HTML

Boldogok a sajtkészítők

- Következő! … Kereszthalál? - Igen. - Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. - Következő! ... Kereszthalál? - Igen. - Jó. Kimész az ajtón, balra fordulsz, fogsz egy keresztet. Következő!... Kereszthalál? - Ó nem. Szabadláb. - Mi? - Engem elengedtek. Azt mondták, nem csináltam semmit, szabadon élhetek valahol egy kis szigeten. - Hú! Az nagyon jópofa dolog. Hát akkor eredj! - Nem. Én csak ugrattalak. Valójában kereszthalál. - Ó, már értem! Nagyszerű! Nagyon jó, nagyon jó! Hát, kimész az ajtón... - Igen tudom. Ki az ajtón, balra fordulok, fogok egy keresztet. - Nagyon jó, kösz' szépen. Kereszthalál? - Igen. - Jó...

Friss topikok

  • Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Itt az orvosok egyik esetben sem lehettek volna jók. Azért ez milyen már? (2021.11.08. 19:30) Lengyelországban gyilkosság történt
  • midnight coder: @MEDVE1978: Igen baloldalinak nem nevezhetõk, de liberálisnak pláne nem. (2021.07.28. 15:57) Válogasd meg a szavaidat!
  • szekertabor: A probléma lényege, amit bárki, aki járt már nudista strandon, megerősíthet: a közszemlére bocsájt... (2021.07.28. 09:52) Bimbószabadságharc
  • evilwolf: " és nem kellene a méregdrága Pegazusra költeni az adófizetők pénzét." Azért a kínai vakcina sem v... (2021.07.20. 18:33) Következetesen a lehallgatásról
  • apro_marosan_petergabor: @Homo fideszbirkusz: Helyettem ne igyekezz véleményt mondani. A megzsarolt, megritkított, folyama... (2021.06.10. 21:06) Miért nem találkozik a pápa Orbánnal?

Linkblog

A legyőzhetetlen

2012.08.30. 12:58 Ratius

A Bajnai-féle alapítvány tanulmánya szerint kisebb csoda kellene Orbán legyőzéséhez. Tamás Gáspár Miklós egyenesen úgy látja, 2024-ig sem lesz igazi kihívója a Fidesznek. Legújabban pedig - a szocialista tábor teljes reményvesztettségéről tanúskodva - még az is felmerült: a baloldal ne is vegyen részt a 2014-es választásokon. Bruck András az ÉS-ben megjelent írásában arról értekezett, hogy az állam bénító hatalmával szemben a baloldalnak nincs semmije. Nincs hatékony sajtója, százezreket mozgató szakszervezete, és persze pénze sincs.
De ez csak a látszat, a felszín, a következmény. A mélyben a baloldal sokkal komolyabb baja rejtezik. Mert valóban semmije sincs. Nincs mondanivalója, nincs hite, nincs küldetése. Olyannyira semmije sincs, mintha már ő maga sem volna. Árnyéka önmagának. Kísértet. Amely bő százötven év után, úgy tűnik, végleg elhagyja Európát.

Ez a harc…

1 retro-family.jpgMert ne gondoljuk azt, hogy a klasszikus baloldal válsága csupán magyar jelenség! A szociáldemokrata pártok mindenütt veszítenek jelentőségükből, ha nem is olyan drámai végzetességgel, mint nálunk az MSZP. És persze nem azért, mert az európai, vagy az amerikai tömegek feladták volna a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét. Sokkal inkább azért, mert a baloldali mozgalmak egyértelmű elköteleződéssel láncolták hozzá magukat az ötvenes-hatvanas években kialakult jóléti modellhez, s most, hogy ez a rendszer fenntarthatatlanná vált, vele együtt zuhannak a mélybe.
A baloldal mai összeomlása leginkább korábbi elsöprő győzelmének köszönhető. A szociáldemokrata pártok hatalomra kerülésével, a keynesi gazdaságelmélet általánossá válásával, a jóléti intézkedések sorával, s nem utolsó sorban a XX. század második felének elképesztő technikai haladásával a liberális baloldal korábbi céljai lényegében mind valósággá lettek. Mindenütt megszületett a jóléti állam a maga társadalombiztosításával, nyugdíjrendszerével, szociális hálójával, részleges államosításával, faji és nemi és világnézeti emancipációjával, sokrétű szabadságával, s nem utolsó sorban átütő fogyasztói lendületével.
A minden téren sikert arató baloldal még azt is el tudta érni, hogy az ősellenség, a nagytőke, és annak valamennyi csatolt tartománya, sajtója, pénze, államigazgatása a rendelkezésére álljon. A fogyasztás bővülése a termelés, és ezzel persze a profit növekedését hozta. A tőkés legjobb barátjaként, azaz vevőjeként tekinthetett immár a proletárra.
A korszak fényes jövőt ígért: a gyarmatok felszabadulásának, az űrkutatás elképesztő sikereinek, de egyúttal a hétköznapi élet mind könnyebbé válásának, a háztartási gépek elterjedésének, a szabad szerelemnek, és a széles körű művelődésnek boldog aranykorába érkezett az ember.
A baloldali diadalmenet azonban szükségszerűen járt együtt a hagyományos szociáldemokrácia felbomlásával. A szakszervezetek ellaposodtak és erejüket vesztették, a proletáriátus gyakorlatilag megszűnt, az eszmék csak a hagyomány díszleteiként éltek tovább: a munkásmozgalom évszázados harca véget ért.

A múltat végképp…

2 retro family.jpgA Szovjetunió összeomlása után, egy pillanatig úgy tűnt, a történelem véget ért, és a jóléti, szociáldemokrata kapitalizmus, valóra válthatja az emberiség minden álmát. A legszélesebb körű pénzügyi liberalizáció, a globális gazdasági kapcsolatok kiépülése, a szabad piac végtelen kinyílása azonban meglepő gyorsasággal szippantotta el a fejlett világ fejlődésének lehetőségeit. A globális térben – az egyes gazdasági szereplők halatlan különbözősége miatt – már nem működött a keynesi elv: fogyassz, hogy termelhess. A termelők egyre inkább azok lettek, akik nem vehettek részt a fogyasztásban, a fogyasztók pedig azok, akik a termeléstől távolodtak el. A jóléti kapitalizmus hatalmas építménye alatt megremegett a föld, s falán egyre több repedés árulkodott arról, hogy az érdekek és értékek harmóniájából összerótt struktúra szét kell, hogy szakadjon.
Az európai fogyasztás túlfogyasztássá vált, a szociális háló a rendszer tehertétele lett, a nyugdíj és társadalombiztosítás a kiadás rovatba került, és immár nem állt vele szemben semmi, amit a bevétel rovatba lehetne írni.
A tőke tehát sietve ejtette a baloldalt, és a jobboldal felé fordult. A jobboldal pedig, a maga konzervatív világképének megfelelően nem előre, hanem hátra tekintett, s az hatvanas, hetvenes éveket megelőző európai múltból alkotta meg a maga nagy céljait.
Könnyen tehette ezt. A nagy eszmék, a nagy hitek, a nagy remények kiürültek. Senkit nem érdekel immár technikai haladás végtelen csodája, senkit nem hat meg ma már a harmadik világ kétségbeejtő nyomora, sőt, a korlátlan szabadságról is egyre többen úgy hiszik: inkább kárunkra van. Megjelentek az ilyen-olyan kommunitarista eszmék, amelyek az egyén helyett a közösség jelentőségét hirdetik, felébredtek csipkerózsika-álmukból az egyházak, s ötven esztendő tátongó üressége után, ma ismét benépesülnek a templomok. Ábrándos nosztalgia támadt egy bensőségesebb, szebb, nyugodtabb és hitelesebb világ iránt, amelyben a nagymama gyümölcslekvárt főz a száradó levendulacsokrok alatt, amelyben nagyapa szeretettel mutatja meg kisonokájának, hogyan kell a nyulat, grabancánál fogva kiemelni a ketrecből, amelyben a pedellus szigorú, de persze igazságos tekintete vigyázza az erkölcsi világ sérthetetlenségét, míg a tanító úr meg nem érkezik.
A jobboldal tehát zászlajára tűzte mindazt, ami szívnek és léleknek kedves, a hagyományt, a nemzetet, és a munka becsületét, s egyúttal programjába foglalta mindazt, amit a tőke hasznosnak talál: a kiadások lefaragását, a rendet és a protekcionista gazdálkodást.
Henri Guaino, Sárközy elnöki tanácsadója így foglalta össze a jobboldal programját: „Ha levonjuk a megfelelő tanulságokat a válságból, akkor a krízis utáni világ inkább fog hasonlítani a világháborút követő három ragyogó évtizedre, mint a legutóbbi harminc évre”
Egyszerű gondolat a jobboldal igazsága: mivel régen jobb volt, ezért mindazt, amit ma nélkülözünk, a múltban találhatjuk meg. A globalizáció, a hagyományos európai iparágak eltűnése, a munkanélküliség megugrása, a legfontosabb társadalmi szocializációs rendszerek, az iskolák, pártok, egyházak, összeomlása előtt élhetőbb volt a világ. Vissza kell tehát térni tehát a jól működő ipari kapitalizmushoz, mert azt csak a szabadjára engedett pénzvilág mérgezte meg. Vissza kell térni a társadalom hagyományos szocializációs és ellenőrző rendszereihez, a közösségekhez, melyeket a tömeges urbanizáció és a ’68-as eszmeiség pusztított el.

