HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

Orbán álma, Magyarország valósága

2012.12.30. 10:39 Ratius

Tragikus esztendőt tudhat maga mögött a kormányoldal. A Fidesz a hatalmán kívül szinte mindenét elvesztette. Akarata megtört, ereje megroppant, hitelessége semmivé lett, támogatottsága köddé foszlott, mozgástere a formális jog paragrafus-tologatására szűkült. A 2012. évi kormányzati vesszőfutás oda vezetett, vagy hamarosan oda vezet, ahol még nem is olyan régen Gyurcsány Ferenc tárta szét tehetetlen kezeit. A Fidesz súlyos gazdasági kudarcai, erőszakos és megosztó kultúrpolitikája, keserű társadalompolitikai hátra arcai és zavarodott kiútkeresése minden szempontból a szocialista kormányzás borzalmas teljesítményét idézi. A botrányról botrányra, vereségből vereségbe bukdácsoló Orbán-kormány kétségbeejtő haláltánca súlyos kérdés körül pörög: Miképpen lehetséges az, hogy a gazdasági, politikai, társadalmi elképzelések és lehetőségek lényeges különbözősége dacára Orbán Viktor mégis szinte lépésről lépésre Gyurcsány Ferenc útját kénytelen járni? Miképpen lehetséges az, hogy a kétharmados felhatalmazás, a korlátlan hatalomkoncentráció, a tettek és döntések teljes szabadsága ellenére is oda tart Orbán, ahová a saját pártjában is páriává váló miniszterelnök kisebbségi kormánya jutott? Miképpen lehetséges az, hogy a gazdasági szabadságharc, az unortodox megoldások, a békemenetelő rajongótábor áldozatvállalása nem vezet sehova, csak ugyanoda, ahova a nemzetközi partnerek korlátlan kiszolgálása, a „merjünk kicsik lenni” politikája vezetett?
Számít-e valamit a kormány szándéka, elkötelezettsége, értékválasztása, érdekartikulációja?
És miért nem?

A sárkány és a valóság

377290_382050885196553_471114770_n.jpg„Szórakoztató álomvilág lehet az, amiben a szocialisták élnek. Az ő alternatív valóságuk jelentősen különbözik a Fideszétől, ám semmivel közelebb nincs a vérvalóhoz, mint az Orbáné. Amíg emezék nemzeti pántlikás győzelmi jelentésbe csomagolnák a seggpöttyrokonságot is, addig a szocik lassan meggyőzik magukat, hogy az zemberek mind hülyék, a saller meg amitől letérdeltek 2010-ben csak tévedés volt. Oka semmi, kizárólag a rohattfidesz lejárató kampányának volt köszönhető, ők bizony ártatlan elszenvedői voltak az indokolatlanul fölhergelt nép izmozásának." – írja egy közelmúlt posztjában Varánusz kolléga, akinek köztudottan büdös a szája, viszont cserébe több esze van, mint az ellenzéki összefogás vidám birkáinak együttvéve. Ő ugyanis sejt valamit abból a tragikus mocsárból, amibe egyre mélyebben süpped bele az ország, s amelyből nem lehet kikászálódni sem Gyurcsány, sem Orbán, sem Bajnai politikája által. A magyar lápvilágból nem vezet ki a régi és új ellenzék összekapaszkodása, ép ellenkezőleg: minden terve és fogadkozása ellenére egyre mélyebbre nyomja az ország többségét a sárba a politikai elit konok valóság-tagadása.
Az immár évtizede tartó hanyatlás mögött ugyanis nem pusztán a hatalom tehetetlensége, nem csupán a hazai politikai elit önző mohósága lapul, hanem valami tragikus félreértés: a valóság észlelésének hamis volta, a világ mibenlétének teljes félreértése, a létünket meghatározó folyamatok katasztrofális félremagyarázása áll. És ez a farkasvakság – úgy tűnik – független attól, hogy éppen kik vezetik az országot, független attól, hogy bal- vagy jobboldali párt irányítja az ügyeket, független attól, hogy a tekintélyelvűség, vagy a bárgyú populizmus áll a kormányrúdnál.
És abban a pillanatban, amelyben levetjük a pártszemüvegeket, amelyben eldobjuk a babonák és mendemondák hamis sillabuszait, amelyben elszakadunk a gazdasági, politikai és kulturális előítéleteinktől, és őszintén szembenézünk a valósággal, abban a pillanatban meglátjuk a kormány tragédiájának okát is.

Másodlagos alkalmazkodás

385168_387933634608278_454754187_n.jpgSzilárd meggyőződése ugyanis a magyar közéletnek, hogy Magyarországnak a nyugati világhoz kell alkalmazkodnia. Akár így, akár úgy, de mindenképpen a nyugati tömb mellett van a helyünk. Ha az IMF segítségét nem is fogadjuk el, azért a kereszténység bástyásaként helytállunk, ha a szabadságharcot vívunk is, azért az Európai Unióból kiválni nem akarunk, vagy a másik oldalról nézve: ha egyenrangú gazdasági partnerek nem is lehetünk, azért a nyugat összeszerelő üzeme hadd legyünk. Csakhogy amilyen szilárd ez a meggyőződés, épen olyan hamis is. Nem azért, mintha tagadnunk kellene a nyugati világ értékeit, hanem azért, mert az alkalmazkodás lényeglét tagadja a rendszerváltás hamis logikája. Magyarország ugyanis a feltétlen nyugati orientációval nem a valóság kérdéseire ad választ, hanem valamiféle furcsa, másodlagos alkalmazkodást művel: alkalmazkodik az alkalmazkodáshoz. A világ ugyanis elsöprő gyorsasággal változik. Salim Ismail, a jövő technológiáit kutató Singularity University alelnöke nyilatkozott a minap a HVG-nek: „A világ alapvetően változott meg az elmúlt években. Húsz esztendeje például nem használtunk keresőmotorokat, mobiltelefonokat és közösségi hálózatokat. Ma ezekkel egy másodpercen belül kapcsolatba léphetünk a bolygón bárkivel. Ma egy afrikai farmer egy okostelefonnal több információt tart a kezében, mint Clinton elnök a beiktatásakor. Ez a technológia eddig soha nem tapasztalt demokratizálódása. Természetesen kudarc, hogy ezeket a technológiákat a társadalom nem tudja kellő mértékben befogadni, és ez elsősorban az elit kudarca. A technológia ebben a gyorsuló tempóban működik, de a különféle vezetők nem értik ezt a jelenséget."
Hadd pontosítsak: Mindegy, hogy a vezetők értik, vagy nem értik a bennünket körülvevő világot, az átalakulás lendületét, a kihívások sokaságát. A változásokra adott válaszaik ugyanis szükségszerűen önérdekűek. A nyugati hatalmak nagyjai, a világ vezetői nem is tehetnek mást, mint, hogy a maguk, pontosabban a mögöttük álló érdekek elvárásainak megfelelően alkalmazkodnak az új feltételekhez. A pénzügyi világ megrázkódtatásaira a bankuniós kísérletek adnak feleletet, az info-technikák fejlődésére az internet-cenzúra és a szerzői jogok körüli őrület ad választ, a gazdasági globalizáció kérdéseire pedig a jóléti rendszerek lebontása a megoldás.
És Magyarország ehhez a folyamathoz alkalmazkodik.

Az integráció csapdájában

pol.jpgEgy közelmúlt kutatás tanulsága szerint Magyarországon 1990 óta csökken a társadalmi mobilitás, az újabb generációk tagjai tehát egyre kisebb arányban képesek a szüleiknél magasabb státuszt szerezni. Az olyan csatornák, mint az oktatás vagy a rugalmas munkaerőpiac, melyek egy ideális társadalomban lehetővé teszik a feljebb lépést, nálunk beszűkültek. De hozzá kell tennem: a társadalmi felemelkedés lehetőségei a nyugati világban is korlátozottá váltak: az USA-ban, Német- vagy Franciaországban majdnem olyan nehéz a családi felemelkedés hagyományos útjait bejárni, mint Közép-, Kelet-, vagy Dél-Európában.
A magyar tragédia lényege pedig az, hogy a Nyugat minden egyes válasza a változó körülményekre – az erős országok természetes megoldásmódjának megfelelően – a gyengébb országokra hárítja a problémákat. Ha nyugaton meginog a pénzügyi rendszer, a periférikus, félperiférikus területeken nőnek a kamatok, ha nyugaton bomlik a jóléti társadalom, keleten és délen meg is szűnik, ha amott csökken a vásárlóerő, emitt nincs munka...
Minden kormány, amelyik a nyugati integrációt elsődleges célnak tartja, valójában nem tesz mást, mint a nyugati társadalom fenntartásának szolgálatába állítja a nemzeti erőforrásokat. Bár Orbánék megpróbáltak lazítani a köteleken, az unortodox kísérlet nem sikerülhetett, mert a kormány nem tudott kilépni a nyugati integráció csapdájából. Hozzá kell tennem, hogy ebből a csapdából nem is olyan egyszerű kilépni, vagy talán nem is lehetséges, mert a centrum-országokkal való tényleges szembefordulás azonnali és tragikus államcsődöt jelentene.
Mindez tehát nem jelenti azt, hogy a nyugatos elköteleződést fel kellene adnia Magyarországnak. De azt biztosan jelenti, hogy a másodlagos alkalmazkodás stratégiájától mindenképpen el kellene szakadni.
A változó világhoz való autonóm alkalmazkodás mellesleg a nyugati világ haladó erőinek is alapvető kérdése. Az occupy mozgalom, a kalóz- és zöldpártok, sőt bizonyos fokig a szélsőjobboldali csoportok nagyjából egységes stratégiája éppen az, ami a magyar, görög, spanyol és portugál stratégia is lehetne: Felismerni, hogy a hatalmat gyakorló nyugati gazdasági és politikai elit, illetve a periférikus, félperiférikus országok komprádor-elitje elsősorban a saját érdekei szerint politizál, a saját érdekeinek megfelelő választ keres a világ új kihívásaira. Ezek a válaszok azonban semmiképpen sem lehetnek igazi megoldások, különösen nem jelenthetnek megoldást a periférikus országok számára, hiszen lényegük éppen a változások tagadása, megfékezése, integrálása a fennálló gazdasági, politikai rendbe. Ez az integráció azonban eleve kudarcra ítéltetett: a kibontakozó tudományos, technikai és mentális átalakulás egyszerűen szétfeszíti a fennálló rend kereteit.

