfészekbe....
Sokszor még a tabunak számító témák feszegetésében is igaza van (és hát az tényleg nem jó, ha valami megkérdőjelezhetetlen), de a téma ilyen "big picture" felvillantása azért ezer ponton súlyosan probleamtikus.

Nyilván ugyanennyi ponton kellene tételesen megvitatni (miért is ne?), idő híján most vegyünk csak egyetlen állítást:

"Természetesen akadnak Magyarországon olyanok, akik a kultúrtörténet rémmeséit valóságnak gondolva, valamelyik letűnt kor visszatértéről álmodozva, annak igazságait szajkózva, például keresztény fundamentalizmusuk okán tekintenek gyűlölettel a zsidóságra. Kevesen lehetnek, nem is foglalkozom itt velük." - mondja a szerző.

Kérdem én: hol tetszik élni? Mi számít kevésnek, elégnek, soknak?

Hogy a hazai belpolitika és a nagypolitika szerte a világban milyen, sok esetben kifejezetten kontraproduktív, irritáló, néha riasztóan tudatos gyakorlatot folytat, az egy dolog, ám az antiszemitizmus jelenlétét mesterségesen fenntartottnak beállítani, a valódi, a magyar társadalom igen tekintélyes részét átható zsidóellenességet kétségbe vonni elég keménynek tartom.

renevol 2012.08.23. 19:27:22

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: Összevissza beszélsz. Most akkor jónak tartod vagy nem tartod jónak a "nemmagyarok" általad írt általánosító viselkedését? Ha nem tartod jónak, miért utánzod le a viselkedésüket? Most akkor csúnya vagy jó dolog szerinted az általánosítás? Egyértelmű választ várok:
1. csúnya
2. jó

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:30:09

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: van ennek értelme? De komolyan.. nem értem mi a bajod. Az, hogy Kertész Ákos mondata elítélendő-e? El hát, gáz, ciki, visszataszító, ordas, stb. Ez így már elfogadható, vagy csak a te stílusodban értelmezhető?
De ettől még mivel is rágalmaztalak meg?? éN csak erre alapoztam, ezek idézetek tőled:

"és azt tudod, kik érvelnek így?"

"ez a mocsadék stílus szerinted kit, kiket jellemez? :) Ugyanis TIPIKUS."

tényleg sajnálom ha ezeket félreértettem, és rosszul ítéltelek meg, ebben az esetben őszintén bocsánatot kérek. De ha akár csak így zsidózol, akkor le fognak antiszemitázni. Ez ilyen sport...

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:30:29

@Legelő Őse:

1) LEANTISZEMITÁZTÁL. SOROZATBAN. Ezek után van még előbőröd azt hazudni, hogy nem aggattál rám becsmérlő jelzőket???

2) OCSMÁNYUL MANIPULÁLTÁL. Azt mondtam, a holokauszt egyediségéhez ragaszkodni pénzcsináló teória, ami után te durván, undorítóan azt hazudtad, szerintem maga a holokauszt egy pénzcsináló teória.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:33:12

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

Az 1.-re válszoltam

A 2.-est nem ÉRTEM!!! MI A NYOMORULT életet jelent az hogy az egyediségéből lehet pénzt csinálni??? Áruld már el? Mit jelent ez? Hogyan lehet pénzt csinálni?? De komolyan!

renevol 2012.08.23. 19:34:22

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: Szokásos náci össze-vissza beszéd, mentegetőző terelés.

Valaki azt írta, hogy a zsidókkal szembeni általánosító, negatív vélekedések gázok.

Te válaszként számon kérted ezen a valakin, hogy miért nem Kertész Ákos általánosító, negatív vélekedéseit szidja.

Így hát én számon kérem most rajtad, hogy miért nem Hitler általánosító, negatív vélekedéseit szidod.

Ennyire egyszerű. Ki mint vet, úgy arat.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:34:39

@renevol: hülyén kérdezel, úgy, mint Friderikusz, vagyis ármányosan állítást csomagolsz belé, méghozzá hamis állítást. Én nem "utánzom le" a "nemmagyarok" viselkedését.

Szerintem egyértelműen ROSSZ, ELÍTÉLENDŐ az efféle általánosítás MINDKÉT SZEKÉRTÁBOR részéről.
Mint ahogy az meg manipulatív, sunyi csúsztatás, ha valaki azt hazudja, hogy ilyet csak az EGYIK szekértábor tesz.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:36:21

@renevol: na mondjuk ennyire egyszerűen én nem tudtam levezetni... ehelyett nem értem miért vitatkozom tovább.
Pedig én tisztelem őt, csak a nézeteit nem... van ilyen.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:36:36

@Legelő Őse: ehyáltalán nem a zsidókra, hanem a lila belvárosi libbant álértelmiségre céloztam.

OCSMÁNYUL MANIPULÁLTÁL. Azt mondtam, a holokauszt egyediségéhez ragaszkodni pénzcsináló teória, ami után te durván, undorítóan azt hazudtad, szerintem maga a holokauszt egy pénzcsináló teória.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:39:10

@Legelő Őse:

1. rendben

2. Értsd meg, kérlek: LEHET, hogy a holokauszt egyediségéhez ragaszkodni nem "pénzcsináló teória", más szavakkal, hogy hülyeséget beszélek, de ez téged NEM jogosít fel arra a durva, manipulatív hamisításra, hogy antiszemita hazugságot adj a számba!

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:39:24

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

véleményem szerint nem manipuláltam, mert akkor sem, és még most sem értem hogy mit jelent az hogy a holokauszt egyediségéhez ragaszkodni, abból pénzt lehet csinálni. Ahogyan érzem te is mellőzöd ezt a magyarázatot egy ideje....

vargánya 2012.08.23. 19:39:59

@Legelő Őse: Huú b.meg! Te mos úgy csinálsz mint aki nem értette meg amit írtam, vagy tényleg ennyire buta vagy (szövegértés hiánya), vagy nem is akartad megérteni és jön a "szokásos" HISZTI. Én azért ez utóbbira tippelek.
"a: tudod, már onnantól nem működik ez az egész hogy összehasonlítgatod az emberiség legborzasztóbb tetteit, mintha ez valami verseny lenne". Baszdki! Nem én "hasonlítgatok", a zsidók állítják (és nyomják le az egész világ torkán), hogy a "holokauszt" volt a legnagyobb bűn (mihez képest? a többihez képest, természetesen). Én ezt mindössze rákérdezek, hogy miért is?
" Számokat relativizálsz" . Lófaszt! Idéztem egy mértékadó, és soha, senki által meg nem cáfolt történeti szakmunkából. (Mellesleg: a tatárjárás MAGYAR áldozatainak száma kb. 700 000-re tehető, ez az akkori összlakosság 1/3-a volt! No de hát az ki a fszt érdekel, csak bunkó magyarok voltak.)
" a túlélők, a leszármazottak jogát firtatod az emlékezésre, " Ezt mégis miből olvastad ki? Firtatja halál! Hozzászoktattak, hogy a vízcsapból is ez folyik.
" Az hogy mi magunk képtelen vagyunk szembenézni a saját felelősségünkkel, a saját borzalmainkkal, képtelenek vagyunk ezt megvitatni, feldolgozni,...". Szóval szerinted ez nem történt meg. Vagy inkább "ne eléggé" történt meg? Örökös önvádban kellene élnünk mindennapjainkat (mint a "megdolgozott" nyugatnémetek) a nagyobbrészt nem is általunk elkövetett bűnök miatt. (A deportálást végrehajtó magyar köztisztviselői kar nem tudott arról, hogy mi történik az elhurcolt zsidókkal! Maga Horthy sem tudott erről júniusig! Eichmann szigorú parancsba adta az embereinek, nehogy elszólják magukat a magyarok előtt. Ez egyébként a jeruzsálemi perben tett vallomásából derült ki. Más kérdés, hogy a magyar közreműködés saját állampolgárainak a deportálásában és a így is gyalázatos és menthetetlen tett volt.)

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:42:24

@renevol: ne hazudozz!

Nem Kertész számonkérését követeltem. (Ja, és nácizd a jó anyádat!)