Holnapra a világ…

3 retro family.jpgÉs a magyar jobboldal élen jár a nagy összeurópai visszakanyarodásban. A Fidesz vezetői, a mellettük álló nemzeti burzsoázia képviselői a leghívebb harcosai az ancien regime fehér zászlóinak. Abban a rendben, amely ma Magyarországon létrejön a jövő helyett a múlt dominál, a tudományt a hit bírálja el, a szaktudáshelyére a tekintély kerül, a szabad választást a hűség, a lehetőséget a kötelesség, az egyént a közösség váltja föl.
A magyar baloldalt pedig – amely a rendszerváltás során a lehető legliberálisabb nagytőkéhez, a multinacionális vállalatokhoz kötötte magát – most maga alá temette az összeomlás.
Még a hajdanvolt harcot sem tudja újravívni, mert a győztes konzervatív hatalom – tanulva önnön hibáiból – tálcán kínálja mindazt, amiért a harmincas, ötvenes években még véres utcai harcokat vívott a proletár tömeg. A közmunkát, a legfontosabb közszolgáltatások állami felügyeletét, a szabadságolások és munkakörülmények szigorú ellenőrzését, a társadalombiztosítást és az alsóbb rétegek polgárosodásának esélyét, a nemi és faji egyenlőséget, mindazt tehát, amiért annak idején hősiesen küzdöttek a szegények és elnyomottak legjobbjai, ma a konzervatív program is megadja.
S különösen határozott elszántsággal, európai szinten is átütő erővel képviseli a társadalmi igazságosság konzervatív eszmekörét Orbán és a Fidesz vezette hazai jobboldal.
A magyar baloldalnak így semmije sincs. Valóban semmije. Még láncai sincsenek, amiket elveszíthetne.
Orbán pedig, aki a jobboldali fordulat leghívebb, legerőszakosabb, és talán egyik legokosabb európai élharcosa mindent birtokba vett. Valóban mindent. Mellette áll az új kor eszmeisége, a nagytőke pénze, és az állam teljes hatalmi apparátusa. Mellette áll a konzervatív világkép őszinte hite, erkölcse és az igazsága, erénye és heroikus küldetéstudata.
Valódi ellenfelei ma még nincsenek. A baloldal halott, a szélső jobb inkább lépést tart vele, a posztmodern progresszió, az ésszerű rendszerkritika, a holnap valódi ígérete pedig ma még gyenge és erőtlen. Eszméik kiforratlanok, mozgalmuk kialakulatlan, híveik kevesen vannak.
Senki és semmi nincs, ami a Fidesz konzervatív térnyerését megfékezni tudná.
Orbán most legyőzhetetlen.

Ha tetszett a bejegyzés, ha örömmel olvasod a BASK (Boldogok a sajtkészítők) megrázóan provokatív, üdítően szellemes és elkeserítően valósághű írásait, lájkold a BASK  facebook oldalát, oszd meg barátaiddal a felszabadító, vagy éppen felháborító cikkeket, mert előfordul, hogy egyébként izgalmas posztok nem kerülhetnek ki az Index címoldalára.

259 komment · 7 trackback

A bejegyzés trackback címe:

https://boldogokasajtkeszitok.blog.hu/api/trackback/id/tr434741608

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Sajtkészítők és a téves magyar párhuzam 2012.09.04. 16:28:19

Pár napja a Sajtkészítők egyik bejegyzésén töprengek. Elsőre tetszett az írás, jó a stílus, jó a big picture. Igaz a részletekkel vannak bajaim, de egy történet el kell kezdeni valahol és egy ilyen nagy kép felvázolása megfelelő alapot jelent. Aztán k...

Trackback: Egyikre pártra sem. Legyen az is egy érvényes szavazat! 2012.08.31. 12:26:04

Mik is a legnagyobb és alapvető fő gondok hazánkban? Már régebben felsoroltam és most a szavazási feliratkozás mizéria miatt talán elgondolkoznak rajta egyesek. Mert nem csak én, hanem egyre többen ebben, vagy hasonló változásokban látják a kiút egyik ...

Trackback: Ha hétvége, akkor csülökre család! 2012.08.31. 11:35:57

Na, jól melléfogtál, ha azt hitted bográcsozás lesz a téma. Ámbár nem is rossz ötlet, amíg rontjuk az ingatlan jelenlegi arculatát, elrotyogna egy kis ebédnek való. Gyújtós úgyis mindig van, már megint emelkedik a kazal, Isten bizony ezek a növényi nye...

Trackback: Bayer elvtárs megmondja: Tömjénfüst, törikönyv és némi ideológiai útmatatás? 2012.08.31. 11:27:27

Nehéz mit mondani, ha van valami, amit szerettél, ami hozzátartozott az életedhez, a gyerekkorodhoz, a felnőtté válásodhoz, mindenféle ideológiától függetlenül, aztán jön valaki, aki harsányan, fellengzős, lekezelő stílusban, pláne közpénzből, egyszerű...

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.08.31. 10:30:02

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: 120 ok, ami miatt nem szavaznék a Fideszre 2012.08.31. 10:14:18

Fülkeforradalom, gyorsnaszád, alaptörvény, manyup, békemenet, választási regisztráció… Bűnlajstrom 2010 áprilisától 2012 augusztus elejéig. Ha kihagytam valamit, írd meg kommentben! * 1. A Kubatov-lista 2. Pintér Sándor belügyminiszteri kinevezés...

Trackback: Törölték a kommentek nagy részét Don Orbán képe alól a miniszterelnök Facebook-oldalán 2012.08.31. 10:13:36

Hogy a ballibek vagy a széljobberek kommenteztek többet a miniszterelnök hét végén feltöltött fényképe alá, soha nem fogjuk megtudni. Az mno.hu szerkesztősége viszont akár az anyja életére is megesküdne, hogy nem a gárdistaszökevények, hanem a libsibol...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

deruyter 2012.08.31. 13:51:59

@veracity: Próbáld meg megérteni amit írt. Ha megfigyeled, - de ezt már sokan leírták, csak fidesz-füllel nehéz meghallani - hogy orbi szépen szemenköpte korábbi önmagát és választóit, mert arról beszél és azirányba intézkedik, - no persze átmagyarázva - hogy bizony a nyugdíjasok az irtó legfontosabbak. Csak azt nem mondja el, hogy azért, mert hogy nagyon sokan közülük a nyugdíj emelés alapján szavaznak. És ez egy olyan réteg, akik az államtól függnek. Vajon miért szent tehén a nyugdíjemelés és a munkabér stb. miért nem az? A nyugdíjas is vegye ki a maga részét a megszorításokból!

2llkedő 2012.08.31. 13:52:32

@Dr. simonmondja.: "Én is mindig megriadok a Bolgár úr mosolyától."

Minek nézed? Ennyire sugárzik a gyűlölet a szeméből?

deruyter 2012.08.31. 13:52:37

@Don Quixote de la Ferko: Tudom, de a parlamentiben már nem nagyon bízok. : )

veracity 2012.08.31. 13:56:55

Mondom, sok van, ami nem tetszik Orbán és a Fidesz hatalmában! Például a Vitézy gyerek kinevezése. Matolcsynak is vannak hülyeségei.