Alternatív modellek

217907_368804946521147_208150035_n.jpgNem válasz az internet szabadságára az internet cenzúrája, nem válasz a pénzügyi rendszer katasztrófájára a bankrendszer egységesítése, nem válasz a közösségi hálózatok fejlődésére a demokrácia korlátozása, és nem válasz az információáramlás szabadságára a tandíj bevezetése.
Hadd idézzem újra Salim Ismailt: „A világ számos nagy problémája – mint a járványok terjedése, a klímaváltozás egyes folyamatai, a pénzügyi válság – exponenciálisan gyorsuló jelenségekre vezethető vissza, és arra, hogy nem tudtuk, miként kell ezeket a folyamatokat kezelni. Ha gyorsuló változásokkal, problémákkal van dolgunk, hasonlóképp gyorsuló megoldásokat kell találni.”
A válasz azokban az alternatív társadalmi modellekben rejlik, amelyeket ma a zöldek, kalózok és egyéb rendszerkritikusok képviselnek, még akkor is, ha sok felvetésük nehezen értelmezhető a fennálló vonatkoztatási rendszer keretei között, vagy hadd mondjam inkább úgy, akkor is, ha sok ostoba és ábrándos ötlet kíséri a megoldáskereső nemzetközi brainstormingot.
Az Orbán-kormány katasztrofális politikája mögött nem a diktatúra, a kultúrpuccs, vagy a tündérmese valóságának képzelése áll, bár vitathatatlan, hogy az ilyen motivációk nem segítik a társadalom értelmes alkalmazkodását. A Fidesz-hatalom borzalmas teljesítménye mögött ugyanazok a hatóerők állnak, amelyek a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok tragikus teljesítményét okozták, s amelyek egy esetleges Bajnai-Mesterházi kormány tragikus döntéseit is meghatározzák majd.
Eben gubát cserél az, aki csak azon töri a fejét, hogyan szabaduljon meg Orbántól. A Fideszt mindenáron leváltani éppen olyan értelmetlen és tartalmatlan cselekvés, mint vizet hordani a tengerbe. A rendszert kell leváltani, vagy legalábbis a rendszert kell megreformálni: És ehhez nem a hazai komprádor-burzsoázia másik szárnyát, a rendszerváltó politikai-gazdasági elit baloldalinak nevezett híveit kell hatalomhoz segíteni, hanem zöldeket, kalózokat, civileket, és mindenféle egyéb radikálisokat.
Persze lehet, hogy addig még újra bele kell kóstolnunk a baloldali kormányzás keserű valóságába is.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

252 komment · 1 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr984987487

Trackbackek, pingbackek:

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kvadrillio 2012.12.30. 16:54:17

@Napkutya: NU...AZÉRT...A BLAHÁN IS ÁLDJÁK A ZORBÁN NEVÉT A KILÓMÉTERES SORBANÁLLÓK.....AKÁR IRHABUNDÁBAN IS......MERT AZ EGEKIG ÉRŐ REZSIRE SE FUTTYA MÁR, LEVESRE MEG PLKÁNEHHH......

marco74 2012.12.30. 16:55:43

@torró: Ez így van csak azt felejtetted el, hogy ez a pénz, 1990-től offshore paradicsomokba 2010-ig tehát a szoci kormányok alatt...az egyszerű dr. Furia pedig beépiti egyszerű világképébe, hogy ezt a fidesz csinálja...Ébresztő Dr. Furia, ha egy nagyszerű Magyarországot akarsz. S ne olvass túl sok indexet, legalábbis, ha nincs túl nagy kritikai érzéked.

bgp 2012.12.30. 16:56:37

@MetroGoldwinMayer: Nézd anya! Választók nélkül!

kvadrillio 2012.12.30. 16:57:12

SZTEM...AMILYEN szép kövér lett a Viktor....az éhes nép.. A KÖVETKEZŐ LÉPÉSBEN ŐT FOGJA KIPORCIÓZNI MAGÁNAK...FÜLÉT-SZÁRNYÁT-VASTAGJÁT-VÉKNYÁT-PISPEKFALATTYÁT....AGYÁT MEG TARTÓSÍTTYÁK NEKIJEH ! :)

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 16:58:17

@rajnaig:
Csodálatos elemzés volt,köszönjük.
Most nem firtatnám hogy mennyire igaz vagy sem,de egy lényeges dolog rád is igaz.
Te sem azon töröd a fejed,hogy hogyan evezzünk ki a híg szarból,hanem a múlton csámcsogást erősíted,ami teljesen felesleges,mert ezzel soha nem fog megoldódni a jelenlegi probléma.
Soha senki nem arra koncentrál,hogyan oldjuk meg a problémát.
Mindig mindenki a múlton csámcsog aminek semmi értelme.

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 16:58:48

"Fidesz-hatalom borzalmas teljesítménye mögött ugyanazok a hatóerők állnak, amelyek a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok tragikus teljesítményét okozták, s amelyek egy esetleges Bajnai-Mesterházi kormány tragikus döntéseit is meghatározzák majd.
Eben gubát cserél az, aki csak azon töri a fejét, hogyan szabaduljon meg Orbántól. A Fideszt mindenáron leváltani éppen olyan értelmetlen és tartalmatlan cselekvés, mint vizet hordani a tengerbe. A rendszert kell leváltani, vagy legalábbis a rendszert kell megreformálni"

Pontosan ezt mondja az Együtt2014 mozgalom és Bajnai is.
Nem elég csak simán legyőzni őket ha nem tudják elegendően nagy felhatalmazással legyőzni őket és nem elegendőek a régi válaszok!
Jobb válaszokra van szükség ha jobban akarják csinálni!
A posztírónak talán ez elkerülhette a figyelmét.

torró 2012.12.30. 17:02:07

@Dr. Furia:
Azt hiszem félreérthetted a dolgot, mert nem olvastad el tüzetesen a cikket.De idézek belőle:
"Tőlünk nem csak arányaiban, de összegében is rengeteg pénz távozott: azzal, hogy a 80-as évektől kezdve 242 milliárd dollár került adóparadicsomokba,"
Nem az útólsó két évről van szó!!

Napkutya 2012.12.30. 17:02:43

@kvadrillio: Ezt nem tudom.

Apám nagybátyja kinn él, -felnevelt két gyereket-, nem is segédmunkás, és szentül meg van győződve róla, hogy a Fidesz egyeseknél olyan Erdélyben mint a szifilisz.

Mire elkaptad, nem mered bevallani honnan van, -de terjeszted.

:)))

nu pagagyí 2012.12.30. 17:03:13

@marco74: Csupa olyan dolgot tett a Fidesz, ami tartósan fenntarthatatlan.

A foglalkoztatás növelése közpénzből történik, nulla hozzáadott értékű közmunkával.

A különadók nem tarthatók fent, mert reménytelen gazdasági növekedést várni, ha nincs egy nyereséges ágazat sem, mert azonnal megterhelik egy pofára szabott adóval. A banki különadó súlyosan visszaveti a hitelezést, hitel nélkül a cégek nem tudnak kitörni akkor sem, ha lenne rá ötletük.

Az oktatás leépítése a jövőbeli fejlődés gátja. Olcsóbérű fizikai munkásokkal, dezertáló értelmiséggel nehéz lesz virágzó országot építeni. Bejelentkeztünk rabszolgának, olcsók, igénytelenek leszünk. Jöhet a külföldi tőke kizsákmányolni.

A verseny minden szinten való kiiktatása visszaveti a magyar vállalkozásokat, elszoknak az erőfeszítéstől, innovációtól. Nem koncessziókat kellene osztogatni, hanem versenyt hirdetni. Gyógyszertárak, dohány, kaszinó, nyerőgép, hulladék, plázastop: az állam ellenőrizzen, ne hitbizományokat osztogasson.

Az államosítások nagy részének semmi értelme. Egyrészt olyanra költjük az adófizetők pénzét, ami enélkül is megvan és működik. Másrészt az államosított cégek előbb-utóbb kifizetőhelyé válnak, lerohadnak, veszteségeik pótlása újabb adófizetői pénzek temetője lesz.

A Fidesz nem reformálta meg a nagy ellátórendszereket, csak kivonta a pénzt. Jelenleg ezek a rendszerek halmozzák a hiányt, amit majd egyszer ki kell kifizetni. Példa erre a nyugdíjrendszer, ami a jövőben 25%-kal többe fog kerülni. A szociális rendszerből kivont pénz is virtuális, a börtön drágább lesz. Az egészségügy lepusztítása sem mehet végtelenségig, valamilyen alternatíva kell, ha nem akarunk egy járványoktól, népbetegségektől sújtott országot.

Amikor nehéz a helyzet, akkor nem szűkíteni kell a lehetőségeket az egyéni kibontakozásra, hanem növelni. Nem újabb és újabb bürokratikus hülyeséggel bombázni a vállalkozásokat, hanem egyszerűsíteni az előírásokat. Nem jogfosztani az önkormányzatokat, hanem több felelősséget és több pénzt hagyni nekik, hogy ők kereshessék a megfelelő kivezető utat. Nem államosítani, hanem decentralizálni.

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:03:17

@marco74:

Én személy szerint pont telibe szarom,hogy melyik geciszopó párt mennyit és mikor lopott vagy sem, a múltidőket pedig kifejezetten utálom.És minden múlton való csámcsogást.
Továbbá nem lepődök már meg semmin az égvilágon,bekészültem lelkileg a harmadik vh-ra is,továbbá tanulmányozom a jurtaépítési technikákat is bőszen.
Nálam nagyobb túlélő a világon nincs még egy.
Majd egyszer ha sok időm lesz,írok belőle egy könyvet talán az utókornak.

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 17:04:04

Akkor még egyszer, hátha most átmegy, ha kétszer jelenne meg akkor elnézést kérek!

"A Fidesz-hatalom borzalmas teljesítménye mögött ugyanazok a hatóerők állnak, amelyek a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok tragikus teljesítményét okozták, s amelyek egy esetleges Bajnai-Mesterházi kormány tragikus döntéseit is meghatározzák majd.
Eben gubát cserél az, aki csak azon töri a fejét, hogyan szabaduljon meg Orbántól. A Fideszt mindenáron leváltani éppen olyan értelmetlen és tartalmatlan cselekvés, mint vizet hordani a tengerbe. A rendszert kell leváltani, vagy legalábbis a rendszert kell megreformálni"

Az utolsó, megoldásként felvázolt mondataiddal kapcsolatban jegyezném meg, kedves posztíró, hogy ugyanazt mondod szinte szóról szóra amit Bajnai és az Együtt2014!

Netuddki. 2012.12.30. 17:04:14

@Józsi bá': Ja, se füle se farka. Megint szívott valamit a blogger?