Nem azt írta az illető, hogy az általánosítás "gáz", hanem azt, hogy rasszizmus. KERTÉSZ ÁLTALÁNOSÍTOTT.
Ebből a két premisszából egy okosabb palotapincsi is le tudja vonni a konklúziót. Sajnos neked nem sikerült.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:45:06

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

zárjuk le a vitát, mert azt érzem azt várod tőlem, hogy én kérjek elnlézést tőled,hogy manipuláltam, miközben szerintem az ilyen mondatok: "bizonyára hallottál arról a nyíltan pénzvadász teóriáról, hogy a holokauszt EGYEDI volt."
Az ilyen mondatok a holokauszt relativizálásáról, összeesküvés elméletekről szólnak, és minden szavamat fenntartom, még ha azóta elnézést is kértem amiatt hogy akkor ott, felment a pumpa, és idegből írtam. Ezért vagyok hajlandó elnézést kérni.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:45:41

@Legelő Őse:
1. VILÁGOSAN, NYÍLTAN, MANIPULATÍVE HAZUDTÁL. Ha nem is "érzed úgy". Azt mondtam, a holokauszt egyediségéhez ragaszkodni pénzcsináló teória. Mire te ocsmányul azt hazudtad, azt mondtam, maga a holokauszt a pénzcsináló teória, még illendően öblögettél is hozzá, politikai korrektséged csúcsán. Nem emlékszel?
2. Hogy mit értek ezen? Elárulom. Ha végre felfogod az első pontot.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:47:11

@vargánya: ez a legelő hihetetlen. Színtiszta SzDSz-koncentrátum. Hazudozik, manipulál, énekel, jajveszékel.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.23. 19:48:30

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

tudod, egy pillanatra megláttam magunkat kívülről, és felülről. Nem jó érzés. Most lezártam.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:49:46

@Legelő Őse: nem érdekel, miből írtál. Durván hazudtál, manipuláltál, rágalmaztál. Egy ilyen féregtől nem várok bocsánatkérést, de ő se várjon tőlem szemhunyást vagy vitát más területen, amíg (akár a bocsánatkérést mellőzve) el nem ismeri aljasságát a konkrét ügyben.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 19:50:34

@Legelő Őse: hazug, manipulatív rágalmazó vagy. Zárd le, amit akarsz, menekülj.

renevol 2012.08.23. 20:03:25

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:
Idézet tőled:

"Kertész a magyarság egészét támadta, az ő orrára nem koppintasz? Pedig könnyebb lenne eltalálni."

Hitler sok mindenkivel szemben fogalmazott meg negatív általánosításokat. Az ő orrára nem koppintasz?

Hát már hogy ne náciználak, mikor folyamatosan elhallgatod Hitler csúnya, rossz dolgait.

renevol 2012.08.23. 20:18:43

@vargánya: Idézet tőled:
"Baszdki! Nem én "hasonlítgatok", a zsidók állítják (és nyomják le az egész világ torkán), hogy a "holokauszt" volt a legnagyobb bűn"

Hazudsz. Nekem több zsidó ismerősöm is van, és még egyik sem mondta, hogy a holokauszt volt a legnagyobb bűn. Így tehát a te hazug kijelentéseddel ellentétben a valóság így hangzik: a zsidók nem állítják, pláne nem nyomják le az egész világ torkán, hogy a holokauszt volt a legnagyobb bűn.

vargánya 2012.08.23. 20:23:32

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!:

" ez a legelő hihetetlen. Színtiszta SzDSz-koncentrátum. Hazudozik, manipulál, énekel, jajveszékel."

Igen, és még ostoba is. Kiváló "filoszemita" alany (bár ezt régen nem így mondták), önálló, a mainstream-től független gondolkodásra képtelen. Ergo: vitaképtelen.

Sírköves Slomó 2012.08.23. 20:32:31

@renevol: a zsidók nem állítják, pláne nem nyomják le az egész világ torkán, hogy a holokauszt volt a legnagyobb bűn.

Már hogyne tennék. Világraszóló infrastruktúrájuk van rá, beleteszik a tantervekbe pl. az USAban, ahol aztán tényleg semmi közük hozzá. Alapítványok gondoskodnak a holocaust-marketingről az összes nyugati országban, amelyik ország nem fizet és nem csinál évi 5 emléknapot + múzeumot minden városban + óvodákban nem oktatja a felejhetetlen holocaustot az antiszemita.

vargánya 2012.08.23. 20:36:05

@renevol: "Nekem több zsidó ismerősöm is van, és még egyik sem mondta, hogy a holokauszt volt a legnagyobb bűn." Picikém! Te nyilván most jöttél a Marsról, szereztél gyorsan néhány zsidó barátot (már a Marson is tuják, hogy ez jól jöhet) és ugyebár amit ők nem mondanak az nincs is. Nomost, komolyra fordítva. Úgy csinálsz (eljátszva a hülyét nagy nyilvánosság előtt), mintha nem ismernéd az ezzel kapcsolatos "hivatalos" zsidó érvelést. Nézd meg pl. Heller Ágnesnek a témával kapcsolatos állásfoglalásait, de egyszerűbb, ha megkérdezed a rabbitól vagy rákérdezel a már említett barátaidnál. Attól ugyanis, hogy Neked nem mondták direktben (talán tapintatból, bár ezügyben ez nem szokásuk), még gondolhatják. Kérdezz rá bátran! Még mielőtt hazugsággal vádolsz. Bár, érvek helyett az a legkönnyebb.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 20:36:39

@renevol:

Nem azt írta az illető, hogy az általánosítás "gáz", hanem azt, hogy rasszizmus. KERTÉSZ ÁLTALÁNOSÍTOTT.
Ebből a két premisszából egy okosabb palotapincsi is le tudja vonni a konklúziót. Sajnos neked nem sikerült.
Nácizd az anyád.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 20:39:07

@vargánya: ostoba, hazug manipulátor, akiről nem tudod, műkönnyeket hullat, vagy valóban elszomorítja tulajdon tapírsága.

renevol 2012.08.23. 20:43:21

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor: Ez nem így van, hiszen az én zsidó ismerőseim közül nem hogy egy, de az összes NEM MONDOTT ilyet. Így tehát az a kijelentés, mi szerint "a zsidók" így viselkednének, bizonyítottan hazugság.

renevol 2012.08.23. 20:55:23

@vargánya: Felhívtam most két zsidó ismerősömet. 1-1 kérdést tettem fel nekik, mert nem volt tiszta, hoyg melyikre vagy kíváncsi:

1. Te, szerinted a holokauszt volt a legnagyobb bűn? Légyszi komolyan válaszolj.

2. Te, szerinted mi volt a legnagyobb bűn? Légyszi komolyan válaszolj.

Mindkettő gyakorlatilag hülyének nézett. Az elsőre azt a választ kaptam, hogy ha nem is feltétlenül a legnagyobb, de borzalmasan nagy bűn volt. A másodikra visszakérdezést kaptam, mi szerint milyen típusú bűnről van szó? Azt feleltem, hogy az emberiség ismert történelme során elkövetett legnagyobb bűn. Azt a választ kaptam, hogy népirtások, háborúk, civilizációk kiirtása.

Ezt mondják a zsidók. Tehát te egyértelműen hazudsz, mint a vízfolyás.

renevol 2012.08.23. 20:57:21

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: Idézet tőled:

"Kertész a magyarság egészét támadta, az ő orrára nem koppintasz? Pedig könnyebb lenne eltalálni."

Hitler sok mindenkivel szemben fogalmazott meg negatív általánosításokat. Az ő orrára nem koppintasz?

Hát már hogy ne náciználak, mikor folyamatosan elhallgatod Hitler csúnya, rossz dolgait.

Sírköves Slomó 2012.08.23. 21:05:01

@renevol: a kijelentés, mi szerint "a zsidók" így viselkednének, bizonyítottan hazugság.

- lovagolhatsz rajta ha tetszik. A lényeg hogy a zsidó alapítványok a zsidókat képviselik, és nekik ez jó. Hiszen pénzt adnak a marketingre. Igy ha valakinek nem tetszik szidja a zsidókat, joggal. Kit érdekel ha valamelyik nem ért egyet az irányvonallal? Nem hallatja a hangját az anticionista zsidóság.

renevol 2012.08.23. 21:18:33

@Elli Vízel - The Ultimate Survivor: Talán azért, mert pontosan annyira szarják keresztbe, hogy te mit gondolsz róluk, és pontosan annyira szarják keresztbe ezt az egész holokauszt-dolgot, mint pl. én?

Vedd észre, hogy csak a te kis világod szól erről a holokauszt-dologról meg a szélsőséges cionistáké. Jól elvagytok egymással. Közben mi, a felnőttek, inkább a lényeges dolgokkal foglalkozunk. Na pá.

posseidon7 2012.08.23. 21:51:40

Hű, de lemaradtam egy kis esti séta alatt a dologról. Most kezdjem el egyenként az engem ért támadások kimagyarázását? Asszem, kihagyom, kár lenne, hisz nektek úgyis mindegy. Egy ilyesmit megérteni, mint mondtam, nem egy sörös duma. Sokat kell olvass, dokumentálódj, beszélj különböző emberekkel, hogy megértsd, miről is van szó.
Annyit talán elmondanék, hogy azzal, hogy a pénzrendszert a zsidók irányítják, az a baj, hogy nekik az alapgondolkodásuk szerint mindegy, hogy te megdöglesz-e étlen, szomjan, mert neki a profitmaximalizálás az egyetlen célja. Nem a kisbankárokról beszéltem, hanem a bankok tulajdonosairól, fő-vezéralakjairól, többek között az IMF-ről is. Még mindig csak annyit tudok javasolni, hogy dokumentálódjatok, olvassatok sokat, sokat, többféle forrásból, én is azt tettem, mert valamikor pont úgy gondolkoztam én is, mint ti.