Mégse merül fel bennem, hogy Orbán kormányának menni kellene! Mert idegesít a gondolat, hogy a szocialisták, meg a liberálisok ha visszajönnek, mindent úgy csinálnak, ahogy a külföldi nagytőke várja tőlük.

Nem bánom, ha Orbán küzd az IMF-el és küzdés közben néha az én lábom ujjára is rálépnek. Fáj, de közben sziszegve azért csak az IMF kurva anyját szidom és nem Orbánt gyűlölöm, pedig lehet, hogy éppen ő taposta le a körmöm!

Ha Simicska jól jár, hát egye fene, mert valaki a politikából mindig jól jár! Ha a Jobbik kerül majd hatalomba akkor is lesz aki meggazdagszik az állami rendelésekből. Ez már csak így van. Nem tetszik, de ez még nem ok arra, hogy Orbán ellen forduljunk!

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.08.31. 13:57:01

@félázsiai 2llkedő: ...Egy igazi felforgató.

Két milliós tömeget szokott az Orbán ellen vezetni baloldali szervezésben.

Olyankor skandálják a gyűlölet-rigmusokat és dobálják a molotov-koktélt.

Veszélyes egy ember.

2llkedő 2012.08.31. 14:00:04

@Dr. simonmondja.: Arról nem beszélve, hogy mennyit hazudik!

2llkedő 2012.08.31. 14:02:14

@veracity: "Mégse merül fel bennem, hogy Orbán kormányának menni kellene! Mert idegesít a gondolat, hogy a szocialisták, meg a liberálisok ha visszajönnek,"

Próbáld meg az előítéleteket félre tenni!

"""Kevés hely marad az észnek, ha az agy tele van előítéletekkel.""" (Malcolm Hein)

Don Quixote de la Ferko 2012.08.31. 14:03:33

@veracity:

Igen. Tökéletes példája vagy a fidesz agymosásának.

Azért nem értana néha elgondolkodni azon, mi jut neked, ha a válladon állók a szenny alá tapossák a fejed, hogy ők még kilógjanak abból a mocsokból, amit segédleteddel teremtettek.

veracity 2012.08.31. 14:04:15

@deruyter:
Nem értem, hogy miért kellene megszívatni a nyugdíjasokat! Jön az IMF és követeli, hogy csökkentsük a nyugdíjakat. Lehet, hogy igaza van és az ország most nem bírja az ilyen "magas" nyugdíjakat. De ha Orbán most tényleg csökkentené a nyugdíjakat, a teljes szicialista bagázs azt üvöltené, hogy Orbán legyilkolja az öregeket.

Belátom, hogy nem teheti ezt meg Orbán, nem csökkentheti a nyugdíjakat akkor se, ha az IMF ezt követeli. Ti meg dühöngjetek, hogy már megint nem tudtatok fogást találni Orbánon!

sírjatok 2012.08.31. 14:05:30

@félázsiai 2llkedő: például ez is egy előítélet, hogy """Kevés hely marad az észnek, ha az agy tele van előítéletekkel."""

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.08.31. 14:08:37

@félázsiai 2llkedő: Sokat, gondolom.

Hazugság nélkül nehéz lenne gyűlölködni erre a szeplőtelen szépségű jobboldalra.

LallyPop 2012.08.31. 14:09:27

Hú baszki.

Semmi se jött be. Nem lett államcsőd. Nem jön Gyurnai. Nem bomlik a fidesz. Nem avatkozik be a NATO. Nincs népfelkelés. Nem esett szét a forint. Nem nyer a Milla, 4k, LMP.

Ghecó mijazsten itt van?

veracity 2012.08.31. 14:09:52

Nekem személy szerint se hasznom, se károm nincs Orbán hatalmából.

De amit a szoci-szdsz csapat, az a kemény, művelt, na abból nem kérek soha többet.

Ti visszahoztátok a szarból a kormányzást, és ezt a fegyvertényt a retorika csúcspontjaként ünnepeltétek! Mi meg nem szeretnénk, ha még egyszer belevihetnétek a szarba a kormányzást! Már csak ezért is ragaszkodunk Orbánhoz minden apró hülyeségével együtt!

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.08.31. 14:10:56

@veracity: Nehéz rajta fogást találni.

Olyan, mint egy felfújt lufi.

2llkedő 2012.08.31. 14:12:36

@veracity: "De amit a szoci-szdsz csapat, az a kemény, művelt, na abból nem kérek soha többet."

Miért? Mit művelt? Tán fődet?

Member · http://lehetvelem.blog.hu 2012.08.31. 14:12:40

A konzervativizmussal semmi baj nincsen, a gond ott kezdődik, amit a cikk is említ, a tőke átment a jobboldalra és a nyugodt, alapvetően minimalista fogyasztású, természettel harmonikus élet csak retorika szintjén létezik, a jobboldali anitbiotikum megölte szolidaritás, de a mértéktelenség vírusa nem hal addig, amíg a mi testünkkel együtt nem pusztul. Minél előbb meg kell jelennie a megújuló energiaforrásoknak, a passzív családi házaknak, fel kell támadnia a villanyvasútnak, csökkenteni kell a húsfogyasztást (nem megszüntetni), különben még 20 év és nekünk annyi.

Dr. simonmondja. · http://off.blog.hirszerzo.hu/ 2012.08.31. 14:13:55

@veracity:
Ragaszkodjál Orbánhoz a hülyeségével együtt.

És a szarba levitt kormányzásával együtt.

Pop40 2012.08.31. 14:16:03

@veracity:
No comment - Duplán érvényes az előző hsz-em.

"Nem tetszik, de ez még nem ok arra, hogy Orbán ellen forduljunk!" - Így működik ez a szektáknál, valóban. Nem értjük, miért csinálta a vezér, amit csinált, na de ő olyan okos, mi nem értünk hozzá, meg különben is, mi lenne velünk nélküle a gonosz világgal szemben. (Mindenestre marha kíváncsi lennék, hogy egy ilyen hithű szektásnak mi lehet az a nagybetűs OK, ami miatt Szent Orbán ellen fordulna.:)

Nagyon remélem, már csak az ország érdekében is, hogy elfogytok mielőbb.

LallyPop 2012.08.31. 14:18:05

@Member: Aztán mitől jobboldali a fidesz?

Tipikusan baloldali húzás a nyugdíjak szintentartása egy ilyen sz*r helyzetben.

A fidesz a bal és jobboldal, egyszerüen egy sikeres párt ami felzabálta a maszopot. Ennyi.

Pop40 2012.08.31. 14:21:08

"minden apró hülyeségével együtt!" minden micsodájával??
A P R Ó H Ü L Y E S É G É V E L?

Ha nálatok szektásoknál egy szétvert és szétlopott ország "apró hülyeség", bele sem merek gondolni, mi lehet a nagy hiba.
Ha atomot robbantana a nappalidban, arra már ráncolnád esetleg a homlokod, vagy az is tökmindegy, mert legalább nem a szoclibsik robbantották ?

almodhi 2012.08.31. 14:22:22

Egy baj van itten.
A fidesz BALoldali párt. A szó "gusztustalan" értelmében. Amit utáltam a Kádár-rendszerben, azt szinte mind visszahozták.
Attól egy párt nem lesz sem jobboldali, sem konzervatív ha Lenint a falon Szűz Máriára, Rudas Lászlót meg Prohászka Ottokárra cseréli.

veracity 2012.08.31. 14:23:25

Majd ha fel tudtok mutatni egy valódi baloldali ellenzéket, akkor sokan odafigyelünk majd rátok! És meggondoljuk, hogy mi lenne nekünk jobb.

De amíg csak Török Zsolt és társai kínálnak alternatívát, addig maradok amolyan szektás, és megyek Orbánra szavazni. Bátran hülyézzetek le! Ám hülyének hiába néztek!

Dagonyáztok a szarban, a balodali szarban és azt szeretnétek, ha a tömegek nem fintorognának a bűzötöktől. Csak azért is Orbánra szavazunk, ti meg roskadjatok már egy kicsit magatokba!