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:04:32

@torró:
No,ha íg yis van,akkor mostanra már elmondható az a tény is,hogy a magyarok elhúztak a lóvéjuk után.
Az adóparadicsomokba.SSSS

DezInf 2012.12.30. 17:05:31

@marco74:

"@Dr. Furia: ???? Hol élsz a holdon :)?
2010-ig Mo.-ról menekítették ki a legtöbb vagyont arányaiba offshore számlákra?
Ehhez képes a Fidesz bankot akar alapítani, magyar vállalkozásoknak jutattja a közbeszerzezéseket...
Miért szociálisan érzéketlen az, aki a dolgozó és gyereketnevelő családokat támogatja leginkább! Ez inkább felelősség teljes! "

Te melyik párhuzamos világban élsz ?
Univerzumot tévesztettél!!!!

Egyetlen mentséged az lehet,ha a fityisz által támogatott 5%-hoz tartozol akiket támogat.
Ebben az egy esetben érthető felelősségteljes kiállásod saját érdekeid mellett.
Gratulálok ! Tagja lehetsz a kiválasztottak szűk rétegének :)

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:06:56

Olyan ember és párt kéne már ebbe az országba,amely képes összefogni a többi pártot is.
Eggyé.
És képes arra,hogy az ellenzéket ne ellenségként kezelje.
Na az volna a változás szele.

Globetrotter2014 2012.12.30. 17:07:06

@marco74: ha nincs befektetői bizalom akkor senki sem veszi a kötvényeket. Beszáll a jegybank, de más nem is marad.

marco74 2012.12.30. 17:08:42

@rajnaig: Sehol sem ruháznak be külföldi befektetők, mert mindenki protekcionista gazdaságpolitikát folytat, legfőbben az USA és GB. +1 pont Viktornak....

A lakosság nem a bizalomelveztése miatt fogta vissza fogyasztását, hanem mert most fizeti vissza a hiteleit, amelyet nem nagyon engedhetett meg magának...+1
Az írásod eleje egész tárgyilagos volt, de annyira látszott mikor ereszekedett rá a lila köd a fejedre...sajnálatos..Ismered Viktort személyesen, ha már úgy tahozod...?

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:11:32

@nu pagagyí:
Ennek a kibaszott államnak önfenntartásra kellene törekednie.
De ha nem is törekszik most rá,úgy is rákényszerül hamarosan,vagy úgy jár mint a MALÉV.

marco74 2012.12.30. 17:11:41

@ZF2: Ez így van...és lassan idejuta a 300 milliós Amerika.(max 5 év)..ennek, te olvass utána...ja és mindenütt változik a jegybank hatásköre, GB-től az EKB-ig, mert a piacok már nem finanszíroznak, mert valójában visszafizethetetlen kölcsönöket helyeztek ki....A piacoknak vége....Legalábbis hamarosan újra osztják a lapokat....

kvadrillio 2012.12.30. 17:13:49

@Dr. Furia: nem is kell több párt, több vezetővel, több milliárdos lenyúlásokkal... ELÉG EGY PÁRT IS LENYÚLÁSOKKAL ÉS SPÓROLNI LEHET !

ELÉG VOLT AZ IZMUSOKBÓL, AMIKET CSAK EGY-EGY EMBER TALÁLT KI MAGÁNAK MEG SZŰK KÖREINEK !

KAPZSI EMBEREK MEG KEVESEBBEN LENNÉNEK AZ EGY PÁRTBAN, DE ŐKET IS BE LEHET "TANFOLYÁSOLNI" KÍNAI MÓDRA, HOGY LESZOPOJANAK A KAPZSISÁGUIKRÓL !:o)

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:15:57

@ZF2:
Mitől lenne itt befektetői bizalom?
Te befektetnél ide egy kanyit is ebbe az országba?
Egy olyan országba ami a szakadék szélén billeg és bármikor a mélybe zuhanhat és melynek még a környezet sem stabil (eu).
Te befektetnél egy olyan országba,ahol nulla a belső fogyasztás és a kormány minden üzleti ágba belemártja magát és belekontárkodik akár ért hozzá akár nem?
Ahol még mindig tombol a szocializmus és ahol semmi jogi védelem nincs sem vállalatoknak sem magánszemélyeknek?
Ki az az agyatlan hülye,aki befektet egy ilyen országba?
A Templetont is szerintem valakik beszopatták kő keményen.

Napkutya 2012.12.30. 17:17:08

@kvadrillio: Jó ötlet!

Simicskára gondoltál?

kvadrillio 2012.12.30. 17:17:56

...MERT HA EZ A JELENLEGI DEMOKRAT....IZMUS FOLYTATÓDIK....AKKOR KÉT RÉSZRE SZAKAD A VILÁG NÉPESSÉGE: EGYIK RÉSZE A PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓKBÓL ÉL......., MÁSIK RÉSZE MEG KÖZMUNKÁBÓL !

....de szetem a fiatalok már ráfigyeltek erre a belterjes degeneratív változásra....és nem fogják eltűrni még keresőkutyák fenyegetettségében sem..

nu pagagyí 2012.12.30. 17:18:32

@kvadrillio: Kína nem túl jó példa a kapzsiság elleni küzdelemre. Annak ellenére, hogy ott akasztanak, a folyamat egy burjánzóbb. Azt akasztják fel, aki egy befolyásosabb lenyúlónak az útjában áll.

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 17:21:05

@kvadrillio:

Ha egy párt van akkor te nem nagyon fogsz spórolni a lenyúlásokkal mert nem is értesülsz a lenyúlásokról, nincs ellenzék, sem szabad sajtó, csak hajbókoló "uram bátyám világ", csak kommunista fények és esti lófasz!
Nagyjából padlógázzal haladunk ebbe bele!
Engem mindig megdöbbent, hogy sokan mennyire tapsikolnak ennek 40 év után újra!
Talán azért mert úgy hiszik, hogyha szerintük igazuk van és szerintük náluk a kizárólagos igazság pallosa, akkor minden más csak feleslegesen hátráltathatja az országot a kilábalásból!
A pluralizmus szükséges és jó dolog, amin pedig egyes férgek sikeresen a hatalomba küzdik magukat, 2/3-os példátlan népi forradalmakkal, a széthúzás, a néphülyítés, az autokrácia hátán, az pedig mérhetetlenül káros!

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:22:51

@nu pagagyí: :)))

Ez jó.
Pedig a kínai kisgyerekek oktatása egészen elképesztően egyedülálló.
A nat. geo egyik száma mely csak Kínával foglalkozott,egészen kivesézte ezt a dolgot.
Félelmetes mi mindenre tanítják az utódokat a versenyképesség miatt.
A kapzsiság nagyon nehezen legyűrhető érzés,de nem lehetetlenség legyűrni.
Simor és a több kapzsi gazdag magyar pedig remélhetőleg osztogatásba kezd vénségére,ugyan is nem tanácsos túl nagy vagyont hagyni az utódokra,lévén hogy tönkreteszi őket .

kvadrillio 2012.12.30. 17:25:37

@Dr. Furia: NONO !....AZAAAA FOGY ASZTÁS MESTERSÉGESEN LETT LESZORÍTVA KORMÁNY-ÁLLAM ÁLTAL............., MEGDÖGLESZTÉSÜL !... mint a váró-lista meg volumenkorlátolt kitaláció, hogy fizetős klinikákra tereljék a még valamennyi kis pénzzel rendelkező kifoszthatókat...ezeken a klinikákon dolgozik most az állami eü-ből oda átnyergelt orvosok-asszisztensek népes serege !
az állami UH-ra meg epekó-----LIKÁVAL JANUÁR 15-RE ADTAK KEGYESEN IDŐPONTOT !...HA...HA..HGA...MONDANÁM SZÓCSKÁNAK...szócskával:...BAZD MEG A JÓ KÚÚÚÚRVA ANYÁDAT ÉS DÖGÖLJ MEG TE EPEGÖRCSBEN HÓNAPOKIG SZENVEDVE TE MENGELE ÁLLAT !!!!!

...A JAJJJ...DE JÓ...HOGY EZ KIGYÖTT BELŐLEM ! :)

kvadrillio 2012.12.30. 17:28:55

@Dr. Furia: HJAHHH...AHOGY AZ OSZKÓ BÁCSI OSZTOGATOTT NANUSKÁNAK 600 MILLIÓT.....EGY BÁLI ÓRÁCSKÁN..... mert szép hosszú haja van és jól táncol a drága kislány....:O)

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 17:29:50

@gyereidetakaroggy:

Ma reggel volt szerencsém meghallgatni Perjés Klárát amin a Kövér rozettáját becézgeti a vasárnapi újságban!
Na ezt a riporteri, alányalós magasságokat megélni nem kívánom senkinek reggeli közben még az ellenségeimnek sem!-.)
Csak az urambátyám világról jutott eszembe.
Ha valaki mégis kiváncsi rá, akkor csak habzsolja!
Elrettentésül:

http://www.hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-12-30

7:32:40-től

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:31:10

@kvadrillio:
Hmm nekem is voltak epe problémáim,de nálunk Bp-n a körzeti orvosnál van ultrahang és megvizsgáltak.Nem láttak szart sem,pedig tuti biztos voltam hogy kövem van.
Felírt a doki valami drága tablettát,amit beszedtem de nem ért semmit.
Már a gyomortükrözésre készültem lelkileg maikor adtam egy utolsó esélyt a Mecsek epehajtó teának.
Az első pohár után úgy kibaszta az epémből a szart,hogy azóta semmi bajom.
Időnként megiszok egy egy pohárral.
A magánkórházba minimum felvagdosták volna a belemet,csak hogy fizessek.
Altatva úgy sem tudod hogy volt bajod vagy sem,felnyitni meg nem tart semeddig,utána meg azt mondanak amit akarnak.
Én nem bízom soha egy orvosban.
Ha 3 ugyan azt mondja,akkor talán elhiszem.De addig...és főleg egy magán klinikának..

nu pagagyí 2012.12.30. 17:31:57

@DezInf: A "magyar vállalkozásoknak juttatja a közbeszerzéseket" kitétel sajnos a hűtlen kezelés és a pitiáner lenyúlás iskolapéldája.