@nincs semmi baj!: Ha te nem hiszel valamiben, csak úgy, amit mások tényként tárgyalnak, akkor kár is beszéljünk, mert úgysem utánanézésből nem hiszel, hanem mert csak. Higgy akár az ellenkezőjében is, csak te hidd, ne pedig egyet gondolj. Ennyi erővel ki lehet jelenteni, hogy én nem hiszek az Ausztráliai kengurukban.

A legnagyobb baj az, hogy sokan szerintem nem tudjátok, miről beszéltek, kevertek dolgokat, és összefüggéstelen összefüggéseket próbáltok felállítani, csak hogy alátámasszátok azt az elméletet, amit megtanultatok hűségesen az iskolába. Gyakotlatilag arról beszéltek, hogy mit nem tudtok, miben NEM vagytok jártasak, mit NEM értetek.
(Ja, érdekesség: nem nagyon láttam még olyan embert, aki az "összeesküvés-elméleteket" megértette, összerakta a fejében a világot, több forrásból, ezeket szem előtt tartva élt, stb, és utána mégis úgy döntött, hogy á, ez hülyeség, olyanokat viszont tömegével látok, akik úgy látták a világot, mint ti, tehát a ti szövegeiteket megismerték, és idővel rájöttek, hogy egy nagy szemfényvesztés, altatás az egész)

Továbbá: NEM a zsidósággal van a baj, hanem a világgazdaságra, mikro- és makroökonómiára gyakorolt hatásukkal van a baj. A cigánnyal sem az a gond, hogy cigány, hanem az hogy lop, cigánykodik. A zsidóval is az a baj, hogy zsidóskodik, vagyis ugyanazt csinálja, mint a cigány, csak profibban, és nagyban, és kifinomultabban, mondhatni a másik véglet módszerek tekintetében, és az a gond még, hogy ezt manipulációval teszi, és aki ennek ellentmond, az rasszista, antiszemita, és senki nem hallgat meg egy hivatalos vitát olyanokkal, akik nálunk jártasabbak a témában, hanem mindig a szőnyeg alá söpörik a problémát, mintha nem létezne. Aféle "komám visszaütött" vádakkal illetik az embereket, akik nem hajlandók beállni a sorba.

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 22:12:40

@renevol: a te szavadnak nincs bizonyító ereje. Annál többre volna itt szükség.

salamander 2012.08.23. 22:14:42

Én természetesen egyetértek a posztíróval.
Le kellene szépen állítani ezeket a döbbenetes és kicsit nevetséges elhajlásokat állítani - mint holokauszt hangoztatása úton útfélen és az évi 365 napon át tartó rettegés. (Persze csak akkor, ha olyan kormány van munkában akiket "mi" liberális ilyen-olyan közösséghez meg ide oda tartozók nem kedvelünk.)

Államtani és jogi szempontból teljesen mindegy ki milyen közösséghez tartozik.
A Magyarország területén élőknek biztosítva vannak alapvető emberi jogai - még akkor is, ha nem állampolgár, hanem mondjuk hontalan.
A törvények mindenkire vonatkoznak és akinek nem tetszik valami, fordulhat a megfelelő hatósághoz (van belőlük elég...).

De az, hogy egy-két bunkó szerkesztő és vagyonos tahó, abban látja élete értelmét, hogy nem létező marhaságokból fújnak - immár több száz méteres elefántot (pl: "megint úgy érzem készen kell állnia a bőröndömnek mint az 1930 években" mondja fapofával valami Konrád György nevű marionett).
Ez a színjáték és nevetséges froclizása egy béketűrő közönségnek az ami általában kiveri a biztosítékot.
Ha valakinek valami baja van - dolgozzon az ügyön: szállítson jogi relevanciával bíró tényeket, tegyen feljelentést és majd a nyomozó hatóság meghozza a érdemi döntést. (Mikor ez megtörténik úgy esnek pofára mint ahogy kell: lásd Csatáry ügy, Képíró ügy, és a többi is megkérdőjelezhető ami a Nürnbergi perben zajlott - Lásd a "G. Radbruch formula" kérdéskörét.)
Nem egyes népcsoportokkal és egyes emberekkel van a probléma, hanem a "kivételezettséggel" a "kettős mércével" az "általános igazságérzet" taposásával. Bárki teszi ezt úgy és abban a formában ahogy most ez történik: az, az adott közösség tagjait, - akik hátrányos helyzetbe kerülnek ezáltal feldühíti.
Teljesen jogosan.

***

Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény! 2012.08.23. 22:19:44

@salamander: az évi 365 napon át tartó rettegés. (Persze csak akkor, ha olyan kormány van munkában akiket "mi" liberális ilyen-olyan közösséghez meg ide oda tartozók nem kedvelünk.)

- és csak nem szökőévben. A rettegés szökőnapokon is üzemel.

ocsemfiagergely (törölt) 2012.08.23. 23:58:29

Internetes pénzkeresés fotókkal , nem piramis játék és nem MLM , hosszútávú valódi munka kepmarketing.blogspot.hu/

nincs semmi baj! 2012.08.24. 03:54:25

@posseidon7: Mindenek előtt bocsánatot kérek, ha támadásnak vetted, amit írtam. reagálnék pár mondatban ismét.

ezt írtad nekem címezve: "Ha te nem hiszel valamiben, csak úgy, amit mások tényként tárgyalnak, akkor kár is beszéljünk, mert úgysem utánanézésből nem hiszel, hanem mert csak."
- mármost én nem "mert csak" nem hiszek az összeesküvés-elméletekben, vagy abban, hogy a bankárok velejéig romlott gazemberek, hanem azért, mert egy rendkívül valószínűtlen hipotézis. Abban sem hiszek, hogy a zsidóságot olyan homogén társaságként lehetne kezelni, mint a zsidózók teszik. Volt itt olyan felvetés, hogy mi a helyzet Kertész Ákossal. Nos, ő tényleg egy nagyszerű példa lehetne azok számára, akik mindenért képesek a zsidókat, meg a nemzetközi karvalytőkét hibáztatni. Ő a rossz példa, ilyen, amikor visszanyal a fagyi, ilyen, amikor a magyarokról beszélnek úgy általában alattvaló-mentalitással rendelkező, moslékzabáló népségnek. Ha Fáj, amit Kertész Ákos mond, akkor nézz magadba! Én sosem mondanék olyat, hogy a magyar úgy általában ilyen, meg olyan. Nem azért, mert nem szeretek gyűlölködni (persze azért is), hanem mert butaság. A nemzeti érzelműek - tudjuk kikről beszélek :) - butasága, és nem agresszivitása szokott például bántani, meg az, amikor érvek hiányában olyan általános maszlaggal jön valaki, hogy én ezt nem érthetem, mert még nem nyílt ki a szemem, vagy nem olvastam eleget a témában (persze nem a megfelelő könyveket, mert azokat az elnyomó mainstream oktatás miatt meg sem szereztem, meg ha olvastam is, akkor azért nem értem mert.... és innen jön a logikai buborék). Nem, nem ez van. Tudom, hogy jó érzés azt gondolni, hogy a másik ember azért néz rád furcsán, mert ő a hülye, de ebben az esetben nem ez a helyzet. Érvekkel meggyőzhető vagyok, de ez a bullshit arról, hogy "én nem tudhatom", na ez nem lesz elég.

renevol 2012.08.24. 08:39:37

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: Kurva vicces vagy. Előbb kijelented, hogy az általánosítás csúnya dolog, majd most nem vagy hajlandó elfogadni, hogy nem az összes zsidó ember van ugyanazon a véleményen egy bizonyos témában.