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.08.31. 14:30:23

@veracity:

Bírom ezt a "kisebbik rossz alapon szavazzunk erre, meg arra felfogást. Attól még, hogy kisebbik rossz, még SZAR!
-nem kötelező szavazni
-ott a Jobbik vagy az LMP

Aki pedig "állampolgári kötelességének" érzi, hogy érvényes szavazatot adjon le valakikre, az meg annyit is ér.
Én a Fideszre szavaztam legutóbb, de legalább elismerem, hogy csalódtam bennük, és undorító amit csinálnak, attól függetlenül, hogy milyen állapotban vették át az országot.

Nem kötelező szavazni, de csak azért ne szavazzunk XY pártra, hogy a másik vissza ne jöjjön. Ez nem politizálás, ez faszság.
Arra kell szavazni, ami JÓ! És nem kisebbik rossz.

sírjatok 2012.08.31. 14:32:29

@Nyekenyóka.: a díjat az úszóversenyen annak adják, aki a legkevésbé lassú.

Ezt általában úgy mondják, hogy a leggyorsabb.

Ennek mintájára beláthatjuk, hogy a legkevésbé rossz=legjobb.

Pop40 2012.08.31. 14:33:23

@veracity:
"És meggondoljuk, hogy mi lenne nekünk jobb." Ugye azt akartad írni, hogy "és megkérjünk a mi fényességes Orbán vezérünket, hogy gondolja meg, mi lenne nekünk jobb?" Ti meg a "gondol" szó, ne vicceljünk már, ezt tuti csak poénból írtad:)

Szavazzatok csak azért is Orbánra, ez a lényeg:) Sok hülye szoclibsi majd jól megszívja. Igaz, hogy alattatok is tönkremegy az ország, de legalább a balosok is veletek süllyednek, hű de jó lesz akkor nektek:)

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.08.31. 14:36:55

@sírjatok:
Mihez képest legjobb? Pártokhoz, vagy az ország irányításához?
Sőt, nem is biztos, hogy a fidesz a legjobb. Kinek mi ugyebár? Relatív.

Kérdés, hogy megér-e annyit a fidesz, hogy csak azért szavazzunk rá, hogy ne más legyen.
Szerintem nem. A szavazók 75%-a szerint nem.

salv 2012.08.31. 14:40:40

En azt mondom, hogy szavazni azert erdemes, meg ha nincs is olyan part, akire szivesen szavaznek. En 1998-ban szavaztam utoljara a fideszre (tobbet soha). Most a jobbikra szavaztam, pedig nagyon sok mindenben nem ertek egyet veluk (pl. Horthyt a magyar tortenelem legkartekonyebb alakjanak tartom). De amig a jobbik az egyetlen nyiltan ciganyellenes part, addig rajuk szavazok.

A partok es a politikusok meg nem ernek annyit, hogy felidegesitse magat az ember rajtuk. Aki politikus, az definicio szerint gazember. Az amerikaiak jol tudjak ezt mar regota: honnan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik?; onnan, hogy mozog a szaja. Orbanok jonnek es mennek, de az orszag, a nep marad. Lattam en a Kadar-rendszer 1.0 bukasat, a Kadar-rendszer 2.0-et is latni fogom. Vagy ha en nem, akkor majd a gyerekeim.

sírjatok 2012.08.31. 14:40:58

@Nyekenyóka.: "Mihez képest legjobb?"

A többi párthoz képest. Olyan rublika nincs, hogy "szerintem vezetődjön jól az ország". Fölösleges egy ideális alternatívával vetni össze egy valós alternatívát.

"Sőt, nem is biztos, hogy a fidesz a legjobb. Kinek mi ugyebár? Relatív."

Ez így van. Én nem azt mondom, hogy a fidesz a legjobb, hanem hogy több választás közül a "legkevésbé rossz" = "legjobb". Logika, nem politika.

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.08.31. 14:41:20

@Nyekenyóka.:
Akinek több lett a fizetése, és Magyar Nemzetet is olvas, ráadásul HírTV-t néz, na annak tényleg a Fidesz a legjobb.
Aki nem olvas/néz/hallgat médiát, hanem az emberektől tájékozódik (nem virtuálisan), az átlátja, hogy mindegy ki lesz hatalmon, a legtöbb ember fizetése nem fog jelentősen emelkedni, és az árak sem fognak lemenni semmi kormánynál sem.
Aki pedig a baller médiát követi, az szoci/lmp szavazó.

Ben Franklin 2012.08.31. 14:41:52

@Nyekenyóka.: ....:DDDD

Te elég betegesen érvelsz gyíkarc.

Szóval a 75% nem a legkevésbé rosszra fog szavazni.

Akkor nincs semmi baj nyerni fogtok bárkik legyetek is, nem? Egy sánta kecske lenyomja a fideszt, ezért van ilyen nyugalom. Hajrá!

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.08.31. 14:43:00

Remélem megérem még azt a kort, hogy olyan pártok lesznek itt, amikre a szavazók 80%-a elmegy szavazni (lásd: Franciaország...) de nálunk mindig is a béka segge alatt lesz a szavazási hajlandóság, sőt a regisztrációval még 50 sem. Siralmas.

Pop40 2012.08.31. 14:44:08

@Nyekenyóka.:
"Arra kell szavazni, ami JÓ! És nem kisebbik rossz."

És ha nincs jó, akkor ülsz pár évtizedig, és várod a sültgalambot?

Tegyük fel, csak 2 lehetőség között választhatsz. "A" párt tevékenységét 2-esre osztályoznád, rohadt gyengék, de "B"-nél picivel jobbak, mert "B" egyértelműen megbukott, 1-es.

Van 2 lehetőséged.
a, Elmész, szavazol. Nyilván a 2-es osztályzatú pártra fogsz szavazni, így bejuttatsz egy olyan pártot, ami jó szar, de legalább nem bukta.
b, Otthon maradsz. Ebben az esetben a szavazatod eloszlik "A" és "B" párt között, akik, mivel az egyik tevékenysége 1, a másiké 2, az átlaguk 1,5. Így azzal, hogy otthon maradtál, egy általad sokkal kevésbé preferált lehetőséget (fél osztályzattal rosszabbat) juttattál a parlamentbe.

Lehet, hogy a példa nem a legjobb, de talán átjön vele, miért nem éri meg otthon ülni és várni, hogy majd egyszer jobb lesz. Olyan nincs, hogy nem szavazol. Ha nem mész el szavazni, azzal a többi szavazó által létrehozott arányok változatlanságára szavazol.

Szted ha a választók nem kényszerítik rá a pártokat arra, h javítsanak, azok majd egyszer a homlokukra csapnak, hogy "hű, eddig bénák voltunk, loptunk, csaltunk, hazudtunk, de innentől kezdve majd nem tesszük?"

northern lights 2012.08.31. 14:44:17

@veracity:
"Mégse merül fel bennem, hogy Orbán kormányának menni kellene! Mert idegesít a gondolat, hogy a szocialisták, meg a liberálisok ha visszajönnek, mindent úgy csinálnak, ahogy a külföldi nagytőke várja tőlük." - Szerinted most ki diktál? Azért sántít mikor itthon elhangzott nyilatkozatainak szöges ellentéte hangzik el külföldön a Miniszter Elnöktől. Mint ahogy a kettős mércéje a jó és rossz külföldi tőke között. Sajnos csupán idea a gazdasági függetlenség.

"Mi meg nem szeretnénk, ha még egyszer belevihetnétek a szarba a kormányzást! Már csak ezért is ragaszkodunk Orbánhoz minden apró hülyeségével együtt!" - Már nem kell belevinnie, folyamatosan benn tartja, mint ún. unortodox gazdaságpolitika. Azért drukkolok hogy következő választási is FIDESZ nyerje, akkor nekik is lesz 8 évük, teljesíteni valamit...

Ben Franklin 2012.08.31. 14:50:54

@Nyekenyóka.: Nem kell hinni semmit, rá kell nézni a számokra.

Kakimaki0123456789 2012.08.31. 14:51:37

@veracity: "Szarba a kormanyzast" alatt nem tudom mit ertesz? A hajnali 3-kor megszavazott, jogokat csorbito torvenyeket? Az alkotmanyos jogok korlatozasat?
Vagy a gazdasagi helyzetet? Mert az csao Orban virtualis valosagaban kurvajo, valojaban siralmas, sot, katasztrofalis.
Vagy a korrupcio? Amit mar titkolni sem kell?