A közbeszerzések gyakorlatilag egy kézbe jutnak, ahonnan szépen visszaosztásra kerül a zseton annak akinek kell. Jellemző módon, produktum nem észlelhető. A valódi verseny nélküli közbeszerzések mindannyiunknak sokba kerülnek, nem mindegy, hogy egy kilométer vasúti pálya 3 milliárdba, vagy háromszázmillióba kerül. A teljesítmény nélkül kifizetett pénz sem forog vissza a társadalom hasznára, maximum semmit sem termő, területalapon agyontámogatott földekbe, spekulációkba fektetik, további gazdagodás céljából, vagy külföldre viszik. Másra nem tudok gondolni, mert nem látom a magyar gazdaság szárnyalását, nem bukkan fel az ellopott pénz semmilyen, érdemleges itthoni beruházásban.

kvadrillio 2012.12.30. 17:32:21

...még jó, hogy már nincs epehólyagom, mert kidurranna mérgemben...

balage_81 reloaded (törölt) 2012.12.30. 17:33:07

ott a pont az elején sárkányfőnél, ez a probléma nem a szerző szintje. igyekszik így-úgy történelmi távlatokat mutatni, felvázolni a problémákat, de már itt eltéved, a diagnózist is rosszul állítja föl, nem kétséges ezután, hogy a megoldás is az lesz. de mi is az ő megoldása? valami zagyvaság kalózpártok bevonásáról, amik a legnagyobb jóindulattal sem tudnak működőképes programokat felmutatni, ezek nélkül meg nagyon nehéz egy világrendet átalakítani. lényegük ugyanis - á lá LMP - a világ jelenségeinek tagadása, ugyanolyan befelé fordulás, mint amit fideszék hirdetnek, csak éppen zöld és nem (ál)keresztény alapon

tessék mondani, mi a helyzet lengyelországgal? és szlovákiával, a balti államokkal meg írországgal? az hogy lehet, hogy ezek a roppant erejű országok mégis jól jártak az uniós csatlakozással? mi a magyarázat arra, hogy ha az unión kívülre nézünk, meglepő módon akkor is a nyugattal minden létező módon szövetkezni próbáló országokat látunk? a teljesség igénye nélkül: törökország, arab emírségek, szaúd-arábia, india, kína, brazília és igen, ororszország, mely azért pontosan tudja, meddig mehet a világgal való kakaskodásban, ha még el akarja adni az olaját. van persze ellenpélda is, észak-korea, venezuela, argentína és irán. ez lenne az "út"? persze nem csak a szerző éri meg a pénzét. jól láthatóan két mondat elég a jobbikostól a kommunista trollig mindenkinek, hogy egy kicsit gyurcsányozzon, bajnaizzon. véletlenül sem hagyná ki a lehetőséget, hogy a frusztrációit egyszer az életben ne a blogszférában élje ki.

és mi marad a kevésbé gyűlölködő kommentekből? színtiszta kommunizmus, az. ha volt öt ember, aki le tudta írni, hogy először a saját portánkon kéne rendet tenni talán. az még hagyján, hogy el kéne dönteni, hová tartozunk és nem helyt adni mindenféle primitív nemzeti sovinizmusnak, de az egészségügy "ingyenessége", a tandíj hiánya, a 3200 önkormányzat, egyszóval a pénznyelő automaták felszámolása jó lett volna, ha nem ennek az öt embernek jut eszébe. a többiek talán az égből remélik a pénzt, nem tudom, de az biztos, hogy a fenntarthatóságról fingjuk nincs.

és végül a kedvencem, amiről érdemtelenül keveset beszélünk, mégis kitűnően példázza a gyalázatos kétharmad faszságait: ennek a bandának mindenre volt ideje, energiája. és persze hatalma. nekiment az eu-nak, az ellenzéknek, a sajtónak, értelmiségnek, bankoknak, kis- nagy- és közepes vállalkozóknak, hipermarketeknek, egyszóval minden létező gazdasági és érdekcsoportnak. egy "intézmény" van, amitől alaposan összeszarta magát, ezt pedig úgy hívják: MÁV. még csak egy légyfing erejéig sem merte fölvetni hogy ezt a struktúrát így nem lehet fenntartani. ötlete sem volt, meg sem próbálta átgondolni, hol lehet ezen az istentelen trágyadombon változtatni. nem, helyette odaadta az aprópénzt gaskónak, nehogy megbénítsa a nemzeti ügyek kormányát az utóbbi évtizedek egyik leghitványabb figurája a vasutasaival. ennyit ért a kétharmad, ennyire nagy fiú viktor. és marad a düh, elkeseredettség és a pénznyelés továbbra is, az utasok meg kapják be ahol tudják...

végezetül pedig üzenném a szerzőnek, hogy nyugodtan dugja le a képét a kommentelők közé, ha már úgyis szétszedték a hülye posztját, nem fog fájni. kicsit tanulhatsz védeni az agymenéseidet, máskor talán nem írsz áltudományos hülyeségeket

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:34:46

@nu pagagyí: nem bukkan fel az ellopott pénz semmilyen, érdemleges itthoni beruházásban..

Hmm,ez elgondolkodtató azért..

kvadrillio 2012.12.30. 17:34:52

@Dr. Furia: ...én nemtom....de mostanában nem nagyon bíírom a zöldpaprikát ! egy kicsit fájdogál tüle...az epe-helyem..., mert a hólyagot azt kivették 2003-ban ! :)

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:42:40

@balage_81 reloaded: A MÁV nem más,mint állam az államban.

Továbbá soha nem volt Magyarországon kommunizmus,csak szocializmus.
Nem ua.

A szerelő 2012.12.30. 17:48:12

Ezzel a demokráciának csúfolt rendszerrel van baj szerte a világon, amikor elhitetik a sok birkával, hogy ami van, azt ők akarták így. Közben pedig velejéig romlott az egész rendszer. Ez csak elnevezésében az, a gyakorlatban nyomokban sem tartalmaz belőle semmit. Remélem odáig eljutott az összes bármilyen színű droid, hogy pl. a korrupció, legyen bármilyen formájú, káros az egész társadalomra nézve. Mégis szemet hunynak a "saját" korrupció felett. Nincs olyan, hogy a mieink lophatnak, mert más is lopott. De ez csak egy példa volt.

Niebur 2012.12.30. 17:50:01

Úgy vélem, hogy sem a blog, sem a kommentelők nem foglalkoznak egy alapvető kérdéssel.Magyarország az egész emberiség része és az egész emberiséget érintő problémákat semmilyen egyedi gazdaságpolitikával nem tudja megoldani. Nem véletlen, hogy gyakorlatilag mindenhol baj van, csak a baj nem ugyanúgy és nem egyformán jelentkezik.A káosz elmélet kedvenc hasonlata az, hogy ha Brazíliában egy lepke megmozdítja szárnyait az az USA-ban tornádót okoz. A Földön olyan jellegű problémák jelentkeznek melyre nincsenek megfelelő válaszok. A teljesség igénye nélkül megpróbálok néhányat megfogalmazni.
- az emberiség létszámának növekedése úgy hogy a növekvő létszámnak sem megfelelő ellátást, sem munkát sem oktatást és még sok mást nem tudunk biztosítani. A legnagyobb növekedési ütem ráadásul olyan térségekben van, ahol a fenti hátrányok fokozottan jelentkeznek.
- ehhez kapcsolódó probléma, hogy a jelenlegi termelési rendszerek egyre kevesebb élő munkaerőt igényelnek. Az automata gépsorok ontják a termékeket, melyet vásárlóerő hiányában a piac nem tud felszívni.
- a mezőgazdasági termelés (élelem előállítás) már nem fokozható, a jelenlegi módszerekkel gyakorlatilag elérte a maximumot. A gépesítés miatt ez az ágazat sem tud munkaerőt felvenni.Az egyik lehetséges megoldás, a génmódosítás az emberek vélt vagy valós félelmei miatt nem tűnik járható útnak.
-akárhogy nézzük is, a Föld energia hordozói kimerülőben vannak, illetve egyre nagyobb költségekkel állíthatók elő. Az alternatív megoldásokkal valószínűleg már most késésben vagyunk.
- a klíma változás már most érzékelhető, a későbbi következmények beláthatatlanok.
- humán faktor. Ezen azt értem, hogy kibékíthetetlen ellentét van a különböző fejlettségű és helyzetű országok között. Ez egy külön tanulmány lehetne. röviden csak annyit: Nem lehet elvárni az un. harmadik világ embereitől, hogy ne a "nyugati" életszínvonalat akarják elérni. Nem lehet tőlük követelni, hogy csökkentsék a születésszámot. A fejlett országok lakói nem fognak lemondani az elért életszínvonalról. Mik a lehetséges forgatókönyvek?
Hirtelen ezek jutottak eszembe és félő. hogy az ezekből adódó részproblémák rövid időn belül komoly konfliktusokat fog okozni. Elég sok felé tájékozódom de nem látom, hogy ezekkel a globális problémákkal bárki is komolyan foglalkozna.
Térdre, imához?

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 17:52:57

@marco74:
"S ne olvass túl sok indexet, legalábbis, ha nincs túl nagy kritikai érzéked."

Nekem elég az emailjeimet olvasni!
Mutatok számodra valami érdekeset!
Egyes részeket kihagyva, hogy ne legyek beazonosítható!

"Kedves Előregisztráltak!

Ezúton is szeretnénk megköszönni megtisztelő bizalmukat és türelmüket, hogy bennünk látják a lehetőséget és nálunk szeretnék kihasználni a 90 órás ingyenes nyelvtanfolyam lehetőségét. Sajnos még mindig nem lehet minket választani képzőintézményként a www.tudasodajovod.hu oldalon, ennek okát a mai napig nem tudjuk. Annak ellenére, hogy mi mindent megtettünk és megteszünk azért, hogy a képzőintézmények között szerepeljünk, napi szinten tartjuk a kapcsolatot a pályázati forrást kezelő állami szervvel információt hetek óta nem közölnek velünk.

Ahogy bennünk is, a több 100 Magyarországon akkreditált képző intézményben is megfogalmazódott az a vélemény, hogy a pályázattal kapcsolatban visszásságok fordulhattak elő!? Előfordulhatott-e az, hogy előre leosztották a „lapokat”? Véleményünket nagyon sok más képzőintézmény is osztja. Egy nyelviskola ügyvezetője vállalta véleményét, melyet megosztott az interneten. Ezt a cikket Facebook oldalunkon közzétettük.

Amennyiben érdekli ez a cikk és szeretne tájékozódni a friss információkról akkor like-olja Facebook oldalunkat. Közzétesszük a legújabb híreket a témával kapcsolatban.

Kérjük, írják meg Facebook oldalunkra, hogy Önök mint gondolnak.