Na jól van, elég volt a baromságaidból, eriggy te a kurva anyádba, hazudozós tetves náci féreg!

posseidon7 2012.08.24. 09:57:42

@nincs semmi baj!:
Én nem variáltam annyira túl, ahogy leírtad. Egyetlen dolog kell, olvass, dokumentálódj, láss más embereket, nézz be a dolgok mélyébe,bármennyire is megnyugtató, és kellemes dolog rábízni magunkat arra, hogy a megszokott és tanított értékrendek szerint élni. Viszont az tény, hogy hosszú a téma, könyvek, amik a témát vesézik elég sokan vannak, és mindenik elég tömény, már önmagában is, hogy érthető legyen, és nincs értelme egy 10 soros összefoglalóval fárasszalak téged, és te viszont engem, mert nem fog semmit mondani neked az a 10 soros összefoglaló, mint ahogy történt is. Továbbá ismételten hangsúlyoznám, hogy általában senkinek sem a fajjal van a baja, ezt jegyezzük már meg, hanem azokkal, akik bizonyos dolgokban sárosak. Mivel ahogy létezik fiatalkorú bűnözés, vagy családon belüli erőszak, úgy létezik egy kriminalisztikai fogalom, mint hogy cigánybűnözés és zsidóbűnözés, még ha ezt nem is szeretnék a zsidók elismerni, és ferdítenek is, hogy védjék magukat, de ez tény, és megfigyelhető. Természetesen ahogy a fiatalkorú bűnözés nem azt jelenti, hogy minden fiatal bűnöző, úgy a zsidóbűnözés sem azt jelenti, hogy minden zsidó bűnöz, hanem egy annyira jelentős szegmense a dolog a témának, hogy érdemes ilyen formában tárgyalni róla. Egyedül ennyiről szól az általatok rasszizmusként, és antiszemitaként említett viselkedési forma (noha, elismerem, hogy vannak, akik ezen túllépnek)

Gondolkodónak annyit kérdeznék tőletek, hogy hogyan magyarázzátok meg azt, hogy mondjuk
-amikor félrenyelek egy kenyérfalatot, akkor azt úgy mondja a népnyelv, hogy "cigány útra ment a falat"?
-vagy a falat mikor vakolják, és olyan apró lyukak, hólyagok maradnak a vakolás után, amiket el kell tüntetni ahhoz, hogy a fal olyan legyen, amilyen kell legyen, hibátlan legyen, akkor azt miért hívják úgy a szaknyelven, hogy "zsidós a fal", "zsidók vannak falon"?
-miért ismeret fel távolról egy közösségben a zsidó embert pofátlan könyököléséről, arrogáns lenézéséről?
-Miért lett elegük az embereknek belőlük, mondjuk amikor nem terjedt az információ annyira, hogy meg lehessen mondani, hogy "kit kell utálni"? (gondolok arra, hogy folyamatosan úgy jutottak pénzhez, hatalomhoz, hogy gyakorlatilag ingyenéltek, nem akartak semmit hozzátenni a gazdasághoz, magyarul kereskedtek, ami mögött nincs semmi termelés, sem szolgáltatás-persze ez nekik köszönhetően egy elfogadott dologgá vált, de régebb látták az emberek, hogy ez egy közösséget csak visszaránt, mint ahogy most a válságok korát éljük...)
-miért van az, hogy egy normál kutya -vegyük pl az én kuvaszomat- mosolyog a legidegenebb embernek is, ha jó szándékú, de mihelyt egy cigány, vagy zsidó lépik be az udvarra, egyből szakítaná el a láncot?
Ezekre vagyok kíváncsi, mit válaszolsz, de kérlek, ne úgy próbálj magyarázni, mint ahogy a cikk írója, mert azt már eltárgyaltuk, hogy aféle "magyarázom a bizonyítványomat" érv nélküli érvek, és inkább csak elmélyíti a kritikát a zsidók felé csomó "érvelési öngóllal", mint hogy megvédje magát nagy kétségbeesésében...

vargánya 2012.08.24. 10:06:49

@renevol: "Ezt mondják a zsidók". Tévedés! Ezt mondja a (rosszul feltett kérdésekre) két (2) zsidó. Én a témával kapcsolatos hivatalos, "kanonizált", mainstream álláspontról beszélek. No persze ha ez téged megnyugtat (egy nyugtató azért jobb lenne), akkor eismerem, hogy "hazudok". Így a gyűlölet-igényed is kielégül. Pusszantalak!

L0mpos 2012.08.24. 10:44:52

Csak mert az antiszemitizmus, a nagymagyarság, az anticionizmus 21. századi, neonáci viselkedés, amit csak a mai elbutult "hazafiak" erőltetnek minden ismeret és hozzáadott érték nélkül.
Hápersze-persze.....Bezzeg 1922-ben!

Nagy Lajos - Képtelen természetrajz (1922) - 4. kiadás

"A zsidó

A zsidó, miként azt egy Darwin nevű angol zsidó kimutatta, a majomtól származik. Ezért van az, hogy a zsidó utánozza a keresztényt, s ezáltal a gyanútlan embert, faját s erkölcsét illetőleg gyakran megtéveszti.
A zsidó termete hosszúkás és kerek, magassága egy méter ötven centi és egy méter kilencven centi közt váltakozik, már aszerint, amint a kis Kohnról, vagy a dromedár Jakabról van szó. Szélessége néha ennél is több. A zsidó válla csapott, fülei elágazók, lábai karikásak, amelyiké nem, az csal. Mivel pedig a zsidónak kedvenc faji szokása a csalás, manapság már több egyenes lábú és szabályos fülű zsidót látunk, mint görbelábút. Törvényhozási intézkedésre van ez esetben szükség.
A zsidó a föld minden táján található, részint szabadon, tehát vad állapotban az utcán és a kávéházakban, részint az ember által megszelídítve: internáló táborokban. Hazánkban fordul elő a legsűrűbben, nyilván azért, mert az itteni éghajlati viszonyok a legkedvezőbbek fejlődésére. A botbüntetésről szóló nemzeti törvényünk éppen az éghajlati viszonyok megváltoztatását célozza, amennyiben a természetes csapadék pótlására még mesterséges csapadékról is gondoskodik a zsidók számára.
A zsidó libahússal, sólettel és retekkel táplálkozik, tehát húst is, növényi eledelt is fogyaszt, azaz vegyes táplálkozású. Kártékony volta már ebben is megnyilvánul, mert táplálkozása által elvonja az ember elől a libát, a babot és a retket. Tisztességes zsidó csakis füvet és kvarcot eszik. Ezért nem igaz az, amit Friedrich István és más „keresztény” vallású előkelőségek mondanak, hogy vannak tisztességes zsidók is.
A zsidó kedvenc szokása a kereskedés. De kereskedésen felül majomtermészete folytán az ember valamennyi ténykedését elleste és utánozza. Így tudománnyal is foglalkozik (Ehrlich, Einstein, Pikler, Goldziher), költ (Heine), ír (Zangwill), zenét szerez (Bizet, Goldmark), föltalál (Nobel), utazik (Stein), stb. stb. De ezek csak a fölületes szemlélőt téveszthetik meg, aki azonban az igazat a hamistól meg tudja különböztetni, az látja a nagy különbséget a felsoroltak és például: Csarada, Timon, Kajuch, Kmetty, Vozáry, Bellaaghné és Kmoskó között.
A zsidó, ha a majomtól származik is, azért tulajdonképpen báránybőrbe bújt farkas, sőt, ereiben tigris- és hiénavér is csörgedez, ami, tekintve e faj erkölcstelenségét, éppen nem csodálatos.
A zsidónak erényei nincsenek, mert ha gyógyít, ezt a honoráriumért teszi, ha tanít, ez a fizetésért van, ha ingyen gyógyít, akkor látszatot akar kelteni, ha elment a háborúba, ezt azért tette, mert muszáj volt neki, különben bezárták volna, ha elesett, ezt biztosan nem szándékosan tette, hanem elszámította magát.
Csakis bűnei vannak a zsidónak.
A zsidó idézte elő a világháborút, ő okozta annak az egyik fél által való elvesztését és a másik fél által való megnyerését, különben egészen biztos, hogy a háború remis-vel végződött volna, azaz egyenlő hadállásban abbahagyták volna a küzdő felek, és a díjon osztozkodtak volna. A zsidó csinálta a forradalmakat és a bolsevizmust, ő vezette félre és mételyezte meg az orosz nemzeti keresztény Lenint, a zsidó csinálta a drágaságot, a nagy hideget, a szénhiányt, a nyári negyven fokos meleget, az éhínséget és a spanyoljárványt. Szerintem helyesen sem spanyol-, hanem zsidójárvány ennek a neve. Az a zsidó pedig, aki spanyoljárványban meghalt, csupán a keresztény spanyol halottakat utánozta, nem tudván ellenállni letagadhatatlan és fönt már méltatott majomtermészetének."