Akkor mi az a "szoci-liberalis" (igy, egy kalap alatt) szar amibol Orban nem csinalt sokkal nagyobbat?

AnnaKarenina 2012.08.31. 14:51:51

@veracity: Nem látom sehol, hogy az IMF a nyugdíjak csökkentését kérné. Ezt OV mondja (hazudja?).
hvg.hu/gazdasag/20120709_brusszel_hitel_feltetel
összefoglaló a hír24-től: "A kritériumok mindenekelőtt az államadósság hiányának csökkentésére, a befektetői környezet javítására, valamint a munkaerő-piaci és oktatási hátrányok ledolgozására összpontosítanak. Olyan tételek szerepelnek benne, mint az alacsony jövedelműek adóterheinek mérséklése, az ingatlanadó bevezetése, a bankadó csökkentése, illetve a válságadók kivezetése."
Mintha inkább az egy(két)kulcsos SZJA-ról lenne szó.:) és mintha éppen a kiskeresetűekért és a továbbtanulókért az országvezetés helyett az IMF aggódna. Nem fura?

Kakimaki0123456789 2012.08.31. 14:54:03

@Ándi bácsi: A szelsojobb mindig is sok baloldali, szocialis elemet hasznalt fel, lsd nemzeti-szocializmus.

Viktor Miniszterelnök Asszony 2012.08.31. 14:55:17

@Nyekenyóka.: a politika piacon senki nem árul olyan jövőképet amit meg lehetne venni.
Hiánycikk.

Marad a csúti kisgömböcz, aki egyre nagyobbra hízik ahogy mindent felzabál.

(azért is van újabban mindíg függőleges csíkozású ingben, hogy ezt leplezze (-: )

Kakimaki0123456789 2012.08.31. 14:55:35

@veracity: Nyugdijcsokkentessel riogatni, oh be jovedelmezo tevekenyseg :)
Az IMF-fel az a baj hogy kulfoldi. Ha CBA-nak hivnak mar reg megegyeztunk volna vele.

Viktor Miniszterelnök Asszony 2012.08.31. 14:57:01

@Kakimaki0123456789: nem a politikával és a pártokkal van a baj, hanem a hitvány emberekkel.

Pl. a Kövér család több generációs kommenista volt és milyen jól áll most a konzervatív bajussz.

Martian (törölt) 2012.08.31. 15:00:09

Nem értem, egyáltalán minek mennek el az emberek szavazni, hiszen a korlátlan felhatalmazás a megválasztott "legkevésbé rossz" párt "angyalaiból" akár már másnap "ördög" lehet...

northern lights 2012.08.31. 15:00:11

@Viktor Miniszterelnök Asszony: "a politika piacon senki nem árul olyan jövőképet amit meg lehetne venni." mint ahogy a biztos szavazóknak a többsége is érzelmi alapon szavaz. Mindig ki ellen, az ellenség kép szükséges.

Viktor Miniszterelnök Asszony 2012.08.31. 15:00:43

@Kakimaki0123456789:
Meg ne haragudj de ez sületlenség.
Az Audi, Mercedes és hozzá kapcsolódó alvállalkozások, a CocaCola miért is nem CBA? Vagy hogy is van ez?

Az IMF meg csak elvárásokat fogalmaz meg és bírál, ahogyan egy bank teszi. Nem kér, nem oszt észt.

Psyman 2012.08.31. 15:03:45

Tetszik az írás, bár azt túlzásnak tartom, hogy a jobboldalt, mint valami barbár középkor felé visszaforduló eszmerendszert mutassák be.

a katona fehérben 2012.08.31. 15:07:44

Nagyon zavaró, hogy még az alany és az állítmány közé is képes vagy vesszőt tenni.

bebe tv 2012.08.31. 15:14:45

@Flúgatlan: Ne feledd, hogy 2006-2010 között a közszolgálati TV-ből más sem folyt csak az akkori kormány állandó mószerolása, hiszen még működött a sajtószabadság. Most mit látni a köztévékben ?
OV rájött, hogy a közmédia akkor mennyi +-t jelentett a Fidesznek, hát most rátelepedett a köztévékre, a kereskedelmi adók meg nem mernek politizálni, mert az Anna Mariska rögtön 200 millióra bünteti őket.
Amennyiben ugyan annyi bírálat hangozna el a közmédiában mint annak idején, hát a Fidesz most valahol 8 %-on állna.
Ne félj, lesz itt még járási és megyei pártbizottság is mint a kádári időkben.
Ha ez O.K. hát a lelked rajta.

belekotty 2012.08.31. 15:19:30

@Martian: Igen, igazad van, jobb lett volna ha azok akik 2010-ben a Fideszre szavaztak, el sem mentek volna szavazni. Akkor sajna viszont még mindig itt lenne az MSZP kormányon.

belekotty 2012.08.31. 15:21:11

@Ben Franklin: Melyik számokra? Azokra gondolsz amelyek azt mutatják hogy a lenyúlt mnyp vagyon ellenére sem csökkent az államadósság, csupán a forint rövid idejű erősödése okán?

Nyekenyóka · http://www.hir24.hu/elet-stilus/2014/02/19/itt-a-bizonyitek-a-netes-trollok-pszichopatak/ 2012.08.31. 15:21:23

@belekotty:
Hát igen, ez is igaz.
Én már azt tanácsolom a 20-on éveseknek, hogy húzzanak innen Skandináviába vagy máshova! A nyugdíjunkat ugyan nem fogjak kitermelni, de ez a legkevesebb, lehet ha itt maradnának, már akkor se lenne nyugdíj, vagy 80 év lesz a határ :/

belekotty 2012.08.31. 15:23:30

@Ben Franklin: Szerintem neked van gondod azzal hogy értelmezd mit is írt, te seggarc.

belekotty 2012.08.31. 15:27:41

@Nyekenyóka.: Én is azt mondogatom a fiamnak, aki minden országos matekverseny döntőjében benne van, hogy tanulja a németet és angolt, végezzen el majd valamilyen mérnök szakot és húzzon el.
Az már látszik, ahogy meghallotta Orbán önköltséges felsőoktatás dumáját, már nem lesz Fidesz szavazó 2014-ben, mikor is már betölti a 18-at. Regisztrálni pedig elsők között fog ha kell.

thwarter 2012.08.31. 15:27:49

Azert ez nem az egyeduli magyarazat arra, hogy mi a problema a joleti tarsadalommal. A toke soha nem volt baloldali, csak mig a az ugynevezett "szocialista" blokk allt, hajlando volt megturni a joleti tarsadalmat, azaz a nagytokesek hajlandoak voltak nemi adot is fizetni. Sajnos a nyugateuropai tarsdalmakban ez ma mar nem divik, es a leggazdagabbak kimentik a penzuket az adoparadicsomokba, ezaltal csak a kisebb jovedelmuek adoznak, es legfobbkeppen a kozszolgak es kozalkalmazottak tul vannak reprezentalva igy az adofizetok kozott, hiszen nekik nem all modjukban adot csalni, es valojaban innen ered a koltsegvetesi hiany egy iszonyatos hanyada. Nem a baloldallal van a baj, hanem a tokevel. Ez nem feltetlen ideologiai valsag. A modern jobboldolnak sincs sok mondanivaloja, habar a Fideszt sem igazan neveznem modernnek...

uttoro 2012.08.31. 15:38:22

A cikkben persze van sok igazság, de azért ez a globális egybemosás nem ok!. Hogyan lehet egy valóban jól lakott, iPhone-ból a kerítés, Mallorca-ra megy az egész falu, Ajax meccs ebéd után...stb. svájci, osztrák, holland..stb. társadalmat akárcsak minimálisan is egy szinten említeni a mi kis wirtschaft-tunkkal. Igen, van itt is egy szűk 1-2-3%, ki tudja, aki jól van és jól el van élharcosság, szakszervezet, önkéntes mozgalmiság és még mi minden nélkül. De, hogy itt nem lennének láncok??? Nem lenne miért kiállni, kimenni? No ez azért vicc. És akkor soroljuk mindazt a tengernyi társadalmi igazságtalanságot, ami ma lépten nyomon megtalálható, azt a vezetői tudatlanságot, aki a mi egyetlen életünkkel játszik, eljátszik, mert nekem több biztos nem lesz, de ugye tudjuk a hit még ezen is átlendít.
Nagyon szomorúnak tartom, hogy az általam nem ismert, de vélhetően magasan iskolázott és sokat tapasztalt szerző nem tudott még nyomokban sem összeszedni "baloldali progresszió" után kiáltó néhány gondolatot a listák garmadából, abból, hogy nem az a büszke magyar, aki piros-fehér-zöldben kárpátmedencézik, hanem aki olyat képes előállítani, ami a globalizált világban érték, a világot, a társadalmakat és egyéneket előre viszi, az emberiséget jobbá teszi... Nos itt a világnak ezen a részén ebből van kevés, messze még a mi tudás alapú társadalmunk, sok itt a teendő, számos baloldali feladattal. Hajrá Magyarok!