Üdvözlettel:

Katedra Nyelviskola ...csapata

Tárgy: Tájékoztatás
Dátum: 2012. december 21., péntek, 14:09:51

2 és fél órával később olvashattam csak az indexen!-.)

index.hu/belfold/2012/12/21/egesz_nepemet_fogom_milliardokert_tanitani/

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:56:54

@Niebur:
Dehogynem.
A G20-k foglalkoznak vele,hidd el.

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 17:58:35

@gyereidetakaroggy:
Ennyi erővel igen sok cég reklamálhatna hogy nem kap munkát az államtól.
Lehet,hogy nincs szükség ennyi nyelviskolára?

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 18:05:51

@Dr. Furia:

Nem az államtól kapják, ez uniós pénz száz %-ban.
Melyet, most úgy tűnik legalábbis, szétosztanak a haveri nyelviskoláknak.
Egy hátrányos helyzetű bivalybasznádi feltörni igyekvő "suttyó" hogy a rákba fog elevezni Orbán volt nyelvtanárának a nyelviskolájába bivalybasznádról, hogy igénybe vegye?
Meghajlítja a teret vagy valami féreglyukon keresztül?-.)
Szóval egy dolog, hogy a nyelvsikolák erről esetleg lemaradnak, csak a hoszúnyelvű nyelviskolák focizhatnak és egy másik az a komplett kibazsás a tanulni vágyókkal akiknek az érdekében az egész pénz érkezik!
Az embernek ökölbe szorul a nagylábúja ezektől a mohó... kitöröltem.-.)

gyereidetakaroggy 2012.12.30. 18:07:58

@gyereidetakaroggy:

És majd nyílván ott fog békemenetelni a következő alkalommal is az összes fsztarisznya, hogy "nem vagyunk gyarmat", de a pénzeteket küldeni jó lesz!
és ezért majd újra kitüntetik őket!
Abszurd!

DezInf 2012.12.30. 18:10:36

@Dr. Furia:

Persze,csak arra az ötre van szükség akik csókosok. A többit be lehet zárni,vagy .......

hhh. 2012.12.30. 18:14:05

jó képek, fos írás.
a fityesz még mindig nem veszítette el a legitimitását - akármennyire is óbégatnak imitt amott egyesek.
gyurcsányékhoz hasonlítva: a 2008-as félidőre azért már túl voltunk néhány masszív tömegtüntetésen (kardlapos-szemkilövős-paprikás hangulatú, amolyan jólátványos), és pár demagóg, ámde a kormány részére nagyszopacs népszavazáson. Ha 2006-ban még nem is, 2008-ra nagyjából MINDENKINEK nyilvánvalóvá vált, a maszop bukott, gyurcsány pedig pedig addig fog kapaszkodni a székébe, amíg párttársai furkósbottal el nem verik a kezét. Aztán nagyravaszul adtak maguknak még egy évet gordonkával (csak hogy ne járjanak még le a szerződések, legyen idő a padlást söprögetni, meg hátha bekajálják a "technokrata" (hatszoros idézőjelben) miniszterelnököt, de mint látjuk, kicsit eltaktikázták magukat)
Most?
egy népszavazás KEZDEMÉNYEZÉSNYI aláírást nem tudott még összegyűjteni senki...miközben a rettegők 1500-fős diáktüntetéseket hájpolnak.
Szóval téves az alapvetés, tovább olvasni felesleges.

Ianas 2012.12.30. 18:26:15

@Niebur: Foglalkoznak vele, csak nem könnyen eladható a dolog a rövid távon gondolkodó tömegeknek. A legtöbb embert az érdekli, a hónap végén marad-e pénze. Sajnos senki sem elég "okos", hogy meg tudjon oldani egy sima átmenetet egy sokkal hatékonyabb, a későbbi igényeket jobban kielégítő rendszerbe. A történelem tele van "fázisátalakulásokkal", háborúk, forradalmak, stb. során jönnek el a változások, mert nem lehet őket kézben tartani.

Ha mégis, akkor jó. Kicsit pesszimista vagyok ma.

felician 2012.12.30. 18:40:13

@Gera: "Nem akarsz" uniformizálni, mégis megteszed. Ez a szomorú. És nem, nem azok. Egész egyszerűen azért, mert nem egyformák sem a zöldek, sem a kalózok, sem a radikálisok, mint az egyébként neked is triviálisan nyilvánvaló lenne, ha hajlandó lennél disztingválni. Komoly és megfontolt gondolkodók, iskolák stb. működnek minden ilyen alkultúrában (meg persze hülyék is), legalábbis a zöldeknél biztos. Az, hogy paradigmatikus különbség van a "hagyományos világlátás" meg az ő világlátásuk között, az véletlenül sem azt jelenti, hogy nincs közük a realitásokhoz. Ezt a rendszer általad megszólaló önvédelme fordítja így, ilyen pejorálóra. Ismerd meg ezeket a gondolatköröket mélységükben, ne előítéletek alapján tájékozódj.
üdv

Ianas 2012.12.30. 19:01:53

@A szerelő: A korrupció nem a demokrácia sajátossága. Sőt, ami azt illeti, egy demokráciában (még itt is) sokkal kisebb a korrupció, mint egy tetszőleges diktatúrában, ahol pofára osztják a posztokat. Egy demokráciában ui. van esély lebukni. Ez inkább olyan, hogy mivel itt ráláthatunk legalább, úgy érezzük, több van, pedig ez csak mérési probléma.

Ettől még tűzzel-vassal kellene irtani, amihez leginkább érett, politikától független sajtó kellene, meg kulturált, kicsit is tájékozódni vágyó olvasók.

djukel 2012.12.30. 19:02:01

@reszeg tengeresz: mert orbán az antikirsztus maga, míg gyurcsány csak egy tolvaj.

Makkasz 2012.12.30. 19:03:27

@Sziszifusz: Nem tér el a véleményed. Az állam nem tud adni semmit. A rezsuicsökkentés nem más mint az állam szerepének tovább növelése, hiszen ezt is adóból tudja csak megvalósítani.

Az hogy te az "államtól" vársz valamit, mutatja gondolkodásod, és megérteti, miért nem érted amit írtam. Várj, megfogalmazom másként: ami jó az embereknek, azt támogatod, azzal egyetértesz, ami rossz azt elítéled. Jól értem? Balfasz.

nu pagagyí 2012.12.30. 19:05:26

@Niebur: Szerintem a globális piac kalakulása (napjaink valósága) a válasz a kérdésedre. Ez egyenlíti ki a fejletlen és fejlett világ közti különbséget hosszabb távon. Ázsia többmilliárd lakója ennek révén a szegénységből lassan tisztes jólétre vergődik, rohamosan szűkül az olló a fejlett világhoz képest. Egy adott fejlettségi szinten már ők sem fognak tíz-tizönöt gyereket összehozni. A kölcsönös gazdasági érdekek csökkentik a konfliktusok eldurvulásának veszélyét.

Az erőforrások kimerülése valós probléma persze, ehhez az innovációt kell felfuttatni, kihasználni az információk megosztásának lehetőségét, amit a hálózatba kötött világ tesz lehetővé. Az emberiség bizonyos fokon az egységesülés, összefogás felé tart.

A Fidesz-féle munkaalpú társadalom szöges ellentéte annak, ahová a világ fejlődik. Persze azért mi exkluzíve visszabombázhatjuk magunkat a kőkorszakba, de nem érdemes. A munkaerőt nem a termelés fogja felszívni, nem szakmunkások tömegére lesz szükség a jövőben, azt hatékonyan pár ember is elvégzi majd az automatizált gyárakban - ahogy írod, elő is állítva azt a jövedelmet, amit aztán értelmesen kell szétosztani más szektorok között. A jövő munkája a szolgáltatási szektorokban, idegenforgalomban, oktatásban, kultúrában, környezetvédelemben, kreatív és tudományos helyeken fog rendelkezésre állni. Nem lesz szükség háromműszakos gürizésre.

A génmódosítás meg nem hülyeség, nem kéne alaptörvény szinten tiltani. Mi mindannyian génmódosulások vagyunk, csak egy lassabb folyamatban alakultunk. A kutatást semmiképp nem kell akadályozni, sőt. Enni meg majd akkor, ha kellő vizsgálatok is veszélytelennek mutatják.

kzoltana 2012.12.30. 19:07:49

Eközben félnek Kósa Lajosék. Nem lesz Város Bálja Debrecenben.
www.vagy.hu/tartalom/cikk/3596_szegyellik_a_rongyrazast

kocsisj 2012.12.30. 19:08:13

@Szevasztok:
Én meg a bankkártyás fizetéseket adóztatnám kb. 3 %-kal, ennyit úgyis beépítenek az árakba a szolgáltatók, nekik se ingyen dolgoznak a bankok. Ezt a kp fizetők is fizetik! Elég gusztustalan!

komszikomsza 2012.12.30. 19:15:03

Szép cikk T. LMP-s Úr !

Csak semmi konkrétum, mer az ártalmas lehet.
Szépen toljuk egymásra Fideszt és az MSZP-t, mintha teljesen egyenértéküek lennének. Micsoda hazugság !

fikulak 2012.12.30. 19:32:34

Háát... roppant gyenge poszt; 0 konrétum 100% értelmetlen hablaty. Szerintem a posztolólnak még tanulnia kellene pár dolgot a világról...

Globetrotter2014 2012.12.30. 19:34:15

@Dr. Furia: nagyon negítívan írtad le a helyzeted. Ami a befektetői bizlamat elpősegti: 1. mi rndszerint mindig kifizettük az adósságunkat. 2. Nagyon jó hiányokat csinálunk (most nem részletezve azt amit te leírtál, hogy ezt elérő intézkrdések mekkora kárral is járnak) 3. stabil gyrátóbázis vagyunk, a saját fogyasztáunk nem annyira releváns a gazdasági növekedés szompontjából (lásd, nem az a párezer eladott audi és amercedes miatt gyártnak belőlók többszázezret).

laci_52 2012.12.30. 19:36:36

" A Fidesz a hatalmán kívül szinte mindenét elvesztette. "

Na és? Érdekli őket más is hatalmon kívül?

Dehogy! Már most is csak azon mesterkednek, hogy a hatalmukat '14 után is megtarthassák.

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 19:39:41

@nu pagagyí: Remélhetőleg egy adott fejlettségi szint elérése után, a ferde szemű népség sem fog bagóért és zsák krumpliért dolgozni.
És akkor majd fordul a kocka ha az igényeik megnőnek a magasabb bérekre.
Bár eléggé ravaszak és nyilván mindent el fognak követni,hogy ott tartsák a gyárakat.

Globetrotter2014 2012.12.30. 19:42:04

@marco74: az USÁt eddig sdokszor temették, legutóbb 20 éve. Őket most nem a FED henm Kína finanszírozza, de ez őket aligha fogja zavarni.