Avagy: Igazság a zsidókról egy zsidótól - www.youtube.com/watch?v=u0wLYzdn1xo

nincs semmi baj! 2012.08.24. 11:57:59

@posseidon7: Sok hozzáfűznivalóm van, próbálok vázlatosabb lenni, mint az imént.
1. idézet tőled: "Egyetlen dolog kell, olvass, dokumentálódj, láss más embereket,"
- épp ezt teszem (ti. meg szeretném érteni, miért gondolod azt, amit)
2. "bármennyire is megnyugtató, és kellemes dolog rábízni magunkat arra, hogy a megszokott és tanított értékrendek szerint élni"
- most kicsit összezavarodtam. Nem az van, hogy a zsidók a kozmopolitizmusukkal, meg az intelektualizmusukkal a megszokott (konzervatív) értékrend ellen lépnek fel (lásd a liberalizmus zsidó voltának antiszemita oldalról való sulykolása)
3. "hosszú a téma, könyvek, amik a témát vesézik elég sokan vannak, és mindenik elég tömény, már önmagában is, hogy érthető legyen, és nincs értelme egy 10 soros összefoglalóval fárasszalak téged, és te viszont engem"
-valóban, ennek nem lenne sok értelme, csak hát, ha olyan standardjaid vannak, amik megkövetelik, hogy minden vitát úgy folytassunk le, hogy az összes létező nézőpontot és a megfelelő szakirodalmat benyálaztuk előtte mindketten, akkor semmiről sem tudunk majd beszélni. Gyakorlatilag a vita lehetőségét zárnád ki ezzel.
4. "ahogy létezik fiatalkorú bűnözés, vagy családon belüli erőszak, úgy létezik egy kriminalisztikai fogalom, mint hogy cigánybűnözés és zsidóbűnözés, ..."
- Nem igaz, nem létezik. A jobbik retorikai eszközeként léteznek ezek a kifejezések, de a kriminalisztikában nem találsz utalást ilyesmire.
5."hogy védjék magukat..."
- te mégis mit tennél a helyükben?
6. "Egyedül ennyiről szól az általatok rasszizmusként, és antiszemitaként említett viselkedési forma (noha, elismerem, hogy vannak, akik ezen túllépnek)"
- itt két megjegyzésem lenne:
a) a többes szám használata elárul egyfajta attitűdöt. Azt ugyanis, hogy a hangsúlyos,,mi'' és ,,ti'' nélkül nehezen sikerül megfogalmazni a lényegi mondandót (csordaszellem?)
b) az antiszemita "viselkedési forma'' sokkal inkább a panelekben gondolkodó, a leegyszerűsítő magyarázatokban és általánosításokban önigazolást találó szellemi tompaság eredménye. Ami említesz, az csak az egyik szimptóma.(Hogy mások -- például a hivatalos liberális nézet képviselői, akik szerint az antiszemita egyszerűen aljas -- mit gondolnak erről, az most mellékes, ez a személyes véleményem. Figyelem: a személyes vélemény is lehet jól artikulált! Nem arról van tehát szó, hogy "mert csak", ahogyan az előbbi kommentedben feltételezted.)
7."hogyan magyarázzátok meg azt, hogy mondjuk..."
- körülbelül úgy, mint a mondást, mely szerint "ha egy magyar utánad lép be a forgóajtón, biztos lehetsz benne, hogy előtted lép majd ki rajta" , vagy ahogyan az ennél élesebb "Magyar, ne lopj!" táblákat, amik az osztrák-magyar határon egy időben divatosak voltak.
8."miért ismeret fel távolról egy közösségben a zsidó embert pofátlan könyököléséről, arrogáns lenézéséről? "
- van erről egy kedves történetem. Egy ismerős félrészegen azt találta mondani, hogy ő nagyon nem szereti a zsidókat, és ő aztán meg tudja mondani első látásra, ki az. Erre visszakérdeztünk, hogy akkor közülünk szerinte ki lehet zsidó (az egyik lány volt az, akit egyébiránt kedvelt). Nem kicsit érezte rosszul magát később szegény, de szerencsére hetek múlva csak jót nevettünk az egészen és nem maradt tüske senkiben. Úgyhogy e tekintetben az én tapasztalataim mások. (nyilván akkor erről sincs értelme beszélni)
9. "gondolok arra, hogy folyamatosan úgy jutottak pénzhez, hatalomhoz, hogy gyakorlatilag ingyenéltek, nem akartak semmit hozzátenni a gazdasághoz, magyarul kereskedtek..."
Uhh, már megint ez a szocialista (és itt mindegy hogy sima, vagy nemzeti) szöveg! Erre nem tudok mit írni. Ha így gondolod, akkor esetleg valami hasonlót javasolnék, mint te immáron sokadszorra: tágítsd a látóköröd, olvass! Ez a piac- és kereskedelem-ellenesség (és az, hogy ez mennyire népszerű) bizonyítja, hogy Kádár János szelleme ma is közöttünk él.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.24. 13:13:18

@Gyerekek! Én vagyok Zimömen, a híres keresztény!: se mocsoknak, se féregnek nem érzem magam, nem manipuláltam, és nem is hazudtam. Leírtam a véleményem. Érveket szívesen veszek, ezt a stílust azonban felesleges.

@vargánya: szeretném ha alátámasztanád a zsidó származású magyar állampolgárokról itt megosztott véleményed. Talán azért, mert mi akik a hétköznapokat éljük, és életünk célkeresztjében nem a gyűlölködés van, nem tapasztalunk semmi olyasmit a barátainkon, kollégáinkon, üzletfeleinken stb. mint amikről itt beszéltek.

@posseidon7: szerintem is fontos hogy az ember tájékozódjon, és információkat szerezzen. Hogy persze honnan, az nem mindegy, Továbbra is adós vagy annak az általad azóta újra hangoztatott tételnek a magyarázatával, miszerint a multi és bank világot a zsidók irányítanák. Minden más, amit erre építve állapítasz meg, teljesen hiteltelen (és persze antiszemita, kirekesztő is...). Nagyívű állításaidról kérlek tájékoztass. Persze bizonyára a szélsőjobbos táborban fellelhető néhány speciális videó, melyet összesen 100-an néztek meg, és a világ internet keresőiben nincs hozzájuk hivatkozás, vagy csak szélsőjobboldali portálokról, ezek ha nem baj, számomra nem minősülnek bizonyítéknak. Főleg hogy mellettük közvetlenül holokauszt anyagok szoktak lenni...
Ha őszinte akarok lenni, nekem a te hozzászólásaid azok, melyek leginkább kiverik a biztosítékot, mert értelmes emberként, összetett mondatokban leírva szinte elnézést kérsz hogy, bizony ez kellemetlen, de hát az igazságot tudni kell.... ez a legborzasztóbb módja az antiszemitizmusnak véleményem szerint. Hiszen azt hiszem nem is tudod magadról..

posseidon7 2012.08.24. 13:50:33

@Legelő Őse:
Ha neked az általam felhozott dolgok hiteltelenek, akkor nincs miről beszéljünk, mivel nekem is hiteltelenek akkor az általad felhozott dolgok, tehát meddő vita születhet belőle csak. Olvass kicsi Badinyt például, de ne csak róla, hanem tőle olvass, ez kezdetnek elég. Utána majd jöhet a következő level.
Az a helyzet, hogy én bizonyíthatom neked, hogy igen is, a zsidók irányítják a világot, mégpedig elnyomó módon, de én is ugyanúgy kérhetem tőled, hogy légyszíves bizonyítsd, hogy nem így van.
Örülök, ha kicsapják a hozzászólásaim a biztosítékot, és hogy úgy érzed, nincs mit hozzátenni, mert ez is a célom. Szerintem ez a "antiszemitázó" személy pont az, aki panellakó, ezt még a statisztikákból is kimutatható.

k trout 2012.08.24. 13:54:57

Szerintem foglaljuk össze, mi a baj a zsidósággal:

1. állítás: Befolyásuk a világ pénzügyi és politikai folyamataira, vagyis náluk van a zsé.

valóság: pénz jelen pillanatban az arab olajországoknál és Kínánál van leginkább, politikai befolyása nem kevesebb a Vatikánnak sem, mint Izraelnek.

2. állítás: a zsidók üzletet csinálnak a holokausztból.

valóság: 1-2 elvakult, Amerikában állomásozó ügyvéden kívül soha, senkinek nem jutott eszébe beperelni a MÁV-ot, pl. A zsidó szervezetek valóban tárgyalnak mindenféle kárpótlásról, amelyek egy része valójában nem kárpótlásról, hanem alvó bankszámlákról szól. Magyarországtól (az adófizetők pénzéből) a zsidók a rendszerváltás után 30 ezer forintot kaptak volna, de ezt sokan visszaküldték. A recski foglyok 1 milliót. A kárpótlási jegyekre 1,8 millió ember nyújtott be igényt, azért az belátható , hogy ezek nem mind zsidók voltak. A zsidó túlélők leszármazottai nem kapnak semmilyen pénzt senkitől, az a kevés 80-90 éves ember, aki kap, az is főleg Németországtól.

3. állítás: a zsidók folyton szidják a magyarokat, folyton antiszemitizmust kiáltanak, hazaárulók.

valóság: a zsidó származású magyar emberek magyarnak tartják magukat, magyarul gondolkodnak, álmodnak, és magyar rokonaik és barátaik vannak. Vannak köztük konzervatívok (főleg a vallásosak), liberálisak, ateisták, buták, okosak, zöldek és környezetszennyezők. Antiszemitizmust főleg akkor kiáltanak, ha a sajtóban, kormányzati szinten, nyilvánosság előtt történik a zsidózás, ami azért érthető. Nyilván vannak eltúlzott reakciók, ám ez máshol, más kisebbséggel is elő szokott fordulni.

4. állítás: a zsidók kiválasztott népként tekintenek magukra.

valóság: a Bibliában a kiválasztott nép nem jutalom, hanem egyfajta felelősség. Övék a felelősség a földön történtekért, őket basszák le, ha valami nem sikerül. Egy kis képzavarral élve: ez az ő keresztjük. :) Nem hiába van a mindennapos micve (jót tevés másokkal).

Kifelejtettem valamit?