Anti Anyag (törölt) 2012.08.31. 15:46:39

A balliberális oldal hitelét vesztett, ennyi.

Hiába mondanak bármit, senki nem hiszi már el.

Ez a "nincs cigánybűnözés", "óriási az antiszemitizmus, a fidesz kormány is antiszemita", pedig kifejezetten irritálja az embereket. Ahogy a ballib szereplők is, TGM-től Bajnaiig.

béla a görög (törölt) 2012.08.31. 15:51:07

Ennyit irni egy tézis alátámasztására...
Egyébként még ha igaz lenne is - nem az - Orbán személye miatt nyugodtan szavaznak még egy szerencsétlenre is akit belöknek az utcáról.
Merthogy a parasztjogásztól sugárban hánynak az emberek. A tőke pedig oda megy ahol a hatalom van.
Egyébként csak azt nem értem hogy miért foglalkozik mindig a jobboldal a ballal? Tényleg azt hiszitek, hogy valakit is rábeszéltek az elveitekre? :) /Hát nincs mit tenni rájuk szavazok. Vagy nem szavazok. NOS nem. elmegyek és leadom a szavazatomat még arra a szerencsétlenre is akit belöknek az utcáról. De SOHA nem szavazok egy konzervativ nacionalista ideológiára. (nyugdij még messze van :))/

légügyi megfigyelő 2012.08.31. 15:51:10

Ha összerezzennék a T. Posztoló írásától, arra kellene gondolnom, hogy irány a FIDESZ. legfeljebb belülről bontom a rendszert, mert nincs más esély.

Nem hiszem, nem hihetem, hogy nincs esély a Fidesz legyőzésére. Piszkosul nem a jobboldal vs. baloldal a tét, hanem az orbánizmus fennmaradása, vagy a dezorbanizálás a kérdés.

Az a gondolat, hogy úgyis ők nyernek, nem más, mint a kádárizmus csodás virága, mely épp most nyílik ki a posztoló vázájában. Nem, nem: nem nyerhetnek újra, mert akkor a hazánknak annyi: lemaradás, pusztulás, ötven éves lábadozással.

Nem lehet olyan választási rendszert találni, amellyel ki ne lehetne billenteni ezt a rendszert a hatalomból, hogy helyre lehessen állítani a Magyar Köztársaságot. Csak el kell menni szavazni, és a dezorbanizáláshoz össze kell szövetkeznie a demokratikus pártoknak.

legifelvetel.blogspot.hu/2012/08/a-fidesz-utan-1-fidesz-hatalmanak.html
legifelvetel.blogspot.hu/2012/08/a-fidesz-utan-2-koztarsasagrol-es.html
legifelvetel.blogspot.hu/2012/08/lmp-es-tobbiek-most-nem-lehet-mas.html

Nincs jobb és bal az orbánizmus összefüggésében!

ciccic 2012.08.31. 16:06:45

@irógép: Na ezt a két videót meg kellene nézned, értened.: www.youtube.com/watch?v=N9oYfEbwk4A&feature=relmfu és ez se káros agytornának: www.youtube.com/watch?v=Ei7hBYhbCew

von Putri 2012.08.31. 16:08:45

@Viktor Miniszterelnök Asszony:
" a Kövér család több generációs kommenista volt és milyen jól áll most a konzervatív bajussz. "

Írjad inkább így:
" ... a konzervatív bajuSSz."

akkor rögtön mindenki megérti mi a lényeg: nem csak kövér és kommenista, hanem SS legény is

von Putri 2012.08.31. 16:12:11

@légügyi megfigyelő:
"a dezorbanizáláshoz össze kell szövetkeznie a demokratikus pártoknak"

Ez is túlságosan félreérthető, tessék már egy kicsit rámenősebben!

"a dezorbanizáláshoz össze kell szövetkezni a Demokratikus Koalícióba"

légügyi megfigyelő 2012.08.31. 16:16:04

@von Putri:

:)

további pénzügyi sikereket kívánok hozzászólásaidhoz!

von Putri 2012.08.31. 16:16:22

@béla a görög:
"elmegyek és leadom a szavazatomat még arra a szerencsétlenre is akit belöknek az utcáról"

Ez lesz nekik a vég Béla

von Putri 2012.08.31. 16:21:07

@belekotty:
"Én is azt mondogatom a fiamnak, ((itt következik a gyerek fényezése)) végezzen el majd valamilyen mérnök szakot és húzzon el."

Ferivezér magyar hangja belepotty

von Putri 2012.08.31. 16:27:13

@Viktor Miniszterelnök Asszony:
"Marad a csúti kisgömböcz, aki egyre nagyobbra hízik ahogy mindent felzabál."

És mit szól ehhez a csúti kisgömböczné?

(Nem akarok tolakodó lenni, nehogy félreértsed, de de a nicked olyan melegséget sugároz magából)

puffatag 2012.08.31. 16:28:42

@ob.szerver: orbán legyőzhetőségéról: a horthy-korszakban létezett olyan budai választókerület, ahonnan párszáz ember küldött képviselőt (jobboldalit nyilván) a parlamentbe, míg a vörös csepelről tízezer ember baloldali szavazata adott 1 képviselőt.... már a mostani választási körzetek is leértékelik a baloldali szavazatokat, (a tisztán jobbos kerületekben 50.000 szavazat ér 1 mandátumot, a balosakban kb 80.000 ér szintén 1 mandátumot) valójában már ez is választási csalás.... pl. móricz zsigmond is indult anno a kormánnyal szemben vidéken, simán nyert, viszont a szavazatokat szállító csendőrök pestre érve közölték, hogy egy szélvihar elvitte a szánkóról a papírokat... így az addigi kormánypárti képviselőt hirdették ki győztesnek.... sorolhatnám, a törpe bármire képes, mer kollégiumi haverjai lepofozzák a kőbányájába

von Putri 2012.08.31. 16:30:01

@Kakimaki0123456789:
"A szelsojobb mindig is sok baloldali, szocialis elemet hasznalt fel, lsd nemzeti-szocializmus. "

És ez igaz fordítva is, lsd Államrendőrség 1945 után

von Putri 2012.08.31. 16:33:55

@puffatag:
"a törpe bármire képes, mer kollégiumi haverjai lepofozzák a kőbányájába "

Ez olyan magas labda, hogy kár leütni, inkább röptében megcsodálom

Utána mondom csak el, hogy Orbán fater már rég kiszállt a bányászkodásból. Esetleg újraindítják majd Recsket, de kifejezetten csak a kedvedért

von Putri 2012.08.31. 16:38:47

@Nyekenyóka.:
"olyan pártok lesznek itt, amikre a szavazók 80%-a elmegy szavazni (lásd: Franciaország...) "

Sarkozy kontra Hollande kétlem hogy itt megmozgatna 80%-ot. Annyi köztük a különbség csak, hogy a második talán nem utálja a magyarokat

von Putri 2012.08.31. 16:47:22

@Member:
"... a tőke átment a jobboldalra és a nyugodt, alapvetően minimalista fogyasztású, természettel harmonikus élet csak retorika szintjén létezik, a jobboldali anitbiotikum megölte szolidaritás, de a mértéktelenség vírusa nem hal addig, amíg a mi testünkkel együtt nem pusztul. Minél előbb meg kell jelennie a megújuló energiaforrásoknak, a passzív családi házaknak, fel kell támadnia a villanyvasútnak, csökkenteni kell a húsfogyasztást (nem megszüntetni), különben még 20 év és nekünk annyi. "

Annyira szép a hozzászólásod, hogy semmit se volt szívem húzni belőle. Mindennel 1etértek, kivéve a húsfogyasztást (imádom a sülteket).