20 éve ugyet volt japánnal, és nem az USA dőlt be a végén.

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 19:42:54

@ZF2:
Ha én befektető lennék,akkor az általad felsoroltakat baromi kevés motivációnak tartanám arra,hogy államkötvényt vegyek 8000 milliárdért.
Talán ha kapnék egy fülest valahonnan,hogy a magyarok megegyeznek az IMF-el és a forint bebikásodik hamarosan.....
De bennem még ekkor is felmerülne,hogy talán csak át akarnak vágni.
A Templeton szopóágon van szerintem.

rohadjmegARCgeci 2012.12.30. 19:48:50

@ZF2:
Az USA gazdasága javarészt a belső fogyasztása alapoz.
Ezt a fene nagy jólétet ők is kölcsönökből fedezik (Kína),cserébe szemet hunynak a beáramló kínai árudömping felett.De a fagyi kezd visszanyalni nekik is rendesen.
Csak hogy.Náluk soha nem volt szocializmus,ennek az eszmének a hírét sem nagyon ismerik,így nem zavarja őket olyan mértékben a társadalmi különbség,mint minket magyarokat.
Továbbá még nem omlott össze a szociális rendszerük annyira,hogy a legcsóróbb ne tudja megvenni a napi 50 db giga hamburgerét.
De.
Közel állnak hozzá,náluk is egyre több a csóró és az indiai meg arab bevándorlók a munkabéreket irreálisan leszorítják.Ezt egy ismerőstől tudom,nem légből kapott információ.
Ott is egyre kevesebb a munka egyre kevesebb lóvéért.

Globetrotter2014 2012.12.30. 19:49:35

@Dr. Furia: hááát, ha nem állnak elő valami brutál dologgal (mint elgutóbb Argentina esetében), akkor azért elég nehéz nem a magyar kötvény melett dönteni. Bebikásodni aligha hagyják a forintot egyhamar, mert qaz pont az exportot vágná haza,. és a működőtőkeberuházókat szivatná meg...

Globetrotter2014 2012.12.30. 19:57:10

@ZF2: de sokat nem adtam volna azért hoyg Simor pl hagyja felerősödni a FTot 2008ban. A legsszemetebb "unrtodoxia" volt, Amikor az ember sajátja és pár elvtársda üdvéért bedobja az ország boldogulását.

debilioemilio 2012.12.30. 20:04:46

@balage_81 reloaded: Az értékeléseddel egyetértek. Csak a 2/3-oshatalom mozgatórugójáról nem szóltál, pedig szerintem te is tisztában vagy vele. Számukra most jött el a rendszerváltozás, amiből 89-ben mint kisfiúk kimaradtak. Mivel ellenzékben magukhoz édesgették az első forduló nyerteseit( Csányi, Demján,Széles), segitségkükkel, illetve hallgatólagos támogatásukkal befejezik az átmenetileg 98-02 között félbemaradt és akkor csak félve elkezdett feltőkésitési folyamatot, ha beleöglik az egész ország akkor is.( Erre és csak erre kellett a 2/3-ad). Ha jól belegondolunk, nem az a baj, hogy vannak oligarcháink, nagytőkéseink,és azok kicsodák, mi a nevük, hanem az Ő tudásszintjük a mai kornak megfelelnek-e? Miután -és ez szigurúan mmagánvélemény és lehet, hogy elfogult értékitélet- a tőkés világhoz annyi közük van, hogy azt tudják miként lehet az állami költségvetés megcsapolásával magánvagyont létrehozni. Ezt a korrupt maffiás közeget érzékeljük, igazi korszerű termelés csak a multik világában létezik, amihez mi csak bérmunkát végző kisegitő személyzettel tudunk hozzájárulni.Ezzel létrejött a legrosszabb kombináció: mutyi magatartás kistudással, és akkor nem szóltam a prostitulttá lett szellemi elitünkről, amelyik szótlanul nézi végig az egész ország kivérzését.(AB,MTA,Egyetemi vezetők stb.)Felelősségük azért óriási, mert az átlag választópolgártól nem várható el az, hogy a társadalmi, gazdasági folyamatokat átlássa, értékelje. Hozzájuk csak a legegyszerűbb politikai üzenetek jutnak el, amint látjuk a legnagyobb ordas hazugságok is hosszú ideig eladhatók. A legundoritóbb számomra a Professzorok Batthyányi Köre, jobboldali értelmiségiek stb. Ez az ország igazi katasztrófája.

HomicideWatch (törölt) 2012.12.30. 20:20:07

@balage_81 reloaded:
" tessék mondani, mi a helyzet lengyelországgal? és szlovákiával, a balti államokkal meg írországgal? az hogy lehet,hogy ezek a roppant erejű országok mégis jól jártak az uniós csatlakozással?"

Elfelejted, hogy nekik nem volt ámokfutó mszp-jük.

Niebur 2012.12.30. 20:32:40

@Ianas: @nu pagagyí:
Azt hiszem nem vitatkozunk semmiben sem. Lehet, hogy én pesszimistábban látom a dolgokat, félek, hogy a változások gyorsak és sajnos nem békések fognak lenni.
@Dr. Furia:
Ez kevésnek tűnik.
7 milliárd ember gondolkodását kellene, ráadásul sürgősen megreformálni.
A fő gond az, hogy az egyes országokat nem államférfiak, hanem politikusok irányítják.

tintamin 2012.12.30. 20:34:40

Irreális lenne azt feltételezni, hogy az emberek nekiállnak egymással beszélgetni ÉS GONDOLKODNI? Mert akkor sokra jutnának a mostani panelek puffogtatása helyett. Ma az emberek csak siránkoznak, és egymás mellett elbeszélnek, illetve saját prekoncepcióikat vetítik ki másokra.

Nagyon messze vagyunk magától az ÉLETtől, egyébként....

Sziszifusz 2012.12.30. 20:36:25

okos, higgadtan érvelő, udvarias gyerek vagy. Biztos sok embert meg tudsz győzni az igazadról.

debilioemilio 2012.12.30. 20:39:50

@HomicideWatch: Szerinted a 100 napos programot, amelyből az eü-ben valamennyi orvos, az oktatásban minden tanár 50.%-os bérfejlesztésben részesült, a Fidesz megszavazta-e vagy sem? Tiltakozott ellene, vagy követelte annak bevezetését? Ha mindez megvan, akkor a második (használt) lakás megvásárlásához adott kamattámogatott hosszúlejáratú kölcsön bevezetését 98-02 között az ellenzék támogatta-e, vagy követelte bevezetését, ami évente 100 miilárd ft-al terhelte meg és a mai napig is terheli a kvetést? Ami viszont a kvetés rendbetételére hivatott törvényekkel mit csinált kedvenc pártod? Talán népszavaztatott? Tudom téged a tények érdekelnek a legkevésbé.

tintamin 2012.12.30. 20:46:05

Egyébként hogy lehet rávenni a politikai elitet (a gazdaságit nyilván sehogy), hogy azt csinálja, ami a feladata, amiért létezik? Nevesül: a KÖZ szolgálata.

Mert az valahogy nem jön át, hogy itt bármelyik kormány mást szeretett volna, mint a saját hatalmát bebetonozni, és a haverokat kitömni.

Hogy itt ők azért vannak hatalmon, hogy - mint ahogy azt a miniszter szó jelenti is - egy országot szolgáljanak, és ne csak kiszolgáljanak (magukat, cimborákat, stb.)

A hatalom egyébként a legkeményebb drogok egyike...

bögöbö 2012.12.30. 20:47:48

Nopex: "Ez egy ritka ostoba írás. A szerző mintha nem is ezen a bolygón élne."

Istenem, a szokásos fideszes mozgósítás (mint Zuglóban):

Nopex 0 bejegyzést írt és 3 hozzászólása volt az általa látogatott blogokban.

P.Freddy 2012.12.30. 21:03:55

Orbán mostani beszarása a 2007-eshoz hasonlítható. Akkor attól fosta össze magát, hogy ha nem lép közbe, akkor Gyurcsány véletlenül kurvajókat tett volna az országnak, amit Ő, ORBÁN nem engedhetett meg. Mindenki vonja le a következtetést, hogy megérte-e neki az, hogy Orbán kib@szott Gyurcsánnyal, cserébe viszont trágyadombra lökte az országot. Ahol most az ő hathatós, őrült, beteg, hatalommániás és idióta környezetének hála - lassan bele is süllyedünk a fosba.

Úgyhogy nem kell itt nagy lózungokat keríteni és szanaszét kenni a sz.rt: az ország legnagyobb rákfenéje konkrétan a FIDESZ, ORBÁN és minden ami ehhez a mocsokfertőhöz kapcsolható, beleértve a munkásőrmenetekő bayyert és az összes régi és új kommunista-bolsevista genyót. Akik ráadásul ki is tüntetik magukat, mint Kádár-Brezsnyev_MilosJakes-ErichHonecker körökben szokás volt.

Éljen az új magyar MUNKÁSŐRMOZGALOM, BÉKEMENET névre keresztelve, BAYER ZSOLT FŐMUNKÁSŐR vezetésével! :)

Globetrotter2014 2012.12.30. 21:25:20

@Dr. Furia: az USÁ-t nem nagyon ismered.

Egyrészt igen, ők a világ legnagyobb piaca, kb midnenben, Hiába van náluk népesebb pország nem is egy.

De egyúttal ők is jelentős (a világ egyik legnagyobb) működőtőkebefogadók.

ÉS nem csak "szemet hunynak" a kínai aáruk felett de aktív részese kül és gazdaságpolitikájuknak.

Csek ez régen nyilávnvalóbb volt Japán, Hong Kong vagy D-Korea esetében, de most sem viselkednének úgy Kínával mint ahogy teszik ha nem lenne érdekük.

És európában simert szociális rendszerük nekik nem sok volt. Pont ettől versenyképesek. Persze ez elég nagy szívás annak aki benne van, de a rendszer viszont hatékoynabb ha az embereknek enm nyúlnak folyton alá, ugyanakkor a fizetésük nagyobb része náluk marad.

De én pl nem szívesen élnék ilyen rednszerben.