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.24. 15:39:54

@posseidon7: nekem nem kell bizonyítanom semmit, én nem rágalmazok egyetlen népcsoportot sem. Te viszont a teljes zsidóságot sérted azzal, hogy nem bizonyított összeesküvés elméletekkel mindannyiukat kollektív bűnösként tünteted fel.
Badinyvel kapcsolatban - aki összetett, áltudományos, unalomig cáfolt, a témát alaposan kutató tudósok szerint alapvető tévedései vannak, nem kevesebbet állít, mint hogy mi magyarok nam azoknak a rokonai vagyunk mint eddig sejtettük, majd merész csavarral eljutunk oda Jézus nem zsidó, hanem magyar volt. Tényleg nem akarlak megbántani: DE EZ MOST VALAMI VICC??
Ha nem éreznéd a súlyát, íme a lényeg:

"Jézus emberi, földi alakjának legűbb hasonmása a Turini lepel, amelyen "az idők jeleként" maga Jézus hagyta itt "kozmikus sugárral beleégetett arcképét". A leplen azonban – állítja – egy nem zsidó ember lenyomata látható, akinek "embertani adatai azonosak a pártus-hun királyokéval. Vércsoportja: AB." Ez pedig természetesen a "Hun-Garnak nevezett Mah-Garok emberi adottságaival" egyezik, vagyis Jézus valóban a magyarok rokona! De akinek ennyi bizonyíték sem elég, íme a ráadás: "Ma sumernek nevezett ősi Mah-Gar nyelvünkön az Isten Fiának egyik neve Tur-An [értsd: Turán]. Véletlen lenne, hogy a Tur-An földi testét betakaró gyolcs lepel éppen Tur-In városába került…?"

A te dolgod hogy mit hiszel az autodidakta történetíró nyelvész és sumerológus egyszemélyben, és vallásalapítónak. Nem mellesleg hogy ez mennyiben magyarázza a zsidóság egyetemes uralmát a világ felett? Nos, ezt nem tudom összerakni.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.24. 15:42:11

@k trout: nem felejtettél ki semmit, jöhettél volna hamarabb is;) mindig irigyeltem azokat - tisztelet néhány korábban hozzászólónak is, akik ennyire letisztultan strukturáltan tudnak érvelni.

posseidon7 2012.08.24. 17:50:40

@Legelő Őse:
Szerintem pedig kell bizonyítanod, mivel én is ugyanúgy megsértődök, mikor antiszemitizmussal, rasszizmussal, és hasonló fiktív fogalmakkal vagyok/vagyunk páran vádolva.
Továbbá: Szerintem az általad írt szöveg alapján nem olvastál te Badinyt. Továbbá egy egészséges cáfolást vele kapcsolatban nem lehet olvasni, csak próbálkozásokat. Az ő általa tanulmányozott téma sokkal szélesebbkörű, és sokkal konkrétabb, és tárgyilagosabb, mint ahogy te megpróbáltad kiforgatva idézni őt. A zsidók tény, hogy ugatnak neki, mert nem tetszik, amiket ír, de attól még nyilvánosság előtti vitára nem vállalkozott senki vele. (Most már nem is fog, mert nem él az öreg.)
@k trout:
1. Legtöbb helyen nem, mint Izrael vannak jelen, hanem a háttérben, mint manipulátorok. Araboknál sok pénz van, de akik tőlük felvásárolják az olajat, azoknál nyugi, még több. Kínának sok van, mert az ország is nagy, és nagy a gazdasága. Kínaiaknak rengeteg pénzük van, mikor centekért dolgoztatják őket sokszor pont a nyugati multik élén álló zsidók... Vatikán... ott is sok a zsidó, azért gondolkodik annyira zsidóul az egyház...
Különben sem azzal van a gond, hogy náluk pénz van, a gond az van, hogy azért, hogy neki 1000x több lehessen, ezért emberek halnak éhen sok országba, de minimum tengődnek...
2. Nem kimondottan arra az egy-két emberre kell gondolni, mivel a zsidóság egéssze rátartja magát arra, hogy ÁLLÍTÓLAG, "ártatlanul" ők valamikor hogy jártak (japánok, indiánok, délamerikaiak, magyarok, lengyelek, stb nem sírnak annyit együtt, mint a zsidók egy hónap alatt ezért). Ennek eredménye az, hogy az egész világ kell vigyázzon, hogy nehogy valamit is szóljon, ami zsidókritika lenne, mert akkor egyből az van, hogy neonáci vagyok, s halál rám. Erkölcsi, történelmi, stb előnyökre tartanak igényt ebből kifolyólag... az a pár említett elvakult direkt módon, a többi közvetetten, áttételesen. Egy oda nem illő vezetőt félreállítasz, mert oda nem illő, de véletlenül zsidó, egyből meg vagy hurcolva, mert antiszemita vagy. Remélem érted, miről beszélek.
3. Megbeszéltük az előző témakörben, hogy mikor kiáltanak "antiszemitizmust"... Amikor megpróbálsz fellépni ellene, ahogy bárki ellen fellépnél, ha törvénytelenül, módszertelenül, magyar-gyűlölve nyilvánulnak meg. Ne feledjük azt, hogy mikor volt a vörösiszap dolog, az Izraeli zsidók pl örömújjongtak. De ez csak egy példa, estig sorolhatnánk a hasonló dolgokat. Más kisebbségeknél is vannak gondok, de nincsen ilyen nagy hatásuk, mint a zsidókkal kapcsolatos konfliktusok. Ezért ilyen nagy a problémája a népnek velük.
4.A bilbiai megközelítés az nem a zsidók álláspontja, hanem az az álláspont, amit MI, judeo-keresztények "kell" megtanuljunk róluk. Ők azt el sem ismerik teljesen, abban a formában sőt, az elvileg róluk szóló ószövetség szöges ellentétben is áll a Jézusi újszövetség tanításaival. Csak a mitológiájukat kell megfigyeld-> a testvér testvért öl, hogy haladhasson... egy nép mitológiája olyan, mint a nép maga, hisz egymás kivetülései...
5. kifelejtetted, hogy akkor miért is van az, hogy függetlenül a Föld égtájaitól, miért van az, hogy nem kívánatos személyek a zsidók, cigányok elég nagy körben?

k trout 2012.08.24. 19:07:06

@posseidon7:
1. Nincs a világon annyi zsidó, mint amennyiről te beszélsz. Elég tréfás a gondolkodásod, mindenki mögött áll egy zsidó, aki métely. :)
Egyébként, szerintem, nincs olyan gazdag ember, aki ne akarna még gazdagabb lenni, sőt, igaz ez a szegényekre is.

2. Ez, konkrétan, nem igaz. Ebben az országban bárki szabadon zsidózhat, az, hogy néhányan pampognak, nem jelent semmit. Itt szabadon gyalázkodhat mindenki, és, ha valaki véletlenül felemeli a szavát, akkor ő az ajvékoló, meg a nácizó. Az meg, hogy az állítólag szót használod és az ártatlanult idézőjelbe teszed, azt jelenti, hogy nem vagy méltó sem arra, hogy bárki vitatkozzon veled, sem arra, hogy embernek nevezzenek. Te egy szánalom vagy.

3. Ezt te hol láttad, hogy bárki is örömújjongott?
Én, spec. ezt találtam:
www.jmpoint.hu/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=519

4. Na, ez a legviccesebb. Te, mint khm. nemantiszemita, megmondod a frankót, hogyan gondolkodnak a zsidók a kiválasztottságról. Íme egy forrás, remélem, Raj Tamás főrabbi megteszi neked zsidónak:

Kérdés:

Beszélgetéseim során a más vallásúakkal gyakran felmerül a Bibliában szereplo fogalom a " kiválasztott nép " A vád ezzel szemben hogy nem lenne szabad kisajátítanunk a "sem" fogalmat. Ez bizonyos szempontból mintha mások gyulöletére késztetne bennünket nem elismerve más vallások jogát "hasem" elismeréséhez.
Válaszol: Raj Tamás
Válasz:
Nem kiválasztott, hanem választott nép vagyunk. A különbség onnan adódik, hogy hitünk szerint Isten feladatra választott minket. Elojogaink nincsenek, hanem több feladatunk van, hiszen a szövetség a Szináj hegyénél a Tízparancsolat átvételénél köttetett meg.Azokkal szemben, akik a választottságot félreértették, már az i.e. 8. század közepén Ámosz próféta hangoztatta:"Nemde olyanok vagytok számomra, Izrael fiai, mint a négerek. Nemde kivezettem Izrael fiait Egyiptomból, ám ugyanígy vezettem ki a filiszteusokat Kaftor (Kréta) szigetérol, és az arámiakat Kirbol."Láthatjuk, hogy a választottság félreértése nem újkeletu, ám a hagyományos zsidóság közel 3000 éve elutasítja ezt a gondolatot.
www.zsido.hu/rabbi/rabbi.php

5. Hát, erről elég sok könyv, tanulmány, szociográfia, történelmi ezaz íródott, javaslom, nézz utána. Persze, nem a köcsöginfora gondolok.