Csak azt nem értem mit jelent hogy " a tőke átment a jobboldalra"?
Ez valami új KRESZ?

J.László 2012.08.31. 16:50:10

Jó a cikk. De hogy a szociáldemokraták érdeme lett volna a háború utáni példátlan fellendülés. Németországban például 1949-től 1969-ig "jobboldali" kormány volt. A német gazdasági csoda az ő kormányzásuk alatt ment végbe. De így is jó a cikk.

von Putri 2012.08.31. 16:53:07

@félázsiai 2llkedő:
Teccik az idézet!

"""Kevés hely marad az észnek, ha az agy tele van előítéletekkel.""" (Malcolm Hein)

De 55 év kormányzás után, amiből az utolsó ciklus csak 2 éve ért véget, hogyan lehet előítéletről beszélni? Én inkább tapasztalatnak nevezném

Makkasz 2012.08.31. 16:55:13

Igazabol baloldalnak nincs nyeresi, gyozelmi eselye.

Alternativat jobboldalrol lehet felmutatni. Alacsony adok, egyeni es vallalkozoi szabadsag, a demokratikus rend helyreallitasa, fenntarthato rendszerek epitese, nem fajdalommentesen.

Ezzel lehet nyerni.

Maisk javaslatom, a konzervativnak becezett, valojaban patriarchikus-diktatorikus fidesz levaltasara kozos polatformot kell letrehozni, melynek alapja a demokracia (direkt), transzparencia, a jogbiztonsag, a kiszamithatosag (fenntarthato rendszerek, befeketetobarat), osszessegeben alacsonz adok. Ez a szovetseg all ket partbol, egy Baloldali Magyar Partbol es egy Jobboldali Magyar Partbol.
A megnyert valaszta utan uj, modern alkotmanyt keszitenek, helyreallitjak a demokraciat es a jogallamot, es kozosen meghozzak a fajdalmas intezkedeseket. Ezutan uj valasztasokat irnak ki.

puffatag 2012.08.31. 17:00:56

@von Putri: a fater má ingatlanba utazik (akis komenista párttitkár), a fijja, (aki a bányába dolgozik)
által mekkkszerzett párezer hekk!!!!táron (olvasssá atlatszo.hu t...

2llkedő 2012.08.31. 17:01:42

@von Putri: "De 55 év kormányzás után,"

Ki volt az, aki 55 évig kormányzott? Kádár már meghalt. Más személy?

puffatag 2012.08.31. 17:03:47

@Makkasz: ilyesmiket gondolok én is, hol a jobboldali rész ebből? jobboldaliak nem mernek nyilatkozni, mert orbán bosszút áll, ezek tények

2llkedő 2012.08.31. 17:05:22

@Makkasz: "Alternativat jobboldalrol lehet felmutatni."

Alternatívát a közös gondolkodás tudna jelenteni.

fidzsi 2012.08.31. 17:16:01

Kissé késve bekapcsolódván nincs energiám végig
olvasni a komment cunamit, elnézést.
Szerintem az egész választási riogatás, ti. a
reménytelenség hangoztatása egy óriási tévedés, vagy
ippeg blöff a generálók részéről. Beleértve a kíváló
Hopkins-os vendég előadót.
A következők alapján gondolom ezt:
1. Az eddigi választásokon, nem kisebb tétek okán
a részvétel bőven 4 mó feletti volt. Van egy réteg, és
ez legalább a fenti számosságú, amelyik - belső
indíttatásból, homo politicus lévén- mindenképpen
elmegy szavazni, valakire. Lehet, hogy pártot vált,
de elmegy.
2. Az eddigi kormányzással kedvenceim
őrületesen sokak lábára léptek., ez tény, sajnos.
A magánnyugdij, nyugdíjjazási ügyek, oktatási/
tandij ügy, etc. "vért kíván".
3. A szavazási hajlandóság csökkenése nem az
ellenzéknek árt, hanem a kormányzó erőnek.
Kedvenceim most jóval 2 milla alatti támogatót
tudhatnak magukénak. Egy "szigorú" kormányzás után, már csak idő- és gazdasági lehetőségek
hiányából következően is nincs mód igazi
"bejavulásra". Fidesz- Jobbik koalicióra min.az
európai viszonyok mián még gondolni sem
lehet/kell.
4. A Fidesz biztos győzelmének folytonos
súlykolása amúgy nem rossz módszer.
2002-ben, 2006-ban bevált.
Elég lesz akár pár hónappal a választás előtt
összefognia az MSZP-nek és az LMP-nek,
pont a vészhelyzetre való hivatkozással.
Be kell dobni egy szimpi arcot, lesz, és bal ill.
liberális oldal 2 milliót meghaladó tábora
pánikszerüen vonul regisztrálni, majd választani.
3. Addig pedig jó ez a módszer a jobb oldal
altatására.
Tisztelettel. fidzsi, droid de Magóg.

baliquez 2012.08.31. 17:17:56

Ha valóban legyőzhetetlen is lenne, kb. semmit sem számít - a lakosság zöme már csak arra kíváncsi vajon halhatatlan-e a nanovajda.

puffatag 2012.08.31. 17:20:10

@fidzsi: a fidesz képes akármire, pl. 1 fideszes szavazat 3 ellenzékit ér (túlzok, de közbe púzok)

Lord_Valdez · http://liberatorium.blog.hu/ 2012.08.31. 17:26:26

Majdnem egyet lehet vele érteni, de tévedés a jelenséget és különösen a Fideszt konzervatívnak hinni.
Sárközyre is csak nagyon hunyorogva lehet azt mondani, hogy jobboldali. Ő is feltétlenül hisz az egyenlőségben. De amit a Fidesz csinál az totálisan más.

A Fidesz csak azért szidja a tőkét, mert tudja, hogy az emberek is utálják.
A Fidesz keynesiánus gazdaságpolitikát akar folytatni, csak nincs rá pénze.
Amit a Fidesz épít csak nagyon felületesen hasonló az ancién regime-re. Ez sokkal inkább egy klasszikus klientúrarendszer, oligarchia megszórva a kellő mennyiségű bullshittel, ahhoz, hogy átejtse a felületes szemlélőt.

von Putri 2012.08.31. 17:27:53

@félázsiai 2llkedő:
"Ki volt az, aki 55 évig kormányzott? "

Aki baloldalnak nevezte magát. És akkor még csak 1947-től számítottam

von Putri 2012.08.31. 17:30:34

@Lord_Valdez:
"oligarchia megszórva a kellő mennyiségű bullshittel"

Fő hogy az oligarchia ne Red Bullshittel legyen megszórva

fidzsi 2012.08.31. 17:34:49

@puffatag: Ezt, remélem, te-okos fiú/lány?- lévén
nem gondolod komolyan. Ez az izé, őszintén szólva,
a jobb-on is hallatszott, 2002-ben meg még
2006-ban is, de mondták Boross Petinél is, balról.
Nincs és nem volt, egyetlen párt részéről sem választási
csalás. Persze kisebb trükközések lehettek itt/ott,
de döntést befolydogálni tudó nem. Persze ön- és
környezeti gerjesztésre jó játék.
Üdv. f.d. d M.

von Putri 2012.08.31. 17:35:47

@Makkasz:
"fidesz levaltasara kozos polatformot kell letrehozni, melynek alapja a demokracia (direkt), transzparencia, a jogbiztonsag, a kiszamithatosag (fenntarthato rendszerek, befeketetobarat), osszessegeben alacsonz adok. "

Utópia államban nincsenek ékezetek a klaviatúrán?

2llkedő 2012.08.31. 17:43:53

@von Putri: "Aki baloldalnak nevezte magát. És akkor még csak 1947-től számítottam"

Olyat nem ismerek, hogy Baloldal János, Pista, s valahány név a naptárban. Emberek vannak. Emberek jönnek mennek. Més korok, más kerületi feltételek, stb.

Ha én azt mondom, hogy baloldali vagyok, akkor jellemezz lécci!

2llkedő 2012.08.31. 17:47:03

@von Putri: Ilyen értelemben aki jobboldali, az mind Hortysta.
Mint ahogyan a Te állításod sem igaz, úgy ez az állítás sem igaz.