Mpatikus Eszetlenellenes 2012.12.30. 21:46:54

Ez az írás igen jóra sikerült, az észlelés pontos, a logikája konzekvens.
Szerintem a mindenkori magyar HATALOM GYAKORLÁS rákfenéjére világít rá a legjobban.
Ez sajnos a szocialisták által gyakorolt "mindenképpennekünkkell-hatalmonmaradni" eszközökben nem válogató, s akár nemtelen és mocskos technikákat is bevetni képes "viselkedési kultúrája".
A jelenkor gyors változásaira, ez a nem engedő, végtelenségig MOHÓ és kizárólagosságra törekvő megnyilvánulása tetőzik be a szocialisták által kinevelt mai "orbán kormány" megnyilvánulásaiban.
Ez a mohón ostoba hatalomfelfogás csak rövid távú és önös érdekek mentén képes megnyilvánulni. A mai gazdaságpolitikában és a jelenkor altruista és egészségesen kozmopolita viselkedési közegében EGYSZERŰEN PRIMIRÍVNEK ÉS KICSINYESNEK tűnik fel.
Eközben persze félelmet és megvetést kelt a tőle szenvedő emberekben.
"NESZTEK ZEMBEREK, ÉS KUSS, MERT ÉN ÍGY SZÁLLOK LE A LÓRÓL" (a régi grófos dakota viccből...)
A poszt jól világít rá arra, hogy a fidesz és az mszp "belső vállalati kultúrájánnál fogva" nem képes jó válaszokat adni a jelenkor magyar problémáira.
Eközben persze mohóságuk és önzésük, önkéntes belátásra képtelenségük, háttérbe húzódásuk hiánya TOTÁLIS GÁTAT képez az ország megújulási képességeit képviselő emberekkel szemben.
József Attila szavai jól összefoglalják ma is azt a lelkiállapotot ami a haza megújítását illetően kifejezi a tehetetlen, de belenyugodni mégsem képes ember vivódását:
"...Tiszta szívvel betörök,
ha kell embert is ölök,
elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek,
s halált hozó fű terem,
gyönyörűszép szívemen"
Klassz és gondolatébresztő volt a poszt. GRATULA!

Mpatikus Eszetlenellenes 2012.12.30. 22:18:37

@balage_81 reloaded:
Az észrevételeid jogosak.
A poszt ugyanakkor szerintem jószándékkal feszegeti az ország problémáját.
Ha felül tudna emelkedni az ORSZÁG IRÁNYÍTÁSÁÉRT VALÓBAN FELELŐS RÉTEG, kicsinyes mohó és primitív valóságérzékelésén, akkor jöhetnének ÚJ EMBEREK.
Az mszp és a fidesz hatalomgyakorlás vonatkozásában egyformán cinikus és technokrata.
Egyre aktuálisabb lenne azzal a fogalommal barátkozni, hogy "LEMONDÁS".
Ez viszont nem megy a végtelen mohóság és cinikus önzés miatt.
A demokráciára alapvetően a mai napig éretlen, (és tudatosan is ezt az állapotot fenntartani akaró hatalom törekvése miatt) primitív választóknak, ha a hatalommal felruházottak ELKURJÁK, akkor ki kell sajnos KÉNYSZERÍTENI a lemondást.
Nálunk a FENT lévők semmilyen magasztos és felemelő eszmével nem "fertőzöttek", szimplán pénzéhesek, korruptak és cinikusak.
(Költői kérdés: Hol van a "...én egész népemet fogom, nem középiskolás fokon tanítani..." államférfiúi attitűd?)
A megoldásnak LENTről kellene jönnie, s ami elkeserítő, hogy Orbánék pont ezt akarják mint lehetőséget kiiktatni a regisztációval és a "jóleszazneked" világkép primitív sulykolásával.
Komoly zsákutca ez, a hatalom gyakorlói nyomasztó dugót képeznek, (s nem törődve azzal, hogy már középtávon is kárt okoznak maguknak is), inkább kapzsi kézzel TARHÁLNAK TOVÁBB, s általában tesznek az egészre.
SOK SOK "NEMES" PATÓ PÁL ORSZÁGA EZ.

mszp = fidesz, csak a módszerek különböznek, a "vállalati kultúra" ugyanaz...

Globetrotter2014 2012.12.30. 22:26:11

@Mpatikus Eszetlenellenes: vagy talán ennyit tud a magyar deokrácia és tásadalom...

Azt ne magyarázd hogy az LMP tömegsen tudna szakértelmet nyútani, a jobbikról már nem is beszélve.

És ők már a periféria, rajtuk túl végkébb kevés értelme van.

Sajnos a kétpártsutrkúra még midnig a leghatékonyabb, és amíg nem egy hódító hadsereg rendezi át, én kevés esélyt látok arra hogy ne valamelyik jobb vagy bal váltópárt kerüljön hatalomra.

Szociknak vége 2012.12.30. 22:39:07

Addig is amíg ezen a gumicsonton lehet rágódni, addig sem ír egyik Indexblogger sem arról hogy az E2014 és az MSZP éppen szentesítette a házasságát (ahogy azt sejteni lehetett).

balage_81 reloaded (törölt) 2012.12.30. 22:41:17

@HomicideWatch: és fideszük. mindig kimarad a helyzetértékelésből. ugyanakkor kösz, mert ezzel mintegy elismerted, hogy nem az eu-val van a baj és nem is a kapitalizmussal.

@Mpatikus Eszetlenellenes: nem ér semmit a lemondás. medgyessy és gyurcsány is lemondott, példátlan egyébként, valahogy nem hallom a jobbos kommentelőktől, hogy a diktatórikus baloldal mit megtett, amit a jobb soha, pedig ok éppen most is lenne rá, pl a recesszió a régióban egyedüliként, stb.

szóval a lemondás nem ér semmit. még csak nem is a korrupció a fő baj. az van, volt, lesz. hanem a szociális demagógia, na az pl baj. a hankiss elemér által oly régóta hangoztatott társadalmi szerződés hiánya, erre pl lehetne egy struktúrát építeni. de amíg vagyont szerezni nem ér, addig mindig lesz egy réteg, amelyiknek a szavazatát túl egyszerű és ezáltal csábító lesz megszerezni azzal, hogy "fizessenek a gazdagok". orbán a főkolompos egyébként, a szociális népszavazás az ő ötlete volt, gyurcsánynak minden bűne ellenére riszpekt, hogy elindult ezen az úton, de előtte még elküldte a picsába az mszp-frakciót őszödön.

balage_81 reloaded (törölt) 2012.12.30. 22:44:10

@MetroGoldwinMayer: micsoda leleplezés! még ki sem hűlt a hír, máris lerántottad a leplet az összeesküvő index-bloggerekről. te egy lángész vagy, nem vitás. köszönjük, hogy vagy nekünk. egyébként nem TÖKMINDEGY neked hogy ők kivel szövetkeznek? úgyse te szavaznál rájuk, a legitimálást pedig hagyd meg azoknak, akik majd igen

Szociknak vége 2012.12.30. 22:54:22

@balage_81 reloaded: Úgy érzem ebből nem lesz főhír a zindexen....:)))

Zerwikaptur - Hármat egy csapásra! 2012.12.30. 23:03:14

Tetszett az írás, én is hasonlóképpen gondolom, csak nem tudom ilyen összeszedetten megfogalmazni.

Azért orbánékat még nem kell temetni. Saját magukhoz képest gyengültek csak, de még mindig ők a vezető párt. Ha áterőszakolják a regisztrációt az AB-n simán nyerhetnek 2014-ben.

Mpatikus Eszetlenellenes 2012.12.30. 23:25:45

@balage_81 reMedloaded
Megyó lemondása belső puccs következménye volt, tulajdonképpen ellehetetlenült a saját táboron belül.
Gyurcsány egy IDŐBEN történő lemondással átléphetett volna egy számára egyetlen lehetséges jövőbe.Nem volt ereje elengedni a gyeplőt, és hiába mondta meg a sok gyökérnek a frankót, azok kúrtak ki vele és az országgal is. A mai fidesz 2/3 sajnos a NEM IDŐBEN lemondásának köszönhető.
Amire a LEMONDÁSSAL célzok az az ország érdekében, belátásra alapuló lemondás volt.
A hatalmat ma görcsösen markoló mohó gátlástalan és cinikus emberek megujulást gátló attitűdje a legsúlyosabb bűn. Változatlanul állítom, hogy ki kellett volna, és ki kell kényszeríteni a bukott meberek porondról történő távozását.
Ha egy szerelő elcseszte amivel megbíztad, azt nem hívod többet, DE bezzeg az a garnitúra aki permanensen 20 éve kúrja szét az országot, a vigyorogva csinálja, csinálhatja ezt tovább?
Az szánalmas, ha tényleg elhiszi akár egy zombifideszes, vagy zombimszps, hogy csak ezekből a bukott senkikből lehet választani...
Az ügynöktörvény kényszerítő szükségszerűség.
A képviselői visszahívhatóság szintén.

balage_81 reloaded (törölt) 2012.12.30. 23:49:31

@Mpatikus Eszetlenellenes: a visszahívhatóság kétélű fegyver. mi van ha jön egy bokros 2. aki beadná a keserű pirulát? visszahívná mögüle az ország a teljes frakciót. az ügynöktörvény más tészta, azzal egyetértek. sajnos a mai rendszerben viszont nem egyes személyeken múlik a siker. lemondhat gyurcsány, de az mszp marad. bajaferi, szekeres, az ostoba és valószínűleg szintén korrupt molnár csaba (isten adja hogy ne legyen főpolgármester!). de a rendszer ilyen. ha az mszp nem lop, majd a fidesz. kinyomja a hirdetési piacról, a médiából, máris elveszett kétszázezer szavazat. nem, az urak ezt nem kockáztatják. egy új pártfinanszírozási törvény, a nevetséges 1 milliós képviselői limit eltörlése, na ezek érnének valamit. és most jön a hideg zuhany: gyurcsány ezt is kapargatta. az ő bűne, hogy nem vitte végig, de a rendszer azért bedarálta volna amúgy is. megyó lemondása egy okból tanulságos: ilyen a fideszben nem történhetne meg. ott ugyanis 1. a koalíciós partner báb 2. orbán és simicska úgy összefonódott, mint a forró kalács. és vityának van annyi esze, hogy nem politizál a gazdasági hátországa ellen. megyónak nem volt. de azért tegyük hozzá, megyó lemondását a bukott eu-parlamenti választás indította el. és ezért nyertek 2006-ban. orbán ha nem erőlteti, simán hozhatták volna, de lehet, hogy még 2002-ben sem veszítenek. és ezért fognak '14-ben is, mert ő a legbiztosabb mobilizáló erő a balos szavazók számára. nem az aktuális bajnai.

gyurcsány más kérdés, őt úgy buktatták meg, hogy volt előtte egy szociális népszavazás. ha az nincs, talán kihúzza a 4 évet és úgy bukik el örökre. így maradt még tartaléka, talán '18-ra, ha addig megy tovább az elkúrás by anyone.
tény ugyanakkor, ha '06-ban lemond, orbán nem áll le, új választást követel. ezért nem mondott le és igaza is volt. gyurcsány igazi bűne, hogy nem csinált reformokat és hagyta elszaladni a hagyó miklósokat meg hunvald györgyöket. bár a válság valszeg így is betett volna neki, de lényegében az eredménytelenség lökte őket ellenzékbe. a 2/3 a korrupciós ügyeknek köszönhető, amúgy nem lett volna ekkora a protest hangulat

@MetroGoldwinMayer: ez ma konkrétan megjelent az indexen, te is ott olvastad valószínűleg. persze máris félreértelmezted a hírt, de ez nem meglepő. csak akkor ne tessék sírni, ha valaki nem áll le veletek vitatkozni. ennyi ésszel minek?