Szerintem hagyjuk abba ezt a beszélgetést, értelme nem sok, és nagyjából tudom is a válaszodat. Sajnos, elég sok beteg ember van ezen a világon, nem hinném, hogy nekem pont egy olyanon kéne segítenem, aki más szenvedéseit meg nem történtnek tartja. Vannak olyanok, akik bár súlyos elmezavarban szenvednek, nem ártanak másnak. Te nem ezek közül való vagy.

posseidon7 2012.08.24. 23:42:55

1. Ki mondta, hogy mindenkire kell egy zsidó? Pásztor sem kell a birkanyájnak sok, csak 1-2.
mezu.eu/wp-content/uploads/2012/07/osszeeskuves-elmelet-600x480.jpg
2. "Ebben az országban bárki szabadon zsidózhat", amíg perbe nem fogják különböző koholt vádakkal, és el nem lehetetlenítik anyagilag. "Egy szabad országban azt tehetsz, mondhatsz, amit szabad." És még nem is beszéltem a kettős mércékről...
3. Most szinte fölösleges beírjam, mert úgysem tartjuk igazinak egyikünk sem a másik hírforrását, de azért legyen: kuruc.info/r/26/67452/
4.Egy vicc jutott eszembe, a lényegére emlékszek csak, valahogy így van:
"-Elnökúr, léteznek titkos bunkereik?
-Nem, nincsenek"
5. Én már utánanéztem, most te jössz.

Köszönöm a beszélgetést, ha kívánod, abbahagyhatjuk, hisz én is kb ismerem a válaszaidat és nálunk okosabb emberek nehezen jutnak düllőre a témában. A "Vannak olyanok, akik bár súlyos elmezavarban szenvednek, nem ártanak másnak. Te nem ezek közül való vagy." elköszönés ugyanúgy érvényes rád is, már csak azért is, mert ilyen stílusban reagálsz egy másik véleményre.
Még egyszer köszönöm a vitalehetőséget, és minden jót kívánok, békét, igazságosságot a népek között valamint nyitott elmét a világ dolgai iránt!
Befejezésként engedj meg néhány érdekes elmélkednivalót:
a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/179472_10151016620090039_1836036199_n.jpg

a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/581019_422693504439652_759106681_n.jpg

www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s&feature=share Én magunkraismerek...

Üdv!

k trout 2012.08.25. 10:00:05

"mert ilyen stílusban reagálsz egy másik véleményre."

Egyem az érzékeny lelkedet. Te napok óta sértegetsz több millió embert, ismeretlenül, légből kapott elméletekkel, de, ha téged sértenek meg, a jól ismerhető, dokumentált véleményed miatt, meg vagy sértve. Hát, legyen, sértődj meg. Ennél sokkal többet érdemelnél.

posseidon7 2012.08.25. 11:01:28

@k trout: Neked is a "rasszistázó", "antiszemitázó" véleményed ugyanolyan sértő, és nem megsértődtem, csak leírtam, hogy meg is sértődhetnék. Számomra a te "szilárd alapokon nyugvó véleményed" (média, iskola által megtanított vélemény) ugyanolyan érzést vált ki belőlem, mint az én, sorból kilógó véleményem. Tehát épp ezért holtpontra jutott a beszélgetés, mert egyikünknek sincs kedve könyvtárakat beidézni, és azt napokon keresztül magyarázni. Rájössz majd magadtól is a világ rejtettebb oldalaira. Csak a gond ez, allegorikusan:
www.youtube.com/watch?v=JMJXvsCLu6s&feature=share

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.08.28. 12:01:36

@posseidon7: nem könyvtárak idézéséről van szó, hanem a kurutyinfón, és egy jézusmagyarszármazásúvolt áltudósón kívül bármilyen releváns dologra. Senki sem akar téged meggyőzni azt hiszem, de az belátható, ha olyan dolgokat írsz ide, amelyek ordas eszmék kiindulópontjai, sértenek egy közösséget, akkor lesznek akik kikérik maguknak ezt. Nem azért mert tájékozatlanok, vagy mert megtévesztettek, és nem is azért mert műs országok nevében hamis ideológiákat védenek. Egyszerűen olyan emberek, akik szerint 2012-ben az Eu tagjaként Európa közepén eltűrhetetlen a vallási, származási alapon való megkülönböztetés, kirekesztés. Ez ennyi és nem több. Tényleg nem is értem miért vitatkoztunk veletek ennyit.

posseidon7 2012.08.28. 21:13:20

@Legelő Őse:
Ami szerinted áltudós, vagy nem releváns, arról nem árt tudd, hogy elég nehezen tudják tényekkel kritizálni, max próbálkozások vannak rá. Mindenhol csak arról beszélnek a magadfajták, hogy nem jó, de részletekbemenően nem ülnétek le egy "másik oldalon levő" szakemberrel megvitatni a dolgokat, mert nem is akartok hallani róla, mert.. mert így hallottátok, olvastátok valahol, hogy az nem jó... Az más, hogy neked nem illik bele a nézeteidbe, vagy nem akarod tudomásul venni. Továbbá már amit idézel sem idézed jól, mivel látszik, hogy fogalmad nincs, hogy mit próbálsz idézni.
Ordas eszmék? Nekem a te eszméd ordas, épp ez a bajom vele, hogy az én nemzetem számára (többek között) káros hatású, sért egy közösséget! Tehát ezért mondom, hogy nonszensz tényleg a vita, mert meddő vita... Beidézhetek bármit, csak épp a nézeteidnek feleljen meg tartalmilag és támassza azt alá...
Európa közepén egyelőre Magyarországon a magyarok sorsa a legfontosabb, és csak utána jönnek cigányok, zsidók, stb, és az egyetlen gond az, hogy ez súlyosan sérül. Ha nem akarod ezt elfogadni, akkor kirándulj egyet körbe az országba, és hazatérvén meg fogod érteni, miről beszélek. És ez még csak a jéghegy csúcsa, ami szemmel látható.

tintamin 2012.09.01. 01:23:36

@renevol: Ó, ember, te érted a viccet, csak nem szereted, vagy nem is érted?
Ford Fairlane nem ugrik be?
Na nézd meg gyorsan, mert anélkül nem lehet teljes életet élni.
Kötelező magyar szinkronnal.
Csak szólok.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.09.03. 14:34:31

@posseidon7: Az hogy valaki mennyiben valódi tudós, vagy esetleg áltudós, azt hiszem nem mi ketten fogjuk eldönteni. De véleményünk lehet. Nekem is van. Nem hogy nem tudják kritizálni, hanem jelentős szakemberek kritizálják is. Ami ennél is érdekesebb azonban, hogy amit állít, azt rajta kívül senki más nem állítja, sőt, részleteiben sem támasztja alá. Ez azért érdekes nem? Ha neked részleteiben érdekes vita hiányzik, szerintem itt sokan nyitottak rá. Hogy mennyire vagy szakember, azt nem tudom. Lássuk azonban akkor még picit Badinyt, akire ezek szerint építenem kell ha meg akarlak titeket érteni - én magamfajta...

Jézus életét - származását, az egész világon valóban elismert kutatók közül, akik nem csak a Badiny által gonosz zsidóknak nevezettek voltak (itt tehát nem csak Albert Schweitzerre gondolok), hanem a világ minden tájáról érkező régészek, történészprofesszorok stb. közül, soha egyetlen más ember sem jutott hasonló, vagy akár részben hasonló megállapítása mint ez az ember. Nem akarom kizárni hogy emiatt nincs igaza, de engedd meg nekem, hogy óvatosan megfogalmazzam kritikámat munkájával kapcsolatban.

Az hogy szemita összeesküvés elméleteket tesz közre két könyvében is, szerintem tény. Mégpedig azt állítja hogy Jézus nem volt zsidó - ennél azért többet is állít, de mi itt most nem erről beszélgetünk - hanem pártus volt, akik pedig a mai magyarok ősei (ez is meglehetősen kacifántosan alátámasztott, szintén csak kurucon publikáló "történészek" munkáiban fellelhető tényeken alapul), gyakorlatilag magyar volt.
A fenti idézeten túl azért hogy tudd - meglehetősen sokat tudok erről az emberről és munkájáról, ő az, aki az egész világon Lukácsot zsidónak mondja, miközben valószínűleg ő volt ez egyetlen nem zsidó evangélista... ezen kívül számos megdöbbentő történelmi és teológiai tévedésre épít.