Mint ahogyan Te sem vagy felelős a szüleid, nagyszüleid tettéért, ugyanúgy a jelenlegi baloldaliak ill. jobboldaliak sem felelősek a 40-50 évvel ezelőttiek tettéért.

von Putri 2012.08.31. 17:52:01

@félázsiai 2llkedő:
Teccett ám annak idején az MSZP hivatalos állásfoglalása: nem tekinti magát az MSZMP jogutódjának, kivéve ami a pártvagyont illeti

Makkasz 2012.08.31. 18:09:47

@puffatag: @von Putri: @félázsiai 2llkedő:
A a helyzet hogy magamon kivul en sem ismerek jobboldali hadrafoghato szabadon gondolkodo embert, de korabbi hozzaszolasok alapjan legalabb van 6-8.

Nem utopia von putri, le kell bontani az oriasra nott allamot, alapfunkciokat vegezze (amit ma nem is vegez:)). Vedje a demokraciat, intezmenyeit, a szabadsagjogokat, iranyitsa a strategia kigolgozasat (nepszavazas döntsön) nyugdij, eü, oktatás ügyekben, és hajtsa végre a kormány az emberek döntését.

Ez lenne a legmodernebb demokrácia.

A kicsi, sikeres államra van példa, mind közül a legerősebb, USA. 7% az áfa, regresszív a szja, 200 Ft a benzin, és a emberek rohadt szarul elnek...
Nem utopia, en itt elek. Szeretnem ha Moon is szabadsag lenne, demokracia, es az polgarok boldogulnanak.
Eros allamot az eros, szabad polgarok tartanak fenn, nem a kizsarolt rabszolgak.

Erdeke, lelkiismerete, penze, döntési képessége csak az egyennek van, az államnak egyik sincs.

veracity 2012.08.31. 18:48:58

A valódi demokráciában az történik, amit az emberek akarnak.

Márpedig senki sem akar adót fizetni. Egy igazi demokráciában ezért nincs is semmilyen adó!

Az emberek nyugdíjat akarnak kapni, mert annyi dolgos év után mindenki megérdemli! Nyugdíj járulékot pedig senki sem akar fizetni. A nyugdíjasok ezért megszavazzák, hogy minden nyugdíjasnak az átlagbér duplája járjon nyugdíjként. Naná, még jó! Senki sem hülye!

És minden ember természetes vágya, hogy már negyven évesen nyugdíjba mehessen! Akkor pedig a demokráciában így kell legyen!

Ha pedig egy országban nem az történik, amit az emberek akarnak, akkor ott nincs demokrácia!

Member · http://lehetvelem.blog.hu 2012.08.31. 19:08:48

@von Putri: Sajnos én is túlzottan szeretem@Ándi bácsi: a disznótorost. :(

Jelenleg akkor tudsz érvényesülni, ha a Fideszt támogatod, így az ő ideológiájukat kell követned. Ebből lesz a fincsi közbeszerzés leves. De talán nincs is ideológiájuk.

von Putri 2012.08.31. 21:39:28

@veracity:
Végre egy értelmes ötlet! Amit írtál azt mind törvénybe kéne foglalni! Úgy legyen!

Csak egy apró módosító javaslat: 40 helyett legyen inkább 35 év a nyugdíjkorhatár, és akkor hétfőn már küldjék is nekem!

von Putri 2012.08.31. 21:41:39

@Makkasz:
"A kicsi, sikeres államra van példa"

Ez a kicsi állam azért nagyon igyekszik minél többet maga alá gyűrni a nagyvilágból

von Putri 2012.08.31. 21:42:42

@Member:
Amit a disznótorosról írtál, abban tökéletesen egyetértünk. Megyek is gyorsan vacsizni

Chigavera · http://pezsma.blog.hu/ 2012.08.31. 22:34:54

Kedves Sajtkészítők,

szeretem az itteni posztokat, ebben is sok fontos és hasznos megállapítás van, de azt hiszem, jópár helyen a retorikai lendület elragadta a szerzőt, és becsúsztak fals állítások is.

Írod:
„A közmunkát, a legfontosabb közszolgáltatások állami felügyeletét, a szabadságolások és munkakörülmények szigorú ellenőrzését, a társadalombiztosítást és az alsóbb rétegek polgárosodásának esélyét, a nemi és faji egyenlőséget, mindazt tehát, amiért annak idején hősiesen küzdöttek a szegények és elnyomottak legjobbjai, ma a konzervatív program is megadja.”

Ennek a mondatnak pl. legalább a fele nem igaz, vagy a jelen kontextusban csúsztatás.
A munkakörülmények és maga a munkavállaló helyzete éppen ebben az évben lett mgnehezítve, kiszolgáltatottabbá és jogfosztottabbá téve őket. A szociális és szerzett jogok kapcsán ugyanez igaz.
A polgárosodás esélyét éppen a szétszakadó, kasztosodó társadalom favorizálásával eti vissza a jelenlegi rezsim, amibe beletartozik az adópolitika és az oktatás átszervezése egyaránt. A nemi és faji egyenlőség kapcsán elég megnézni, hogy a kormányzat milyen leplezetlen adminisztratív eszközökkel lép fel pl. a melegek ellen.

Amiről szól a poszt, az inga jobbra lendülése tény. Azonban ez korántsem azon a módon megy végbe, hogy a konzervatívok ellopták volna a „baloldal” ügyeit. Ennél a kérdés sokkal bonyolultabb, és bizony közelebb hajolva a fentinél jóval pontosabb kép festhető.

Magam részéről pedg azt gondolom, hogy Orbán korántsem legyőzhetetlen. Elég csak arra gondolni, hogy még egy Meggyesi féle béna vakegér selejtes csinovnyikokkal az oldalán is le tudta győzni. Orbán most a vákuum császára, törpeharcsa a bányatóban, de nem lesz mindig ekkora űr.

trendo+ 2012.09.02. 05:13:16

@veracity: Az IMF nem "követel" semmit. A megszorításokat majd Orbánéknak kell kitalálnia és afféle munkaverseny felajánlásként beígérnie. Az IMF viszont kőkeményen ellenőrizni fogja a teljesítést.
Az Orbán-Matolcsy tandem viszont azt fogja kitalálni és megvalósítani, amit Ti, mint "népakarat" a szájába adtok. Ha épp az vetette elibétek csalinak a jobber sajtó, akkor a nyugdíjak befagyasztását vagy megvágását.
Egy kérdésem viszont van: Honnan ez a kőbevésett meggyőződés a jobboldalon, hogy minden nyugger egy feketeöves őskomcsi? Hol vannak apáitok és anyáitok, akik "lebukva és kibekkelve" áporodott eszméiket rátok átörökítették? Kik tartották már tíz éve a magasba az ócska órákat a vekkeres tüntetéseken? Kik csörömpöltek aranyláncaikkal? (Amiket aligha a munkásosztály tagjai veszítettek el...)???

UnA 2012.09.02. 23:51:09

kicsit OFF: többen felhoztátok Franciaországot, pedig ott a szocialista párt igazából két oknak köszönheti a győzelmet:
- az előző kormány beígérte a bevándorlási törvény szigorítását, ezért az érintettek tömegesen szavaztak
- Sárközy személye, mivel gazdag és ezt nem is akarta soha tagadni - ez politikusként bűnös dolog

Mindkettő protest-szavazásnak számít és így is csak minimális különbséggel nyertek. Szó sincs ideológiáról...

Kerek négyszög 2012.09.04. 20:41:57

@trendo+: Az IMF azért egyet mégiscsak követel: megállapodást az EU -val az antidemokratikus törvények tekintetében. Orbánék kizárólag ez miatt vonakodnak a megállapodástól, ezért uszítanak ellene. Az elnyomó diktatórikus rendszerük gyengülne meg, Szó sincs itt a nagytőke veszélyéről. Orbánék a demokráciától félnek.

trendo+ 2012.09.05. 19:37:16

@kerek négyszög: Előbb-utóbb Orbánéknak meg kell egyezniük az IMF-dal. De a megegyezés kényszerét le kell tolni - eddig az IMF elleni retorikával totálisan felhergelt hívek torkán- . Nem kétlem, hogy készül már nagy Cipolla féle mutatvány, azt óriási szemfényvesztés :)
süti beállítások módosítása