Khonsu 2012.12.31. 00:08:22

Szerintem jól látja a blogger a probléma azon részét, hogy ma nincs olyan szerveződés az országban, ami kivezethet a bajból. Sajnos a világban sem sok.
Szép dolog az occupy, kalózpártok meg mittomén, csak sajnos egy óriási baj van velük. Nem képesek többre a nyilvánvaló problémák mantrázásánál.
Felismerték, egyre többen felismerik/felismerjük, hogy a hiba a rendszerekben van, de a felismerés kevés. Ugyanis a legfőbb gond, hogy nincs alternatíva, nincs kidolgozva semmi amivel helyettesíthetnénk a jelenlegi rendszereket. Amíg nem jutunk el ennek megalkotáséig addig nem lenne szerencsés szétverni a jelenlegieket. Illetve épp ez adja a jelen rendszerek erejét, ezért mernek a jelen rendszer haszonélvezői olyan lesajnálóan tekinteni az említett csoportokra, mert tudják hogy nincs alternatívájuk.
Ha odamennénk bárkihez, és megkérdeznénk, hogy ok szar a rendszer, de mi legyen helyette, hát azt hiszem csak nézne bután. Legjobb esetben is megemlítene valami (rég elbukott) rendszert a múltból, ami nem igazán válasz a jelen korra.

dr kíváncsivagyok 2012.12.31. 00:19:08

"Oka semmi, kizárólag a rohattfidesz lejárató kampányának volt köszönhető, ők bizony ártatlan elszenvedői voltak az indokolatlanul fölhergelt nép izmozásának." – írja egy közelmúlt posztjában Varánusz kolléga, akinek köztudottan büdös a szája, viszont cserébe több esze van, mint az ellenzéki összefogás vidám birkáinak együttvéve. "

Hátrább az agarakkal !
1.) Ha tagadod a 8 év ellenzékben történt rombolását , hazug ganéj vagy...
2.) Ne becsüld le a demokratákat !

dr kíváncsivagyok 2012.12.31. 00:20:31

@balage_81 reloaded:
"szociális népszavazás. "

Miről is volt szó benne ?????
Jogos volt ????
Így,...utólag....

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.12.31. 01:48:21

Elég jó lett a poszt, bajom leginkább csak ezzel van: "hanem zöldeket, kalózokat, civileket,
és mindenféle egyéb radikálisokat."
Szerintem alulról szerveződött új pártokra van szükség, és sok munkára.
Nem hiszem, hogy valaha is összejönne egy ilyen putriban, de értelme csak ennek lenne. Minden más csak félmegoldás. Demokratikus úton, ebben a fertőben is tisztességesen játszva - lezavarni végre egy vér nélküli rendszerváltást.
Szervezkedni, kampányolni, ötletelni, győzködni, vitatkozni, közösséget építeni, csapatot építeni, pénzt gyűjteni, támogatókat szerezni, melózni, melózni. Szabadidőben, ingyen.
Nehéz, de csak így fog menni.

Gamma Leonis · http://gombamania.blogspot.com 2012.12.31. 03:40:52

Talán nem a befektetők pénzére kéne várni, hanem körülnézni, hogy helyben mivel lehet gazdálkodni, értéket előállítani.

Csore60 2012.12.31. 06:15:09

@rockseiaXLL:

Mit gondolsz, miért követnek el mindent, hogy a társadalom önszerveződését megnehezítsék? Tisztában van vele az ún. politikai elit, hogy számukra az lenne a vég, ha az emberek összefognának. Gondoljunk csak a választási kampányokra.... mintha csak az lett volna a cél az utóbbi 3 választási kampányban, hogy az ország lakosságának egyik fele gyűlölje a másikat. Azóta árnyalták a képet... gyakorlatilag minden jelentős társadalmi csoportot, réteget gyűlölni kell a többieknek.

A "választott Vezetőink" az őrület köreit futják, azaz mindig ugyanazokkal a módszerekkel próbálják ugyanazokat a problémákat megoldani, és csodálkoznak, hogy megint nem sikerült. Az ország meg csak süllyed, süllyed.....

rockseiaXLL · http://nemfasza.blog.hu/ 2012.12.31. 07:10:16

@Csore60: +saját maguk szerveznek alternatívának tűnő kezdeményezéseket, vagy lenyúlják a meglevőket. Milla, szoli, gaskó, e14, vagy ahogy horn régen bársonyszéket rakott az mszosz elnök alá.
A szanyi elvtársat mostanában kizárólag ebben a szerepben látni, amint épp valami szerveződés körül sündörög. De nem ő az egyetlen. Szerencsétlen jómunkásember elmegy millázni, hogy hátha, erre azt veszi észre, hogy ha emerre néz, a kunczét látja, ha amarra, akkor meg az oszkót. Szemből meg nyammog a mikrofonba a gyurcsány egyik volt minisztere.

tucano 2012.12.31. 07:54:58

@torró: dehogy offshore adóparadicsomokba, egyszerűen csak külföldre. Ja és a jelentés, amit felraktál teljesen hamis, abszolút megrendelésre készült, de annyira jó minden hülyeséget elhinni.

felcsutisuttyo 2012.12.31. 09:08:08

ORBÁNNAK BILIBE LÓG A KEZE.....:DDDD
Ő maga is...hamarosan!

Wеgаm 2012.12.31. 09:19:50

@MetroGoldwinMayer: És miért nem hozol létre egy blogot, írsz róla posztot? lehet hogy még a sajátjaid sem olvasnák a hülyeséged? Ja persze úgy már komplikált lenne havonta nikcet váltani, te náci köcsög!

bebe tv 2012.12.31. 10:42:59

@Dr. Furia: Kiváncsi lennék egy olyan kimutatásra, hogy évente az USA mennyit költ katonai kutatásokra valamint hadi kiadásokra. Nem lehet, hogy ezeket mind kínai pénzből fedezik?
Egyébként az a több ezer milliárd dollár amivel az USA sáros a Kínának, annak a java része Kína kereskedelmi többletéből adódott össze. Magyarán Kína ennyivel többet exportál Amerikába mint viszont.

wowerman 2012.12.31. 13:19:25

Elmondom hogy lehetséges ez: Orbánék nem tudnak kormányozni, soha nem is tudtak. Csak az ellenzéki "munkában" jók, másban nem. Az MSZP kormányzását viszont pl annyira jól utáltatták meg a zemberekkel hogy mostanra szinte mindenki elhiszi hogy az rossz volt. De vajon milyen lett volna, ha nem a Fidesz az ellenzéke? Ha ők nem kezdeményeznek népszavazásokat és nem bújtanak fel mindenféle csoportokat és szervezeteket sztrájkokra? Persze ugyanezen szervezetekre azóta magasról tesz a Fidesz. Nekik csak a hatalom volt a lényeg. Ezt csak a vak nem látta. De ugye ez 3 millió vak országa.

Vitéz László 2012.12.31. 14:10:50

@wowerman: " az ellenzéki "munkában" jók "

= rabolni, tönkretenni, rombolni, megosztani, lázítani, hazudozni, igérgetni, lopni, csalni... stb

tudnak csak...

= CIGÁNYKODNI

torró 2012.12.31. 14:42:14

@tucano:
Ó! Te erről is tudsz? Nagyon jó informátorod van! Amúgy már 87-n egy osztrák Tv riportban elmondták, tehát 87! Akkor, Magyar állampolgárok részéről annyi forint volt nyugati bankokban, mint az akkori Magyar állam egyéves nemzeti jövedelme.Nem tudom akkor ki rendelhette meg, de elhangzott. Meine liebe freund! Úgyhogy a a mi pénzünk ellopása már azokban az időkben elkezdődött.Ugyanis az elvtársak már 85-n tudták, hogy változások lesznek.Én is tudtam. Csak én nem a húsos fazék mellett ültem.
Amúgy nyugodjatok meg, 2010-n bárki került volna hatalomra ugyanígy állnánk, mert az adósságot fizetni kell!
Sokszor olvasom, hogy a FIDESZ nem rendelkezett semmilyen programmal.Ez nem így van, csak az nem kétharmados lehetőségre volt kitalálva.Az egy új helyzetet eredményezett. Újra kellett gondolni nekik ,az egész forgatókönyvet. És szorít az idő mert ugye a 4 év elröppen ám gyorsan.A kapkodás meg bizony sok hibát szül.Merem állítani mások sem szerepeltek volna jobban ilyen helyzetben...Ámbár az a mondás, hogy aki kurvának szegődik ne sírjon, ha dugni kell!

Gaabor 2013.01.01. 09:46:20

"Eben gubát cserél az, aki csak azon töri a fejét, hogyan szabaduljon meg Orbántól. A Fideszt mindenáron leváltani éppen olyan értelmetlen és tartalmatlan cselekvés, mint vizet hordani a tengerbe. A rendszert kell leváltani, vagy legalábbis a rendszert kell megreformálni" Ez a célja a demokratikus ellenzéknek. A választóknak akkora felhatalmazást kell adnia nekik, hogy ez a következő ciklusban sikerüljön neki. Az sem baj, ha ezek az "alternatív modellek" is szerepet kapnak, de ők csak mellékszereplők lehetnek

blah blah 2017.01.21. 19:44:02

vicces ilyen cikkeket visszaolvasni 2012 - "Tragikus esztendőt tudhat maga mögött a kormányoldal. A Fidesz a hatalmán kívül szinte mindenét elvesztette. Akarata megtört, ereje megroppant, hitelessége semmivé lett, támogatottsága köddé foszlott, mozgástere a formális jog paragrafus-tologatására szűkült. "

És 2018ban ismét jön a fidesz 2/3 :)))
süti beállítások módosítása