Nehéz letagadni hogy hatalmas erővel és hittel vetett bele magát könyvei megírásába, de azért mert valaki , és itt idézek: „Hiszem és tudom, hogy Jézus irányít engem az Igazságkeresésben.” (211) még véletlenül sem jelenti azt hogy automatikusan igaza van - főleg, hogy a jelentős nemzetközi történészkánon egyetlen példával sem támasztja alá - akik függetlenek a mi kis mai magyar nacionalista "újtörténelmet" író autodidaktáinktól, nem is zsidók stb. - olyan emberekre gondolok, akik több holt nyelvet ismerve, alapos helyi kutatásokra alapozva, jelentős anyagi háttérrel rendelkezve egész életüket tették fel... persze tévedhetnek, csak ugye mégis megeshet hogy esetleg nem ők mentek szemben az autópályán... hanem egyedül Badiny...

posseidon7 2012.09.10. 19:52:20

@Legelő Őse:

"amit állít, azt rajta kívül senki más nem állítja,"
Ezt neked ki mondta? Ő maga rengeteg írományát arra alapozza, pontosabban maga az írásai folyamán leírja, hogy még kik azok, akik így gondlkoznak, vagy egyáltalán

kik azok, akiknek a kutatásait alapul veszi, használja. Továbbá amit ő maga állít, saját kutatásai alapján, azt egyre több kutató van, aki elfogadja, pontosabban tőle

függetlenül alátámaszt. A gond ott kezdődik, hogy akik őt kritizálják, sokszor nem is tudják, hogy miket ír Badiny, mint ahogy te sem. Meg is kérnélek, hogy írj nekem

példát azokra a földbedöngölős kritikákra, neveket, címeket. Akár "tényeket" belőle. Továbbá Badiny írásai során nagyon sokszor nem is új dolgokat "talál ki", hanem

egyszerűen a hivatalos álláspontok, hivatalos elméleteknek az ellentmondásait sorakoztatja fel különböző helyekről, amelyek Badiny nélkül is ugyanúgy ellentmondanak

egyemásnak, önmaguknak és ezáltal az elmélet megbombázza saját magát. Badiny továbbmegy és ezeket az önbombázott, de elferdített, elhomályosított dolgokat

igyekszik letisztázni kutatómunkájával.

A "Jézus magyar volt" szöveg meg egyből elárul, hogy fogalmad nincs az írásairól, tanulmányairól, kutatásairól, mivel ő maga az, aki megszólja azokat a régészeket,

történészeket, akik ezt így kijelentik, mivel ez egy félreértelmezés, és erőltetés. Ő egyszerűen arról beszél, hogy a magyarnak egy rokon nyelvén beszélt Jézus és egy

nekünk, egy rokon népünk szülöttje volt. Jézus zsidó mivoltát meg maguk a zsidók sem tudják alátámasztani, amúgy is csak a -nem emlékszem már hányadik- zsinaton

döntötték el, hogy "akkor ezután Jézus zsidó". De nem kell belemenni dolgokba, csak hallgasd meg a húsvéti, karácsonyi olvasmányokat, evangéliumokat. Az orrod előtt

csavarják ki a családfáját, és az orrod előtt kísérelik meg, hogy még bár le se tagadják, hogy nincsenek zsidó felmenői. Rendszeresen szoktuk röhögni, hogy ezek még

nem is titkolják, hogy amit állítnak nem igaz. Tehát ennek még utána kell nézni, mielőtt megszóljuk őt. Nem ő állít új dolgokat elsősorban, hanem az elfogadott elméletek

ellentmondásosak, és ferdítések.
Az más kérdés, hogy az általa megállapított dolgok, tények, soha nem jutnak át bozonyos szűrőkön, mivel azok nem illenek bele a jól kitalált és támogatott paradigmákba,

különböző politikai okokból, amiket ugyancsak részletez ő, de látom, azt sem nagyon olvastad, úgyhogy nincs miről beszéljünk ismét (amúgy is letárgyaltuk, hogy kár

ezeket osztani pont emiatt).
Nem árt tudd, hogy akiket te történészeknek tartassz, vagyis "elfogadott" elméleteik vannak, azoknak azért elfogadottak az elméletei, mivel alátámasztják azt, amit neked

hallanod "kell", amiket hallani akarnak a zsidók többek között és nem fordítva.

Kurucon publikálás, nem Kurucon publikálás, de egyszerűen el vannak lehetetlenítve azok, akik véletlenül mást állítnak, mint ami beleillik a paradigmába. Különben is, ha

annyira fölényesek ezek az okos történészek, akkor miért nem mernek, vagy miért nem akarnak soha leülni tárgyalni azokkal, akik annyira buták, és tudománytalanok?

Láttam amúgy ilyen vitát már többet (ami ritka) és nagyon seggre lettek ültetve az általad nagyra tartott történészek, teológusok, stb. mivel folyamatosan belefutottak saját

ellentmondásaikba, kusza félremagyarázásaikba, amiket elfogadtak, mert úgy tanultak.

"Lukácsot zsidónak mondja, miközben valószínűleg ő volt ez egyetlen nem zsidó evangélista... ezen kívül számos megdöbbentő történelmi és teológiai tévedésre épít."
Egyetlen zsidó evangélista? Ennek még nézz utána, de ne csak ott, ahol szoktál...
Persze, hogy a történelmi, és teológiai tévedésekre épít! Az a munkásságának az alapja, hogy előveszi az ilyen tévedéseket és felboncolja az elméletet és megvilágítja

csomó szemszögből, hogy lássuk, hogy mitől is döglik a légy, hogy miért is nem állják meg az általad vallott elméletek a helyüket. Az ő elméleteit nem szokták mások

idézni, viszont ő idéz elég gyakran a -szerinted- komoly történészektől - hogy rámutasson tévedésükre.

Az általad tőle idézett szövegről senki sem mondta, hogy az jelenti azt, hogy neki igaza van. Az csupán egy írói vélemény, amely talán a lelkesedésére ad magyarázatot, az

elméleteire önmaga ad magyarázatot és bizonyítást, sőt, amint már említettem, csupán a "klasszikus elméletek" ellentmondásaira kellett ő rávilágítson ahhoz, hogy

rájöjjünk dolgokra. Már ennyi is elég, hogy észrevegyük, hogy sántítanak azok. S még nem is mentünk bele a részletekbe, bizonyításokba, egyéb hipotézisekbe.

Mint már említettem, nem egyedül Badiny van ezen az állásponton, hanem egyre több történész, akár egymástól függetlenül is. Továbbá nem ártana a munkásságának

utánanézni, mert nem biztos, hogy annyira le kell nézni az általad autodidaktának nevezett történészeket.
A történészeid, akik mögött ott van a "hivatalos álláspont képviseletének ereje", valamint hatalmak, azokról annyit, hogy úgy képzelem el őket sokszor, mint mondjuk

egyes Holokauszt-írókat, akiknek megmondták, hogy "írj egy ilyen könyvet, s kapsz irodalmi Nobel -díjat!"...

A cikkhez: nincs miről vitázni, szinte bárki, rajtatok kívül egyértelműnek, höztudottnak tartja, hogy a zsidók mindig is rendelkeztek egy fajta gátlástalansággal a

vagyonszerzés területén. Sőt, nem is nagyon szoktak eljutni eszmeibb, lelkibb, komolyabb témák megfogalmazásáig, megértéséig, megéléséig, mivel ez a -nálunkfele

ahogy mondják- cserepes viselkedésben kimerülnek a legtöbben. Egy ilyen fajta világfelfogásról nagyon sokszor egyből lehet tudni, hogy az egyén zsidó (kivéve, ha jól

leplezi, vagy bocsánatára legyen mondva, pont nem ilyen).

Sajnos mivel látom, hogy nem vagy otthon abban, amit cáfolni próbálsz, úgy érzem, mint már említettem, hogy nem nagy értelme van a további vitának.

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.09.13. 19:56:06

@posseidon7: Vitának? Hol lett itt vita? Amit idéztél tőlem azt pont fordítva tetted.
Szerintem sincs értelme vitatkozni, hiszen az nem nagyon tud kialakulni. Bizonyára akkor mégiscsak az lehet a valószínű, hogy a zsidók azon mesterkednek, hogy az egész világ történelmét oly módon hamisítsák meg, ami pont nekünk is keresztbe tesz... Nem baj ha én mégis azt mondom, hogy tisztelve az úr hatalmas idő és energiaráfordítását, mégis azt mondom - tévúton jár??

Legelő Őse · http://legeloose.blog.hu/ 2012.09.13. 19:57:10

@posseidon7: ja, és a hozzászólásod második felére - ami a szokásos rasszista antiszemita történet - nincs mit mondani - azt hiszem ez így helyezi ezt az egészet keretbe...

posseidon7 2012.09.13. 21:23:14

@Legelő Őse:
Sokat kell még olvass. Ennyi. Mit értesz azon, hogy "NEKÜNK" is? Nektek, zsidóknak? Annyit látok ezen, hogy ezen ők húznak a legnagyobb hasznot, úgyhogy ez elég értelmetlennek tűnik, amit írtál.
Rasszista? Már megbeszéltük, kikre húzzátok rá ezt a jelzőt...
Sok szerencsét kívánok a jövőben, hogy a tetteidet, s gondolataidat a jóakarat vezérelje (mindnyájunknak)!
süti beállítások módosítása